ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค
   เหมืองแร่

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

45
SETTHSI
ADVANC
ซึมขึ้น
186.00,187.00,185.50,185.00,191.50,191.50,193.50,193.00,196.50,197.50,197.00,197.00,197.00,197.00,197.50,196.50,197.00,196.50,198.00,197.50,197.50,197.50,199.50,199.50,202.00,204.00,202.00,198.50,199.50,199.50,204.00,204.00,202.00,200.00,193.50,194.50,197.00,200.00,198.00,198.00,199.50,199.00,200.00,202.00,203.00,201.00,202.00,201.00,201.00,198.50,198.00,196.50,199.00,199.50,200.00,201.00,200.00,201.00,204.00,201.00
AOT
Sideway
64.00,63.00,63.00,63.00,64.75,66.25,67.00,66.50,66.50,66.50,65.50,64.75,64.75,65.00,63.25,61.50,61.00,63.00,64.25,64.00,65.75,65.75,66.00,66.00,66.25,67.00,66.00,66.25,65.25,65.50,66.25,65.50,65.50,65.50,64.75,64.75,64.50,65.00,65.50,65.50,66.00,65.75,66.25,66.00,66.25,66.50,66.75,66.50,65.50,65.00,65.50,64.75,64.25,62.00,62.25,64.50,64.50,64.50,66.00,66.00
BAFS
Sideway
33.25,32.50,32.00,31.50,31.50,32.75,32.25,31.50,32.25,32.75,32.75,32.50,32.25,32.75,32.50,32.50,32.50,32.50,32.50,32.75,34.00,34.00,34.50,34.50,34.75,35.50,35.00,35.25,35.25,35.25,35.00,35.50,35.75,35.00,34.75,34.50,34.75,34.50,34.25,34.00,34.00,34.00,34.25,34.50,34.50,34.50,34.25,34.25,34.00,34.00,33.75,33.50,33.50,33.25,33.25,33.75,34.00,34.25,35.00,35.00
BANPU
ลง
19.30,19.60,19.40,19.50,20.00,20.10,20.10,19.90,19.70,20.10,20.50,20.40,20.70,20.30,20.30,20.00,20.30,20.40,20.90,20.80,20.80,21.00,21.10,21.10,21.10,21.40,20.90,20.80,20.70,20.60,20.90,20.80,20.40,20.40,20.10,19.90,20.30,20.20,20.00,20.00,19.90,19.70,20.00,20.40,20.30,20.20,20.30,20.10,20.20,19.80,19.80,19.70,19.30,19.10,18.80,19.20,19.30,19.10,19.40,19.30
BBL
ซึมขึ้น
193.50,194.50,194.50,195.50,197.00,196.00,196.50,194.50,197.00,197.00,197.50,196.00,193.00,193.00,193.00,194.00,194.00,193.00,197.50,202.00,205.00,203.00,204.00,204.00,206.00,206.00,203.00,205.00,205.00,206.00,206.00,208.00,206.00,204.00,201.00,204.00,205.00,206.00,206.00,207.00,207.00,207.00,210.00,209.00,207.00,206.00,205.00,206.00,205.00,204.00,205.00,202.00,202.00,202.00,201.00,209.00,209.00,209.00,213.00,211.00
BCP
Sideway
31.75,32.00,31.25,32.00,32.50,33.00,33.00,32.25,31.75,32.25,33.00,33.50,33.25,33.00,33.25,33.25,33.50,34.00,34.25,35.00,35.25,34.75,35.25,35.25,35.00,36.00,35.50,36.00,36.00,35.75,35.75,35.75,35.50,35.50,35.50,35.50,35.75,35.50,35.50,35.50,35.75,35.75,36.00,36.25,36.25,36.25,36.00,36.50,36.50,36.25,35.25,34.75,34.50,34.25,34.00,35.00,35.75,35.75,36.00,36.00
BEM
ซึมขึ้น
7.50,7.45,7.60,7.45,7.65,7.90,7.80,7.80,7.85,7.75,7.85,7.75,7.95,7.90,7.85,7.85,7.90,8.00,8.00,8.00,8.10,8.30,8.35,8.35,8.35,8.30,8.30,8.30,8.20,8.20,8.15,8.35,8.25,8.10,8.15,8.10,8.25,8.25,8.10,8.15,8.25,8.25,8.50,8.50,8.40,8.40,8.40,8.45,8.35,8.15,8.30,8.20,8.35,8.25,8.25,8.40,8.40,8.55,8.80,8.75
BWG
ซึมขึ้น
1.00,0.89,0.90,0.90,0.90,0.94,0.93,0.89,0.90,0.90,0.92,0.97,0.96,1.01,0.99,0.96,0.99,0.98,0.99,1.03,1.06,1.03,1.04,1.04,1.03,1.04,1.03,1.03,1.02,1.01,1.01,1.01,1.00,0.98,0.96,0.95,0.95,0.96,1.00,1.01,1.00,0.99,1.00,1.00,0.98,0.98,0.99,0.97,0.95,0.94,0.94,0.96,0.98,0.97,1.04,1.05,1.06,1.13,1.14,1.12
CPF
ซึมลง
24.60,24.80,24.60,24.20,24.40,24.70,24.70,24.30,24.80,25.25,25.50,25.50,25.50,26.25,26.25,26.00,25.75,25.75,26.75,26.50,26.50,26.75,27.00,27.00,27.25,27.25,26.75,26.75,25.50,26.50,26.00,26.25,24.90,25.75,25.25,26.00,25.75,26.25,26.50,26.00,26.50,26.25,26.50,26.25,26.25,26.00,25.75,25.75,26.00,26.00,26.00,26.00,26.25,25.50,25.75,26.25,25.75,25.25,25.75,25.50
CPN
ขึ้น
70.25,70.75,71.00,69.75,70.00,71.00,72.25,72.25,72.75,72.75,73.25,73.25,73.75,74.50,73.25,74.25,74.75,74.50,76.50,76.00,75.50,76.25,75.25,75.25,75.75,78.00,78.75,79.75,79.50,79.75,80.50,79.75,80.50,79.00,78.25,78.25,78.50,79.25,78.75,78.75,79.75,79.75,81.00,82.50,83.00,82.50,82.50,82.00,81.75,81.00,81.50,81.50,81.75,80.50,81.25,82.75,82.50,82.00,86.25,84.25
DELTA
Sideway
56.75,56.25,55.50,58.50,59.25,59.75,60.75,59.50,61.25,62.00,61.00,60.00,61.50,62.75,63.25,64.00,63.75,66.50,67.50,67.00,67.75,67.25,68.50,68.50,69.75,70.75,70.75,70.50,70.00,70.50,70.00,70.50,70.25,70.50,70.25,70.00,69.75,69.50,69.50,69.25,69.75,69.50,69.75,70.00,69.75,69.75,69.75,69.50,69.75,69.75,69.50,69.50,69.75,69.75,69.75,70.00,69.75,69.25,69.25,69.50
DTAC
ซึมขึ้น
38.00,38.25,36.00,36.75,38.25,39.75,41.25,39.50,39.50,39.25,39.00,39.75,39.75,40.00,38.00,38.50,39.50,39.25,40.50,39.75,40.75,41.75,42.00,42.00,41.00,41.50,41.00,41.50,41.00,40.00,45.00,45.00,44.75,46.00,44.75,46.00,47.25,45.75,44.75,45.50,45.25,45.75,45.75,46.00,46.75,46.75,45.75,45.50,44.25,44.25,43.50,43.25,44.50,43.75,41.50,42.75,44.50,46.75,47.75,47.00
EASTW
Sideway
10.80,11.00,10.80,10.60,10.70,10.80,10.80,10.70,10.70,10.90,10.80,10.90,10.90,10.90,10.80,10.80,10.90,10.80,10.80,10.90,10.80,11.10,11.10,11.10,11.00,11.10,11.10,11.40,11.30,11.30,11.40,11.20,11.20,11.00,11.10,11.00,11.10,11.10,11.30,11.10,11.10,11.00,11.10,11.00,11.10,11.20,11.20,11.00,11.10,11.10,11.10,11.10,11.10,11.00,10.90,11.00,11.00,11.00,11.10,11.20
EGCO
ซึมขึ้น
230.00,229.00,226.00,224.00,224.00,222.00,228.00,226.00,225.00,229.00,233.00,229.00,230.00,230.00,228.00,229.00,225.00,226.00,227.00,227.00,225.00,230.00,231.00,231.00,231.00,230.00,231.00,231.00,231.00,229.00,233.00,232.00,226.00,229.00,226.00,226.00,225.00,230.00,227.00,227.00,229.00,231.00,233.00,232.00,233.00,233.00,226.00,226.00,226.00,225.00,226.00,227.00,229.00,228.00,234.00,236.00,239.00,241.00,243.00,237.00
GFPT
Sideway
12.40,12.80,12.70,12.00,12.50,12.60,12.60,12.30,12.50,12.20,12.40,12.60,12.60,12.60,12.60,12.60,12.50,12.60,13.30,13.50,13.10,13.80,13.70,13.70,13.70,13.60,13.40,13.50,12.50,12.80,12.80,12.80,12.60,12.70,13.10,13.00,13.50,14.00,14.00,13.80,14.50,14.60,14.90,15.00,14.80,14.80,14.80,15.00,15.50,15.20,15.00,15.20,15.10,14.20,14.50,14.50,14.10,14.90,14.70,14.30
GLOW
ลง
94.75,94.50,94.50,94.75,94.75,94.75,95.00,95.00,93.25,93.25,93.25,93.25,93.25,93.50,93.50,93.50,93.25,93.25,93.25,93.50,93.25,93.50,93.75,93.75,93.50,94.00,93.50,94.00,93.75,94.00,94.00,93.75,93.75,93.75,93.75,93.75,93.50,93.50,93.50,93.75,93.75,93.75,93.75,93.75,94.00,93.75,94.00,93.75,94.00,93.75,92.25,91.50,91.50,91.00,90.50,91.00,90.75,88.00,90.75,90.50
GPSC
ซึมลง
70.25,70.00,69.00,69.25,69.50,70.00,68.50,69.25,69.50,68.75,69.00,70.00,70.75,70.75,69.75,69.50,69.50,70.50,70.50,70.00,69.50,69.50,70.25,70.25,69.00,70.25,69.25,70.25,70.25,70.00,71.50,72.00,70.75,70.00,69.50,71.25,71.50,73.00,71.00,72.00,71.50,72.25,72.75,72.00,72.25,73.00,72.75,72.50,72.25,70.00,70.75,69.75,68.50,67.50,65.50,66.75,66.25,66.75,69.25,68.50
HMPRO
ขึ้น
13.60,13.30,13.20,13.40,13.80,14.20,14.10,14.00,14.00,14.00,14.30,14.20,14.40,14.40,14.00,14.20,14.30,14.30,14.30,14.30,14.30,14.60,14.50,14.50,14.70,14.70,14.60,14.40,14.20,14.20,14.60,14.70,14.40,14.60,14.20,14.60,14.30,14.30,14.50,14.40,14.40,14.40,14.40,14.80,14.90,14.70,14.60,14.70,14.50,14.40,14.50,14.60,14.70,14.60,14.70,14.70,14.60,14.60,15.00,15.30
INTUCH
Sideway
52.50,53.25,52.50,53.25,54.50,53.75,54.25,54.75,55.00,55.00,55.25,54.75,55.25,55.00,54.75,54.75,54.75,55.00,55.25,55.25,55.25,56.00,55.75,55.75,56.25,56.75,56.00,56.00,56.00,56.25,56.75,56.50,56.25,56.25,55.75,54.75,54.50,55.00,54.50,54.75,55.25,55.25,56.00,56.00,56.25,55.50,55.50,55.50,55.25,54.75,54.75,54.50,54.75,54.75,54.75,55.25,55.00,55.25,55.75,56.00
IRPC
ซึมขึ้น
5.90,6.10,5.85,5.80,5.70,5.75,5.80,5.70,5.80,5.75,6.00,5.95,5.95,5.90,6.00,6.00,6.25,6.30,6.35,6.55,6.45,6.50,6.40,6.40,6.45,6.60,6.55,6.60,6.60,6.50,6.55,6.60,6.45,6.45,6.40,6.50,6.55,6.60,6.55,6.60,6.65,6.65,6.70,6.70,6.85,6.95,6.95,6.95,6.85,6.75,6.75,6.70,6.75,6.70,6.60,6.85,6.85,6.85,6.95,6.90
IVL
Sideway
55.50,55.25,54.50,54.75,55.75,57.25,56.50,53.75,54.00,54.75,56.00,55.75,56.50,57.00,56.25,55.75,56.00,57.25,58.75,59.75,59.50,59.75,60.00,60.00,59.50,60.50,60.50,60.50,57.00,59.25,59.75,58.75,57.75,57.50,57.25,56.25,57.25,57.00,57.00,57.25,57.75,58.25,58.50,59.00,58.75,60.25,60.00,59.25,58.25,57.00,58.00,57.75,57.25,56.50,55.50,58.00,58.00,57.25,59.50,59.00
KBANK
Sideway
193.00,191.00,189.50,194.00,193.00,194.50,194.50,194.50,197.00,193.50,195.50,195.00,195.00,194.50,193.50,197.50,199.50,198.50,210.00,213.00,208.00,210.00,215.00,215.00,217.00,217.00,212.00,216.00,217.00,214.00,216.00,217.00,217.00,215.00,213.00,212.00,215.00,216.00,216.00,217.00,217.00,215.00,218.00,215.00,215.00,213.00,211.00,212.00,212.00,208.00,210.00,208.00,208.00,203.00,206.00,214.00,217.00,212.00,216.00,216.00
KKP
Sideway
67.00,67.25,67.00,67.75,69.00,69.25,69.25,68.25,68.50,69.75,71.75,71.50,70.75,71.50,69.75,70.25,71.25,72.25,73.00,72.00,71.25,72.50,72.75,72.75,72.50,74.75,73.75,74.75,74.50,74.25,75.00,75.75,76.00,76.25,74.25,74.75,75.00,75.00,75.00,75.00,75.00,75.00,76.25,76.75,76.50,76.75,77.25,76.75,76.50,73.25,73.75,74.25,74.50,74.25,74.50,75.50,75.50,75.00,75.50,75.00
KTB
ขึ้น
16.90,16.90,16.80,16.70,16.90,17.00,17.10,17.20,17.30,17.40,17.60,17.60,17.50,17.60,17.50,18.00,18.10,18.20,18.20,18.40,18.70,18.80,19.00,19.00,19.00,19.30,19.00,19.30,18.90,19.10,19.20,19.40,19.40,19.40,19.30,19.40,19.40,19.50,19.40,19.50,19.50,19.50,19.50,19.50,19.50,19.40,19.40,19.20,19.20,18.90,19.20,19.40,19.30,19.00,19.20,19.70,20.00,19.80,20.20,20.40
MINT
ขึ้น
33.25,32.75,32.25,32.50,32.50,34.25,33.75,32.50,34.00,33.50,33.50,33.75,34.25,34.75,33.75,33.75,33.50,34.00,34.50,34.75,35.00,36.25,36.50,36.50,38.00,38.25,38.00,37.75,38.00,38.75,38.75,38.50,38.00,38.25,37.75,36.75,37.75,37.50,37.25,37.25,37.50,37.25,37.75,38.50,39.00,39.25,39.50,39.25,38.50,38.25,38.75,38.50,38.25,38.00,38.00,38.50,39.50,39.50,40.00,40.25
NYT
Sideway
5.10,5.05,5.00,4.98,4.98,4.98,5.00,4.96,4.96,4.98,5.05,5.05,5.05,5.05,5.05,5.05,5.05,5.15,5.20,5.15,5.15,5.25,5.20,5.20,5.40,5.40,5.35,5.40,5.35,5.40,5.40,5.30,5.15,5.10,5.10,5.05,5.10,5.10,5.05,5.05,5.05,5.10,5.25,5.25,5.15,5.20,5.15,5.20,5.15,5.10,5.10,5.10,5.10,5.05,5.10,5.20,5.15,5.10,5.10,5.10
PCSGH
Sideway
7.10,7.05,6.95,6.95,7.15,7.05,7.15,7.00,7.10,7.15,7.20,7.15,7.25,7.15,7.10,7.05,7.05,7.10,7.15,7.10,7.10,7.10,7.15,7.15,7.10,7.25,7.35,7.45,7.30,7.45,7.45,7.45,7.10,7.30,7.15,7.20,7.30,7.20,7.20,7.35,7.30,7.30,7.15,7.10,7.15,7.10,7.10,7.10,7.15,7.05,7.10,7.05,7.00,6.95,6.95,6.95,6.90,6.90,7.20,7.20
PM
Sideway
10.50,10.50,10.30,10.10,10.20,10.20,10.30,10.30,10.40,10.50,10.50,10.30,10.40,10.50,10.50,10.40,10.50,10.60,10.50,10.50,10.40,10.40,10.40,10.40,10.40,10.40,10.40,10.30,10.30,10.30,10.20,9.30,8.90,8.80,8.85,8.80,8.85,8.90,8.75,8.65,8.60,8.65,8.80,8.75,8.65,8.70,8.70,8.65,8.70,8.60,8.65,8.75,8.75,8.60,8.65,8.70,8.60,8.75,8.80,8.75
PSH
Sideway
20.70,20.30,19.30,19.00,19.40,20.00,20.10,19.60,19.60,20.20,20.70,20.40,20.50,20.60,20.40,20.40,20.20,20.50,20.80,20.70,20.60,20.40,20.70,20.70,20.50,20.70,21.00,21.40,21.10,21.20,21.10,21.60,21.40,21.50,21.30,21.20,21.10,21.30,21.10,21.30,20.70,20.40,20.50,20.40,20.40,20.40,20.20,20.20,20.20,20.00,20.30,20.20,20.20,20.00,20.00,20.50,20.50,20.80,20.90,20.90
PTT
Sideway
48,48,48,47.5,48,47.75,47.5,47.75,46.25,46.25,47,48.75,48.5,48,47.5,47.5,47.75,49.5,49.5,51.5,51,50.25,51,51.75,51.25,52.5,52,51.75,51.5,52.25,53,52.5,51.75,51.75,51,50.5,51.5,52.25,51.75,51.75,52.00,51.75,52.00,52.50,52.50,52.00,52.50,52.75,52.25,50.50,50.50,50.00,50.25,48.75,49.50,52.00,51.75,51.00,52.00,52.50
PTTEP
ซึมขึ้น
131.50,136.00,136.00,140.50,132.50,134.00,134.50,132.50,130.00,134.00,138.50,136.00,134.00,135.50,135.00,130.00,130.00,131.00,133.50,133.00,131.50,134.50,138.00,138.00,138.50,142.50,140.00,140.50,139.50,142.50,142.00,141.50,138.50,139.00,136.50,135.00,134.50,135.50,135.00,138.50,140.00,139.50,141.00,142.50,143.00,142.50,142.50,142.00,142.50,139.00,140.50,139.00,137.50,138.00,141.00,148.00,149.50,152.00,152.00,153.00
PTTGC
Sideway
79.50,79.00,76.25,73.00,71.25,74.25,73.25,72.00,74.00,73.50,78.00,77.50,77.50,76.25,76.50,74.75,76.75,77.00,79.25,81.00,80.75,81.25,81.50,81.50,81.75,84.50,85.00,84.50,83.25,84.25,84.00,83.75,82.00,82.00,81.50,80.75,81.75,81.50,81.75,82.00,81.25,80.50,80.75,81.75,83.25,83.25,81.75,81.75,80.25,78.75,78.50,78.50,79.00,77.00,77.50,80.00,80.75,80.25,82.00,81.75
RATCH
ซึมลง
51.75,52.00,51.50,51.25,52.25,52.00,51.75,51.75,52.00,52.00,51.75,51.75,52.00,52.00,52.00,51.75,52.00,51.75,52.00,52.00,51.25,51.50,51.50,51.50,51.50,51.50,51.50,51.75,52.25,52.25,52.25,52.25,52.25,52.25,52.00,52.00,52.00,52.25,52.00,52.00,52.00,52.25,52.50,52.25,52.25,52.25,52.25,52.25,52.25,51.00,51.00,50.75,50.75,50.50,50.25,51.00,51.25,51.25,51.75,51.50
SAT
ซึมลง
23.50,23.50,22.70,21.50,22.10,22.70,22.70,21.60,21.50,22.50,23.20,22.80,22.80,22.50,22.90,22.50,22.10,22.00,22.30,22.60,22.40,22.70,22.50,22.50,22.50,23.00,23.20,24.00,23.10,23.10,24.30,24.30,23.40,23.60,23.40,23.20,23.20,23.30,23.20,23.20,23.20,23.20,23.00,23.40,23.40,23.60,23.80,23.70,23.90,23.30,23.60,23.40,23.20,22.30,23.10,23.20,23.20,23.20,23.20,22.90
SC
Sideway
3.40,3.44,3.38,3.30,3.44,3.52,3.50,3.46,3.46,3.50,3.50,3.48,3.48,3.48,3.46,3.46,3.46,3.54,3.64,3.72,3.64,3.66,3.66,3.66,3.62,3.62,3.58,3.60,3.60,3.66,3.70,3.66,3.64,3.64,3.62,3.56,3.60,3.60,3.58,3.58,3.56,3.58,3.56,3.58,3.60,3.58,3.54,3.54,3.52,3.48,3.46,3.44,3.42,3.44,3.42,3.52,3.48,3.50,3.54,3.62
SCB
Sideway
124.50,123.00,117.50,118.50,120.50,122.00,123.50,122.50,125.00,123.00,123.50,121.50,124.00,124.50,122.00,123.00,125.00,126.50,132.00,132.00,131.50,133.00,136.50,136.50,140.00,141.00,141.00,141.50,141.50,143.00,143.00,147.50,145.50,143.50,144.50,144.00,144.00,146.00,144.50,145.00,147.00,147.00,147.50,145.50,146.00,146.50,148.00,146.50,145.50,141.50,144.50,145.50,145.00,143.50,147.00,149.50,149.50,147.00,149.00,148.50
SCC
Sideway
410.00,410.00,410.00,414.00,424.00,418.00,414.00,410.00,410.00,416.00,426.00,424.00,428.00,428.00,422.00,422.00,426.00,428.00,426.00,430.00,436.00,446.00,452.00,452.00,448.00,456.00,454.00,452.00,452.00,454.00,454.00,454.00,452.00,446.00,446.00,444.00,450.00,460.00,458.00,456.00,458.00,454.00,456.00,452.00,452.00,454.00,452.00,452.00,452.00,442.00,440.00,442.00,440.00,434.00,434.00,442.00,444.00,442.00,448.00,454.00
SPALI
ขึ้น
24.40,24.20,24.20,23.50,24.20,24.90,24.70,24.80,24.80,24.90,25.50,24.50,24.90,24.80,24.20,23.90,23.40,23.60,23.50,23.60,23.10,23.30,23.70,23.70,23.80,23.80,23.60,23.90,23.60,23.80,24.10,24.50,24.30,24.30,23.90,24.40,24.30,24.30,23.90,23.80,23.90,24.10,24.30,24.00,24.20,24.40,24.20,24.10,24.10,24.00,24.10,24.10,23.90,24.00,24.00,24.30,24.70,25.00,25.00,25.25
STA
ขึ้น
10.80,10.80,10.40,9.95,10.30,10.60,10.40,10.20,10.00,10.10,10.30,10.10,10.10,10.10,10.10,10.20,10.30,10.30,10.60,10.30,10.40,10.50,11.30,11.30,11.20,11.30,11.10,11.30,11.10,11.40,11.20,11.40,11.30,11.30,11.80,11.70,11.90,12.10,12.00,12.90,12.80,13.00,12.90,12.50,12.60,12.60,12.60,12.10,12.20,12.10,12.20,12.00,12.20,12.00,12.20,12.20,13.00,14.90,15.30,15.10
SYNTEC
ซึมลง
4.16,4.16,3.90,3.88,3.94,4.02,3.96,3.88,3.96,3.94,4.00,4.04,4.14,4.08,4.06,4.06,4.06,4.12,4.10,4.08,4.22,4.28,4.24,4.24,4.22,4.18,4.18,4.16,4.04,4.06,4.06,4.14,4.08,3.92,3.90,3.92,3.92,3.96,3.96,3.96,3.90,3.88,3.86,3.90,3.88,3.92,3.90,3.96,4.00,3.90,3.92,3.86,3.84,3.80,3.72,3.82,3.76,3.70,3.78,3.80
THCOM
ซึมขึ้น
8.00,7.95,7.70,7.00,7.20,9.00,7.75,7.40,7.60,7.65,7.85,7.90,7.95,8.20,8.25,8.20,8.25,8.20,8.25,8.20,8.15,8.20,8.25,8.25,8.30,8.30,8.75,8.65,8.75,9.20,9.10,9.00,9.25,9.15,9.15,9.10,9.25,9.25,9.70,9.65,9.55,9.85,9.90,9.95,10.10,10.00,10.10,10.30,10.20,9.80,9.80,9.85,9.80,9.75,9.65,9.75,10.10,10.00,10.20,10.10
TISCO
ซึมขึ้น
85.75,85.50,84.25,84.00,87.25,87.00,86.00,83.75,83.75,85.75,86.25,86.75,84.00,80.50,74.25,73.75,76.00,76.00,77.00,77.75,77.00,77.25,78.00,78.00,78.00,78.50,79.00,79.00,78.75,79.25,79.00,79.50,78.50,78.75,78.25,78.00,78.50,78.75,78.75,78.50,78.75,78.75,81.75,81.25,81.00,81.00,82.00,83.50,82.00,81.00,81.75,81.75,81.50,81.25,81.00,82.50,81.75,82.25,82.75,82.75
TOP
ขึ้น
78.50,77.25,77.50,77.75,73.75,75.25,73.00,70.25,69.00,70.50,76.50,77.00,77.50,76.75,78.25,78.00,77.00,78.25,79.50,83.00,82.00,81.25,81.50,81.50,80.25,83.00,82.25,82.75,80.75,80.25,78.75,78.75,80.00,80.50,81.00,83.00,83.50,84.00,83.25,85.50,85.00,85.00,85.50,84.25,84.75,83.50,84.25,86.00,85.75,84.75,86.25,85.25,85.00,83.75,83.75,84.50,86.00,84.75,84.50,86.75
TTW
Sideway
11.60,11.70,11.50,11.70,11.90,11.80,11.80,11.90,12.10,12.40,12.50,12.40,12.40,12.40,12.40,12.40,12.40,12.40,12.50,12.50,12.40,12.30,12.30,12.30,12.50,12.40,12.50,12.80,12.60,12.50,12.60,12.50,12.40,12.50,12.50,12.80,12.70,12.80,12.50,12.70,12.70,12.90,12.90,12.70,12.40,12.40,12.40,12.50,12.50,12.30,12.30,12.40,12.40,12.30,12.30,12.30,12.30,12.30,12.40,12.50
TU
Sideway
16.40,16.00,15.80,15.80,15.50,15.40,15.30,14.80,15.00,15.00,15.40,15.00,15.80,15.70,15.20,15.40,15.30,15.40,16.10,16.20,16.30,16.60,16.50,16.50,16.40,17.10,17.10,17.50,17.40,18.10,18.10,18.20,18.10,18.00,17.90,18.00,18.20,18.10,17.70,17.70,17.90,17.90,17.70,17.70,17.50,17.60,17.50,17.50,17.60,17.30,17.40,17.10,17.10,17.10,16.80,17.40,17.30,17.30,17.60,18.10