1
เมนูลัด
SET ⇩
ลง
1597.68,1590.59,1569.53,1567.63,1565.45,1565.45,1558.99,1552.96,1551.82,1563.85,1573.91,1549.74,1548.65,1563.74,1573.51,1572.92,1573.57,1568.63,1573.00,1579.03,1578.22,1579.84,1595.82,1594.97,1568.50,1585.23,1559.27,1579.64,1580.63,1586.16,1586.90,1581.05,1595.87,1600.48,1589.11,1574.94,1574.59,1573.70,1569.55,1524.15,1513.26,1524.59,1523.99,1514.14,1496.06,1519.38,1534.14,1535.79,1535.24,1523.93,1539.84,1532.77,1526.30,1527.25,1513.68,1505.54,1491.24,1495.09,1435.56,1425.04
SET100 ⇩
ลง
2363.08,2349.32,2315.59,2314.38,2311.64,2311.64,2302.17,2297.62,2299.91,2321.80,2340.75,2300.78,2301.66,2327.73,2341.40,2338.17,2340.28,2331.24,2337.13,2344.83,2342.05,2342.21,2368.91,2365.86,2325.75,2351.25,2309.88,2341.48,2341.72,2348.98,2349.12,2336.78,2360.09,2366.43,2345.03,2321.83,2321.48,2320.90,2315.58,2238.95,2222.63,2243.29,2240.05,2225.62,2198.82,2237.92,2259.90,2259.86,2257.67,2238.11,2265.29,2251.10,2241.63,2249.17,2226.94,2216.85,2193.65,2201.09,2109.99,2100.64
SET50 ⇩
ลง
1077.30,1070.23,1054.88,1054.28,1053.40,1053.40,1048.76,1047.02,1048.85,1057.87,1066.63,1048.08,1049.84,1062.62,1068.39,1067.62,1069.53,1065.23,1067.99,1070.74,1068.72,1068.50,1081.00,1079.50,1063.83,1075.07,1057.19,1071.15,1071.03,1074.25,1074.04,1067.66,1078.87,1081.22,1071.80,1062.26,1063.33,1062.84,1059.82,1024.53,1016.90,1026.58,1024.76,1018.08,1005.79,1023.89,1032.89,1032.07,1030.90,1021.95,1034.01,1026.68,1022.02,1025.18,1015.09,1011.38,999.99,1003.51,962.25,959.77
SETTHSI ⇩
ลง
994.74,985.96,970.95,970.10,965.99,965.99,962.22,961.45,960.14,966.39,974.81,959.74,964.30,976.41,982.52,981.80,983.89,979.06,980.96,982.23,981.85,982.38,994.61,994.22,975.83,984.78,965.73,979.41,980.75,985.12,984.26,975.77,989.16,991.17,979.91,971.76,971.69,970.43,967.24,935.54,928.34,938.29,937.65,931.33,920.26,938.21,944.86,944.65,944.41,936.30,948.91,941.54,936.31,941.03,932.16,925.98,915.59,919.71,883.68,880.96
SETHD ⇩
ลง
1145.45,1134.57,1122.07,1117.13,1115.70,1115.70,1110.59,1113.41,1107.36,1121.19,1138.39,1124.85,1133.61,1151.05,1155.22,1151.65,1154.84,1145.56,1147.37,1150.40,1149.04,1152.65,1175.76,1177.75,1158.09,1169.36,1145.66,1157.22,1155.01,1145.28,1137.03,1132.49,1139.66,1147.55,1126.52,1109.37,1106.51,1098.93,1098.42,1063.75,1060.07,1071.48,1064.30,1060.59,1056.71,1074.55,1081.65,1090.56,1086.01,1074.81,1090.55,1081.03,1079.90,1087.59,1074.93,1079.73,1072.60,1071.05,1026.55,1025.08
SETCLMV ⇩
ลง
998.62,992.01,976.03,974.33,972.93,972.93,963.36,964.70,958.47,968.76,981.51,963.28,957.69,967.61,974.13,973.16,970.11,973.51,975.72,978.44,979.52,977.61,991.87,988.82,962.78,970.87,945.56,964.81,972.71,979.81,980.86,978.85,986.32,989.77,983.47,968.92,957.03,950.86,951.82,916.92,910.55,921.02,924.36,911.67,898.54,917.42,928.68,928.26,928.02,922.67,936.62,930.62,927.78,927.49,915.82,905.10,898.09,891.42,844.13,831.16
sSET ⇩
ลง
694.10,692.47,683.30,684.11,682.03,682.03,678.51,671.57,668.73,675.25,679.03,671.44,669.69,672.02,673.32,673.90,671.76,670.35,671.45,674.26,675.66,679.07,687.95,689.91,671.19,678.54,661.21,673.02,676.03,685.02,687.70,689.46,693.78,697.03,693.18,683.69,679.39,676.49,673.68,655.69,652.93,655.66,653.61,651.80,641.67,647.87,658.22,663.49,663.38,659.82,666.93,666.89,664.86,665.41,659.40,654.57,647.28,648.11,621.77,606.88
MAI ⇩
ลง
320.35,318.88,315.12,314.55,314.23,314.23,313.89,311.14,309.46,313.70,314.89,311.23,308.28,309.51,310.89,310.49,308.44,306.19,306.62,306.47,308.06,309.64,311.19,311.58,303.89,304.60,298.95,303.78,303.75,304.80,304.53,304.83,308.41,308.80,308.82,306.52,305.76,307.12,306.60,299.81,297.12,298.22,298.89,299.57,296.54,298.14,301.90,302.79,303.95,304.48,306.52,304.86,304.82,304.24,303.65,299.73,298.19,298.49,286.99,279.36
CRC ⇧
Sideway
41.75,41.25,36.50,36.75
AOT ⇧
ลง
75.50,75.50,74.75,74.25,74.75,74.75,75.25,73.00,74.50,75.50,75.50,74.25,73.75,75.00,75.00,75.25,75.00,73.25,74.00,74.75,74.25,74.25,75.25,74.00,72.25,73.75,73.00,74.25,74.00,74.75,75.50,74.75,75.00,75.00,74.25,72.00,71.00,71.25,71.50,68.75,68.00,69.50,69.50,70.50,70.25,70.75,73.00,73.00,71.50,70.50,70.75,70.50,70.00,70.00,69.25,67.75,64.50,65.25,63.25,63.25
BAM
Sideway
17.50,17.30,17.50,17.50,17.90,17.90,18.20,18.20,18.20,18.10,18.10,19.70,19.50,20.00,21.20,20.80,21.90,22.70,23.20,22.80,24.10,24.10,24.90,26.50,24.70,26.00,27.00,26.50,26.75,26.00,26.25,27.00,26.50,25.75,27.50,28.50,28.50,29.50,31.25,31.25,32.50,31.50,27.75,29.00,27.50,27.50,29.25,27.50,27.50
KBANK ⇩
ลง
157.50,155.00,151.50,152.00,147.00,147.00,147.00,148.00,142.00,140.00,145.50,142.50,145.50,148.50,148.50,149.50,149.50,148.00,151.00,150.00,150.00,151.00,153.50,152.50,143.50,143.00,140.00,138.50,137.50,136.00,133.00,131.50,138.00,141.50,135.00,139.00,140.00,141.50,141.00,135.50,135.50,133.50,141.50,140.50,138.00,138.50,139.50,143.00,143.50,141.00,142.50,143.00,143.50,144.00,140.00,139.00,134.00,134.50,129.50,127.50
GULF ⇩
ซึมลง
170.50,167.00,165.00,170.50,171.50,171.50,169.50,168.00,170.50,173.00,171.50,161.50,157.00,157.00,163.50,161.50,160.50,164.50,164.50,164.00,164.50,166.00,169.00,170.50,170.50,173.50,168.50,174.00,177.00,193.50,195.00,191.00,197.50,195.00,198.50,197.50,202.00,201.00,198.50,195.00,190.50,198.00,195.50,192.50,192.00,196.50,197.00,187.00,190.00,192.00,193.50,192.00,186.50,187.50,188.00,179.00,178.50,182.00,185.50,185.00
CPALL ⇧
ลง
75.75,76.00,75.00,75.25,75.25,75.25,75.00,73.25,73.50,73.25,73.25,72.50,73.50,73.75,73.50,75.00,74.75,75.00,74.75,75.00,74.50,72.25,71.00,71.75,71.25,72.25,72.50,74.00,74.25,71.75,73.00,71.75,74.25,74.25,75.00,75.25,74.75,75.50,73.50,71.50,71.25,72.00,71.75,70.75,68.00,69.75,70.75,71.00,71.75,71.75,72.00,71.50,69.75,70.75,70.75,71.50,70.50,70.75,68.25,68.25
PTT ⇩
ซึมลง
43.50,43.25,42.50,41.75,42.25,42.25,42.00,42.25,42.00,42.75,44.00,43.50,43.75,44.75,44.25,44.50,44.75,44.25,44.25,44.50,44.25,44.00,45.50,46.50,47.00,47.25,46.75,47.00,46.50,46.50,46.00,45.50,46.00,46.00,46.25,46.50,46.25,45.75,45.25,43.50,43.75,43.50,43.50,43.25,42.75,43.00,43.25,43.75,43.50,43.00,43.25,43.00,43.00,43.00,42.75,44.00,44.75,44.50,42.75,42.50
BEM ⇩
ลง
10.60,10.80,10.70,10.90,10.90,10.90,10.90,10.90,11.30,11.30,11.40,11.10,11.10,11.10,11.40,11.30,11.10,11.00,11.00,10.90,11.00,10.90,10.90,11.00,10.90,11.30,11.20,11.10,11.20,11.30,11.40,11.20,11.20,11.40,11.30,11.20,11.30,11.30,11.10,10.90,10.90,10.80,11.00,11.00,10.80,10.90,10.90,10.90,11.00,11.10,11.30,11.00,11.00,10.80,11.00,11.00,10.70,10.80,10.40,10.20
BGRIM ⇩
ลง
53.00,53.00,52.00,53.00,54.25,54.25,53.25,52.00,53.00,53.75,53.50,51.75,49.75,50.00,51.25,51.00,50.50,51.75,52.50,52.00,52.50,52.50,53.00,52.50,52.50,53.75,52.25,55.75,57.75,60.00,62.50,62.00,63.75,63.00,64.25,65.00,65.50,65.00,65.25,65.00,62.00,64.25,64.25,62.00,62.50,63.00,61.75,57.00,57.00,58.25,59.50,57.75,54.75,55.75,55.50,52.00,52.00,52.75,50.00,47.75
ADVANC ⇧
Sideway
219.00,212.00,207.00,211.00,214.00,214.00,212.00,214.00,212.00,213.00,209.00,208.00,210.00,218.00,220.00,216.00,220.00,215.00,215.00,215.00,214.00,213.00,218.00,216.00,217.00,223.00,220.00,218.00,214.00,213.00,213.00,213.00,213.00,217.00,217.00,219.00,219.00,218.00,223.00,216.00,216.00,214.00,203.00,204.00,205.00,208.00,210.00,204.00,199.50,196.50,200.00,198.00,204.00,214.00,213.00,210.00,206.00,211.00,206.00,207.00
BBL ⇩
ลง
178.00,176.50,174.00,173.50,170.00,170.00,169.50,171.50,169.00,161.50,151.50,151.50,156.00,156.50,159.00,158.00,160.50,160.50,161.00,160.00,159.50,160.00,163.50,160.50,156.00,156.50,153.00,154.50,154.50,153.00,152.50,152.00,154.50,154.00,150.00,147.50,151.00,148.50,147.50,143.50,142.00,141.00,143.00,144.00,143.00,144.00,143.50,147.00,148.50,146.50,148.00,148.00,147.50,146.00,142.50,140.50,140.00,142.00,138.00,137.50
BTS ⇩
ลง
13.70,13.70,13.50,13.70,14.00,14.00,14.20,14.10,14.10,14.20,13.70,13.30,13.10,12.90,13.20,13.30,13.00,13.10,13.20,13.20,13.20,13.20,13.40,13.30,13.10,13.50,13.40,13.60,13.40,13.50,13.40,13.40,13.60,13.80,13.60,13.40,13.50,13.60,13.70,13.20,13.00,12.60,12.70,12.50,12.50,12.90,12.80,12.80,13.10,12.90,13.00,12.80,12.70,12.90,12.80,12.90,12.60,12.90,12.20,11.50
SCB ⇧
ลง
121.50,121.00,120.00,120.00,118.00,118.00,117.50,118.00,117.50,118.50,121.00,118.00,120.50,121.50,122.50,120.00,119.00,118.50,119.50,119.00,119.50,122.00,122.50,120.50,116.50,116.00,114.00,114.00,114.50,114.50,113.50,114.00,118.00,117.00,102.00,100.50,99.75,99.00,99.75,98.00,97.50,99.50,99.25,98.00,97.00,99.00,98.00,100.50,100.50,97.50,101.00,100.00,99.75,100.00,99.00,102.50,97.75,97.50,93.25,93.50
CPF ⇩
ซึมลง
27.50,27.50,26.50,26.50,26.75,26.75,26.50,26.00,25.75,26.00,26.75,26.50,26.75,26.50,27.00,27.50,27.25,27.75,27.75,27.75,27.50,27.50,27.75,28.25,27.75,28.00,28.00,29.50,29.25,29.50,29.25,29.50,30.25,30.50,30.50,30.50,30.25,30.75,30.50,30.25,28.75,29.75,30.25,30.00,28.00,29.50,29.25,28.75,29.00,29.00,29.75,29.50,28.75,28.75,28.50,29.00,28.75,29.75,28.50,28.00
GPSC
ลง
82.50,81.50,82.50,83.50,84.75,84.75,84.25,83.50,85.00,87.00,87.00,82.25,80.50,81.50,83.25,82.50,82.25,84.75,84.50,85.00,84.75,85.75,86.25,85.50,87.75,89.50,88.25,91.00,93.75,95.75,96.75,92.00,95.75,92.25,94.00,93.75,96.25,97.50,93.75,92.00,88.25,89.00,88.50,84.00,81.25,83.25,79.00,76.50,77.75,77.00,78.50,77.00,74.25,76.75,75.75,71.75,73.00,74.75,72.00,72.00
TOP
ลง
69.00,69.00,68.25,68.50,68.00,68.00,66.75,66.75,64.50,65.00,67.50,68.00,67.50,69.00,68.25,68.00,70.00,69.50,69.50,70.00,69.75,69.75,71.00,72.00,70.00,70.00,67.25,67.50,66.50,64.25,61.25,61.75,61.75,62.50,61.50,60.75,58.00,54.50,53.00,48.50,51.25,53.25,52.25,52.00,51.25,54.00,55.25,55.75,55.25,52.75,54.25,54.25,53.25,53.50,52.00,52.25,51.75,51.50,47.00,46.75
INTUCH ⇩
Sideway
60.75,58.75,56.75,57.75,57.75,57.75,56.75,57.75,57.75,57.75,57.00,56.25,56.75,59.00,59.50,58.75,59.25,57.75,57.50,57.50,57.25,57.25,58.50,59.25,58.75,60.25,59.75,59.25,58.50,58.75,58.50,58.25,58.50,60.25,60.00,59.25,59.75,60.00,60.50,59.00,58.50,58.25,55.75,55.75,55.50,55.75,56.50,55.50,54.00,53.25,54.50,54.25,55.00,57.00,57.75,57.50,57.50,59.25,58.00,56.00
CBG ⇩
ลง
84.50,87.25,82.25,85.00,85.50,85.50,85.50,86.00,86.50,86.50,86.00,84.50,83.50,84.25,85.00,84.25,83.25,83.25,82.75,83.75,84.50,84.00,83.00,82.75,81.00,83.25,81.25,81.00,81.50,81.25,84.00,85.00,85.00,86.00,86.50,87.50,89.50,90.75,92.25,88.50,87.25,89.75,89.50,88.75,87.25,88.75,89.75,88.25,87.00,86.50,89.25,90.00,92.25,91.00,90.00,89.25,87.50,83.00,75.25,68.75
PTTGC ⇧
ลง
54.75,53.75,53.50,53.00,52.50,52.50,52.50,52.50,51.75,53.25,56.00,55.25,55.75,56.50,57.25,57.25,57.25,56.75,56.75,56.75,56.50,57.00,59.25,59.50,58.50,59.75,57.75,59.50,59.25,56.75,55.75,55.75,55.75,56.25,55.50,50.50,50.25,50.25,50.50,48.75,48.25,49.25,49.50,49.00,49.50,52.00,52.75,54.00,53.50,53.00,54.00,52.75,52.25,52.50,50.00,50.00,49.75,50.00,46.75,47.00
SCC ⇧
ลง
389.00,381.00,375.00,368.00,369.00,369.00,367.00,365.00,366.00,370.00,381.00,375.00,378.00,387.00,386.00,395.00,392.00,390.00,389.00,390.00,390.00,392.00,392.00,385.00,372.00,378.00,365.00,371.00,373.00,368.00,367.00,366.00,369.00,371.00,369.00,363.00,359.00,364.00,363.00,353.00,345.00,355.00,356.00,358.00,358.00,364.00,361.00,365.00,364.00,367.00,368.00,365.00,368.00,366.00,364.00,362.00,356.00,350.00,335.00,338.00
OSP ⇩
ลง
41.00,41.00,39.50,40.00,41.00,41.00,40.00,39.75,40.25,40.50,41.25,40.25,40.25,41.00,41.00,40.75,39.50,39.75,39.75,40.00,40.25,40.50,40.50,41.25,41.00,41.75,42.25,44.00,44.00,44.00,44.50,44.75,44.50,44.50,45.50,45.50,46.50,47.25,46.50,44.75,44.50,45.50,45.00,44.25,43.25,44.25,44.75,44.25,44.25,44.25,44.25,47.00,44.75,44.25,43.50,43.75,43.00,43.75,41.50,38.25
BDMS
ลง
24.60,24.60,24.60,24.70,24.40,24.40,24.20,24.50,24.70,25.00,25.50,25.00,24.90,25.00,25.25,25.25,25.50,25.75,26.00,26.00,26.00,26.00,26.25,25.25,25.25,25.50,25.25,25.50,25.50,25.50,25.50,25.50,25.75,26.00,25.50,24.70,25.00,25.75,26.00,25.50,25.25,24.90,25.25,24.90,24.40,25.00,25.50,25.25,25.25,24.80,24.90,24.70,24.80,24.40,24.20,24.60,24.40,24.20,23.30,23.30
AU ⇩
ลง
11.90,11.70,11.40,11.00,11.10,11.00,11.10,10.50,10.40,10.80,11.20,11.00,10.90,10.90,11.30,11.40,10.80,10.40,10.50,9.60,9.70,10.00,10.10,10.30,9.80,10.10,9.90,10.00,10.40,10.20,10.40,10.50,11.00,11.50,11.70,11.10,11.50,11.40,11.30,10.80,10.00,10.40,10.50,10.30,9.90,10.00,10.60,10.30,10.30,9.85,10.00,9.90,10.00,9.75,9.05,8.90,9.00,8.70,8.00,6.65
PTTEP ⇩
ลง
120.00,120.00,119.00,118.00,117.00,117.00,116.50,118.50,118.00,119.50,123.50,122.50,123.00,124.50,124.50,125.00,126.00,124.00,124.50,125.00,124.50,124.50,127.50,130.00,133.50,133.00,134.00,133.00,131.50,131.50,132.00,131.00,131.50,132.00,132.00,131.50,131.00,129.00,128.50,122.50,124.00,126.50,126.00,124.50,125.00,124.50,124.50,125.50,124.50,125.50,127.50,124.00,124.00,124.00,123.50,125.00,126.00,125.50,120.00,119.50
CPN ⇧
ลง
63.50,62.25,62.00,60.50,59.25,59.25,60.50,60.50,61.25,62.50,62.50,59.75,60.50,62.00,62.50,62.50,62.75,62.25,62.50,62.25,62.75,62.25,62.00,62.25,61.25,61.00,59.75,61.00,61.50,62.50,62.25,61.50,64.25,64.00,63.00,63.50,63.25,63.25,62.75,57.50,57.50,59.00,60.00,60.75,58.75,59.50,61.50,62.50,63.00,61.25,62.75,62.75,62.50,61.75,60.00,60.25,59.75,60.00,55.75,57.25
EA
ซึมขึ้น
44.25,42.75,42.25,42.75,43.00,43.00,42.50,42.75,43.00,44.00,43.50,42.50,42.75,42.75,43.50,43.25,43.00,43.00,43.00,43.00,43.75,43.75,44.50,43.50,41.50,41.00,38.50,39.00,39.25,39.75,41.75,40.50,41.50,41.00,40.75,40.75,41.00,43.25,44.50,43.25,42.50,43.00,43.25,43.25,43.00,45.50,46.50,46.25,47.75,47.25,49.25,49.00,48.75,48.75,47.75,45.50,46.00,47.00,45.75,45.75
KCE ⇩
ซึมขึ้น
19.50,19.50,19.40,19.20,18.50,18.50,19.20,20.00,20.60,21.70,22.60,22.80,23.20,22.90,24.00,23.90,23.90,23.20,22.80,25.00,25.00,24.50,23.20,22.40,21.50,22.00,20.90,21.90,21.00,20.20,20.80,20.50,20.40,22.40,21.70,22.10,22.00,22.90,22.90,22.20,19.00,19.60,18.70,18.70,18.60,19.40,21.00,21.30,20.70,20.20,22.40,24.70,24.00,25.25,24.70,24.20,24.70,24.80,24.50,24.30
MINT ⇧
ลง
38.00,38.50,37.75,38.00,37.50,37.50,37.50,37.50,37.50,37.75,37.00,36.25,35.50,36.25,35.75,36.00,36.00,35.75,35.75,35.75,35.75,36.00,35.75,35.50,33.75,34.75,33.50,33.75,33.75,34.00,34.50,34.25,34.50,35.00,34.75,33.00,33.00,32.75,33.50,31.25,31.50,31.75,31.00,30.75,30.50,32.50,33.25,33.50,33.75,32.75,33.25,32.50,33.00,33.00,32.25,32.75,31.50,32.00,28.75,28.50
JASIF ⇩
ลง
9.95,9.90,9.85,9.85,9.90,9.90,9.90,9.80,9.75,9.80,9.75,9.60,9.60,9.65,9.70,9.55,9.55,9.50,9.60,9.60,9.65,9.70,9.65,9.60,9.55,9.60,9.55,9.55,9.60,9.75,9.75,9.70,9.75,9.80,9.90,9.80,9.85,9.80,9.80,9.75,9.75,9.80,9.85,9.75,9.80,9.80,9.85,9.95,10.00,9.90,9.90,9.90,9.85,9.70,9.65,9.60,9.60,9.55,9.40,9.20
SAWAD ⇧
Sideway
62.25,62.75,61.75,62.75,62.75,62.75,62.50,61.00,62.25,64.00,63.50,63.00,63.75,64.50,65.75,66.50,67.50,67.75,67.50,67.50,67.75,68.50,68.00,68.25,67.00,70.25,69.50,69.50,70.00,70.50,70.00,69.75,68.75,70.50,70.25,69.00,71.50,74.25,74.00,73.25,72.00,73.25,76.25,75.00,74.25,75.50,75.00,76.50,77.00,76.75,78.50,77.75,78.75,76.25,74.50,71.25,69.75,73.50,71.00,71.25
JMT ⇩
ซึมลง
22.00,22.40,21.50,21.40,21.40,21.40,20.40,20.90,20.50,22.00,21.90,21.40,20.40,20.60,20.70,20.80,19.90,19.40,19.40,20.80,20.30,20.00,21.30,21.10,20.30,20.70,20.10,20.40,20.10,20.20,21.60,22.10,22.50,22.50,22.80,21.90,22.30,22.20,22.10,21.90,21.20,21.40,21.70,21.90,21.10,21.40,22.70,22.70,24.20,24.90,24.70,25.00,23.20,23.00,23.40,22.10,21.90,22.50,21.00,20.00
STEC ⇩
Sideway
14.60,14.60,14.30,14.40,14.40,14.40,14.10,13.50,14.00,14.20,14.20,13.60,13.60,13.80,14.30,14.40,14.10,14.20,14.10,14.40,14.30,14.20,14.70,14.60,13.80,14.40,14.00,14.80,14.70,15.60,15.50,15.80,16.50,16.30,15.90,15.50,14.80,14.90,14.80,14.20,14.40,14.70,14.80,15.10,14.90,15.20,15.40,16.20,16.00,16.50,16.70,16.70,16.80,16.50,16.20,16.20,16.10,16.50,15.60,15.40
3
กราฟสวยวันนี้