ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค
   เหมืองแร่

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

115
SSET
AH ⇩
ลง
33.00,32.75,33.25,33.25,33.75,33.50,33.50,33.25,32.25,32.50,32.00,31.50,30.50,30.50,31.25,31.50,31.25,31.50,31.50,30.50,29.75,29.75,28.75,29.00,30.50,30.50,31.00,31.00,29.75,30.00,29.75,29.25,28.75,27.25,25.50,26.00,27.25,26.75,26.00,25.75,25.75,25.75,24.00,24.30,23.80,23.90,23.90,24.80,24.20,24.50,24.20,24.40,24.50,25.00,24.70,24.20,24.00,24.70,23.40,21.70
AIT ⇧
ลง
23.10,23.20,23.20,23.10,23.00,23.00,22.90,22.90,22.90,22.60,22.50,22.50,22.40,22.00,22.00,22.20,22.20,22.30,22.20,22.20,22.20,22.10,22.20,22.00,22.00,22.10,22.10,22.00,22.20,22.10,22.00,21.90,21.90,21.80,21.50,21.80,22.00,21.70,21.70,21.60,21.50,21.50,21.00,20.90,21.00,20.70,20.60,20.80,20.90,21.00,21.00,21.00,20.50,20.10,20.00,20.10,20.10,20.00,19.70,19.90
AJ
ลง
10.10,10.20,10.10,9.95,10.00,10.10,10.00,10.40,10.40,10.60,10.60,10.60,10.20,10.20,10.40,10.50,10.60,10.50,10.50,10.40,10.40,10.30,10.30,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,9.95,9.95,9.85,9.90,9.90,9.80,9.80,9.80,9.80,9.80,9.70,9.70,9.70,9.30,9.30,9.55,9.55,9.60,9.65,9.70,9.65,9.65,9.75,9.60,9.75,9.45,9.40,9.50,9.25,8.95,8.95
ALT ⇧
ลง
3.26,3.24,3.26,3.26,3.24,3.22,3.22,3.26,3.24,3.24,3.24,3.24,3.22,3.22,3.32,3.32,3.32,3.32,3.32,3.48,3.48,3.48,3.54,3.62,3.74,3.78,3.82,3.82,3.94,3.96,3.90,3.82,3.80,3.82,3.70,3.86,3.86,3.92,3.92,3.82,3.80,3.80,3.82,3.76,3.80,3.76,3.70,3.76,3.74,3.78,3.74,3.80,3.74,3.80,3.66,3.62,3.58,3.60,3.40,3.42
AMATAV ⇩
ลง
6.60,6.60,6.60,6.35,6.00,5.90,5.95,5.95,5.85,5.95,5.95,5.95,5.95,5.90,5.90,6.00,5.95,5.95,6.10,6.10,6.15,6.15,6.10,6.10,6.15,6.25,6.20,6.15,6.10,6.15,6.05,5.95,5.95,6.00,5.90,6.05,6.00,5.85,5.85,5.90,5.90,5.90,5.90,5.95,6.00,6.00,6.00,6.00,5.95,6.05,6.05,6.05,6.00,6.00,6.00,5.90,5.90,5.85,5.85,5.80
ANAN ⇧
ลง
5.05,5.00,4.92,4.90,4.90,4.88,4.90,4.98,4.90,4.98,4.96,4.98,5.05,5.05,5.10,5.25,5.25,5.35,5.35,5.35,5.30,5.25,5.05,5.05,5.05,5.05,5.05,5.15,5.05,5.00,5.00,4.86,4.88,4.98,4.86,4.88,4.84,4.78,4.66,4.56,4.32,4.32,4.50,4.64,4.54,4.48,4.48,4.62,4.56,4.62,4.66,4.64,4.62,4.68,4.64,4.42,4.36,4.00,3.88,3.96
APCO
ลง
4.44,4.42,4.42,4.42,4.42,4.42,4.42,4.40,4.38,4.38,4.34,4.36,4.36,4.36,4.38,4.38,4.38,4.38,4.38,4.36,4.36,4.36,4.38,4.40,4.88,4.74,4.70,4.76,4.70,4.70,4.72,4.58,4.52,4.48,4.48,4.46,4.54,4.54,4.50,4.42,4.52,4.52,4.42,4.34,4.34,4.38,4.40,4.44,4.46,4.46,4.44,4.40,4.40,4.34,4.30,4.34,4.36,4.28,4.28,4.28
APCS ⇩
Sideway
5.20,5.15,5.15,5.15,5.15,5.15,5.15,5.10,5.10,5.20,5.20,5.25,5.25,5.20,5.15,5.20,5.20,5.15,5.30,5.50,5.50,5.45,5.35,5.20,5.25,5.25,5.20,5.20,5.15,5.20,5.05,5.10,5.15,5.15,5.15,5.15,5.40,5.40,5.25,5.20,5.05,5.05,4.94,5.05,5.05,5.05,5.10,5.15,5.10,5.10,5.10,5.15,5.15,5.15,5.00,5.10,5.10,5.25,5.15,5.05
ASAP ⇩
ลง
6.10,6.05,6.05,6.10,6.00,6.00,6.25,6.15,6.00,6.00,6.00,6.00,6.00,6.00,6.05,6.30,6.55,6.55,6.65,6.95,7.15,7.20,7.20,7.15,7.15,7.30,7.20,7.40,7.00,6.80,6.90,6.60,6.55,6.75,6.50,6.65,6.40,6.30,6.35,6.05,6.05,6.05,5.85,6.00,5.80,5.90,5.90,6.05,5.95,6.15,6.10,5.90,5.90,5.95,5.85,5.80,5.50,5.40,4.32,3.86
ASIAN
Sideway
8.20,8.15,8.95,8.85,8.65,8.70,8.75,8.65,8.75,8.80,9.10,9.30,8.85,9.00,9.10,8.95,9.10,9.15,8.95,9.05,8.90,8.90,8.80,8.90,8.95,9.55,9.65,9.55,9.25,9.10,9.25,9.10,9.15,9.15,8.80,8.70,8.60,8.50,8.35,7.45,6.65,6.65,6.30,7.10,7.20,7.05,7.05,7.30,7.80,7.80,7.75,8.15,8.15,8.15,8.15,8.00,8.15,7.80,7.65,7.65
ASIAN
Sideway
8.20,8.15,8.95,8.85,8.65,8.70,8.75,8.65,8.75,8.80,9.10,9.30,8.85,9.00,9.10,8.95,9.10,9.15,8.95,9.05,8.90,8.90,8.80,8.90,8.95,9.55,9.65,9.55,9.25,9.10,9.25,9.10,9.15,9.15,8.80,8.70,8.60,8.50,8.35,7.45,6.65,6.65,6.30,7.10,7.20,7.05,7.05,7.30,7.80,7.80,7.75,8.15,8.15,8.15,8.15,8.00,8.15,7.80,7.65,7.65
ASK ⇩
Sideway
22.70,22.90,22.90,22.80,23.70,23.60,24.00,23.90,23.60,23.40,23.10,23.10,23.00,23.00,23.30,23.30,23.60,23.50,23.60,23.70,23.70,23.60,23.70,23.50,23.60,23.80,23.70,23.60,23.70,23.40,23.60,23.60,23.50,23.80,23.40,23.60,23.50,23.50,23.40,23.40,23.40,23.40,23.00,23.00,23.00,23.20,23.30,23.40,23.30,23.30,23.20,23.50,23.60,23.70,23.80,23.70,23.70,23.70,23.50,23.40
ASP
ลง
3.88,3.82,3.84,3.84,3.84,3.82,3.84,3.80,3.80,3.78,3.80,3.82,3.78,3.80,3.82,3.84,3.84,3.86,3.88,3.88,3.84,3.84,3.86,3.84,3.82,3.84,3.80,3.82,3.78,3.80,3.80,3.78,3.80,3.78,3.70,3.72,3.72,3.68,3.70,3.78,3.74,3.74,3.68,3.72,3.68,3.70,3.70,3.74,3.66,3.68,3.64,3.60,3.60,3.60,3.60,3.58,3.56,3.54,3.50,3.50
AYUD ⇩
ซึมลง
38.75,38.50,38.75,38.50,38.75,38.50,38.50,38.50,38.75,38.50,38.75,38.75,38.75,38.50,38.50,38.50,38.50,38.50,38.25,38.00,38.00,38.75,42.25,44.25,43.75,43.75,43.50,43.00,43.00,42.25,43.00,43.00,42.50,42.50,42.25,42.50,43.00,44.00,44.00,43.75,43.75,43.75,43.50,43.50,43.25,43.50,43.50,44.25,44.25,45.75,45.50,45.00,45.25,45.25,45.00,45.00,44.00,42.50,41.75,41.50
BFIT ⇩
ลง
26.25,26.25,25.75,25.75,26.50,27.25,27.50,27.00,26.00,26.00,26.25,26.50,26.75,27.50,28.25,28.00,27.25,27.75,28.50,29.00,29.00,29.50,30.00,30.50,30.00,29.00,28.50,28.50,28.75,28.00,27.75,27.25,27.25,27.75,27.00,27.25,27.00,26.75,26.75,26.25,25.50,25.50,26.00,26.00,26.00,26.00,26.00,26.50,27.00,27.50,27.00,26.75,26.75,26.25,26.25,25.50,25.50,25.25,25.00,24.60
BIG
ลง
1.75,1.82,1.79,1.80,1.81,1.83,1.79,1.81,1.76,1.77,1.76,1.75,1.74,1.71,1.74,1.74,1.76,1.77,1.89,1.86,1.86,1.86,1.95,1.88,1.90,1.90,1.90,1.89,1.89,1.80,1.82,1.76,1.76,1.78,1.73,1.76,1.78,1.75,1.73,1.81,1.75,1.75,1.72,1.74,1.72,1.72,1.72,1.74,1.76,1.75,1.69,1.69,1.68,1.68,1.67,1.63,1.59,1.56,1.42,1.42
BJCHI ⇩
ลง
2.28,2.30,2.32,2.30,2.34,2.34,2.42,2.54,2.46,2.44,2.46,2.48,2.48,2.46,2.48,2.50,2.56,2.62,2.64,2.64,2.64,2.62,2.56,2.54,2.54,2.58,2.64,2.64,2.68,2.84,2.94,2.84,2.76,2.82,2.64,2.68,2.68,2.64,2.56,2.54,2.42,2.42,2.30,2.36,2.32,2.30,2.30,2.32,2.34,2.38,2.40,2.34,2.34,2.40,2.26,2.20,2.20,2.20,2.20,2.18
BR
ลง
5.10,5.15,5.10,5.25,5.20,5.20,5.20,5.15,5.20,5.20,5.20,5.20,5.20,5.20,5.20,5.25,5.20,5.35,5.35,5.30,5.50,5.40,5.55,5.60,5.60,5.70,5.65,5.50,5.50,5.40,5.40,5.25,5.25,5.25,5.15,5.15,5.20,5.10,5.10,4.92,4.90,4.90,4.74,4.82,4.88,4.88,4.86,4.88,4.80,4.82,4.80,4.78,4.80,4.80,4.80,4.78,4.72,4.24,3.96,3.96
BRR
ซึมลง
6.70,6.70,6.70,6.70,6.70,6.75,6.70,6.60,6.55,6.55,6.55,6.70,6.75,6.75,6.75,6.65,6.65,6.75,6.60,6.70,6.70,6.65,6.70,6.65,6.65,6.55,6.60,6.60,6.80,6.70,6.80,6.85,6.85,6.90,6.65,6.80,7.05,7.30,7.20,7.15,6.90,6.90,6.70,6.75,6.80,6.75,6.80,6.80,6.75,6.75,6.75,6.75,6.70,6.70,6.75,6.75,6.65,6.65,6.60,6.60
BWG
Sideway
0.99,1.00,1.00,0.98,0.98,0.99,0.97,0.95,0.94,0.94,0.96,0.98,0.97,1.04,1.05,1.06,1.13,1.14,1.12,1.15,1.10,1.11,1.15,1.17,1.20,1.20,1.19,1.24,1.24,1.22,1.24,1.16,1.15,1.21,1.16,1.18,1.18,1.17,1.14,1.12,1.11,1.11,1.08,1.09,1.10,1.11,1.18,1.21,1.21,1.19,1.18,1.26,1.29,1.29,1.24,1.26,1.27,1.23,1.17,1.17
CCET ⇩
ลง
1.99,1.99,1.98,1.98,1.98,1.99,1.94,1.95,1.92,1.91,1.93,1.94,1.94,1.93,1.94,1.97,1.94,1.96,1.97,1.95,1.98,2.02,2.00,2.00,2.02,2.00,1.97,1.98,2.00,1.99,1.99,1.96,1.96,1.96,1.94,1.95,1.95,1.95,1.96,1.93,1.94,1.94,1.91,1.91,1.92,1.92,1.93,1.94,1.93,1.97,1.97,1.98,1.96,1.97,1.97,1.99,1.94,1.90,1.87,1.86
CGD
ซึมลง
1.33,1.37,1.35,1.33,1.32,1.32,1.32,1.32,1.31,1.31,1.31,1.31,1.31,1.31,1.33,1.34,1.39,1.42,1.49,1.48,1.47,1.48,1.47,1.46,1.46,1.47,1.49,1.49,1.47,1.48,1.45,1.44,1.41,1.43,1.39,1.39,1.39,1.38,1.37,1.39,1.36,1.36,1.32,1.33,1.33,1.35,1.35,1.34,1.34,1.35,1.34,1.33,1.32,1.35,1.36,1.35,1.32,1.32,1.32,1.32
COL ⇧
ลง
27.00,28.00,27.75,27.75,29.75,30.00,30.25,30.50,30.50,30.25,30.00,29.50,29.25,29.75,29.75,29.75,29.75,29.75,29.75,29.75,29.75,29.25,29.50,29.00,28.50,28.75,29.50,29.25,28.50,28.25,27.25,26.25,25.75,26.00,25.50,26.00,25.75,25.50,25.25,24.80,24.20,24.20,23.30,24.20,24.10,24.10,24.00,24.00,24.20,24.10,23.90,23.80,24.20,23.60,23.50,23.10,23.10,23.00,22.00,22.40
CTW ⇩
ลง
9.35,9.30,9.30,9.35,9.30,9.30,9.35,9.35,9.20,9.25,9.30,9.35,9.25,9.25,9.30,9.35,9.30,9.45,9.40,9.50,9.40,9.40,9.35,9.25,9.40,9.50,9.40,9.30,9.35,9.25,9.25,9.05,9.05,9.30,9.15,9.25,9.25,9.35,9.10,9.10,9.25,9.25,9.25,9.25,9.20,9.10,9.10,9.15,9.20,9.25,9.10,9.30,9.35,9.20,9.20,9.20,9.15,8.60,8.80,8.70
DCC ⇩
ลง
2.50,2.46,2.44,2.48,2.60,2.62,2.66,2.62,2.70,2.78,2.70,2.64,2.58,2.56,2.56,2.52,2.68,2.80,2.66,2.68,2.64,2.66,2.60,2.60,2.60,2.60,2.60,2.58,2.62,2.58,2.62,2.58,2.38,2.40,2.36,2.40,2.38,2.36,2.34,2.26,2.22,2.22,2.26,2.24,2.30,2.26,2.26,2.30,2.30,2.28,2.28,2.34,2.34,2.32,2.30,2.26,2.26,2.24,2.14,2.12
DEMCO
ลง
4.10,4.10,4.08,4.08,4.12,4.10,4.08,4.10,4.04,4.04,4.00,4.00,3.98,3.98,3.96,3.98,3.98,3.96,3.96,3.98,3.98,3.96,3.98,4.22,4.10,4.12,4.10,4.22,4.24,4.20,4.16,4.08,4.08,4.08,3.94,3.92,3.88,3.86,3.80,3.72,3.70,3.70,3.60,3.56,3.58,3.62,3.60,3.68,3.70,3.78,3.76,3.72,3.68,3.68,3.68,3.58,3.60,3.54,3.44,3.44
ESTAR ⇧
ลง
0.64,0.63,0.63,0.63,0.63,0.63,0.63,0.64,0.63,0.63,0.63,0.63,0.63,0.63,0.63,0.64,0.62,0.63,0.64,0.65,0.65,0.65,0.68,0.70,0.69,0.71,0.71,0.70,0.70,0.70,0.72,0.71,0.70,0.71,0.70,0.70,0.70,0.69,0.69,0.69,0.69,0.69,0.66,0.67,0.68,0.67,0.68,0.65,0.65,0.66,0.65,0.66,0.65,0.65,0.65,0.65,0.62,0.62,0.57,0.58
FN ⇩
ลง
2.84,2.86,2.84,2.84,2.96,2.88,2.86,2.84,2.78,2.74,2.78,2.78,2.72,2.72,2.78,2.84,2.80,2.84,2.80,2.86,2.88,2.88,2.86,2.84,2.86,2.84,2.84,2.80,2.80,2.80,2.80,2.72,2.72,2.74,2.66,2.68,2.66,2.60,2.60,2.58,2.50,2.50,2.44,2.44,2.40,2.38,2.38,2.42,2.40,2.40,2.38,2.40,2.36,2.38,2.36,2.28,2.26,2.14,2.04,1.89
GJS
ลง
0.27,0.26,0.26,0.26,0.26,0.25,0.26,0.25,0.25,0.25,0.26,0.25,0.25,0.25,0.25,0.25,0.26,0.26,0.25,0.26,0.26,0.26,0.26,0.26,0.26,0.26,0.26,0.26,0.26,0.27,0.26,0.25,0.25,0.25,0.25,0.26,0.26,0.25,0.25,0.24,0.24,0.24,0.24,0.23,0.24,0.23,0.23,0.25,0.25,0.25,0.25,0.25,0.24,0.24,0.24,0.23,0.17,0.18,0.17,0.17
HTC ⇩
ลง
17.50,17.60,17.60,17.30,17.40,17.40,17.60,17.50,17.40,17.00,16.90,16.80,16.70,16.50,16.60,16.60,16.60,16.60,16.70,16.90,16.70,16.70,17.10,17.30,17.40,17.20,17.40,17.40,17.10,16.80,17.00,16.70,16.60,16.70,16.70,16.60,16.60,16.70,16.50,16.10,16.00,16.00,16.00,16.10,16.00,15.90,16.00,16.00,16.00,16.00,16.10,16.00,16.00,15.90,16.00,15.90,15.80,15.50,15.30,15.20
ICHI ⇩
ซึมลง
4.36,4.36,4.48,4.50,4.44,4.44,4.38,4.38,4.34,4.36,4.40,4.38,4.34,4.30,4.40,4.38,4.34,4.38,4.40,4.40,4.62,4.64,4.62,4.66,4.74,4.70,4.72,4.64,4.70,4.64,4.56,4.42,4.38,4.42,4.36,4.34,4.28,4.26,4.22,4.12,4.10,4.10,4.00,4.08,4.06,4.02,4.00,3.98,4.00,4.08,4.02,3.98,4.04,4.02,3.98,3.90,3.90,3.90,3.88,3.86
IHL
ซึมลง
9.10,9.05,8.95,8.90,8.85,8.85,8.85,8.65,8.60,8.70,8.70,8.70,8.70,8.70,8.90,9.00,9.00,9.25,9.65,9.75,9.75,9.65,9.70,9.70,9.70,9.70,9.65,9.65,9.75,9.60,9.60,9.55,9.45,9.60,9.35,9.65,9.70,9.65,9.60,9.55,9.35,9.35,9.15,9.05,9.05,9.15,9.15,9.10,9.20,9.05,9.10,9.10,9.25,9.20,9.40,9.55,9.25,9.10,8.70,8.70
III ⇩
ลง
5.90,5.85,6.05,6.05,6.45,6.35,6.40,6.40,6.35,6.35,6.45,6.50,6.40,6.35,6.45,6.50,6.80,6.80,6.80,7.00,7.00,6.80,6.70,6.85,6.90,6.95,7.25,7.25,7.10,7.00,7.00,6.95,6.95,7.10,6.90,6.85,6.90,6.80,6.60,6.35,6.20,6.20,6.10,6.25,6.20,6.30,6.30,6.40,6.40,6.70,6.55,6.55,6.50,6.55,6.50,6.40,6.25,6.30,6.25,6.10
JCK
Sideway
1.58,1.55,1.55,1.55,1.54,1.54,1.54,1.53,1.53,1.49,1.47,1.48,1.47,1.48,1.49,1.47,1.47,1.48,1.48,1.47,1.46,1.47,1.45,1.62,1.62,1.60,1.60,1.60,1.60,1.57,1.58,1.58,1.58,1.66,1.71,1.68,1.70,1.70,1.66,1.67,1.63,1.63,1.59,1.58,1.59,1.58,1.61,1.65,1.64,1.63,1.65,1.65,1.64,1.62,1.61,1.60,1.61,1.62,1.60,1.60
JMART ⇧
Sideway
9.30,9.55,9.50,9.50,9.70,9.60,9.50,9.35,9.05,9.10,9.05,9.05,9.00,8.90,9.30,9.45,9.45,9.40,9.60,9.55,9.50,9.10,9.10,9.10,9.10,9.15,9.20,9.10,9.00,9.00,9.15,9.00,9.00,8.90,8.90,8.95,8.35,7.15,7.10,6.00,5.75,5.75,4.94,5.25,4.98,4.84,4.98,5.20,5.20,5.60,5.40,5.15,4.98,5.00,4.86,4.66,4.60,4.64,4.80,5.10
JMT ⇧
Sideway
12.80,12.70,12.70,12.50,12.60,12.50,12.60,12.70,12.40,12.50,12.60,12.50,12.50,12.20,12.40,12.50,12.40,12.30,12.90,12.60,12.20,11.30,11.20,11.40,11.60,11.40,11.50,11.40,11.40,11.50,11.60,11.50,11.30,11.50,11.20,11.40,11.30,10.70,10.70,10.20,10.20,10.20,9.90,10.20,10.20,10.00,9.95,10.30,10.30,10.60,10.50,10.40,10.50,10.50,10.50,10.40,10.40,11.20,11.00,11.60
JWD ⇩
Sideway
7.35,7.75,7.65,7.80,7.75,7.80,7.75,7.90,7.50,7.60,7.55,7.50,7.50,7.50,7.75,7.70,7.70,7.85,7.95,7.90,7.90,7.80,7.70,7.75,7.75,7.70,8.20,8.10,7.90,7.90,7.85,7.65,7.65,7.80,7.35,7.40,7.45,7.45,7.35,7.50,7.30,7.30,7.15,7.15,7.10,7.15,7.15,7.35,7.35,7.75,7.70,7.80,7.70,7.65,7.65,7.55,7.55,7.55,7.85,7.60
KAMART ⇧
ซึมลง
4.14,4.30,4.26,4.26,4.30,4.32,4.28,4.24,4.18,4.18,4.20,4.22,4.18,4.18,4.24,4.22,4.20,4.24,4.46,4.48,4.48,4.48,4.56,4.52,4.54,4.62,4.80,4.80,4.64,4.56,4.56,4.42,4.40,4.44,4.40,4.40,4.50,4.54,4.48,4.16,4.20,4.20,4.08,4.16,4.10,4.08,4.16,4.22,4.24,4.28,4.26,4.24,4.20,4.20,4.16,4.14,4.04,4.06,4.10,4.12
KCAR
ลง
13.00,13.20,12.80,12.80,13.00,12.80,12.80,13.00,12.90,12.90,12.80,12.80,12.70,12.70,12.80,12.80,12.90,12.80,12.80,12.90,12.80,12.80,12.80,12.80,12.90,12.80,12.80,12.80,12.70,12.70,12.70,12.50,12.60,12.60,12.40,12.30,12.00,12.20,12.10,12.10,12.10,12.10,11.90,11.80,11.70,11.80,11.90,11.90,11.80,11.80,11.80,11.70,11.70,11.70,11.40,11.30,11.30,11.30,11.10,11.10
KGI ⇩
ซึมขึ้น
4.28,4.36,4.36,4.40,4.44,4.44,4.44,4.38,4.30,4.38,4.36,4.38,4.36,4.36,4.40,4.42,4.44,4.48,4.48,4.48,4.46,4.50,4.52,4.54,4.52,4.52,4.52,4.50,4.48,4.44,4.46,4.44,4.42,4.42,4.34,4.38,4.44,4.40,4.42,4.52,4.44,4.44,4.36,4.36,4.34,4.36,4.38,4.40,4.42,4.42,4.42,4.38,4.38,4.40,4.46,4.44,4.46,4.46,4.46,4.44
KSL ⇧
ซึมลง
3.22,3.20,3.24,3.22,3.26,3.30,3.30,3.30,3.26,3.26,3.26,3.48,3.52,3.44,3.32,3.32,3.30,3.28,3.34,3.40,3.42,3.42,3.38,3.42,3.40,3.38,3.38,3.40,3.48,3.48,3.44,3.36,3.42,3.38,3.36,3.46,3.76,3.78,3.70,3.60,3.32,3.32,3.20,3.30,3.38,3.34,3.28,3.32,3.36,3.32,3.34,3.38,3.32,3.32,3.32,3.16,3.20,3.16,3.16,3.18
LALIN ⇩
ลง
6.40,6.25,6.30,6.20,6.20,6.20,6.15,6.15,6.05,6.05,6.05,6.05,6.05,6.10,6.15,6.20,6.25,6.30,6.30,6.30,6.25,6.30,6.25,6.25,6.25,6.30,6.30,6.25,6.20,6.15,6.15,6.10,6.20,6.25,6.10,6.15,6.15,6.15,6.10,6.05,6.05,6.05,5.95,6.00,6.00,6.00,6.10,6.15,6.10,6.20,6.10,6.05,6.10,6.25,6.20,6.10,6.20,6.15,5.95,5.80
LANNA ⇩
ลง
15.70,15.70,15.80,15.80,15.90,15.80,15.80,15.70,15.60,15.60,15.60,15.60,15.40,15.30,15.60,15.60,15.70,15.90,15.90,16.00,16.10,16.10,16.00,16.10,16.00,16.00,15.50,15.50,15.30,15.00,15.10,14.80,14.90,15.00,14.60,14.70,14.70,14.70,14.60,14.50,14.30,14.30,14.10,14.10,14.10,14.00,14.10,14.30,14.20,14.40,14.40,14.50,14.20,14.30,14.30,14.30,14.20,14.20,13.40,13.20
LOXLEY
ลง
2.22,2.20,2.22,2.22,2.20,2.22,2.22,2.20,2.18,2.18,2.16,2.18,2.16,2.16,2.20,2.18,2.16,2.24,2.24,2.22,2.24,2.22,2.22,2.22,2.30,2.28,2.28,2.28,2.24,2.22,2.22,2.16,2.16,2.18,2.16,2.14,2.14,2.14,2.14,2.14,2.14,2.14,2.12,2.08,2.06,2.06,2.06,2.06,2.06,2.08,2.06,2.04,2.04,2.02,2.02,2.02,2.00,2.00,1.99,1.99
LPH ⇧
Sideway
6.20,6.35,6.40,6.35,6.35,6.35,6.40,6.40,6.35,6.30,6.20,6.15,6.20,6.20,6.30,6.25,6.25,6.25,6.25,6.20,6.10,6.10,6.05,6.05,6.10,6.15,6.10,6.10,6.10,6.15,6.10,6.10,6.10,6.15,6.10,6.10,6.05,6.05,6.05,6.05,6.05,6.05,5.95,6.00,5.90,5.90,5.95,6.00,6.00,6.00,6.00,6.00,5.95,5.95,6.00,5.95,6.00,6.05,6.00,6.10
LST ⇧
ลง
4.84,4.90,4.88,4.86,4.84,4.78,4.80,4.82,4.74,4.76,4.78,4.76,4.76,4.76,4.90,4.84,4.90,4.84,4.96,4.92,5.00,4.98,5.00,5.00,5.00,4.98,4.98,4.96,4.98,4.90,4.90,4.82,4.78,4.84,4.72,4.74,4.72,4.72,4.70,4.66,4.64,4.64,4.48,4.48,4.52,4.48,4.52,4.52,4.58,4.62,4.70,4.68,4.66,4.68,4.58,4.48,4.50,4.40,4.44,4.46
MACO ⇧
ซึมลง
1.91,1.91,1.90,1.90,1.94,1.98,1.90,1.95,1.92,1.97,1.97,1.96,1.94,1.94,1.97,1.95,1.96,1.96,1.95,1.91,1.93,1.93,1.93,1.92,1.92,1.93,1.93,1.92,1.91,1.87,1.86,1.82,1.81,1.83,1.81,1.81,1.84,1.80,1.77,1.69,1.58,1.58,1.51,1.53,1.53,1.54,1.54,1.60,1.63,1.64,1.63,1.58,1.58,1.59,1.59,1.58,1.55,1.55,1.54,1.55
MALEE ⇩
ลง
13.30,13.50,13.70,13.70,13.70,13.80,14.40,14.10,13.40,13.50,13.50,13.60,13.40,13.40,13.60,13.60,13.60,13.80,13.80,15.00,14.90,14.70,15.40,15.10,15.20,15.10,15.60,15.30,15.10,14.80,15.00,14.80,14.80,15.10,14.40,14.30,13.90,13.50,13.40,13.20,12.70,12.70,12.40,12.70,12.40,12.40,12.60,12.90,12.80,13.00,12.90,13.00,12.30,12.20,12.20,12.00,12.00,11.30,9.00,8.10
MC ⇩
ลง
12.30,12.40,12.60,13.00,12.90,13.10,13.20,13.20,12.90,12.90,13.10,13.00,12.80,12.80,13.10,12.90,13.00,13.00,13.00,12.90,12.80,12.90,12.90,12.80,12.80,12.80,13.00,13.00,13.00,12.90,13.10,12.90,12.80,12.80,12.40,12.50,12.50,12.30,12.30,12.00,12.00,12.00,11.80,11.70,11.80,12.00,12.00,12.10,12.20,12.30,12.40,11.90,11.70,11.90,11.90,11.70,11.60,11.60,11.60,11.50
MCS
Sideway
7.60,7.65,7.70,7.65,7.70,7.65,7.45,7.20,7.15,7.30,7.35,7.25,7.20,7.20,7.25,7.30,7.25,7.25,7.35,7.35,7.25,7.20,7.15,7.05,7.00,7.05,7.10,7.20,7.15,7.15,7.15,7.15,7.15,7.25,7.20,7.30,7.40,7.15,7.10,7.00,7.05,7.05,7.00,7.10,7.00,7.00,6.90,7.00,7.05,7.00,7.00,7.00,6.95,7.00,7.05,6.95,6.95,6.95,6.95,6.95
MILL ⇩
Sideway
1.62,1.62,1.64,1.62,1.60,1.62,1.61,1.61,1.60,1.60,1.62,1.67,1.67,1.68,1.71,1.72,1.74,1.72,1.73,1.70,1.68,1.69,1.70,1.72,1.76,1.79,1.79,1.80,1.79,1.79,1.80,1.78,1.79,1.88,1.84,1.82,1.83,1.80,1.78,1.78,1.77,1.77,1.76,1.74,1.77,1.77,1.78,1.79,1.77,1.76,1.76,1.76,1.75,1.76,1.75,1.75,1.71,1.80,1.80,1.75
MK ⇧
Sideway
4.10,4.12,4.10,4.12,4.12,4.10,4.16,4.26,4.14,4.14,4.12,4.12,4.10,4.02,3.96,3.98,3.96,3.92,3.96,4.00,4.00,4.02,4.02,4.04,4.00,4.04,4.06,4.06,4.02,4.02,4.04,4.00,4.00,4.02,3.98,4.02,4.02,4.00,3.96,3.96,3.94,3.94,3.90,3.98,3.96,3.96,3.94,3.96,3.96,3.96,3.96,3.98,4.00,4.00,4.10,3.98,3.98,3.92,3.90,3.98
MODERN ⇧
ซึมลง
4.46,4.46,4.48,4.50,4.52,4.52,4.48,4.48,4.46,4.46,4.46,4.48,4.46,4.42,4.38,4.40,4.40,4.38,4.42,4.44,4.48,4.50,4.48,4.46,4.46,4.50,4.48,4.50,4.48,4.48,4.38,4.36,4.34,4.36,4.32,4.34,4.36,4.32,4.30,4.28,4.24,4.24,4.22,4.16,4.22,4.22,4.20,4.18,4.20,4.22,4.18,4.18,4.18,4.20,4.16,4.12,4.12,4.14,4.12,4.14
MONO ⇧
ซึมลง
2.14,2.14,2.18,2.16,2.16,2.16,2.16,2.24,2.14,2.16,2.16,2.18,2.16,2.16,2.24,2.22,2.22,2.30,2.30,2.34,2.36,2.34,2.34,2.30,2.28,2.28,2.32,2.28,2.28,2.24,2.24,2.16,2.26,2.22,2.16,2.18,2.16,2.14,2.08,2.00,2.00,2.00,1.97,2.00,1.98,2.00,1.99,1.99,2.06,2.04,1.99,1.96,1.99,1.97,1.96,1.93,1.90,1.82,1.88,1.91
NNCL ⇧
ซึมลง
1.73,1.75,1.75,1.76,1.79,1.80,1.77,1.77,1.73,1.73,1.74,1.73,1.71,1.73,1.76,1.76,1.75,1.77,1.78,1.80,1.79,1.79,1.78,1.84,1.87,1.90,1.93,1.91,1.92,1.92,1.89,1.88,1.86,1.89,1.83,1.84,1.86,1.87,1.84,1.83,1.80,1.80,1.77,1.79,1.79,1.78,1.77,1.81,1.84,1.85,1.81,1.79,1.80,1.83,1.79,1.78,1.80,1.78,1.76,1.77
NOBLE
Sideway
12.20,12.20,12.20,12.30,12.30,12.30,12.30,12.20,13.10,13.00,13.20,13.20,13.10,12.90,13.00,12.90,12.80,12.30,12.30,12.50,12.90,12.80,13.00,13.40,14.30,14.70,14.90,15.00,15.00,14.80,14.80,14.40,14.60,14.60,14.20,14.40,14.40,13.80,13.70,13.80,13.30,13.30,12.80,12.60,12.90,13.30,13.80,13.40,13.60,13.80,13.80,13.80,13.90,14.00,13.90,13.20,13.90,13.80,13.70,13.70
NOK ⇩
ซึมลง
2.32,2.30,2.30,2.26,2.34,2.32,2.38,2.38,2.42,2.48,2.42,2.34,2.34,2.34,2.36,2.40,2.36,2.34,2.38,2.36,2.48,2.50,2.52,2.48,2.64,2.68,2.76,2.80,2.80,2.80,2.80,2.74,2.74,2.76,2.74,2.72,2.70,2.70,2.68,2.68,2.68,2.68,2.68,2.66,2.68,2.68,2.66,2.66,2.66,2.64,2.64,2.64,2.64,2.64,2.64,2.64,2.64,2.64,2.60,2.56
NVD ⇩
ลง
3.82,3.80,3.82,3.88,4.06,4.06,4.00,4.00,3.98,4.14,4.14,4.18,4.20,4.10,4.22,4.08,4.14,4.14,4.14,4.16,4.16,4.14,4.14,4.16,4.18,4.18,4.18,4.12,4.12,4.10,3.98,3.92,3.92,3.96,3.90,3.90,3.92,3.92,3.86,3.76,3.80,3.80,3.76,3.74,3.76,3.74,3.76,3.78,3.74,3.76,3.74,3.74,3.70,3.72,3.70,3.72,3.62,3.60,3.52,3.50
NYT ⇩
ซึมขึ้น
5.10,5.25,5.25,5.15,5.20,5.15,5.20,5.15,5.10,5.10,5.10,5.10,5.05,5.10,5.20,5.15,5.10,5.10,5.10,5.10,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.05,5.05,5.05,5.05,5.15,5.05,5.10,5.10,5.00,5.05,5.10,5.05,5.15,5.10,5.10,5.10,5.10,5.10,5.05,5.10,5.05,5.15,5.20,5.25,5.20,5.20,5.20,5.40,5.35,5.20,5.25,5.25,5.25,5.20
PACE ⇧
Sideway
0.64,0.64,0.67,0.72,0.68,0.68,0.66,0.66,0.64,0.64,0.64,0.65,0.66,0.65,0.64,0.62,0.60,0.59,0.61,0.62,0.61,0.61,0.61,0.60,0.60,0.60,0.59,0.59,0.60,0.60,0.59,0.55,0.53,0.54,0.52,0.51,0.52,0.53,0.53,0.52,0.51,0.51,0.47,0.49,0.50,0.50,0.51,0.53,0.54,0.54,0.53,0.54,0.54,0.54,0.58,0.57,0.54,0.52,0.48,0.49
PCSGH ⇧
Sideway
7.30,7.15,7.10,7.15,7.10,7.10,7.10,7.15,7.05,7.10,7.05,7.00,6.95,6.95,6.95,6.90,6.90,7.20,7.20,7.10,7.60,7.40,7.40,7.30,7.40,7.50,7.85,7.70,7.65,7.60,7.50,7.50,7.45,7.65,7.30,7.35,7.15,7.10,7.10,7.10,7.15,7.15,6.95,6.95,6.95,6.95,6.95,7.00,7.05,7.05,7.05,7.15,7.10,7.10,7.10,7.10,7.00,7.00,7.00,7.10
PDI ⇧
ลง
14.30,14.50,14.60,14.50,14.30,14.30,14.60,14.40,13.80,13.50,13.10,13.30,13.50,13.20,13.50,13.50,13.60,13.60,14.30,14.30,14.80,14.70,14.60,14.60,14.40,14.30,14.30,14.20,14.10,14.10,13.70,13.40,13.40,13.60,13.10,13.30,13.20,13.20,13.30,13.20,13.40,13.40,13.10,12.90,13.00,13.00,13.00,13.00,13.00,13.10,13.10,13.40,13.20,13.00,12.80,12.70,12.80,12.60,12.40,12.50
PF ⇩
ลง
1.10,1.13,1.14,1.15,1.17,1.15,1.15,1.10,1.10,1.08,1.07,1.03,1.04,1.00,1.01,1.01,1.00,1.03,1.06,1.07,1.07,1.06,1.04,1.02,1.03,1.04,1.04,1.03,1.03,1.02,1.02,1.01,1.00,1.02,0.97,1.01,1.04,1.05,1.05,1.04,1.03,1.03,1.00,1.02,1.00,0.99,1.00,1.00,0.99,1.01,1.04,1.04,1.01,1.01,1.02,1.02,1.02,1.01,0.97,0.95
PM ⇩
Sideway
8.65,8.80,8.75,8.65,8.70,8.70,8.65,8.70,8.60,8.65,8.75,8.75,8.60,8.65,8.70,8.60,8.75,8.80,8.75,8.85,9.20,9.20,9.15,9.15,9.15,9.10,9.15,9.10,8.95,9.10,8.95,8.80,8.90,8.95,8.85,8.95,8.90,8.95,8.85,8.75,8.90,8.90,8.80,8.70,8.75,8.80,8.80,8.90,9.00,9.00,9.00,9.00,9.10,9.05,9.00,8.90,8.85,8.90,8.80,8.75
PPPM ⇩
ซึมลง
5.80,5.80,5.70,5.70,5.75,5.70,5.65,5.65,5.60,5.65,5.50,5.40,5.45,5.45,5.60,5.50,5.50,5.50,5.45,5.45,5.75,5.75,5.65,5.70,5.75,5.80,5.75,5.75,5.45,5.60,5.45,5.40,5.30,5.30,5.25,5.25,5.30,5.25,5.10,5.15,5.20,5.20,5.05,5.00,5.25,5.15,5.25,5.05,5.15,5.20,5.20,5.20,5.05,5.15,5.15,5.15,5.20,5.15,5.15,5.10
PREB ⇧
ลง
11.40,11.30,11.30,11.40,11.30,11.30,11.40,11.20,11.30,11.20,11.20,11.30,11.30,11.30,11.30,11.40,11.30,11.30,11.30,11.30,11.40,11.30,11.30,11.30,11.20,11.30,11.20,11.20,11.20,11.30,11.30,11.20,11.20,11.30,11.00,11.10,11.10,11.10,11.10,10.90,10.70,10.70,10.30,10.30,10.30,10.10,10.20,10.20,10.20,10.50,10.40,10.40,10.50,10.50,10.30,10.10,10.20,10.20,10.00,10.10
PTL ⇩
Sideway
16.10,16.00,16.20,16.10,16.40,16.40,16.50,16.40,16.30,16.40,16.50,16.40,16.20,16.20,16.30,16.60,16.90,16.80,16.80,16.80,16.50,17.00,16.70,16.70,16.70,16.70,16.60,16.80,17.30,17.00,17.00,16.40,16.30,16.60,16.10,16.10,16.10,16.00,16.00,15.30,14.70,14.70,14.30,14.60,14.40,14.50,14.50,15.00,15.10,15.50,15.30,15.10,15.00,15.20,15.00,14.90,14.80,15.90,16.30,16.10
PYLON ⇩
Sideway
6.60,6.70,7.05,7.05,7.05,6.95,6.95,6.95,6.80,6.85,6.85,6.75,6.85,6.75,7.00,7.25,7.10,7.25,7.20,7.40,7.55,7.45,7.30,7.35,7.40,7.40,7.60,7.50,7.35,7.25,7.30,7.25,7.10,7.45,7.35,7.40,7.35,7.45,7.45,7.30,7.25,7.25,7.40,7.30,7.20,7.20,7.20,7.45,7.55,7.55,7.50,7.65,7.80,7.80,7.65,7.50,7.60,7.60,7.45,7.35
RCL ⇧
ซึมลง
5.70,5.55,5.55,5.65,5.70,5.75,5.70,5.70,5.55,5.50,5.45,5.55,5.55,5.60,5.60,5.65,5.60,5.75,5.95,5.85,5.90,5.95,5.90,5.85,6.25,6.20,6.15,6.20,6.25,6.15,6.20,5.90,5.90,5.95,5.65,5.65,5.80,5.80,5.75,5.60,5.55,5.55,5.45,5.45,5.50,5.45,5.45,5.50,5.40,5.45,5.45,5.40,5.40,5.40,5.40,5.10,5.00,5.00,4.94,4.98
RJH
ลง
21.80,23.00,22.80,24.40,24.20,24.70,24.70,24.40,23.50,24.00,24.30,24.80,24.60,24.60,24.80,25.00,24.60,25.00,24.90,24.70,24.90,24.80,24.80,24.70,24.60,24.50,24.70,24.70,24.80,24.70,24.70,24.40,24.20,24.40,24.10,24.10,24.10,24.20,23.90,23.50,23.30,23.30,23.20,22.90,22.80,23.00,22.90,23.30,23.20,23.20,23.00,23.00,22.70,23.10,22.80,22.80,22.50,22.50,22.30,22.30
RML ⇧
ซึมลง
1.37,1.36,1.33,1.27,1.28,1.30,1.29,1.29,1.29,1.28,1.28,1.30,1.29,1.28,1.27,1.30,1.33,1.32,1.33,1.32,1.34,1.34,1.34,1.35,1.42,1.39,1.41,1.40,1.41,1.48,1.43,1.41,1.40,1.41,1.39,1.42,1.52,1.62,1.56,1.65,1.30,1.30,1.41,1.40,1.42,1.35,1.37,1.39,1.34,1.35,1.41,1.40,1.40,1.38,1.38,1.37,1.36,1.36,1.33,1.34
ROJNA ⇧
ซึมลง
5.35,5.40,5.50,5.30,5.30,5.25,5.20,5.20,5.10,5.10,5.10,5.15,5.10,5.10,5.25,5.20,5.20,5.25,5.25,5.50,5.50,5.40,5.30,5.35,5.25,5.45,5.80,5.95,5.75,5.90,5.80,5.55,5.65,5.70,5.45,5.55,5.45,5.75,5.60,5.50,5.35,5.35,5.20,5.30,5.20,5.20,5.30,5.40,5.40,5.50,5.45,5.45,5.45,5.50,5.45,5.40,5.40,5.50,5.20,5.25
RSP ⇧
Sideway
4.22,4.14,4.14,4.08,4.08,4.06,4.12,4.14,4.02,3.96,4.00,3.98,3.96,3.96,3.92,3.84,3.86,3.94,3.88,3.84,3.88,3.90,3.88,4.22,4.16,4.22,4.18,4.18,4.20,4.18,4.16,4.06,4.06,4.12,4.04,4.02,4.02,3.96,4.00,3.94,3.92,3.92,3.88,3.98,3.98,3.94,3.98,3.98,4.04,4.02,4.02,3.98,4.02,4.06,4.04,4.00,4.04,4.04,3.90,3.96
S11
Sideway
7.55,7.60,7.45,7.50,7.40,7.40,7.50,7.65,7.60,7.60,7.65,7.60,7.60,7.60,7.50,7.60,7.55,7.60,7.60,7.60,7.65,7.60,7.60,7.60,7.60,7.55,7.55,7.55,7.55,7.50,7.50,7.45,7.50,7.50,7.45,7.50,7.45,7.50,7.50,7.35,7.40,7.40,7.20,7.30,7.25,7.35,7.35,7.55,7.50,7.45,7.45,7.45,7.50,7.60,7.50,7.40,7.50,7.50,7.55,7.55
SAMART ⇩
ซึมลง
6.85,6.85,6.85,6.85,6.95,7.00,7.00,7.10,7.00,7.05,7.35,7.30,7.30,7.35,8.00,8.00,8.60,8.70,8.45,8.35,8.45,8.35,8.25,8.50,8.45,8.35,8.30,8.25,8.35,8.20,8.05,7.70,8.00,8.05,7.85,7.80,7.85,7.70,7.65,7.40,7.20,7.20,7.10,7.15,7.15,7.15,7.05,7.15,7.45,7.45,7.35,7.05,6.90,6.85,6.85,6.65,6.55,6.70,6.75,6.70
SAPPE ⇧
ลง
23.20,23.30,23.20,23.20,23.40,23.20,23.20,23.50,23.60,23.80,23.70,23.40,23.20,22.90,23.10,23.00,23.00,23.20,23.20,23.50,24.20,24.00,24.10,24.00,24.00,24.10,24.60,24.30,24.10,24.30,23.90,23.40,23.60,23.80,23.20,23.40,23.40,23.70,23.20,22.40,21.80,21.80,21.10,20.90,20.80,20.80,20.80,21.30,21.40,21.30,21.30,21.00,21.20,21.00,21.00,20.60,18.20,16.80,17.10,18.00
SAT ⇩
Sideway
23.20,23.00,23.40,23.40,23.60,23.80,23.70,23.90,23.30,23.60,23.40,23.20,22.30,23.10,23.20,23.20,23.20,23.20,22.90,22.30,22.10,22.40,22.30,22.10,21.90,22.00,22.40,22.30,22.40,22.40,22.10,21.50,21.70,21.20,20.40,20.50,20.40,20.40,20.50,21.40,21.40,21.40,20.30,20.60,20.10,20.20,20.20,20.30,20.40,20.40,20.30,20.50,21.30,20.80,20.70,20.70,21.10,20.80,20.80,20.50
SC
ลง
3.58,3.56,3.58,3.60,3.58,3.54,3.54,3.52,3.48,3.46,3.44,3.42,3.44,3.42,3.52,3.48,3.50,3.54,3.62,3.76,3.76,3.70,3.64,3.64,3.62,3.64,3.64,3.56,3.54,3.54,3.54,3.48,3.46,3.44,3.40,3.46,3.48,3.48,3.44,3.54,3.42,3.42,3.38,3.38,3.40,3.38,3.38,3.40,3.44,3.46,3.44,3.44,3.46,3.48,3.42,3.40,3.40,3.36,3.26,3.26
SCN ⇧
Sideway
3.76,3.76,3.80,3.84,3.88,3.82,3.80,3.86,3.80,3.82,3.88,3.88,4.04,4.02,3.96,4.14,4.24,4.20,4.16,4.18,4.18,4.28,4.24,4.16,4.38,4.46,4.48,4.64,4.60,4.76,4.74,4.78,4.70,4.68,4.68,4.76,4.76,5.00,4.96,4.96,4.96,4.96,4.90,4.90,4.90,4.78,4.84,4.82,4.90,4.90,4.76,4.62,4.60,4.60,4.54,4.64,4.54,4.44,4.38,4.40
SEAFCO ⇩
Sideway
8.55,8.70,8.80,8.70,8.60,8.50,8.50,8.40,8.35,8.40,8.40,8.45,8.55,8.65,8.75,8.70,8.65,8.90,8.90,8.90,8.85,8.75,8.70,8.85,8.80,8.85,9.25,9.20,9.05,9.40,9.30,9.30,9.15,9.60,9.40,9.75,9.75,9.60,9.60,9.50,9.20,9.20,9.15,9.10,8.95,9.05,9.10,9.55,9.85,9.85,9.85,9.85,9.90,9.90,9.90,9.75,9.60,9.75,9.65,9.60
SENA ⇩
ซึมลง
3.86,3.84,3.74,3.76,3.76,3.74,3.74,3.74,3.70,3.72,3.70,3.68,3.68,3.68,3.74,3.76,3.72,3.74,3.80,3.84,3.84,3.84,3.82,3.82,3.80,3.80,3.78,3.76,3.74,3.70,3.66,3.58,3.62,3.64,3.58,3.62,3.62,3.62,3.62,3.56,3.56,3.56,3.50,3.56,3.56,3.56,3.58,3.62,3.68,3.72,3.68,3.68,3.68,3.70,3.70,3.62,3.62,3.64,3.60,3.52
SF ⇩
ลง
8.50,8.40,8.60,8.55,9.05,9.10,9.05,9.10,9.05,9.05,8.85,8.80,8.85,8.85,8.85,9.00,8.95,8.95,8.90,8.75,8.75,8.85,8.65,8.60,8.65,8.75,8.80,8.85,8.90,8.80,8.75,8.45,8.40,8.35,8.15,8.25,8.35,8.20,8.10,8.10,7.90,7.90,7.85,7.85,7.95,7.80,7.65,7.70,7.65,7.65,7.70,7.80,8.05,8.10,8.00,8.05,7.85,7.75,7.60,7.45
SITHAI ⇩
ลง
1.26,1.25,1.26,1.26,1.27,1.27,1.26,1.26,1.26,1.25,1.25,1.26,1.27,1.25,1.27,1.25,1.26,1.25,1.25,1.24,1.24,1.23,1.23,1.24,1.24,1.24,1.23,1.24,1.22,1.23,1.23,1.20,1.20,1.24,1.22,1.23,1.23,1.22,1.22,1.23,1.23,1.23,1.19,1.20,1.19,1.19,1.20,1.20,1.20,1.22,1.21,1.18,1.19,1.19,1.20,1.20,1.18,1.16,1.16,1.15
SKN ⇩
Sideway
4.50,4.66,4.76,4.60,4.64,4.56,4.54,4.56,4.56,4.56,4.54,4.56,4.54,4.60,4.60,4.60,4.60,4.58,4.70,4.66,4.62,4.62,4.62,4.60,4.60,4.66,4.74,4.70,4.70,4.62,4.70,4.70,5.40,5.40,5.50,5.45,5.45,5.45,5.40,5.40,5.50,5.50,4.86,4.98,4.98,4.96,4.90,4.96,4.88,4.92,5.20,5.20,5.10,5.25,5.25,5.05,5.00,5.00,4.96,4.80
SKR ⇧
Sideway
3.68,3.72,3.70,3.70,3.72,3.72,3.76,3.80,3.78,3.82,3.80,3.78,3.78,3.78,3.76,3.76,3.70,3.90,3.88,3.88,3.88,3.88,3.88,3.88,3.86,3.90,3.88,3.88,3.88,3.88,3.86,3.84,3.84,3.84,3.86,3.86,3.86,3.86,3.86,3.80,3.82,3.82,3.82,3.84,3.84,3.84,3.80,3.82,3.88,3.84,3.88,3.82,3.84,3.86,3.90,3.82,3.84,3.84,3.80,3.82
SMPC ⇩
ลง
13.80,13.60,13.70,14.00,14.00,14.00,14.00,14.00,13.90,13.60,13.80,13.60,13.60,13.60,13.70,13.60,13.60,13.70,13.60,13.40,13.50,13.70,13.60,13.60,13.50,13.40,13.40,13.40,13.40,13.40,13.50,13.40,13.40,13.50,13.20,13.30,13.50,13.60,13.60,13.60,13.60,13.60,13.40,13.30,13.40,13.30,13.30,13.60,13.50,13.50,13.50,13.30,13.40,13.60,13.20,13.10,13.00,12.90,13.00,12.80
SNC ⇩
ซึมลง
14.40,14.40,14.50,14.50,14.30,14.50,14.60,14.70,14.40,14.40,14.50,14.40,14.40,14.40,14.60,14.50,14.50,14.40,14.50,14.50,14.50,14.70,14.60,14.60,14.60,14.70,14.70,14.50,14.50,14.50,14.50,14.40,14.30,14.40,14.20,14.20,14.10,14.00,14.00,13.90,14.00,14.00,13.80,13.90,14.00,13.90,14.10,14.10,14.10,14.30,14.40,14.30,14.20,14.40,14.40,14.30,14.20,14.20,14.10,14.00
SQ
ลง
2.98,2.98,3.14,3.18,3.16,3.12,3.22,3.18,3.10,3.10,3.12,3.08,3.12,3.18,3.28,3.22,3.22,3.22,2.90,2.90,2.94,2.92,2.90,2.90,2.90,2.94,2.92,2.90,2.92,2.90,2.92,2.80,2.82,2.82,2.74,2.78,2.74,2.72,2.66,2.60,2.60,2.60,2.58,2.58,2.60,2.60,2.58,2.60,2.62,2.66,2.64,2.62,2.58,2.60,2.58,2.52,2.32,2.26,2.18,2.18
SRICHA ⇩
ลง
14.60,14.40,14.30,14.30,14.30,14.30,14.20,14.50,14.10,14.00,14.10,14.00,13.90,14.00,13.90,14.00,13.90,13.90,13.80,13.90,14.00,14.20,14.10,14.10,14.10,14.00,14.50,14.90,14.70,14.70,14.70,14.40,14.20,14.60,14.00,14.20,14.20,14.10,14.00,13.70,13.30,13.30,12.80,12.90,12.40,12.40,12.30,12.20,12.20,12.20,12.20,12.20,12.20,12.30,12.20,11.80,11.90,11.70,11.30,11.10
STPI
Sideway
4.42,4.42,4.48,4.46,4.62,4.62,4.60,4.62,4.50,4.50,4.50,4.48,4.42,4.42,4.58,4.56,4.62,4.70,5.00,5.05,5.30,5.20,5.15,5.20,5.25,5.30,5.85,5.85,5.65,6.05,6.15,6.10,5.50,5.55,5.35,5.50,5.55,5.65,5.50,5.50,5.30,5.30,4.92,4.94,5.10,4.84,4.84,4.80,4.78,4.94,4.80,4.82,4.80,5.10,5.00,4.88,4.86,4.82,4.82,4.82
SUSCO
ลง
3.24,3.28,3.28,3.28,3.24,3.20,3.20,3.22,3.18,3.18,3.22,3.20,3.18,3.20,3.22,3.28,3.26,3.26,3.30,3.28,3.24,3.22,3.24,3.26,3.24,3.24,3.28,3.26,3.22,3.22,3.18,3.16,3.18,3.20,3.10,3.10,3.12,3.08,3.04,3.02,3.00,3.00,2.92,2.88,2.92,2.90,2.90,2.94,2.94,3.02,3.00,3.00,2.94,2.90,2.86,2.86,2.78,2.78,2.66,2.66
SVI ⇩
Sideway
5.45,5.55,5.70,5.75,5.55,5.80,5.80,5.75,5.80,5.75,5.85,5.55,5.55,5.65,5.70,5.70,5.75,5.80,5.65,5.50,5.50,5.75,5.70,5.65,5.60,5.60,5.70,6.00,5.95,6.00,5.90,5.75,5.80,5.80,5.45,5.50,5.45,5.45,5.70,5.70,5.55,5.55,5.40,5.50,5.35,5.45,5.60,5.60,5.65,5.60,5.55,5.60,5.55,5.55,5.45,5.60,5.55,5.60,5.60,5.50
SYNEX ⇩
ลง
12.00,12.60,12.70,12.60,12.70,12.70,13.20,13.00,12.80,12.80,12.80,12.70,13.30,13.80,13.80,14.20,14.00,14.10,14.20,14.20,14.40,14.30,14.80,14.80,15.40,15.50,15.50,16.00,15.50,15.20,15.10,14.50,15.00,16.00,16.00,16.20,16.30,15.90,15.50,15.50,15.20,15.20,14.50,14.70,14.20,14.40,14.40,14.80,14.50,14.50,14.30,14.10,13.90,13.50,13.50,13.20,13.40,13.30,12.90,12.50
SYNTEC
ลง
3.88,3.86,3.90,3.88,3.92,3.90,3.96,4.00,3.90,3.92,3.86,3.84,3.80,3.72,3.82,3.76,3.70,3.78,3.80,3.80,3.84,3.98,3.92,3.84,3.84,3.94,4.08,4.30,4.30,4.06,4.10,4.00,3.96,4.08,3.96,3.96,3.94,3.88,3.78,3.70,3.66,3.66,3.54,3.56,3.50,3.58,3.60,3.64,3.68,3.66,3.62,3.60,3.56,3.58,3.58,3.26,3.20,3.20,2.98,2.98
THCOM ⇩
Sideway
9.85,9.90,9.95,10.10,10.00,10.10,10.30,10.20,9.80,9.80,9.85,9.80,9.75,9.65,9.75,10.10,10.00,10.20,10.10,10.10,10.00,9.90,9.90,9.95,9.85,9.70,9.60,9.55,9.55,9.35,9.35,9.15,9.15,9.15,8.85,8.90,8.90,8.80,8.60,8.40,8.35,8.35,8.00,8.20,8.20,8.25,8.15,8.55,8.40,8.40,8.40,8.40,8.35,8.40,8.40,8.35,8.35,8.30,8.15,8.10
THRE ⇧
ซึมลง
1.07,1.07,1.09,1.10,1.13,1.12,1.09,1.09,1.07,1.07,1.09,1.09,1.08,1.09,1.11,1.11,1.10,1.13,1.11,1.12,1.12,1.11,1.10,1.12,1.12,1.09,1.10,1.08,1.06,1.05,1.04,1.02,1.02,1.02,1.02,1.02,1.02,1.02,1.01,1.01,1.01,1.01,1.00,1.00,1.00,1.01,1.00,1.01,1.00,1.01,1.00,1.00,1.01,1.03,1.01,1.00,1.00,0.98,0.97,0.98
THREL
ลง
7.85,7.90,7.95,7.95,8.05,8.15,8.10,8.10,8.00,8.00,8.05,8.05,8.05,8.05,8.15,8.20,8.20,8.35,8.35,8.30,8.25,8.30,8.30,8.25,8.20,8.20,8.20,8.25,8.20,8.20,8.20,8.00,8.00,7.95,7.85,7.95,7.85,7.75,7.70,7.65,7.60,7.60,7.45,7.50,7.50,7.50,7.50,7.50,7.45,7.50,7.50,7.55,7.55,7.70,7.75,7.30,7.25,7.20,7.15,7.15
TIP ⇩
ซึมลง
24.70,24.80,25.00,24.70,24.80,24.90,24.90,25.00,25.00,25.50,25.25,25.25,25.25,24.50,24.70,24.70,24.70,24.70,24.80,24.90,24.70,24.90,24.80,24.70,24.70,24.60,24.60,24.70,24.60,24.70,24.60,24.30,24.30,24.50,24.10,24.30,24.10,24.20,24.30,23.70,23.70,23.70,23.10,23.00,23.00,23.00,23.20,23.40,23.50,23.40,23.40,23.40,23.30,23.40,23.40,23.30,23.30,23.20,23.30,23.10
TIPCO
Sideway
8.90,9.00,9.45,9.45,9.35,9.30,9.40,9.45,9.15,9.15,9.15,9.05,9.05,9.00,9.10,9.10,9.30,9.45,9.40,9.40,9.45,9.35,9.40,9.55,9.50,9.50,9.40,9.40,9.35,9.25,9.15,9.15,9.10,9.20,8.90,9.25,9.40,9.35,9.30,9.15,9.00,9.00,8.80,8.90,8.75,8.85,8.90,9.00,9.00,9.05,9.00,9.05,8.95,8.95,9.00,8.95,8.80,8.90,8.90,8.90
TK
ลง
11.00,11.00,11.00,11.10,11.20,11.30,11.50,11.80,11.60,11.30,11.40,11.20,11.20,11.30,11.50,11.60,11.60,11.70,11.90,11.80,11.30,11.50,11.30,11.40,11.40,11.40,11.30,11.40,11.70,11.40,11.40,11.20,11.40,11.30,11.30,11.30,11.40,11.30,11.20,11.30,11.00,11.00,10.70,10.60,10.60,10.70,10.70,10.70,10.60,10.80,10.80,10.50,10.60,10.70,10.60,10.40,9.90,9.90,9.70,9.70
TKS ⇩
ลง
10.90,10.90,11.20,11.30,11.10,11.10,11.50,11.30,11.00,11.20,11.10,11.10,11.10,11.10,11.40,11.30,11.20,11.50,11.40,11.20,11.30,11.30,11.40,11.70,11.70,11.70,11.60,12.00,11.80,11.60,11.70,11.40,11.40,11.60,11.40,11.30,11.50,11.20,11.20,10.80,10.70,10.70,10.50,10.60,10.50,10.50,10.50,10.70,10.50,10.70,10.60,10.50,10.60,10.30,10.30,9.85,9.45,9.05,9.05,8.90
TMT ⇩
ลง
14.60,14.60,14.60,14.60,14.60,14.60,14.60,14.60,14.50,14.60,14.60,14.50,14.50,14.40,14.50,14.40,14.50,14.50,14.50,14.50,14.40,14.50,14.40,14.60,14.50,14.60,14.50,14.40,14.40,14.40,14.40,14.40,14.40,14.40,14.40,14.30,14.30,14.30,14.30,14.30,14.30,14.30,14.20,14.20,14.10,14.10,14.10,14.10,14.10,14.10,14.10,14.20,14.10,14.20,14.00,13.40,13.50,13.60,13.60,13.50
TNR ⇩
ลง
13.20,13.30,13.20,13.30,13.30,13.70,13.60,14.00,13.90,14.00,13.80,13.90,14.00,14.00,14.00,13.90,14.00,14.10,14.10,13.90,13.90,13.90,13.90,13.90,14.00,14.00,13.70,14.00,13.90,13.80,13.80,13.60,13.90,13.90,13.90,13.70,13.40,13.40,13.40,13.70,12.80,12.80,12.70,12.70,12.50,12.30,12.60,12.80,13.10,13.20,13.00,12.90,12.80,12.00,11.60,11.40,11.30,11.40,11.00,10.80
TPBI ⇩
ลง
8.30,8.40,8.30,8.20,8.20,8.30,8.20,8.25,8.10,8.25,8.10,8.15,8.20,8.00,8.05,8.15,8.10,8.20,8.20,8.20,8.15,8.15,8.15,8.15,8.15,8.20,8.20,8.15,8.20,8.15,8.15,8.00,8.00,8.05,7.95,8.05,8.05,8.00,8.00,8.00,8.00,8.00,8.00,7.95,7.95,7.90,8.00,8.05,8.10,8.15,8.15,8.00,8.05,8.05,7.90,7.60,7.50,7.35,7.10,6.90
TRC ⇩
ลง
0.45,0.45,0.46,0.48,0.47,0.47,0.47,0.48,0.47,0.47,0.47,0.48,0.48,0.48,0.48,0.48,0.47,0.48,0.48,0.54,0.55,0.56,0.55,0.56,0.56,0.55,0.55,0.59,0.60,0.60,0.62,0.57,0.58,0.59,0.58,0.59,0.58,0.59,0.59,0.59,0.58,0.58,0.56,0.55,0.54,0.54,0.55,0.56,0.58,0.58,0.58,0.57,0.57,0.57,0.57,0.56,0.56,0.54,0.54,0.51
TTA ⇧
ลง
7.00,7.05,7.00,7.15,7.10,7.20,7.15,7.20,7.00,7.00,7.00,7.05,6.95,6.90,6.95,7.00,7.05,7.00,7.30,7.25,7.05,7.10,7.25,7.30,7.50,7.55,7.50,7.40,7.45,7.25,7.25,7.05,7.05,7.15,6.90,6.95,7.00,7.00,6.95,6.80,6.70,6.70,6.50,6.70,6.65,6.55,6.50,6.70,6.65,6.80,6.70,6.70,6.75,6.80,6.65,6.50,6.40,6.15,5.80,5.90
TTCL ⇩
ลง
8.25,8.30,8.30,8.40,8.40,8.40,9.55,9.40,9.20,9.90,9.85,10.00,9.65,9.65,9.80,9.75,10.30,10.30,10.20,10.80,10.70,10.50,10.80,10.80,10.80,10.90,10.80,10.50,10.00,9.90,10.00,9.55,9.60,9.95,9.40,9.35,9.10,9.15,8.85,8.75,8.60,8.60,8.20,8.30,8.30,8.35,8.30,8.50,8.70,8.75,8.80,8.75,8.60,8.70,8.55,8.55,8.55,8.60,8.40,8.05
TWPC
Sideway
9.00,9.00,8.95,9.10,9.10,9.10,8.95,8.95,9.00,9.00,8.90,8.85,8.90,8.90,8.80,8.80,8.80,8.70,8.70,8.80,8.85,8.95,8.85,8.80,8.80,8.80,8.80,8.70,8.60,8.50,8.50,8.45,8.40,8.40,8.45,8.35,8.35,8.35,8.40,8.40,8.50,8.50,8.35,8.35,8.40,8.40,8.40,8.45,8.40,8.45,8.40,8.35,8.30,8.25,8.15,8.20,8.25,8.30,8.30,8.30
U
ขึ้น
0.03,0.03,0.03,0.02,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.02,0.03,0.03,0.03,0.03,0.04,0.03,0.04,0.03,0.03,0.04,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.04,3.12,3.08,3.06,2.96,2.90,2.62,2.58,2.82,2.82,2.82
UNIQ ⇩
ลง
12.10,12.40,12.60,12.80,13.00,12.90,12.70,12.70,12.20,12.30,12.30,12.20,12.20,12.20,13.30,13.50,13.40,14.20,14.20,14.10,14.20,14.00,14.00,14.10,14.20,14.60,14.60,14.60,14.30,14.10,14.00,13.60,13.80,14.20,13.50,14.00,14.00,13.90,13.50,13.20,13.00,13.00,12.40,12.70,12.10,12.20,12.20,12.60,12.50,12.60,12.30,12.20,12.30,12.40,12.10,12.00,11.90,11.80,11.70,11.30
UTP ⇩
ซึมขึ้น
11.60,11.50,11.30,11.50,11.50,11.50,11.40,11.50,11.30,11.10,10.80,10.80,11.30,11.10,11.20,11.20,11.20,11.40,11.40,11.40,11.30,11.30,11.30,11.40,11.40,11.20,11.40,11.20,11.10,11.00,11.00,10.90,10.90,11.10,10.80,11.00,11.00,10.90,10.90,10.70,10.80,10.80,10.70,10.70,10.70,10.80,10.80,10.80,10.90,10.90,10.90,10.80,10.80,11.20,11.40,11.30,11.40,11.50,11.40,11.20
UVAN ⇩
ลง
6.75,6.70,6.70,6.65,6.70,6.70,6.75,6.75,6.70,6.70,6.65,6.70,6.70,6.75,6.80,6.80,6.95,7.10,7.10,7.35,7.10,7.15,7.15,7.00,7.00,6.90,6.80,6.80,6.90,6.90,6.90,6.85,6.90,6.90,6.80,6.85,6.90,6.90,6.90,6.80,6.75,6.75,6.65,6.70,6.70,6.65,6.75,6.75,6.70,6.75,6.60,6.55,6.60,6.55,5.75,5.20,5.55,5.55,5.65,5.60
VIH
Sideway
7.90,7.85,7.75,7.80,7.80,7.65,7.75,7.75,7.65,7.65,7.60,7.65,7.75,7.70,7.80,7.85,7.80,7.90,7.85,7.90,7.95,7.90,7.90,7.85,7.85,7.90,7.85,7.75,7.65,7.60,7.60,7.60,7.55,7.75,7.60,7.60,7.60,7.65,7.60,7.50,7.50,7.50,7.40,7.35,7.35,7.40,7.40,7.45,7.40,7.45,7.55,7.40,7.45,7.55,7.40,7.80,7.70,7.60,7.50,7.50
VNG ⇩
ลง
7.70,7.65,7.65,7.70,7.70,7.70,7.75,7.75,7.70,7.70,7.75,7.70,7.55,7.70,7.75,7.80,7.80,7.80,7.70,7.75,7.75,7.65,7.55,7.50,7.45,7.55,7.50,7.50,7.50,7.40,7.45,7.25,7.25,7.30,7.30,7.30,7.30,7.30,7.25,7.20,7.15,7.15,7.10,7.05,7.10,7.10,7.05,7.05,7.00,6.95,6.95,6.95,6.95,6.85,6.85,6.75,6.10,5.95,5.95,5.80
WICE ⇩
ลง
4.62,4.76,4.74,4.84,4.86,4.82,4.84,4.60,4.46,4.62,4.58,4.52,4.64,4.66,4.72,4.72,4.76,4.98,4.94,5.00,5.15,5.05,5.15,5.00,5.05,5.10,5.00,5.05,5.05,4.90,4.96,4.84,4.92,5.00,4.86,4.92,4.90,5.10,4.96,4.80,4.46,4.46,4.28,4.32,4.24,4.30,4.26,4.38,4.32,4.44,4.42,4.38,4.34,4.38,4.32,4.26,4.32,4.28,4.24,4.16