ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค
   เหมืองแร่

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

45
SETTHSI
ADVANC ⇩
ลง
199.00,200.00,202.00,203.00,201.00,202.00,201.00,201.00,198.50,198.00,196.50,199.00,199.50,200.00,201.00,200.00,201.00,204.00,201.00,201.00,202.00,200.00,199.50,202.00,202.00,201.00,200.00,199.50,199.00,199.00,198.50,197.00,195.50,198.50,196.00,196.00,197.50,196.00,196.50,197.00,195.00,195.00,191.00,192.50,193.00,194.50,192.00,196.00,196.50,189.00,184.50,181.50,184.00,183.00,182.00,181.50,181.50,181.00,177.50,176.50
AOT ⇩
ซึมขึ้น
65.75,66.25,66.00,66.25,66.50,66.75,66.50,65.50,65.00,65.50,64.75,64.25,62.00,62.25,64.50,64.50,64.50,66.00,66.00,66.25,66.50,66.00,66.50,65.00,65.25,65.50,65.00,64.50,64.25,63.50,63.00,62.25,62.25,63.00,62.50,63.50,63.50,62.75,62.00,61.00,61.50,61.50,61.00,61.75,61.00,62.25,62.50,64.00,63.75,64.25,64.50,65.25,65.00,65.50,65.00,64.75,65.25,65.50,64.75,64.50
BAFS
ซึมลง
34.00,34.25,34.50,34.50,34.50,34.25,34.25,34.00,34.00,33.75,33.50,33.50,33.25,33.25,33.75,34.00,34.25,35.00,35.00,34.75,34.75,34.75,34.75,34.25,34.25,34.25,34.25,34.50,34.75,34.25,34.00,33.75,33.75,33.75,33.00,33.25,33.25,33.50,33.25,32.25,32.75,32.75,32.00,32.00,31.75,32.25,32.25,33.25,33.25,33.25,32.75,32.75,32.50,32.75,32.50,32.25,32.00,31.75,32.25,32.25
BANPU ⇩
Sideway
19.70,20.00,20.40,20.30,20.20,20.30,20.10,20.20,19.80,19.80,19.70,19.30,19.10,18.80,19.20,19.30,19.10,19.40,19.30,19.50,19.60,19.50,19.50,19.40,19.20,19.10,19.20,19.10,19.00,18.60,18.90,18.60,18.70,18.80,18.30,18.40,18.40,18.50,18.20,17.70,17.50,17.50,16.80,17.20,17.00,17.10,17.10,17.40,17.50,17.70,17.70,17.70,17.90,18.00,17.90,17.50,17.30,17.60,17.50,17.30
BBL
Sideway
207.00,210.00,209.00,207.00,206.00,205.00,206.00,205.00,204.00,205.00,202.00,202.00,202.00,201.00,209.00,209.00,209.00,213.00,211.00,208.00,208.00,211.00,211.00,211.00,212.00,210.00,210.00,209.00,208.00,208.00,210.00,208.00,210.00,212.00,208.00,210.00,212.00,213.00,213.00,211.00,210.00,210.00,209.00,207.00,206.00,206.00,207.00,207.00,212.00,214.00,214.00,216.00,215.00,215.00,214.00,212.00,213.00,210.00,210.00,210.00
BCP ⇧
Sideway
35.75,36.00,36.25,36.25,36.25,36.00,36.50,36.50,36.25,35.25,34.75,34.50,34.25,34.00,35.00,35.75,35.75,36.00,36.00,35.75,35.25,35.25,35.00,35.00,35.50,35.25,35.25,35.00,35.00,35.00,34.50,34.00,33.50,33.50,33.25,33.25,33.50,33.50,33.25,33.00,32.50,32.50,32.00,32.50,32.25,32.50,32.50,33.00,33.00,33.50,33.25,33.25,33.00,33.50,33.00,33.00,32.50,32.25,32.25,32.50
BEM ⇧
ซึมขึ้น
8.25,8.50,8.50,8.40,8.40,8.40,8.45,8.35,8.15,8.30,8.20,8.35,8.25,8.25,8.40,8.40,8.55,8.80,8.75,8.80,9.05,8.75,8.60,8.70,8.65,8.70,8.65,8.55,8.55,8.45,8.40,8.25,8.30,8.35,8.25,8.30,8.35,8.40,8.35,8.30,8.25,8.25,8.15,8.20,8.20,8.25,8.20,8.50,8.60,8.65,8.60,8.75,8.75,8.70,8.70,8.50,8.55,8.55,8.55,8.60
BWG
Sideway
0.99,1.00,1.00,0.98,0.98,0.99,0.97,0.95,0.94,0.94,0.96,0.98,0.97,1.04,1.05,1.06,1.13,1.14,1.12,1.15,1.10,1.11,1.15,1.17,1.20,1.20,1.19,1.24,1.24,1.22,1.24,1.16,1.15,1.21,1.16,1.18,1.18,1.17,1.14,1.12,1.11,1.11,1.08,1.09,1.10,1.11,1.18,1.21,1.21,1.19,1.18,1.26,1.29,1.29,1.24,1.26,1.27,1.23,1.17,1.17
CPF ⇧
ซึมขึ้น
26.25,26.50,26.25,26.25,26.00,25.75,25.75,26.00,26.00,26.00,26.00,26.25,25.50,25.75,26.25,25.75,25.25,25.75,25.50,25.75,25.50,25.25,25.25,25.00,25.00,25.25,24.80,24.80,24.80,24.60,24.50,24.20,24.20,24.40,23.90,24.10,24.50,24.50,24.40,24.30,24.10,24.10,24.20,24.30,24.10,24.40,24.80,25.25,25.00,25.25,25.25,25.00,25.25,25.25,25.00,25.25,25.25,25.25,24.60,25.00
CPN ⇩
ลง
79.75,81.00,82.50,83.00,82.50,82.50,82.00,81.75,81.00,81.50,81.50,81.75,80.50,81.25,82.75,82.50,82.00,86.25,84.25,84.50,83.50,82.75,82.50,83.25,84.00,83.00,83.25,82.00,81.50,81.50,81.25,80.00,79.00,80.25,79.25,78.25,77.00,78.50,77.75,79.00,78.50,78.50,75.75,77.25,76.25,77.75,77.25,79.00,77.75,79.00,79.00,77.75,78.25,78.25,78.25,78.25,78.00,78.75,77.75,75.25
DELTA ⇧
Sideway
69.50,69.75,70.00,69.75,69.75,69.75,69.50,69.75,69.75,69.50,69.50,69.75,69.75,69.75,70.00,69.75,69.25,69.25,69.50,69.50,69.50,69.50,69.75,69.25,69.75,69.75,69.75,69.50,69.50,69.75,69.50,69.50,69.50,69.75,69.00,69.50,69.50,69.00,69.00,69.25,69.00,69.00,68.00,68.00,67.50,69.00,69.00,69.00,69.25,69.50,69.50,69.25,69.25,69.00,69.00,68.75,68.75,69.00,68.50,69.00
DTAC ⇧
Sideway
45.75,45.75,46.00,46.75,46.75,45.75,45.50,44.25,44.25,43.50,43.25,44.50,43.75,41.50,42.75,44.50,46.75,47.75,47.00,46.25,46.25,46.00,46.25,46.00,46.50,47.00,46.75,46.50,46.00,45.50,44.50,44.00,43.75,43.75,42.00,43.00,42.50,45.25,44.75,45.25,44.25,44.25,44.50,44.00,44.50,46.00,45.75,47.50,47.50,48.25,48.25,46.75,47.75,47.00,47.25,46.75,47.00,48.00,46.75,47.00
EASTW ⇧
Sideway
11.00,11.10,11.00,11.10,11.20,11.20,11.00,11.10,11.10,11.10,11.10,11.10,11.00,10.90,11.00,11.00,11.00,11.10,11.20,11.00,10.90,10.90,11.00,11.00,11.00,11.00,11.00,11.20,11.10,11.00,11.10,11.00,11.00,11.10,10.90,11.00,11.00,10.90,10.90,11.20,11.00,11.00,10.80,10.90,10.80,10.80,11.10,11.10,11.10,11.00,11.00,10.90,10.90,10.90,11.00,10.90,11.00,11.00,10.90,11.00
EGCO ⇩
ซึมขึ้น
231.00,233.00,232.00,233.00,233.00,226.00,226.00,226.00,225.00,226.00,227.00,229.00,228.00,234.00,236.00,239.00,241.00,243.00,237.00,237.00,238.00,237.00,237.00,234.00,236.00,236.00,235.00,234.00,234.00,233.00,232.00,231.00,231.00,233.00,231.00,229.00,232.00,230.00,230.00,227.00,231.00,231.00,229.00,230.00,227.00,228.00,230.00,231.00,232.00,229.00,230.00,228.00,231.00,231.00,230.00,230.00,231.00,234.00,238.00,237.00
GFPT ⇧
Sideway
14.60,14.90,15.00,14.80,14.80,14.80,15.00,15.50,15.20,15.00,15.20,15.10,14.20,14.50,14.50,14.10,14.90,14.70,14.30,14.40,14.50,14.40,14.00,14.00,14.00,14.80,15.00,15.00,15.00,15.10,15.00,14.40,14.70,14.70,14.80,15.00,15.30,15.20,14.70,14.60,14.30,14.30,13.90,13.80,14.10,14.30,14.10,14.30,14.30,14.80,14.40,14.60,14.60,14.50,14.50,14.30,14.50,14.90,14.40,14.60
GLOW ⇩
Sideway
93.75,93.75,93.75,94.00,93.75,94.00,93.75,94.00,93.75,92.25,91.50,91.50,91.00,90.50,91.00,90.75,88.00,90.75,90.50,90.25,88.50,89.00,88.50,88.00,88.00,88.00,88.00,88.00,87.75,88.25,87.25,86.00,86.75,87.50,82.25,83.75,84.00,84.25,84.00,83.25,84.00,84.00,83.25,84.00,84.00,83.25,83.25,83.75,84.50,87.25,86.50,86.25,87.00,86.00,86.50,86.25,87.00,87.75,87.00,86.50
GPSC
Sideway
72.25,72.75,72.00,72.25,73.00,72.75,72.50,72.25,70.00,70.75,69.75,68.50,67.50,65.50,66.75,66.25,66.75,69.25,68.50,69.00,68.50,68.50,68.00,67.75,67.75,67.75,68.75,67.75,67.75,66.00,66.00,65.50,65.75,68.00,67.00,66.75,66.50,66.00,64.25,57.75,58.00,58.00,54.00,56.50,55.75,55.25,56.25,57.75,57.00,57.50,56.50,55.25,56.75,56.75,56.25,55.00,55.00,55.00,54.75,54.75
HMPRO
Sideway
14.40,14.40,14.80,14.90,14.70,14.60,14.70,14.50,14.40,14.50,14.60,14.70,14.60,14.70,14.70,14.60,14.60,15.00,15.30,15.40,15.80,15.60,15.50,15.80,15.90,15.80,15.50,15.10,15.20,15.20,14.90,15.10,15.20,15.20,14.90,14.90,14.80,14.90,14.90,14.70,15.00,15.00,14.90,14.50,14.50,14.50,14.40,14.90,14.70,14.90,14.90,14.70,14.90,15.10,14.90,14.80,14.80,15.00,14.90,14.90
INTUCH ⇩
ลง
55.25,56.00,56.00,56.25,55.50,55.50,55.50,55.25,54.75,54.75,54.50,54.75,54.75,54.75,55.25,55.00,55.25,55.75,56.00,56.25,55.50,55.00,54.75,54.75,54.50,54.00,53.50,53.75,54.00,54.00,53.75,53.25,53.25,53.75,52.75,52.50,53.00,52.75,52.75,52.50,52.50,52.50,52.00,52.50,52.25,52.75,52.25,53.00,53.50,52.00,51.00,51.00,51.00,51.00,50.50,50.25,50.50,50.50,49.50,49.25
IRPC ⇧
ซึมลง
6.65,6.70,6.70,6.85,6.95,6.95,6.95,6.85,6.75,6.75,6.70,6.75,6.70,6.60,6.85,6.85,6.85,6.95,6.90,6.95,6.95,7.00,6.95,6.95,6.90,6.80,6.70,6.65,6.70,6.60,6.55,6.45,6.45,6.45,6.30,6.35,6.25,6.30,6.20,6.10,6.00,6.00,5.80,6.05,5.95,6.05,6.05,6.10,6.05,6.15,6.15,6.15,6.00,5.95,5.90,5.75,5.85,5.75,5.70,5.80
IVL ⇩
ซึมลง
58.25,58.50,59.00,58.75,60.25,60.00,59.25,58.25,57.00,58.00,57.75,57.25,56.50,55.50,58.00,58.00,57.25,59.50,59.00,59.75,59.50,59.00,59.00,59.50,59.75,59.00,59.75,59.25,62.00,61.25,61.00,57.50,57.75,58.50,57.00,57.50,58.00,57.50,56.50,56.00,55.25,55.25,52.00,52.75,52.00,53.00,52.25,54.25,54.00,55.00,54.25,54.25,54.50,57.00,55.25,54.25,54.75,54.00,54.00,53.75
KBANK ⇩
ลง
215.00,218.00,215.00,215.00,213.00,211.00,212.00,212.00,208.00,210.00,208.00,208.00,203.00,206.00,214.00,217.00,212.00,216.00,216.00,214.00,217.00,215.00,215.00,213.00,214.00,216.00,215.00,213.00,213.00,214.00,211.00,209.00,210.00,213.00,209.00,209.00,209.00,207.00,206.00,202.00,207.00,207.00,205.00,209.00,206.00,199.50,196.50,199.50,203.00,204.00,201.00,204.00,206.00,206.00,207.00,201.00,202.00,200.00,199.00,198.50
KKP ⇩
ซึมลง
75.00,76.25,76.75,76.50,76.75,77.25,76.75,76.50,73.25,73.75,74.25,74.50,74.25,74.50,75.50,75.50,75.00,75.50,75.00,75.75,75.00,74.75,75.00,75.25,74.75,75.25,74.75,74.75,74.50,73.75,73.75,72.50,72.75,73.50,71.75,72.25,72.50,72.25,71.25,69.00,69.50,69.50,69.75,70.25,70.25,70.25,70.00,71.25,71.00,72.50,72.25,71.50,72.25,72.25,71.50,71.00,71.25,70.75,70.75,69.75
KTB
Sideway
19.50,19.50,19.50,19.50,19.40,19.40,19.20,19.20,18.90,19.20,19.40,19.30,19.00,19.20,19.70,20.00,19.80,20.20,20.40,20.10,20.30,20.10,20.20,19.80,20.00,20.20,20.20,20.10,19.90,19.90,19.60,19.60,19.70,20.20,19.50,20.00,20.10,20.30,20.20,20.00,19.80,19.80,19.60,19.80,19.70,19.80,19.90,20.10,20.20,20.40,20.00,20.10,20.30,20.40,20.30,20.20,20.30,20.10,20.00,20.00
MINT ⇩
ลง
37.25,37.75,38.50,39.00,39.25,39.50,39.25,38.50,38.25,38.75,38.50,38.25,38.00,38.00,38.50,39.50,39.50,40.00,40.25,40.00,39.75,40.00,40.50,40.75,40.50,41.00,41.75,40.75,40.50,39.50,39.50,38.25,38.75,39.25,38.00,38.75,38.25,38.50,37.75,38.50,38.00,38.00,36.75,36.75,36.50,35.00,35.25,36.50,36.25,37.00,37.50,36.75,37.25,37.00,36.75,36.75,35.75,35.75,36.00,35.75
NYT ⇩
ซึมขึ้น
5.10,5.25,5.25,5.15,5.20,5.15,5.20,5.15,5.10,5.10,5.10,5.10,5.05,5.10,5.20,5.15,5.10,5.10,5.10,5.10,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.05,5.05,5.05,5.05,5.15,5.05,5.10,5.10,5.00,5.05,5.10,5.05,5.15,5.10,5.10,5.10,5.10,5.10,5.05,5.10,5.05,5.15,5.20,5.25,5.20,5.20,5.20,5.40,5.35,5.20,5.25,5.25,5.25,5.20
PCSGH ⇧
Sideway
7.30,7.15,7.10,7.15,7.10,7.10,7.10,7.15,7.05,7.10,7.05,7.00,6.95,6.95,6.95,6.90,6.90,7.20,7.20,7.10,7.60,7.40,7.40,7.30,7.40,7.50,7.85,7.70,7.65,7.60,7.50,7.50,7.45,7.65,7.30,7.35,7.15,7.10,7.10,7.10,7.15,7.15,6.95,6.95,6.95,6.95,6.95,7.00,7.05,7.05,7.05,7.15,7.10,7.10,7.10,7.10,7.00,7.00,7.00,7.10
PM ⇩
Sideway
8.65,8.80,8.75,8.65,8.70,8.70,8.65,8.70,8.60,8.65,8.75,8.75,8.60,8.65,8.70,8.60,8.75,8.80,8.75,8.85,9.20,9.20,9.15,9.15,9.15,9.10,9.15,9.10,8.95,9.10,8.95,8.80,8.90,8.95,8.85,8.95,8.90,8.95,8.85,8.75,8.90,8.90,8.80,8.70,8.75,8.80,8.80,8.90,9.00,9.00,9.00,9.00,9.10,9.05,9.00,8.90,8.85,8.90,8.80,8.75
PSH ⇩
ลง
20.40,20.50,20.40,20.40,20.40,20.20,20.20,20.20,20.00,20.30,20.20,20.20,20.00,20.00,20.50,20.50,20.80,20.90,20.90,21.00,21.50,21.80,21.40,21.30,21.30,21.20,21.10,20.80,20.70,20.30,20.80,20.50,20.40,20.30,20.50,20.30,20.30,20.10,20.10,20.80,20.30,20.30,20.10,20.00,20.10,20.20,20.00,20.20,20.20,20.30,20.20,20.30,20.20,20.30,20.20,19.90,20.00,19.40,19.20,18.90
PTT
ซึมลง
51.75,52.00,52.50,52.50,52.00,52.50,52.75,52.25,50.50,50.50,50.00,50.25,48.75,49.50,52.00,51.75,51.00,52.00,52.50,53.50,53.75,54.00,54.00,54.25,54.00,54.25,54.75,54.50,53.50,53.00,52.50,51.75,52.25,54.00,51.00,51.50,51.00,51.00,51.00,50.50,50.25,50.25,48.50,49.50,48.25,48.75,49.25,51.00,49.50,49.75,49.25,49.75,50.25,50.75,49.75,49.75,50.00,49.00,48.75,48.75
PTTEP ⇧
ลง
139.50,141.00,142.50,143.00,142.50,142.50,142.00,142.50,139.00,140.50,139.00,137.50,138.00,141.00,148.00,149.50,152.00,152.00,153.00,154.00,153.50,154.50,153.50,155.00,156.50,155.00,160.00,156.50,156.50,154.00,150.50,145.00,148.00,152.00,146.00,148.00,148.00,146.50,143.50,144.50,145.00,145.00,134.00,137.50,134.50,136.50,134.50,139.50,138.00,141.00,138.00,138.00,138.00,140.00,138.00,138.00,137.00,131.50,132.00,133.00
PTTGC ⇧
Sideway
80.50,80.75,81.75,83.25,83.25,81.75,81.75,80.25,78.75,78.50,78.50,79.00,77.00,77.50,80.00,80.75,80.25,82.00,81.75,81.25,81.25,79.75,81.00,81.75,81.75,81.25,81.75,80.75,82.00,81.50,80.75,78.25,77.75,79.50,77.00,77.75,77.25,78.50,77.25,76.50,77.00,77.00,74.25,76.00,74.75,75.50,75.00,77.25,76.75,77.75,77.25,77.50,78.50,80.00,79.00,78.75,79.00,76.25,76.75,77.00
RATCH ⇩
Sideway
52.25,52.50,52.25,52.25,52.25,52.25,52.25,52.25,51.00,51.00,50.75,50.75,50.50,50.25,51.00,51.25,51.25,51.75,51.50,51.50,51.75,51.25,51.50,51.75,52.00,51.75,51.25,51.00,51.25,51.00,51.00,50.50,50.50,50.50,50.25,50.25,50.00,49.50,49.50,49.75,49.25,49.25,48.50,49.50,49.00,49.00,48.50,49.00,49.50,49.75,49.75,49.50,49.75,49.75,49.75,49.50,49.75,49.50,49.50,48.75
SAT ⇩
Sideway
23.20,23.00,23.40,23.40,23.60,23.80,23.70,23.90,23.30,23.60,23.40,23.20,22.30,23.10,23.20,23.20,23.20,23.20,22.90,22.30,22.10,22.40,22.30,22.10,21.90,22.00,22.40,22.30,22.40,22.40,22.10,21.50,21.70,21.20,20.40,20.50,20.40,20.40,20.50,21.40,21.40,21.40,20.30,20.60,20.10,20.20,20.20,20.30,20.40,20.40,20.30,20.50,21.30,20.80,20.70,20.70,21.10,20.80,20.80,20.50
SC
ลง
3.58,3.56,3.58,3.60,3.58,3.54,3.54,3.52,3.48,3.46,3.44,3.42,3.44,3.42,3.52,3.48,3.50,3.54,3.62,3.76,3.76,3.70,3.64,3.64,3.62,3.64,3.64,3.56,3.54,3.54,3.54,3.48,3.46,3.44,3.40,3.46,3.48,3.48,3.44,3.54,3.42,3.42,3.38,3.38,3.40,3.38,3.38,3.40,3.44,3.46,3.44,3.44,3.46,3.48,3.42,3.40,3.40,3.36,3.26,3.26
SCB ⇧
Sideway
147.00,147.50,145.50,146.00,146.50,148.00,146.50,145.50,141.50,144.50,145.50,145.00,143.50,147.00,149.50,149.50,147.00,149.00,148.50,149.50,149.00,148.00,148.50,144.50,148.00,149.00,147.00,146.50,146.50,144.50,143.50,143.50,141.50,143.50,140.50,141.50,142.00,142.00,142.50,142.00,140.50,140.50,136.00,140.00,137.50,135.00,135.00,137.50,138.00,142.00,141.00,139.50,139.00,139.00,139.50,138.00,137.00,137.50,137.50,138.00
SCC ⇩
ซึมขึ้น
454.00,456.00,452.00,452.00,454.00,452.00,452.00,452.00,442.00,440.00,442.00,440.00,434.00,434.00,442.00,444.00,442.00,448.00,454.00,450.00,458.00,452.00,454.00,452.00,450.00,446.00,448.00,442.00,440.00,436.00,432.00,428.00,424.00,426.00,422.00,420.00,418.00,420.00,416.00,414.00,412.00,412.00,408.00,420.00,408.00,406.00,410.00,418.00,416.00,426.00,422.00,428.00,432.00,432.00,432.00,426.00,436.00,440.00,438.00,436.00
SPALI ⇩
ลง
24.10,24.30,24.00,24.20,24.40,24.20,24.10,24.10,24.00,24.10,24.10,23.90,24.00,24.00,24.30,24.70,25.00,25.00,25.25,25.00,25.00,24.60,24.30,24.30,24.50,24.30,24.00,24.00,23.80,24.00,23.80,23.40,23.30,23.60,23.20,23.20,22.80,22.70,22.60,22.50,22.20,22.20,21.80,22.00,22.10,22.20,22.00,21.90,22.50,22.40,22.40,22.00,21.90,22.00,21.80,21.60,21.40,20.80,20.00,19.80
STA ⇩
Sideway
13.00,12.90,12.50,12.60,12.60,12.60,12.10,12.20,12.10,12.20,12.00,12.20,12.00,12.20,12.20,13.00,14.90,15.30,15.10,15.10,15.50,15.20,15.20,16.10,16.10,16.40,17.20,17.50,17.40,17.20,17.20,16.70,16.20,17.80,17.40,17.10,17.20,17.10,16.90,16.50,16.60,16.60,16.70,16.80,17.20,17.70,17.60,17.90,18.70,18.70,18.80,18.40,18.60,17.10,17.40,17.20,17.70,17.70,17.60,15.90
SYNTEC
ลง
3.88,3.86,3.90,3.88,3.92,3.90,3.96,4.00,3.90,3.92,3.86,3.84,3.80,3.72,3.82,3.76,3.70,3.78,3.80,3.80,3.84,3.98,3.92,3.84,3.84,3.94,4.08,4.30,4.30,4.06,4.10,4.00,3.96,4.08,3.96,3.96,3.94,3.88,3.78,3.70,3.66,3.66,3.54,3.56,3.50,3.58,3.60,3.64,3.68,3.66,3.62,3.60,3.56,3.58,3.58,3.26,3.20,3.20,2.98,2.98
THCOM ⇩
Sideway
9.85,9.90,9.95,10.10,10.00,10.10,10.30,10.20,9.80,9.80,9.85,9.80,9.75,9.65,9.75,10.10,10.00,10.20,10.10,10.10,10.00,9.90,9.90,9.95,9.85,9.70,9.60,9.55,9.55,9.35,9.35,9.15,9.15,9.15,8.85,8.90,8.90,8.80,8.60,8.40,8.35,8.35,8.00,8.20,8.20,8.25,8.15,8.55,8.40,8.40,8.40,8.40,8.35,8.40,8.40,8.35,8.35,8.30,8.15,8.10
TISCO ⇩
Sideway
78.75,81.75,81.25,81.00,81.00,82.00,83.50,82.00,81.00,81.75,81.75,81.50,81.25,81.00,82.50,81.75,82.25,82.75,82.75,83.25,84.00,83.50,83.50,83.75,83.75,83.75,84.00,83.50,83.75,83.50,82.50,81.00,80.75,80.50,79.00,78.50,79.25,79.25,78.25,76.75,77.25,77.25,77.00,78.50,78.50,78.00,78.00,78.75,78.25,80.00,80.00,79.50,80.25,80.00,79.25,78.75,78.75,80.00,80.00,79.25
TOP ⇧
ลง
85.00,85.50,84.25,84.75,83.50,84.25,86.00,85.75,84.75,86.25,85.25,85.00,83.75,83.75,84.50,86.00,84.75,84.50,86.75,89.00,87.50,87.00,86.25,86.50,88.00,88.50,87.50,86.50,86.25,84.00,84.00,82.75,82.75,84.25,82.50,83.00,82.50,85.75,84.00,81.00,80.75,80.75,77.50,81.25,79.75,80.25,80.25,84.75,84.25,84.75,83.00,81.75,84.25,85.00,81.00,79.75,78.50,75.50,75.75,77.25
TTW ⇩
ซึมขึ้น
12.90,12.90,12.70,12.40,12.40,12.40,12.50,12.50,12.30,12.30,12.40,12.40,12.30,12.30,12.30,12.30,12.30,12.40,12.50,12.60,12.70,12.70,12.40,12.30,12.20,12.20,12.20,12.20,12.20,12.10,12.20,12.00,12.00,12.10,12.20,12.30,12.20,12.20,12.10,12.50,12.20,12.20,12.00,12.30,12.10,12.00,12.10,12.30,12.30,12.10,12.10,12.20,12.30,12.40,12.40,12.30,12.30,12.30,12.40,12.30
TU ⇩
Sideway
17.90,17.70,17.70,17.50,17.60,17.50,17.50,17.60,17.30,17.40,17.10,17.10,17.10,16.80,17.40,17.30,17.30,17.60,18.10,18.00,17.80,17.70,17.80,17.60,17.70,17.90,17.70,17.20,16.90,16.50,16.60,16.40,16.30,16.30,16.10,16.00,16.10,16.10,16.10,15.80,15.90,15.90,15.80,16.20,16.20,16.30,16.40,16.60,16.80,16.80,17.50,17.70,17.60,17.90,18.00,17.80,18.10,18.00,17.90,17.80