ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค
   เหมืองแร่

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

115
SSET
AH
ซึมลง
34.00,34.25,33.50,34.00,31.75,33.25,33.25,32.50,33.50,34.25,33.50,33.00,32.50,32.00,31.50,32.50,31.00,28.75,30.00,30.25,30.75,31.00,32.75,32.75,32.75,34.50,34.75,34.25,34.00,33.75,33.75,33.50,33.00,33.50,32.50,33.00,32.75,33.25,32.75,32.75,32.75,33.00,32.75,33.25,33.25,33.75,33.50,33.50,33.25,32.25,32.50,32.00,31.50,30.50,30.50,31.25,31.50,31.25,31.50,31.50
AIT
ลง
24.10,24.00,24.00,23.60,23.50,23.70,23.70,23.40,23.50,23.30,23.40,23.40,23.50,23.40,23.40,23.20,23.40,23.50,23.50,23.80,23.70,23.80,23.60,23.60,23.60,23.80,23.70,23.70,23.60,23.70,23.80,23.80,23.50,23.50,23.50,23.40,23.40,23.30,23.30,23.40,23.10,23.10,23.20,23.20,23.10,23.00,23.00,22.90,22.90,22.90,22.60,22.50,22.50,22.40,22.00,22.00,22.20,22.20,22.30,22.20
AJ
Sideway
10.70,10.70,10.70,10.30,10.30,10.40,10.50,10.30,10.30,10.20,10.30,10.30,10.50,11.10,10.80,10.50,10.40,10.40,10.40,10.40,10.40,10.70,10.60,10.60,10.50,10.50,10.50,10.40,10.40,10.50,10.50,10.60,10.50,10.40,10.00,10.20,10.10,10.10,10.10,10.10,10.10,10.10,10.20,10.10,9.95,10.00,10.10,10.00,10.40,10.40,10.60,10.60,10.60,10.20,10.20,10.40,10.50,10.60,10.50,10.50
ALT
Sideway
3.32,3.42,3.32,3.30,3.30,3.50,3.42,3.38,3.38,3.34,3.38,3.48,3.48,3.50,3.46,3.50,3.38,3.44,3.44,3.50,3.48,3.48,3.52,3.52,3.48,3.46,3.46,3.46,3.48,3.48,3.50,3.42,3.40,3.38,3.34,3.32,3.22,3.24,3.26,3.26,3.30,3.26,3.24,3.26,3.26,3.24,3.22,3.22,3.26,3.24,3.24,3.24,3.24,3.22,3.22,3.32,3.32,3.32,3.32,3.32
AMATAV
Sideway
6.65,6.65,6.50,6.45,6.50,6.60,6.70,6.65,6.65,6.80,6.80,6.70,6.75,6.70,6.70,6.75,6.70,6.70,6.70,6.65,6.65,6.70,6.70,6.70,6.65,6.70,6.65,6.75,6.70,6.65,6.65,6.65,6.60,6.65,6.60,6.55,6.60,6.65,6.65,6.65,6.65,6.60,6.60,6.60,6.35,6.00,5.90,5.95,5.95,5.85,5.95,5.95,5.95,5.95,5.90,5.90,6.00,5.95,5.95,6.10
ANAN
ซึมขึ้น
4.88,4.86,4.80,4.78,4.82,5.05,4.96,4.88,4.90,4.90,4.98,4.96,5.05,5.10,5.10,4.90,4.88,4.92,4.92,4.94,4.92,4.96,4.98,4.98,5.05,5.10,4.98,5.00,4.96,5.00,5.40,5.35,5.25,5.10,5.05,5.15,5.05,5.20,5.15,5.10,5.05,5.05,5.00,4.92,4.90,4.90,4.88,4.90,4.98,4.90,4.98,4.96,4.98,5.05,5.05,5.10,5.25,5.25,5.35,5.35
APCO
ซึมลง
5.05,4.92,4.76,4.42,4.40,4.40,4.50,4.42,4.42,4.46,4.50,4.50,4.44,4.48,4.46,4.48,4.48,4.48,4.48,4.46,4.48,4.46,4.48,4.48,4.46,4.46,4.46,4.46,4.44,4.46,4.46,4.44,4.46,4.46,4.46,4.44,4.46,4.44,4.42,4.42,4.44,4.44,4.42,4.42,4.42,4.42,4.42,4.42,4.40,4.38,4.38,4.34,4.36,4.36,4.36,4.38,4.38,4.38,4.38,4.38
APCS
Sideway
5.30,5.05,5.15,5.15,5.10,5.00,4.98,4.96,5.05,5.00,5.00,4.98,4.90,4.90,4.90,4.94,4.92,4.92,4.90,5.00,4.96,5.15,5.35,5.35,5.35,5.35,5.30,5.30,5.30,5.05,5.15,5.20,5.15,5.15,5.20,5.35,5.25,5.35,5.20,5.20,5.35,5.20,5.15,5.15,5.15,5.15,5.15,5.15,5.10,5.10,5.20,5.20,5.25,5.25,5.20,5.15,5.20,5.20,5.15,5.30
ASAP
ขึ้น
5.65,5.60,5.50,5.45,5.45,5.65,5.25,4.16,4.72,5.15,5.40,5.40,5.40,5.35,4.96,4.98,5.15,5.45,5.85,6.25,6.35,6.30,6.55,6.55,6.50,6.50,6.20,6.20,5.95,6.30,6.60,6.25,6.20,6.25,5.90,6.05,5.95,6.30,6.25,6.20,6.25,6.10,6.05,6.05,6.10,6.00,6.00,6.25,6.15,6.00,6.00,6.00,6.00,6.00,6.00,6.05,6.30,6.55,6.55,6.65
ASIAN
Sideway
5.30,5.00,5.00,4.98,5.10,5.30,5.10,5.15,5.05,5.10,5.40,5.40,5.35,5.25,5.35,5.40,5.65,7.30,8.00,7.80,8.20,8.10,8.10,8.00,7.90,9.00,9.30,8.85,9.20,9.15,8.00,7.55,7.75,7.60,7.70,8.25,8.05,8.10,8.25,8.20,8.25,8.20,8.15,8.95,8.85,8.65,8.70,8.75,8.65,8.75,8.80,9.10,9.30,8.85,9.00,9.10,8.95,9.10,9.15,8.95
ASIAN
Sideway
5.30,5.00,5.00,4.98,5.10,5.30,5.10,5.15,5.05,5.10,5.40,5.40,5.35,5.25,5.35,5.40,5.65,7.30,8.00,7.80,8.20,8.10,8.10,8.00,7.90,9.00,9.30,8.85,9.20,9.15,8.00,7.55,7.75,7.60,7.70,8.25,8.05,8.10,8.25,8.20,8.25,8.20,8.15,8.95,8.85,8.65,8.70,8.75,8.65,8.75,8.80,9.10,9.30,8.85,9.00,9.10,8.95,9.10,9.15,8.95
ASK
ซึมขึ้น
21.90,21.90,21.90,21.40,21.60,22.00,21.90,21.60,21.80,22.10,22.00,22.00,22.20,22.10,22.00,22.00,22.00,22.40,22.50,22.20,22.30,22.40,22.50,22.50,22.80,23.00,22.90,22.90,23.00,23.00,23.10,23.10,22.90,22.90,22.70,22.70,22.70,22.70,22.80,22.70,22.90,22.70,22.90,22.90,22.80,23.70,23.60,24.00,23.90,23.60,23.40,23.10,23.10,23.00,23.00,23.30,23.30,23.60,23.50,23.60
ASP
Sideway
3.76,3.76,3.72,3.70,3.70,3.72,3.72,3.72,3.76,3.82,3.80,3.76,3.78,3.80,3.78,3.78,3.78,3.80,3.80,3.82,3.82,3.88,3.88,3.88,3.88,3.88,3.88,3.90,3.86,3.88,3.88,3.90,3.88,3.82,3.84,3.88,3.86,3.88,3.88,3.92,3.92,3.88,3.82,3.84,3.84,3.84,3.82,3.84,3.80,3.80,3.78,3.80,3.82,3.78,3.80,3.82,3.84,3.84,3.86,3.88
AYUD
ซึมลง
41.25,41.75,41.50,41.25,41.25,41.25,41.25,41.25,40.50,40.00,40.25,40.00,40.00,40.50,39.00,39.00,39.50,39.00,38.75,38.75,38.50,39.00,39.00,39.00,38.75,38.75,38.75,38.75,39.00,38.75,38.75,38.75,38.75,39.25,39.25,39.25,39.25,40.00,39.50,40.00,40.00,38.75,38.50,38.75,38.50,38.75,38.50,38.50,38.50,38.75,38.50,38.75,38.75,38.75,38.50,38.50,38.50,38.50,38.50,38.25
BFIT
ซึมขึ้น
28.00,28.00,27.75,27.75,30.00,30.00,29.00,28.25,28.50,28.75,28.25,28.25,27.75,27.75,27.50,27.50,27.25,28.75,29.00,29.00,28.00,28.25,28.50,28.50,28.50,28.75,28.25,28.75,28.25,28.25,27.50,28.00,27.00,26.75,26.00,27.00,27.75,27.25,26.75,26.25,26.25,26.25,26.25,25.75,25.75,26.50,27.25,27.50,27.00,26.00,26.00,26.25,26.50,26.75,27.50,28.25,28.00,27.25,27.75,28.50
BIG
Sideway
2.12,2.12,2.06,1.96,1.97,2.02,2.06,1.95,2.00,2.00,2.10,2.14,2.16,2.10,2.08,1.99,2.02,2.02,2.06,2.10,2.10,2.12,2.18,2.18,2.36,2.30,2.20,2.24,2.12,2.14,2.24,2.20,2.08,1.90,1.87,1.83,1.85,1.82,1.82,1.79,1.77,1.75,1.82,1.79,1.80,1.81,1.83,1.79,1.81,1.76,1.77,1.76,1.75,1.74,1.71,1.74,1.74,1.76,1.77,1.89
BJCHI
ขึ้น
2.24,2.24,2.18,2.16,2.16,2.22,2.24,2.18,2.14,2.14,2.14,2.16,2.22,2.30,2.24,2.18,2.20,2.20,2.22,2.20,2.20,2.24,2.24,2.24,2.22,2.24,2.26,2.26,2.28,2.28,2.32,2.32,2.38,2.36,2.32,2.30,2.28,2.32,2.28,2.32,2.30,2.28,2.30,2.32,2.30,2.34,2.34,2.42,2.54,2.46,2.44,2.46,2.48,2.48,2.46,2.48,2.50,2.56,2.62,2.64
BR
Sideway
5.75,5.75,5.75,5.65,5.65,5.70,5.75,5.60,5.70,5.70,5.75,5.65,5.75,5.75,5.70,5.70,5.75,5.90,6.05,5.70,5.65,5.65,5.65,5.65,5.65,5.70,5.70,5.65,5.65,5.65,5.65,5.70,5.60,5.55,5.45,5.35,5.35,5.30,5.30,5.30,5.15,5.10,5.15,5.10,5.25,5.20,5.20,5.20,5.15,5.20,5.20,5.20,5.20,5.20,5.20,5.20,5.25,5.20,5.35,5.35
BRR
ซึมลง
6.90,6.90,6.80,6.80,6.75,6.85,6.80,6.75,6.75,6.65,6.75,6.75,6.75,6.75,6.65,6.70,6.70,6.70,6.75,6.70,6.75,6.70,6.70,6.70,6.70,6.75,6.75,6.75,6.75,6.70,6.85,7.05,7.10,7.10,6.85,6.80,6.85,6.85,6.85,6.80,6.80,6.70,6.70,6.70,6.70,6.70,6.75,6.70,6.60,6.55,6.55,6.55,6.70,6.75,6.75,6.75,6.65,6.65,6.75,6.60
BWG
ซึมขึ้น
1.00,0.89,0.90,0.90,0.90,0.94,0.93,0.89,0.90,0.90,0.92,0.97,0.96,1.01,0.99,0.96,0.99,0.98,0.99,1.03,1.06,1.03,1.04,1.04,1.03,1.04,1.03,1.03,1.02,1.01,1.01,1.01,1.00,0.98,0.96,0.95,0.95,0.96,1.00,1.01,1.00,0.99,1.00,1.00,0.98,0.98,0.99,0.97,0.95,0.94,0.94,0.96,0.98,0.97,1.04,1.05,1.06,1.13,1.14,1.12
CCET
ซึมลง
1.81,1.82,1.81,1.79,1.92,2.00,2.16,2.08,2.10,2.14,2.14,2.16,2.12,2.14,2.10,2.10,2.10,2.12,2.14,2.14,2.10,2.12,2.12,2.12,2.12,2.20,2.22,2.20,2.24,2.22,2.18,2.16,2.26,2.16,2.18,2.12,2.12,2.06,1.99,1.98,1.99,1.99,1.99,1.98,1.98,1.98,1.99,1.94,1.95,1.92,1.91,1.93,1.94,1.94,1.93,1.94,1.97,1.94,1.96,1.97
CGD
ขึ้น
1.35,1.36,1.35,1.35,1.35,1.39,1.37,1.33,1.32,1.32,1.29,1.28,1.29,1.33,1.27,1.31,1.30,1.37,1.44,1.47,1.45,1.44,1.44,1.44,1.45,1.44,1.44,1.44,1.40,1.40,1.41,1.39,1.34,1.34,1.33,1.33,1.33,1.33,1.32,1.32,1.33,1.33,1.37,1.35,1.33,1.32,1.32,1.32,1.32,1.31,1.31,1.31,1.31,1.31,1.31,1.33,1.34,1.39,1.42,1.49
COL
Sideway
31.00,31.25,29.75,27.75,28.50,29.25,29.00,28.00,28.50,28.00,28.00,28.00,28.00,28.50,28.25,28.25,28.25,28.00,28.50,28.00,27.75,27.75,27.75,27.75,27.75,28.00,27.75,28.00,27.75,29.25,28.75,29.00,29.00,28.00,28.00,27.50,27.00,27.25,26.00,26.00,26.00,27.00,28.00,27.75,27.75,29.75,30.00,30.25,30.50,30.50,30.25,30.00,29.50,29.25,29.75,29.75,29.75,29.75,29.75,29.75
CTW
ซึมขึ้น
7.95,8.00,8.00,7.90,7.90,8.05,8.00,8.00,8.00,8.10,8.15,8.10,8.20,8.20,8.15,8.00,8.05,8.10,8.20,8.00,8.05,8.05,8.10,8.10,8.15,8.20,8.15,8.15,8.20,8.40,8.40,8.40,8.45,8.95,9.05,9.05,9.20,9.30,9.45,9.35,9.30,9.35,9.30,9.30,9.35,9.30,9.30,9.35,9.35,9.20,9.25,9.30,9.35,9.25,9.25,9.30,9.35,9.30,9.45,9.40
DCC
ซึมขึ้น
2.30,2.30,2.26,2.22,2.24,2.26,2.28,2.24,2.24,2.22,2.28,2.26,2.24,2.24,2.24,2.26,2.26,2.24,2.26,2.26,2.26,2.22,2.16,2.16,2.18,2.08,2.08,2.26,2.24,2.26,2.32,2.28,2.32,2.24,2.14,2.16,2.16,2.24,2.22,2.30,2.30,2.50,2.46,2.44,2.48,2.60,2.62,2.66,2.62,2.70,2.78,2.70,2.64,2.58,2.56,2.56,2.52,2.68,2.80,2.66
DEMCO
ลง
3.68,3.74,3.64,3.52,3.52,3.64,3.60,3.58,3.64,3.64,3.66,3.72,3.78,4.12,4.02,3.96,3.96,3.98,4.04,3.98,4.06,4.10,4.08,4.08,4.06,4.16,4.08,4.10,4.08,4.08,4.06,4.06,4.06,4.02,4.16,4.12,4.10,4.14,4.12,4.10,4.12,4.10,4.10,4.08,4.08,4.12,4.10,4.08,4.10,4.04,4.04,4.00,4.00,3.98,3.98,3.96,3.98,3.98,3.96,3.96
ESTAR
Sideway
0.67,0.66,0.66,0.64,0.65,0.65,0.64,0.65,0.66,0.66,0.67,0.68,0.68,0.68,0.68,0.68,0.67,0.67,0.67,0.68,0.67,0.68,0.68,0.68,0.68,0.69,0.67,0.67,0.67,0.67,0.68,0.68,0.67,0.66,0.63,0.64,0.62,0.63,0.64,0.64,0.64,0.64,0.63,0.63,0.63,0.63,0.63,0.63,0.64,0.63,0.63,0.63,0.63,0.63,0.63,0.63,0.64,0.62,0.63,0.64
FN
Sideway
2.64,2.66,2.66,2.50,2.54,2.54,2.52,2.46,2.48,2.46,3.04,3.42,3.36,3.18,3.04,3.08,3.14,3.04,2.96,2.92,3.02,3.04,2.98,2.98,2.98,2.98,3.20,3.10,2.96,2.94,2.96,2.96,2.84,2.80,2.84,2.84,2.84,2.84,2.82,2.84,2.86,2.84,2.86,2.84,2.84,2.96,2.88,2.86,2.84,2.78,2.74,2.78,2.78,2.72,2.72,2.78,2.84,2.80,2.84,2.80
GJS(C)
Sideway
0.33,0.33,0.32,0.31,0.31,0.32,0.31,0.31,0.31,0.31,0.31,0.31,0.31,0.32,0.31,0.31,0.31,0.31,0.31,0.31,0.31,0.32,0.32,0.32,0.32,0.31,0.32,0.32,0.32,0.32,0.32,0.32,0.31,0.31,0.28,0.26,0.28,0.27,0.26,0.26,0.27,0.27,0.26,0.26,0.26,0.26,0.25,0.26,0.25,0.25,0.25,0.26,0.25,0.25,0.25,0.25,0.25,0.26,0.26,0.25
HTC
ซึมลง
21.20,20.80,19.80,19.30,19.50,20.20,20.10,19.30,19.10,18.80,19.10,18.90,18.90,18.80,18.40,18.60,19.60,19.60,19.50,19.60,19.60,19.80,20.00,20.00,19.60,19.80,19.30,19.40,18.70,18.90,18.70,18.80,18.80,18.70,17.80,17.60,17.70,17.40,17.30,17.30,17.00,17.50,17.60,17.60,17.30,17.40,17.40,17.60,17.50,17.40,17.00,16.90,16.80,16.70,16.50,16.60,16.60,16.60,16.60,16.70
ICHI
Sideway
4.96,4.92,4.70,4.66,4.56,4.54,4.50,4.34,4.44,4.40,4.72,4.72,4.86,4.88,4.88,4.80,4.76,4.76,4.80,4.96,4.92,4.96,4.90,4.90,4.86,4.94,4.88,4.88,4.74,4.76,4.76,4.68,4.58,4.48,4.36,4.38,4.40,4.36,4.38,4.40,4.38,4.36,4.36,4.48,4.50,4.44,4.44,4.38,4.38,4.34,4.36,4.40,4.38,4.34,4.30,4.40,4.38,4.34,4.38,4.40
IHL
ขึ้น
8.35,8.55,8.50,8.00,7.80,8.25,8.10,7.90,7.90,8.00,8.10,7.80,7.85,7.85,7.75,7.75,7.80,7.95,8.10,8.15,8.25,8.25,8.20,8.20,8.60,8.50,8.75,8.75,8.70,8.60,9.15,9.15,9.10,9.05,8.95,8.95,8.95,8.90,9.00,9.00,8.95,9.10,9.05,8.95,8.90,8.85,8.85,8.85,8.65,8.60,8.70,8.70,8.70,8.70,8.70,8.90,9.00,9.00,9.25,9.65
III
ซึมขึ้น
4.78,4.66,4.40,4.42,4.42,4.46,4.46,4.38,4.34,4.32,4.64,4.58,4.64,4.80,4.68,4.58,4.58,4.58,4.62,4.82,4.82,4.84,4.84,4.84,4.82,4.92,4.92,5.15,5.00,4.94,5.30,5.95,5.75,5.85,5.65,6.15,5.95,5.90,5.85,5.90,5.95,5.90,5.85,6.05,6.05,6.45,6.35,6.40,6.40,6.35,6.35,6.45,6.50,6.40,6.35,6.45,6.50,6.80,6.80,6.80
JCK
Sideway
1.51,1.51,1.48,1.45,1.44,1.47,1.53,1.47,1.45,1.46,1.48,1.48,1.48,1.51,1.49,1.49,1.49,1.49,1.50,1.47,1.49,1.48,1.49,1.49,1.49,1.50,1.50,1.50,1.58,1.62,1.63,1.65,1.64,1.62,1.58,1.60,1.59,1.59,1.61,1.58,1.57,1.58,1.55,1.55,1.55,1.54,1.54,1.54,1.53,1.53,1.49,1.47,1.48,1.47,1.48,1.49,1.47,1.47,1.48,1.48
JMART
Sideway
9.95,9.70,9.40,8.85,9.05,9.25,8.70,8.10,8.20,8.45,8.50,8.50,8.50,8.70,8.50,8.50,8.65,8.90,9.00,9.10,9.10,9.15,8.90,8.90,8.80,8.65,8.60,9.15,10.10,9.95,9.70,10.40,9.80,9.35,9.10,9.05,9.15,9.50,9.30,9.35,9.40,9.30,9.55,9.50,9.50,9.70,9.60,9.50,9.35,9.05,9.10,9.05,9.05,9.00,8.90,9.30,9.45,9.45,9.40,9.60
JMT
Sideway
14.5,14.5,14.38,14.25,13.88,14.25,14.88,14.88,14.5,14.63,14.75,14.38,14.13,14.25,14.75,14.13,13.88,13.88,13.75,13.75,13.75,14,13.88,14,13.75,13.88,13.63,13.13,13.25,13,12.35,13.13,13.5,13,12.5,12.35,12.75,13.2,12.4,12.6,12.70,12.80,12.70,12.70,12.50,12.60,12.50,12.60,12.70,12.40,12.50,12.60,12.50,12.50,12.20,12.40,12.50,12.40,12.30,12.90
JWD
ขึ้น
6.40,6.40,6.20,6.05,6.20,6.50,6.40,6.15,6.30,6.30,6.70,6.55,6.70,6.85,6.70,6.60,6.65,6.70,6.95,7.15,7.00,7.05,7.20,7.20,7.15,7.15,7.40,7.45,7.20,7.20,7.30,7.20,7.05,6.90,6.80,7.20,7.35,7.50,7.35,7.35,7.35,7.35,7.75,7.65,7.80,7.75,7.80,7.75,7.90,7.50,7.60,7.55,7.50,7.50,7.50,7.75,7.70,7.70,7.85,7.95
KAMART
Sideway
4.58,4.50,4.22,4.06,4.24,4.40,4.26,4.06,4.12,4.28,4.78,4.74,4.86,4.86,4.56,4.68,4.84,4.84,4.80,4.84,4.74,4.72,4.70,4.70,4.68,4.70,5.05,5.05,4.88,4.94,5.00,4.86,4.38,4.30,4.26,4.28,4.28,4.28,4.24,4.24,4.18,4.14,4.30,4.26,4.26,4.30,4.32,4.28,4.24,4.18,4.18,4.20,4.22,4.18,4.18,4.24,4.22,4.20,4.24,4.46
KCAR
ซึมลง
13.90,13.90,13.60,13.30,13.30,13.40,13.30,13.30,13.20,13.20,13.30,13.20,13.30,13.40,13.50,13.60,13.90,13.90,14.00,14.00,13.90,13.90,13.90,13.90,14.00,14.00,13.90,14.00,14.00,14.00,13.80,14.00,13.30,13.40,13.50,13.50,13.60,13.30,13.30,12.90,12.90,13.00,13.20,12.80,12.80,13.00,12.80,12.80,13.00,12.90,12.90,12.80,12.80,12.70,12.70,12.80,12.80,12.90,12.80,12.80
KGI
ขึ้น
3.84,3.90,3.84,3.82,3.86,3.90,3.92,3.90,3.96,3.96,4.00,3.98,3.98,4.02,4.02,4.02,4.00,3.98,4.02,4.08,4.22,4.24,4.28,4.28,4.22,4.22,4.24,4.18,4.18,4.20,4.20,4.24,4.18,4.16,4.18,4.16,4.18,4.18,4.18,4.20,4.18,4.28,4.36,4.36,4.40,4.44,4.44,4.44,4.38,4.30,4.38,4.36,4.38,4.36,4.36,4.40,4.42,4.44,4.48,4.48
KSL
ซึมขึ้น
3.08,3.02,2.98,3.00,3.04,3.06,3.02,3.00,3.02,3.06,3.06,3.06,3.08,3.08,3.08,3.10,3.14,3.16,3.22,3.22,3.22,3.30,3.30,3.28,3.34,3.32,3.32,3.34,3.30,3.34,3.30,3.28,3.26,3.18,3.14,3.14,3.20,3.16,3.14,3.20,3.22,3.22,3.20,3.24,3.22,3.26,3.30,3.30,3.30,3.26,3.26,3.26,3.48,3.52,3.44,3.32,3.32,3.30,3.28,3.34
LALIN
Sideway
5.70,5.75,5.65,5.40,5.55,5.70,5.75,5.70,5.70,5.70,5.75,5.80,5.90,6.00,6.15,6.15,6.30,6.45,6.30,6.40,6.40,6.35,6.40,6.40,6.40,6.40,6.45,6.45,6.40,6.35,6.40,6.45,6.50,6.60,6.70,6.60,6.60,6.55,6.65,6.60,6.35,6.40,6.25,6.30,6.20,6.20,6.20,6.15,6.15,6.05,6.05,6.05,6.05,6.05,6.10,6.15,6.20,6.25,6.30,6.30
LANNA
Sideway
14.80,14.80,14.60,14.30,14.60,14.80,14.80,14.70,14.90,15.10,15.40,15.40,15.60,15.60,15.60,15.50,15.60,15.90,16.00,16.10,16.00,15.90,15.60,15.60,15.60,15.70,15.60,15.60,15.50,15.60,15.50,15.70,15.70,15.80,15.90,15.80,16.00,16.10,16.00,15.90,15.90,15.70,15.70,15.80,15.80,15.90,15.80,15.80,15.70,15.60,15.60,15.60,15.60,15.40,15.30,15.60,15.60,15.70,15.90,15.90
LOXLEY
Sideway
2.44,2.48,2.44,2.22,2.20,2.26,2.24,2.22,2.24,2.24,2.20,2.22,2.24,2.22,2.22,2.20,2.22,2.22,2.24,2.22,2.24,2.24,2.22,2.22,2.22,2.24,2.22,2.24,2.22,2.24,2.22,2.24,2.22,2.22,2.22,2.20,2.20,2.20,2.20,2.22,2.20,2.22,2.20,2.22,2.22,2.20,2.22,2.22,2.20,2.18,2.18,2.16,2.18,2.16,2.16,2.20,2.18,2.16,2.24,2.24
LPH
Sideway
6.40,6.35,6.00,6.20,6.15,6.20,6.15,6.10,6.15,6.15,6.15,6.15,6.15,6.15,6.10,6.10,6.10,6.10,6.10,6.00,6.05,6.10,6.05,6.05,6.05,6.15,6.15,6.10,6.10,6.05,6.10,6.10,6.10,6.05,6.00,6.10,6.10,6.15,6.10,6.15,6.20,6.20,6.35,6.40,6.35,6.35,6.35,6.40,6.40,6.35,6.30,6.20,6.15,6.20,6.20,6.30,6.25,6.25,6.25,6.25
LST
Sideway
4.76,4.78,4.62,4.42,4.42,4.48,4.48,4.42,4.46,4.50,4.54,4.62,4.64,4.68,4.78,4.78,4.84,4.84,4.88,5.40,5.20,5.15,5.15,5.15,5.30,5.30,5.15,5.15,5.10,5.10,5.05,5.00,4.94,4.88,4.84,4.92,4.92,4.90,4.84,4.84,4.84,4.84,4.90,4.88,4.86,4.84,4.78,4.80,4.82,4.74,4.76,4.78,4.76,4.76,4.76,4.90,4.84,4.90,4.84,4.96
MACO
Sideway
1.86,1.86,1.85,1.84,1.84,1.86,1.86,1.89,1.86,1.88,1.88,1.82,1.69,1.77,1.74,1.68,1.73,1.75,1.75,1.74,1.75,1.75,1.81,1.81,1.80,1.80,1.77,1.76,1.76,1.77,1.77,1.75,1.73,1.81,1.74,1.75,1.79,1.79,1.81,1.90,1.90,1.91,1.91,1.90,1.90,1.94,1.98,1.90,1.95,1.92,1.97,1.97,1.96,1.94,1.94,1.97,1.95,1.96,1.96,1.95
MALEE
Sideway
13.60,13.40,12.70,12.30,12.50,13.40,13.10,12.00,12.10,11.80,12.30,12.20,12.20,12.20,12.20,12.00,11.70,12.00,12.60,14.50,14.20,15.60,15.80,15.80,15.70,15.80,15.30,13.60,13.30,13.40,13.40,14.30,14.00,13.60,13.00,12.70,13.50,13.70,13.30,13.40,13.40,13.30,13.50,13.70,13.70,13.70,13.80,14.40,14.10,13.40,13.50,13.50,13.60,13.40,13.40,13.60,13.60,13.60,13.80,13.80
MC
ซึมขึ้น
12.20,12.10,12.00,11.20,11.40,11.50,11.70,12.00,12.10,11.90,12.00,12.00,12.50,12.30,12.00,12.00,11.90,11.90,12.10,12.10,12.20,12.10,12.40,12.40,12.30,12.20,12.20,12.20,11.90,12.00,12.10,12.00,11.80,11.90,12.00,12.00,12.10,12.20,12.20,12.20,12.10,12.30,12.40,12.60,13.00,12.90,13.10,13.20,13.20,12.90,12.90,13.10,13.00,12.80,12.80,13.10,12.90,13.00,13.00,13.00
MCS
Sideway
7.05,7.05,6.90,6.85,7.00,7.25,7.35,7.60,7.85,7.95,7.95,7.90,7.70,7.75,7.80,7.70,7.75,7.85,7.85,7.75,7.80,8.10,8.15,8.15,8.20,8.30,8.20,8.15,8.10,7.95,8.05,7.95,8.05,7.60,7.50,7.60,7.60,7.65,7.55,7.55,7.65,7.60,7.65,7.70,7.65,7.70,7.65,7.45,7.20,7.15,7.30,7.35,7.25,7.20,7.20,7.25,7.30,7.25,7.25,7.35
MILL
ซึมขึ้น
1.37,1.36,1.35,1.38,1.38,1.39,1.37,1.35,1.34,1.32,1.33,1.33,1.36,1.36,1.37,1.37,1.37,1.41,1.49,1.46,1.48,1.48,1.52,1.52,1.57,1.57,1.56,1.59,1.59,1.62,1.64,1.65,1.62,1.59,1.60,1.61,1.61,1.60,1.61,1.61,1.62,1.62,1.62,1.64,1.62,1.60,1.62,1.61,1.61,1.60,1.60,1.62,1.67,1.67,1.68,1.71,1.72,1.74,1.72,1.73
MK
ซึมลง
3.08,3.04,3.02,2.98,3.02,3.10,3.12,3.10,3.14,3.22,3.30,4.08,4.18,4.12,4.08,4.16,4.18,4.64,4.58,4.54,4.44,4.56,4.56,4.56,4.50,4.48,4.48,4.58,4.40,4.42,4.46,4.46,4.30,4.36,4.12,4.14,4.14,4.16,4.16,4.14,4.10,4.10,4.12,4.10,4.12,4.12,4.10,4.16,4.26,4.14,4.14,4.12,4.12,4.10,4.02,3.96,3.98,3.96,3.92,3.96
MODERN
ซึมลง
4.52,4.50,4.50,4.50,4.50,4.48,4.46,4.44,4.50,4.50,4.50,4.54,4.54,4.54,4.54,4.50,4.54,4.58,4.56,4.52,4.54,4.56,4.56,4.58,4.58,4.62,4.68,4.62,4.58,4.58,4.58,4.56,4.56,4.54,4.48,4.48,4.48,4.46,4.42,4.44,4.48,4.46,4.46,4.48,4.50,4.52,4.52,4.48,4.48,4.46,4.46,4.46,4.48,4.46,4.42,4.38,4.40,4.40,4.38,4.42
MONO
ซึมขึ้น
2.44,2.46,2.32,2.16,2.18,2.32,2.26,2.20,2.16,2.18,2.26,2.20,2.28,2.36,2.26,2.22,2.22,2.26,2.30,2.42,2.38,2.50,2.48,2.48,2.44,2.50,2.46,2.46,2.38,2.40,2.40,2.24,2.16,2.18,2.14,2.18,2.16,2.14,2.12,2.16,2.16,2.14,2.14,2.18,2.16,2.16,2.16,2.16,2.24,2.14,2.16,2.16,2.18,2.16,2.16,2.24,2.22,2.22,2.30,2.30
NNCL
ซึมขึ้น
1.67,1.66,1.63,1.58,1.62,1.64,1.63,1.59,1.59,1.60,1.61,1.61,1.63,1.67,1.63,1.63,1.62,1.64,1.66,1.66,1.66,1.68,1.67,1.67,1.67,1.68,1.70,1.70,1.70,1.69,1.73,1.74,1.75,1.74,1.73,1.73,1.73,1.73,1.72,1.74,1.74,1.73,1.75,1.75,1.76,1.79,1.80,1.77,1.77,1.73,1.73,1.74,1.73,1.71,1.73,1.76,1.76,1.75,1.77,1.78
NOBLE
Sideway
12.10,12.10,12.10,12.10,12.10,12.10,12.10,12.10,12.10,12.10,12.10,12.10,12.10,12.20,12.10,12.10,12.20,12.10,12.10,12.10,12.10,12.10,12.10,12.10,12.20,12.10,12.10,12.10,12.10,12.20,12.30,12.20,12.20,12.20,12.20,12.20,12.20,12.30,12.20,12.20,12.20,12.20,12.20,12.20,12.30,12.30,12.30,12.30,12.20,13.10,13.00,13.20,13.20,13.10,12.90,13.00,12.90,12.80,12.30,12.30
NOK(C)
Sideway
2.74,2.78,2.74,2.70,2.74,2.80,2.80,2.72,2.70,2.72,2.74,2.70,2.68,2.70,2.70,2.72,2.68,2.68,2.68,2.70,2.68,2.74,2.72,2.72,2.70,2.68,2.68,2.66,2.66,2.66,2.70,2.70,2.42,2.26,2.28,2.28,2.36,2.34,2.34,2.34,2.32,2.32,2.30,2.30,2.26,2.34,2.32,2.38,2.38,2.42,2.48,2.42,2.34,2.34,2.34,2.36,2.40,2.36,2.34,2.38
NVD
ซึมขึ้น
4.12,4.20,4.14,4.26,4.22,4.24,4.28,4.22,4.22,4.02,4.06,4.10,4.14,4.14,4.16,4.14,4.06,4.04,4.00,4.00,3.86,3.94,3.90,3.90,3.88,3.84,3.84,3.80,3.86,3.74,3.78,3.76,3.74,3.74,3.74,3.74,3.72,3.78,3.76,3.76,3.80,3.82,3.80,3.82,3.88,4.06,4.06,4.00,4.00,3.98,4.14,4.14,4.18,4.20,4.10,4.22,4.08,4.14,4.14,4.14
NYT
Sideway
5.10,5.05,5.00,4.98,4.98,4.98,5.00,4.96,4.96,4.98,5.05,5.05,5.05,5.05,5.05,5.05,5.05,5.15,5.20,5.15,5.15,5.25,5.20,5.20,5.40,5.40,5.35,5.40,5.35,5.40,5.40,5.30,5.15,5.10,5.10,5.05,5.10,5.10,5.05,5.05,5.05,5.10,5.25,5.25,5.15,5.20,5.15,5.20,5.15,5.10,5.10,5.10,5.10,5.05,5.10,5.20,5.15,5.10,5.10,5.10
PACE(C, NP)
Sideway
0.43,0.43,0.42,0.42,0.41,0.42,0.41,0.40,0.41,0.41,0.40,0.41,0.41,0.41,0.41,0.41,0.42,0.42,0.43,0.46,0.48,0.47,0.49,0.49,0.49,0.50,0.49,0.49,0.50,0.52,0.57,0.60,0.64,0.71,0.69,0.67,0.59,0.59,0.62,0.62,0.62,0.64,0.64,0.67,0.72,0.68,0.68,0.66,0.66,0.64,0.64,0.64,0.65,0.66,0.65,0.64,0.62,0.60,0.59,0.61