ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค
   เหมืองแร่

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

100
SET100
AAV ⇩
ซึมขึ้น
4.42,4.40,4.42,4.44,4.28,4.28,4.28,4.28,4.28,4.26,4.32,4.30,4.30,4.24,4.26,4.28,4.22,4.22,4.20,4.20,4.18,4.12,3.98,3.98,3.94,3.92,3.98,4.00,4.00,4.00,4.00,4.02,4.04,4.02,4.02,4.02,4.00,3.94,3.92,4.14,4.10,4.06,4.06,3.94,4.02,3.98,4.00,4.06,4.20,4.34,4.36,4.34,4.28,4.30,4.30,4.28,4.38,4.40,4.38,4.32
ADVANC ⇩
ลง
201.00,201.00,202.00,200.00,199.50,202.00,202.00,201.00,200.00,199.50,199.00,199.00,198.50,197.00,195.50,198.50,196.00,196.00,197.50,196.00,196.50,197.00,195.00,195.00,191.00,192.50,193.00,194.50,192.00,196.00,196.50,189.00,184.50,181.50,184.00,183.00,182.00,181.50,181.50,181.00,177.50,176.50,180.50,177.50,177.50,177.00,177.50,178.00,178.00,181.50,176.50,178.50,179.00,176.50,176.50,177.00,175.00,173.00,172.50,166.50
AMATA ⇩
ซึมลง
22.50,22.60,22.60,22.30,22.30,22.80,23.00,24.10,24.70,24.70,24.00,24.70,24.20,23.80,23.30,23.90,23.80,23.90,24.20,23.90,23.40,22.90,22.80,22.80,22.50,22.90,22.70,23.10,23.50,24.10,24.00,24.20,23.70,23.60,24.30,24.30,23.70,23.20,23.70,23.50,22.90,23.20,23.20,22.20,22.80,22.00,22.80,23.20,23.50,23.60,23.20,23.40,23.70,23.70,23.70,23.60,23.60,23.20,22.90,22.50
AOT ⇩
Sideway
66.00,66.25,66.50,66.00,66.50,65.00,65.25,65.50,65.00,64.50,64.25,63.50,63.00,62.25,62.25,63.00,62.50,63.50,63.50,62.75,62.00,61.00,61.50,61.50,61.00,61.75,61.00,62.25,62.50,64.00,63.75,64.25,64.50,65.25,65.00,65.50,65.00,64.75,65.25,65.50,64.75,64.50,65.25,64.00,63.00,61.50,63.00,63.75,63.25,64.25,64.75,63.75,65.75,66.00,66.00,65.25,65.25,63.50,64.50,63.25
AP ⇩
ลง
9.30,9.45,9.35,9.20,9.00,9.00,9.05,9.10,8.90,8.95,8.80,8.65,8.35,8.45,8.40,8.60,8.40,8.50,8.45,8.40,8.30,8.35,8.05,8.05,7.95,8.35,8.10,8.05,8.05,8.20,8.35,8.30,8.15,8.10,8.15,8.30,8.15,8.00,8.00,7.85,7.25,7.30,6.90,6.70,6.90,7.00,7.05,7.10,7.00,6.95,6.75,6.80,6.95,6.85,6.85,6.75,6.65,6.55,6.55,6.20
BANPU ⇩
Sideway
19.30,19.50,19.60,19.50,19.50,19.40,19.20,19.10,19.20,19.10,19.00,18.60,18.90,18.60,18.70,18.80,18.30,18.40,18.40,18.50,18.20,17.70,17.50,17.50,16.80,17.20,17.00,17.10,17.10,17.40,17.50,17.70,17.70,17.70,17.90,18.00,17.90,17.50,17.30,17.60,17.50,17.30,17.50,17.00,16.60,16.20,16.50,16.90,16.80,16.90,16.80,16.90,17.90,17.80,17.80,17.50,17.50,17.10,17.10,16.80
BBL ⇧
Sideway
211.00,208.00,208.00,211.00,211.00,211.00,212.00,210.00,210.00,209.00,208.00,208.00,210.00,208.00,210.00,212.00,208.00,210.00,212.00,213.00,213.00,211.00,210.00,210.00,209.00,207.00,206.00,206.00,207.00,207.00,212.00,214.00,214.00,216.00,215.00,215.00,214.00,212.00,213.00,210.00,210.00,210.00,206.00,205.00,207.00,207.00,205.00,209.00,210.00,207.00,206.00,208.00,210.00,211.00,211.00,209.00,207.00,206.00,206.00,209.00
BCH ⇩
Sideway
20.00,20.10,20.20,19.60,19.70,20.00,20.30,20.80,19.60,19.20,19.20,19.50,19.20,18.90,18.90,19.60,18.80,19.00,19.70,19.80,19.40,19.30,19.10,19.10,19.10,19.20,19.40,19.30,19.30,19.50,19.40,19.40,19.30,19.30,19.10,19.00,18.40,18.80,18.30,18.40,18.70,18.60,18.40,17.50,18.00,18.00,18.20,18.40,18.50,18.30,18.40,18.30,18.80,18.90,18.90,18.90,19.00,19.20,19.00,18.80
BCP ⇩
Sideway
36.00,35.75,35.25,35.25,35.00,35.00,35.50,35.25,35.25,35.00,35.00,35.00,34.50,34.00,33.50,33.50,33.25,33.25,33.50,33.50,33.25,33.00,32.50,32.50,32.00,32.50,32.25,32.50,32.50,33.00,33.00,33.50,33.25,33.25,33.00,33.50,33.00,33.00,32.50,32.25,32.25,32.50,32.25,32.25,32.50,32.50,32.50,32.25,34.00,33.75,33.25,33.75,34.50,34.50,34.50,34.25,34.00,34.00,33.75,33.25
BCPG ⇩
ซึมลง
20.90,20.90,20.80,21.30,21.10,21.30,21.20,22.70,22.50,22.40,20.70,20.40,20.00,19.80,20.30,21.00,20.00,20.40,20.40,20.20,19.70,19.40,18.60,18.60,18.00,18.50,18.10,18.30,18.30,18.70,18.40,18.80,18.50,18.10,18.60,18.50,18.30,18.10,18.10,18.20,17.90,17.80,17.70,17.30,17.20,17.00,17.40,17.40,17.60,17.90,17.70,17.90,18.30,18.20,18.20,18.00,17.90,17.50,17.30,17.10
BDMS ⇧
ซึมขึ้น
26.00,25.25,25.25,25.25,25.25,25.50,25.50,25.50,25.25,25.00,25.00,25.00,25.00,24.90,24.80,25.25,24.80,24.90,25.00,25.00,25.00,25.00,25.00,25.00,24.40,24.70,24.30,24.40,24.40,24.50,24.80,24.80,25.00,24.80,25.00,25.00,24.80,24.60,24.40,24.60,25.25,25.00,25.00,25.25,25.50,25.75,26.00,26.00,26.25,26.25,26.25,26.75,26.75,26.75,26.75,26.75,26.75,26.00,25.75,26.25
BEAUTY ⇩
ซึมลง
11.50,11.80,11.80,11.80,11.70,11.80,12.00,12.10,12.10,11.80,11.00,10.50,10.40,9.55,9.80,10.20,10.00,10.10,10.00,9.60,8.90,9.05,8.80,8.80,8.55,8.90,8.70,8.85,8.80,10.00,10.30,10.30,10.70,10.30,10.70,10.00,9.95,9.60,10.30,10.10,9.95,10.00,10.00,9.75,9.70,8.30,8.85,8.75,8.70,9.05,8.80,8.90,8.95,9.10,9.10,8.85,8.90,8.75,8.80,8.60
BEM ⇧
ขึ้น
8.75,8.80,9.05,8.75,8.60,8.70,8.65,8.70,8.65,8.55,8.55,8.45,8.40,8.25,8.30,8.35,8.25,8.30,8.35,8.40,8.35,8.30,8.25,8.25,8.15,8.20,8.20,8.25,8.20,8.50,8.60,8.65,8.60,8.75,8.75,8.70,8.70,8.50,8.55,8.55,8.55,8.60,8.65,8.45,8.55,8.50,8.60,8.55,8.70,8.80,8.90,8.85,8.95,9.15,9.15,9.35,9.20,9.10,9.15,9.30
BGRIM ⇧
ซึมลง
27.50,27.50,27.75,27.50,27.50,27.75,28.25,29.00,29.00,29.00,29.00,28.50,28.25,27.25,28.00,28.50,27.75,28.50,28.75,28.25,28.00,28.00,27.25,27.25,26.75,27.50,27.00,27.25,27.50,28.00,27.75,27.50,27.50,27.00,27.00,27.50,27.25,27.00,27.00,27.00,26.75,26.25,25.75,24.80,25.25,25.25,25.75,26.00,26.25,26.50,27.25,27.00,27.25,27.00,27.00,26.25,26.25,26.25,25.75,26.00
BH ⇩
ขึ้น
180.00,180.00,182.00,183.50,184.50,184.00,184.50,186.00,190.50,186.50,187.00,189.00,186.50,188.00,187.50,189.00,186.00,188.50,190.00,188.50,188.00,189.50,190.00,190.00,188.50,189.00,187.00,190.50,189.50,193.00,194.00,193.50,193.00,191.00,190.00,189.50,187.50,187.00,185.00,187.00,186.50,187.50,188.50,185.50,189.50,187.00,189.50,189.00,192.00,191.00,193.00,190.00,197.50,195.50,195.50,195.00,196.50,196.00,195.00,194.50
BJC ⇧
Sideway
60.00,59.50,60.50,59.00,59.00,59.25,59.75,59.50,59.25,58.00,58.00,57.25,57.00,56.50,56.50,57.75,56.00,57.00,57.50,57.25,57.00,55.50,54.75,54.75,54.50,55.50,55.00,55.50,54.75,55.75,55.25,56.50,56.00,55.50,56.00,56.00,55.50,55.00,55.75,56.00,50.50,50.25,51.00,50.75,51.00,50.50,51.25,51.75,52.00,52.25,52.00,52.75,54.25,54.25,54.25,53.25,53.50,52.25,53.50,54.00
BLA ⇩
ลง
32.00,31.75,33.00,33.00,33.00,32.75,32.50,32.50,32.75,35.00,34.75,35.25,34.75,34.75,33.00,34.50,33.25,34.00,34.00,33.25,34.00,33.25,32.50,32.50,30.75,31.25,31.25,31.00,31.50,31.75,31.25,31.50,31.50,31.50,31.25,31.75,33.00,32.75,32.75,32.50,32.75,32.25,32.00,31.25,31.25,31.00,31.50,31.50,31.50,31.50,31.00,31.00,31.75,32.00,32.00,31.25,31.50,30.75,30.25,30.00
BLAND
ซึมลง
1.83,1.84,1.85,1.83,1.80,1.80,1.78,1.79,1.78,1.77,1.75,1.76,1.74,1.74,1.74,1.75,1.74,1.74,1.75,1.76,1.75,1.76,1.75,1.75,1.73,1.74,1.73,1.72,1.71,1.72,1.72,1.72,1.72,1.74,1.72,1.72,1.72,1.71,1.70,1.70,1.69,1.69,1.69,1.65,1.64,1.63,1.65,1.67,1.69,1.70,1.69,1.71,1.70,1.70,1.70,1.70,1.69,1.68,1.68,1.68
BPP ⇩
Sideway
25.00,25.75,25.75,25.50,25.75,25.75,26.25,26.25,26.00,25.50,25.75,25.25,25.00,25.25,24.80,24.80,24.60,24.90,24.80,24.30,24.10,23.50,23.30,23.30,23.50,23.30,23.20,23.40,23.40,23.90,23.70,24.10,23.60,23.80,24.40,24.30,24.00,23.50,23.50,23.30,23.40,23.30,23.30,23.40,23.40,23.40,23.60,23.70,23.60,23.60,23.20,23.50,24.30,24.40,24.40,23.90,23.90,23.70,23.90,23.60
BTS ⇧
ซึมขึ้น
9.30,9.35,9.35,9.30,9.30,9.35,9.35,9.30,9.25,9.25,9.25,9.20,9.15,9.05,9.10,9.10,9.00,9.05,9.00,9.00,9.00,8.95,8.95,8.95,8.85,9.00,9.00,9.00,9.05,9.15,9.15,9.15,9.15,9.20,9.30,9.40,9.35,9.30,9.40,9.40,9.35,9.30,9.40,9.30,9.30,9.40,9.30,9.40,9.40,9.45,9.40,9.45,9.45,9.55,9.55,9.55,9.55,9.50,9.45,9.50
CBG ⇩
Sideway
54.25,54.75,53.75,53.75,54.00,53.75,53.75,54.00,53.50,52.00,52.25,52.50,52.50,51.00,50.25,49.50,47.00,48.00,47.75,47.25,45.00,44.25,43.00,43.00,42.00,43.50,42.75,43.25,43.25,45.25,45.25,46.00,45.00,45.25,45.00,43.25,43.50,44.50,48.50,45.25,45.75,44.75,44.75,45.00,45.75,43.25,44.50,46.75,46.00,46.75,47.00,45.75,47.75,48.00,48.00,46.75,47.25,45.00,45.25,44.00
CENTEL ⇩
Sideway
42.00,42.00,41.75,41.75,42.50,41.75,42.00,41.75,41.50,40.75,39.75,39.75,39.50,38.75,39.00,39.50,39.25,39.50,39.50,39.25,39.25,39.25,39.00,39.00,39.25,39.00,39.25,39.25,39.00,40.25,41.00,41.00,41.50,41.50,41.25,41.50,40.75,40.75,39.75,40.25,40.25,40.00,40.00,39.75,40.50,40.50,40.50,40.75,42.00,42.00,42.00,42.25,43.00,43.75,43.75,43.75,43.25,42.25,42.50,41.50
CHG ⇩
ซึมลง
2.76,2.76,2.76,2.74,2.76,2.78,2.82,2.84,2.70,2.60,2.60,2.64,2.62,2.56,2.54,2.64,2.54,2.64,2.64,2.64,2.62,2.60,2.54,2.54,2.50,2.56,2.56,2.48,2.52,2.54,2.60,2.54,2.48,2.46,2.48,2.44,2.14,2.08,2.16,2.14,2.14,2.14,2.06,2.04,2.04,2.08,2.10,2.08,2.08,2.10,2.06,2.06,2.10,2.08,2.08,2.06,2.08,2.08,2.08,2.06
CK ⇧
Sideway
27.50,27.75,27.75,27.25,26.25,26.75,26.75,27.25,27.00,26.75,26.75,26.25,26.50,26.00,26.00,27.00,26.25,26.50,26.50,26.50,26.00,25.50,25.25,25.25,25.00,25.25,25.25,25.25,25.25,25.50,25.25,25.75,25.50,25.50,25.75,25.75,26.00,25.75,25.75,25.75,25.25,25.00,25.25,24.90,24.90,24.70,25.00,25.75,25.50,25.50,26.00,25.75,26.25,26.25,26.25,26.00,26.50,26.25,25.25,25.50
CKP ⇩
ซึมขึ้น
4.90,5.05,5.00,4.98,4.90,5.35,5.35,5.35,5.25,5.45,5.10,5.15,5.05,5.05,5.05,5.25,5.00,5.10,5.10,5.05,5.00,4.94,4.82,4.82,4.76,4.88,4.80,4.88,4.98,5.00,5.00,5.05,5.00,5.00,5.05,5.45,5.20,5.15,5.25,5.15,5.10,5.05,5.10,5.00,4.98,4.92,5.00,5.05,5.10,5.10,5.10,5.05,5.25,5.35,5.35,5.25,5.25,5.30,5.20,5.15
COM7 ⇧
Sideway
20.10,20.20,20.80,20.60,20.70,21.40,21.80,22.50,22.00,22.20,21.80,21.60,21.60,21.30,21.70,21.60,21.00,22.40,22.20,22.10,22.10,21.90,21.70,21.70,20.50,21.00,21.00,21.20,20.60,20.70,20.80,21.10,21.20,21.00,21.10,21.40,21.00,20.70,20.50,20.30,19.90,19.80,18.90,18.30,18.70,18.50,18.60,18.60,18.50,18.80,19.00,19.00,19.00,18.70,18.70,18.90,19.80,19.50,19.60,19.80
CPALL
ซึมขึ้น
71.00,70.50,69.50,69.25,70.00,70.00,69.25,69.00,69.50,69.75,69.50,69.25,69.25,68.50,68.75,69.00,67.25,67.25,67.50,67.25,66.50,65.25,65.00,65.00,63.00,63.50,63.75,65.25,65.75,67.25,68.00,68.50,67.50,68.25,67.75,68.00,68.25,67.75,69.50,69.75,68.50,69.25,69.50,68.75,68.25,68.75,68.50,68.75,68.75,68.75,68.50,68.25,71.50,71.75,71.75,70.75,71.50,70.25,70.75,70.75
CPF ⇩
Sideway
25.50,25.75,25.50,25.25,25.25,25.00,25.00,25.25,24.80,24.80,24.80,24.60,24.50,24.20,24.20,24.40,23.90,24.10,24.50,24.50,24.40,24.30,24.10,24.10,24.20,24.30,24.10,24.40,24.80,25.25,25.00,25.25,25.25,25.00,25.25,25.25,25.00,25.25,25.25,25.25,24.60,25.00,25.00,24.80,25.00,24.80,25.00,25.25,25.50,25.50,25.00,25.00,25.50,25.50,25.50,25.25,25.25,25.00,25.00,24.70
CPN ⇧
Sideway
84.25,84.50,83.50,82.75,82.50,83.25,84.00,83.00,83.25,82.00,81.50,81.50,81.25,80.00,79.00,80.25,79.25,78.25,77.00,78.50,77.75,79.00,78.50,78.50,75.75,77.25,76.25,77.75,77.25,79.00,77.75,79.00,79.00,77.75,78.25,78.25,78.25,78.25,78.00,78.75,77.75,75.25,74.25,73.25,74.50,74.25,74.75,76.00,75.75,76.00,76.50,75.75,78.00,79.00,79.00,77.00,76.50,75.25,76.75,77.25
DELTA
ซึมขึ้น
69.50,69.50,69.50,69.50,69.75,69.25,69.75,69.75,69.75,69.50,69.50,69.75,69.50,69.50,69.50,69.75,69.00,69.50,69.50,69.00,69.00,69.25,69.00,69.00,68.00,68.00,67.50,69.00,69.00,69.00,69.25,69.50,69.50,69.25,69.25,69.00,69.00,68.75,68.75,69.00,68.50,69.00,69.00,68.75,68.75,68.50,69.00,68.50,69.00,68.75,69.00,69.75,69.50,70.00,70.00,69.75,69.25,70.00,70.00,70.00
DTAC ⇩
Sideway
47.00,46.25,46.25,46.00,46.25,46.00,46.50,47.00,46.75,46.50,46.00,45.50,44.50,44.00,43.75,43.75,42.00,43.00,42.50,45.25,44.75,45.25,44.25,44.25,44.50,44.00,44.50,46.00,45.75,47.50,47.50,48.25,48.25,46.75,47.75,47.00,47.25,46.75,47.00,48.00,46.75,47.00,46.75,44.75,45.75,44.00,45.00,46.75,47.25,47.00,46.50,48.00,47.25,47.00,47.00,46.00,46.25,46.25,45.50,45.25
EA ⇩
Sideway
47.25,48.50,47.25,48.00,47.00,47.25,48.00,48.25,50.25,50.50,48.25,47.00,47.25,45.00,45.75,47.50,45.75,47.00,47.50,47.50,46.50,46.25,45.00,45.00,43.00,46.00,44.75,46.50,48.75,49.50,49.75,50.00,51.00,49.50,50.50,50.25,49.75,48.75,48.25,48.50,49.00,48.50,49.00,48.00,48.25,47.00,47.25,47.75,48.00,48.00,47.75,48.00,50.00,50.00,50.00,49.25,48.75,48.00,47.75,46.75
EGCO ⇧
ขึ้น
237.00,237.00,238.00,237.00,237.00,234.00,236.00,236.00,235.00,234.00,234.00,233.00,232.00,231.00,231.00,233.00,231.00,229.00,232.00,230.00,230.00,227.00,231.00,231.00,229.00,230.00,227.00,228.00,230.00,231.00,232.00,229.00,230.00,228.00,231.00,231.00,230.00,230.00,231.00,234.00,238.00,237.00,236.00,234.00,233.00,233.00,235.00,235.00,235.00,238.00,237.00,240.00,236.00,239.00,239.00,237.00,243.00,240.00,243.00,244.00
EPG ⇧
Sideway
9.05,8.80,9.15,8.95,8.95,8.85,8.90,8.80,8.45,8.45,8.35,8.40,8.25,8.05,7.90,8.10,7.85,7.75,7.95,7.95,7.80,7.60,7.45,7.45,7.55,7.45,7.40,7.30,7.50,7.70,7.75,7.75,7.55,7.55,7.60,7.60,7.60,7.50,7.50,7.70,7.35,7.35,7.35,7.15,7.10,7.05,7.20,7.35,7.25,7.45,7.60,7.65,7.70,7.60,7.60,7.50,7.60,7.45,7.45,7.55
ERW
ซึมลง
8.00,8.05,8.10,8.35,8.10,8.00,8.05,8.10,8.10,7.95,7.85,7.75,7.80,7.30,7.50,7.50,7.30,7.60,7.60,7.60,7.55,7.85,7.60,7.60,7.20,7.15,7.10,7.30,7.25,7.30,7.40,7.55,7.55,7.45,7.50,7.40,7.20,7.15,7.10,7.10,6.90,6.40,6.40,6.50,6.50,6.30,6.45,6.40,6.65,6.95,6.90,6.95,6.85,6.95,6.95,6.95,6.90,6.80,6.65,6.65
ESSO ⇩
ลง
16.40,16.70,16.10,15.40,15.40,15.40,15.60,15.60,15.50,15.40,15.40,14.80,14.70,14.30,14.70,14.90,14.60,15.10,15.50,15.40,15.40,15.00,14.60,14.60,13.80,14.10,13.80,14.00,13.90,14.50,15.40,15.40,15.20,15.20,15.30,15.50,14.90,14.40,14.10,13.80,13.40,13.20,12.50,12.00,12.10,12.50,12.90,12.60,12.20,12.30,12.20,12.30,12.70,12.30,12.30,12.10,12.20,12.10,11.90,11.60
GFPT
ลง
14.30,14.40,14.50,14.40,14.00,14.00,14.00,14.80,15.00,15.00,15.00,15.10,15.00,14.40,14.70,14.70,14.80,15.00,15.30,15.20,14.70,14.60,14.30,14.30,13.90,13.80,14.10,14.30,14.10,14.30,14.30,14.80,14.40,14.60,14.60,14.50,14.50,14.30,14.50,14.90,14.40,14.60,14.70,14.20,14.10,13.80,14.10,14.00,14.40,14.50,14.40,14.40,14.60,14.50,14.50,14.40,14.30,14.00,13.60,13.60
GGC ⇩
ซึมลง
11.70,11.70,11.70,11.60,11.50,11.50,11.60,11.80,11.70,11.60,11.20,11.20,10.90,10.50,10.70,11.00,10.50,10.70,10.50,10.50,10.50,10.30,10.20,10.20,10.10,10.10,10.20,10.30,10.40,10.80,11.00,11.30,11.00,11.40,11.00,11.20,11.40,11.30,11.20,11.10,11.00,10.90,10.50,10.20,10.40,10.20,10.30,10.40,10.50,10.60,10.40,10.70,10.80,10.60,10.60,10.50,10.50,10.20,10.30,10.10
GLOBAL
ขึ้น
20.60,20.30,20.60,20.40,20.40,20.60,20.70,21.00,20.50,19.90,19.70,19.70,19.30,19.40,19.60,20.30,19.60,19.80,20.10,19.90,19.80,19.70,19.50,19.50,19.00,19.00,18.80,18.80,18.70,18.70,18.80,20.00,19.70,19.70,20.10,20.00,19.20,19.40,19.80,19.80,19.60,20.00,20.10,19.70,19.60,19.60,19.40,19.70,19.80,19.80,19.90,19.90,20.80,20.80,20.80,20.60,21.10,20.80,20.90,20.90
GLOW ⇧
Sideway
90.50,90.25,88.50,89.00,88.50,88.00,88.00,88.00,88.00,88.00,87.75,88.25,87.25,86.00,86.75,87.50,82.25,83.75,84.00,84.25,84.00,83.25,84.00,84.00,83.25,84.00,84.00,83.25,83.25,83.75,84.50,87.25,86.50,86.25,87.00,86.00,86.50,86.25,87.00,87.75,87.00,86.50,87.50,86.25,86.75,86.00,87.75,87.50,87.00,86.75,86.00,87.00,86.50,87.00,87.00,86.50,86.25,86.50,85.00,85.50
GPSC ⇩
Sideway
68.50,69.00,68.50,68.50,68.00,67.75,67.75,67.75,68.75,67.75,67.75,66.00,66.00,65.50,65.75,68.00,67.00,66.75,66.50,66.00,64.25,57.75,58.00,58.00,54.00,56.50,55.75,55.25,56.25,57.75,57.00,57.50,56.50,55.25,56.75,56.75,56.25,55.00,55.00,55.00,54.75,54.75,54.50,54.00,54.50,53.75,55.00,56.00,55.75,55.50,55.00,55.25,56.75,57.00,57.00,55.50,55.50,55.00,56.50,55.25
GUNKUL ⇩
Sideway
2.84,2.92,2.90,2.92,3.06,3.06,3.12,3.14,3.26,3.26,3.26,3.26,3.38,3.26,3.18,3.30,3.22,3.30,3.28,3.28,3.22,3.10,3.04,3.04,3.04,3.06,3.00,3.02,3.04,3.10,3.12,3.20,3.24,3.22,3.22,3.26,3.24,3.18,3.20,3.18,3.08,3.08,3.16,3.06,3.10,3.06,3.10,3.10,3.14,3.20,3.18,3.22,3.36,3.32,3.32,3.28,3.28,3.28,3.20,3.12
HANA ⇩
Sideway
39.00,38.75,39.25,39.25,39.50,39.50,39.25,39.50,39.50,40.50,39.50,40.75,39.25,39.25,38.25,37.25,37.75,38.00,38.00,38.25,39.50,39.50,37.75,37.75,35.75,35.75,34.75,35.00,35.00,36.25,37.00,36.25,36.00,35.50,34.75,34.50,33.25,33.50,33.75,33.25,35.50,36.25,34.75,33.50,33.50,33.25,34.00,33.25,34.00,34.75,33.50,33.75,37.25,36.50,36.50,35.50,36.25,35.25,35.00,34.75
HMPRO ⇧
ซึมขึ้น
15.30,15.40,15.80,15.60,15.50,15.80,15.90,15.80,15.50,15.10,15.20,15.20,14.90,15.10,15.20,15.20,14.90,14.90,14.80,14.90,14.90,14.70,15.00,15.00,14.90,14.50,14.50,14.50,14.40,14.90,14.70,14.90,14.90,14.70,14.90,15.10,14.90,14.80,14.80,15.00,14.90,14.90,15.00,14.70,14.90,14.90,14.90,15.00,15.20,15.20,15.30,15.20,15.40,15.60,15.60,15.20,15.40,14.90,14.90,15.10
INTUCH ⇩
ลง
56.00,56.25,55.50,55.00,54.75,54.75,54.50,54.00,53.50,53.75,54.00,54.00,53.75,53.25,53.25,53.75,52.75,52.50,53.00,52.75,52.75,52.50,52.50,52.50,52.00,52.50,52.25,52.75,52.25,53.00,53.50,52.00,51.00,51.00,51.00,51.00,50.50,50.25,50.50,50.50,49.50,49.25,50.25,49.25,49.75,49.75,50.00,50.25,50.50,51.25,49.75,49.50,50.25,49.75,49.75,49.50,49.00,48.75,48.75,48.00
IRPC ⇩
Sideway
6.90,6.95,6.95,7.00,6.95,6.95,6.90,6.80,6.70,6.65,6.70,6.60,6.55,6.45,6.45,6.45,6.30,6.35,6.25,6.30,6.20,6.10,6.00,6.00,5.80,6.05,5.95,6.05,6.05,6.10,6.05,6.15,6.15,6.15,6.00,5.95,5.90,5.75,5.85,5.75,5.70,5.80,5.75,5.65,5.60,5.55,5.75,6.00,6.00,6.05,6.00,6.10,6.15,6.15,6.15,6.05,6.10,6.00,5.90,5.80
ITD ⇩
ซึมลง
3.02,3.02,3.08,3.04,3.02,3.04,3.04,3.06,3.06,3.00,2.94,2.88,2.84,2.80,2.80,2.90,2.82,2.84,2.84,2.84,2.78,2.74,2.70,2.70,2.66,2.72,2.66,2.68,2.70,2.74,2.74,2.78,2.74,2.76,2.72,2.76,2.72,2.72,2.70,2.70,2.68,2.66,2.64,2.54,2.58,2.50,2.56,2.58,2.56,2.56,2.58,2.62,2.62,2.60,2.60,2.58,2.60,2.58,2.56,2.54
IVL ⇩
Sideway
59.00,59.75,59.50,59.00,59.00,59.50,59.75,59.00,59.75,59.25,62.00,61.25,61.00,57.50,57.75,58.50,57.00,57.50,58.00,57.50,56.50,56.00,55.25,55.25,52.00,52.75,52.00,53.00,52.25,54.25,54.00,55.00,54.25,54.25,54.50,57.00,55.25,54.25,54.75,54.00,54.00,53.75,54.50,53.25,53.50,51.75,53.50,54.25,54.25,54.25,53.50,54.00,54.75,55.75,55.75,54.75,54.50,54.75,55.00,53.75
KBANK ⇩
ลง
216.00,214.00,217.00,215.00,215.00,213.00,214.00,216.00,215.00,213.00,213.00,214.00,211.00,209.00,210.00,213.00,209.00,209.00,209.00,207.00,206.00,202.00,207.00,207.00,205.00,209.00,206.00,199.50,196.50,199.50,203.00,204.00,201.00,204.00,206.00,206.00,207.00,201.00,202.00,200.00,199.00,198.50,196.50,192.00,193.50,190.50,192.50,193.50,195.00,191.50,192.00,193.50,196.50,198.00,198.00,193.50,192.50,191.00,190.00,188.00
KCE ⇩
Sideway
44.00,41.50,42.50,43.00,42.75,42.50,42.00,42.25,42.00,43.00,43.00,44.25,44.00,42.00,42.00,42.50,41.50,42.00,41.50,40.50,40.00,37.50,38.00,38.00,35.75,37.25,37.25,36.25,36.25,37.25,36.75,36.75,37.00,35.75,31.00,31.25,30.75,31.00,30.00,29.50,29.00,28.25,28.00,26.25,28.75,27.25,28.50,28.75,28.75,29.50,27.75,27.75,28.75,29.50,29.50,29.00,30.00,29.00,29.75,29.25
KKP ⇩
Sideway
75.00,75.75,75.00,74.75,75.00,75.25,74.75,75.25,74.75,74.75,74.50,73.75,73.75,72.50,72.75,73.50,71.75,72.25,72.50,72.25,71.25,69.00,69.50,69.50,69.75,70.25,70.25,70.25,70.00,71.25,71.00,72.50,72.25,71.50,72.25,72.25,71.50,71.00,71.25,70.75,70.75,69.75,70.25,69.75,70.00,69.75,70.25,71.00,71.25,71.50,71.50,72.25,72.50,72.25,72.25,70.50,70.75,70.25,70.25,70.00
KTB ⇩
Sideway
20.40,20.10,20.30,20.10,20.20,19.80,20.00,20.20,20.20,20.10,19.90,19.90,19.60,19.60,19.70,20.20,19.50,20.00,20.10,20.30,20.20,20.00,19.80,19.80,19.60,19.80,19.70,19.80,19.90,20.10,20.20,20.40,20.00,20.10,20.30,20.40,20.30,20.20,20.30,20.10,20.00,20.00,19.80,19.50,19.70,19.90,19.80,20.20,20.30,20.40,20.20,20.20,20.50,20.40,20.40,20.40,20.50,20.50,20.50,20.40
KTC ⇩
ลง
34.00,34.00,35.50,34.75,34.00,35.75,36.00,36.00,36.25,35.25,35.25,35.25,35.00,35.25,33.75,34.75,34.00,35.00,36.00,36.00,35.25,34.00,33.00,33.00,32.25,33.75,33.75,34.50,34.25,34.75,34.75,35.50,35.50,35.25,35.25,35.25,35.00,34.25,35.00,34.25,34.00,33.75,34.00,33.50,34.25,33.50,33.75,34.25,34.25,34.00,34.00,34.00,35.00,35.00,35.00,34.50,34.00,33.25,33.50,32.25
LH ⇩
Sideway
11.60,11.40,11.30,11.30,11.40,11.30,11.40,11.50,11.50,11.30,11.20,11.00,10.90,10.90,10.80,10.90,10.70,10.70,10.70,10.60,10.50,10.50,10.50,10.50,10.30,10.20,10.20,10.20,10.30,10.30,10.40,10.60,10.60,10.60,10.70,10.80,10.80,10.70,10.60,10.50,10.20,10.00,10.20,9.90,10.00,9.95,10.00,10.10,10.30,10.30,10.20,10.10,10.40,10.20,10.20,10.10,10.10,10.10,10.10,10.00
LPN ⇩
ลง
11.30,11.20,11.10,11.00,10.50,10.30,10.40,10.40,10.50,10.30,10.00,10.30,10.10,10.00,9.95,9.95,9.80,9.85,9.75,9.80,9.70,9.90,9.65,9.65,9.40,9.50,9.45,9.35,9.30,9.35,9.35,9.55,9.40,9.40,9.10,9.55,9.25,8.80,8.80,8.55,8.30,8.20,8.15,7.85,8.00,7.95,8.00,8.05,7.95,7.90,7.85,8.00,8.00,7.95,7.95,7.90,7.70,7.55,7.35,7.00
MAJOR ⇩
Sideway
24.80,24.80,24.70,24.50,24.70,24.60,24.60,24.60,24.40,24.60,24.40,24.20,24.30,24.00,24.00,23.80,23.50,23.50,23.50,23.80,23.80,24.10,23.80,23.80,23.80,24.00,23.90,23.90,23.60,23.60,23.10,23.10,22.90,22.90,22.70,22.40,22.30,22.10,22.20,22.00,22.00,22.20,22.00,22.00,22.00,21.30,21.30,21.70,21.50,21.50,21.60,21.90,22.40,22.50,22.50,22.60,22.60,22.80,22.60,22.30
MEGA ⇩
ซึมลง
37.25,37.00,37.00,36.75,36.25,36.75,36.25,37.25,38.50,38.00,38.25,37.75,37.25,36.00,35.75,37.25,36.75,36.75,36.75,37.50,37.00,37.00,36.25,36.25,35.00,36.00,35.50,35.25,36.00,37.50,36.75,36.75,36.50,36.75,36.50,36.50,36.00,35.50,35.75,36.00,33.50,31.50,31.50,30.50,30.50,30.75,31.75,31.00,31.50,31.75,32.75,32.50,32.75,33.75,33.75,33.25,33.75,32.25,32.00,31.75
MINT
Sideway
40.25,40.00,39.75,40.00,40.50,40.75,40.50,41.00,41.75,40.75,40.50,39.50,39.50,38.25,38.75,39.25,38.00,38.75,38.25,38.50,37.75,38.50,38.00,38.00,36.75,36.75,36.50,35.00,35.25,36.50,36.25,37.00,37.50,36.75,37.25,37.00,36.75,36.75,35.75,35.75,36.00,35.75,35.00,34.50,34.25,34.25,35.00,35.25,35.75,35.75,35.75,36.25,36.25,36.00,36.00,35.75,35.75,35.00,35.25,35.25
MTC ⇩
ลง
43.50,43.50,43.50,43.00,43.00,44.00,45.25,48.25,48.25,48.75,51.75,50.25,51.50,51.00,49.00,51.25,50.00,52.75,52.75,52.75,52.75,51.00,51.75,51.75,50.25,50.00,50.00,49.50,50.25,52.25,51.25,54.50,53.50,53.50,51.50,51.25,50.00,49.25,50.00,50.75,49.50,49.75,50.25,47.00,49.00,47.50,47.75,49.00,49.00,48.50,50.00,49.25,50.25,49.25,49.25,48.75,49.25,48.50,48.25,47.25
ORI ⇩
Sideway
18.30,18.20,18.50,18.00,17.40,17.50,17.40,17.30,17.60,17.50,17.60,17.30,17.00,16.90,17.00,17.00,16.80,17.00,11.10,11.00,10.80,10.20,10.00,10.00,9.30,9.30,9.00,8.85,9.00,9.20,9.00,9.35,9.35,8.85,8.65,8.75,8.80,7.70,7.55,7.25,6.45,6.40,6.95,6.70,7.25,7.00,7.10,7.55,7.60,7.65,7.45,7.60,7.75,8.05,8.05,7.95,7.95,7.95,7.95,7.75
PRM ⇩
ลง
8.25,8.20,8.65,8.75,8.40,8.45,8.55,8.55,8.45,8.20,8.50,8.30,8.25,8.00,8.00,8.10,7.90,7.90,7.95,7.70,7.75,7.55,7.20,7.20,7.20,7.25,7.20,7.25,7.15,7.30,7.60,7.85,7.70,7.65,7.60,7.90,7.75,7.25,7.30,7.30,7.25,6.95,6.65,6.30,6.05,6.15,6.05,6.10,6.45,6.80,6.65,6.75,6.90,6.85,6.85,6.50,6.55,6.30,6.35,6.05
PSH ⇩
ซึมลง
20.90,21.00,21.50,21.80,21.40,21.30,21.30,21.20,21.10,20.80,20.70,20.30,20.80,20.50,20.40,20.30,20.50,20.30,20.30,20.10,20.10,20.80,20.30,20.30,20.10,20.00,20.10,20.20,20.00,20.20,20.20,20.30,20.20,20.30,20.20,20.30,20.20,19.90,20.00,19.40,19.20,18.90,18.90,18.50,19.00,18.70,18.70,18.70,18.70,18.60,18.80,18.60,18.70,18.70,18.70,18.80,19.00,18.70,18.70,18.40
PSL ⇩
Sideway
12.60,12.60,12.70,12.50,12.80,12.60,13.00,13.60,13.90,13.60,13.60,13.10,12.80,12.60,12.60,12.60,12.50,12.70,13.00,12.90,12.50,12.00,11.90,11.90,11.30,11.00,11.00,10.90,11.00,11.50,10.90,10.80,11.10,11.00,11.00,11.10,10.70,10.60,10.90,10.50,10.40,10.70,10.90,10.50,10.20,10.20,10.00,10.00,10.40,10.70,10.70,10.80,11.50,11.70,11.70,11.60,11.80,11.20,11.20,11.00
PTG ⇩
Sideway
13.00,12.90,12.90,12.80,12.60,12.80,12.70,13.40,13.60,13.30,12.30,11.90,11.80,11.20,11.30,11.60,11.20,11.40,11.30,11.30,11.20,10.80,10.40,10.40,10.00,10.20,10.00,10.00,10.00,10.50,10.30,10.80,10.50,10.00,9.35,9.00,8.95,7.85,8.10,7.95,7.90,7.50,7.75,7.65,8.15,8.10,8.30,8.80,8.75,8.90,9.10,9.30,9.55,9.65,9.65,9.95,9.75,9.35,9.35,9.30
PTT ⇩
ซึมลง
52.50,53.50,53.75,54.00,54.00,54.25,54.00,54.25,54.75,54.50,53.50,53.00,52.50,51.75,52.25,54.00,51.00,51.50,51.00,51.00,51.00,50.50,50.25,50.25,48.50,49.50,48.25,48.75,49.25,51.00,49.50,49.75,49.25,49.75,50.25,50.75,49.75,49.75,50.00,49.00,48.75,48.75,48.75,48.50,48.25,48.00,48.75,48.50,48.75,49.00,49.25,49.25,51.75,51.50,51.50,50.25,49.50,49.25,49.00,47.50
PTTEP ⇩
ลง
153.00,154.00,153.50,154.50,153.50,155.00,156.50,155.00,160.00,156.50,156.50,154.00,150.50,145.00,148.00,152.00,146.00,148.00,148.00,146.50,143.50,144.50,145.00,145.00,134.00,137.50,134.50,136.50,134.50,139.50,138.00,141.00,138.00,138.00,138.00,140.00,138.00,138.00,137.00,131.50,132.00,133.00,132.50,131.00,130.50,128.00,131.00,129.00,128.50,129.00,129.00,132.00,140.50,140.00,140.00,138.50,135.00,132.00,134.00,125.00
PTTGC ⇩
Sideway
81.75,81.25,81.25,79.75,81.00,81.75,81.75,81.25,81.75,80.75,82.00,81.50,80.75,78.25,77.75,79.50,77.00,77.75,77.25,78.50,77.25,76.50,77.00,77.00,74.25,76.00,74.75,75.50,75.00,77.25,76.75,77.75,77.25,77.50,78.50,80.00,79.00,78.75,79.00,76.25,76.75,77.00,77.75,76.50,77.00,76.25,78.00,76.50,77.25,78.25,78.50,78.50,81.00,81.00,81.00,79.75,79.25,78.50,78.25,76.50
QH ⇩
ซึมลง
3.62,3.62,3.58,3.56,3.50,3.48,3.48,3.46,3.42,3.40,3.34,3.30,3.20,3.22,3.20,3.24,3.14,3.16,3.18,3.18,3.12,3.10,3.04,3.04,3.00,3.04,3.08,3.04,3.08,3.14,3.12,3.18,3.14,3.08,3.10,3.16,3.12,3.08,3.08,3.04,2.98,2.98,3.00,2.88,2.94,2.92,2.96,2.94,2.98,3.00,2.98,2.96,3.02,3.02,3.02,3.02,2.96,2.96,2.94,2.90
RATCH ⇩
Sideway
51.50,51.50,51.75,51.25,51.50,51.75,52.00,51.75,51.25,51.00,51.25,51.00,51.00,50.50,50.50,50.50,50.25,50.25,50.00,49.50,49.50,49.75,49.25,49.25,48.50,49.50,49.00,49.00,48.50,49.00,49.50,49.75,49.75,49.50,49.75,49.75,49.75,49.50,49.75,49.50,49.50,48.75,49.25,48.75,48.50,48.00,48.50,49.00,48.50,49.25,49.50,49.75,49.75,50.25,50.25,49.25,50.25,49.75,49.75,49.50
ROBINS ⇩
Sideway
70.75,70.00,70.25,70.25,69.75,69.75,70.00,70.50,71.00,68.25,66.75,66.00,66.25,64.00,63.50,67.00,65.25,66.75,67.00,66.75,65.75,64.75,65.25,65.25,63.75,64.50,63.50,63.50,63.50,65.25,64.50,66.75,67.25,66.75,69.00,69.00,67.75,65.50,67.00,67.00,67.75,67.50,67.50,65.50,66.50,66.50,66.00,66.25,67.25,68.25,68.25,67.25,69.50,70.00,70.00,68.75,69.00,67.50,69.00,68.25
RS ⇩
Sideway
20.40,20.80,21.20,21.00,21.00,21.40,21.40,21.20,21.60,20.90,19.90,19.50,19.50,18.90,18.90,19.50,18.40,18.40,17.90,17.00,15.40,15.00,14.40,14.40,14.60,15.40,15.50,16.10,16.00,16.20,16.10,16.50,16.30,16.20,15.60,15.60,15.60,14.80,15.00,15.00,14.60,14.70,15.30,14.90,15.00,14.50,14.90,15.50,15.40,15.60,15.50,15.50,15.50,16.30,16.30,16.00,16.00,15.90,16.40,16.00
SAWAD ⇩
ซึมขึ้น
46.75,46.00,46.00,45.75,45.25,46.00,45.50,48.25,48.00,47.50,49.00,48.00,47.75,46.50,45.00,46.25,45.00,46.75,47.25,46.00,45.25,43.00,42.25,42.25,41.50,42.00,41.75,41.25,42.75,44.50,44.00,46.50,46.50,46.50,47.00,47.75,47.75,46.50,47.25,47.25,45.50,46.00,46.00,43.50,46.25,45.75,46.50,48.00,49.25,49.25,49.75,50.00,50.50,49.25,49.25,49.50,50.00,48.25,48.75,48.00
SCB ⇧
ซึมขึ้น
148.50,149.50,149.00,148.00,148.50,144.50,148.00,149.00,147.00,146.50,146.50,144.50,143.50,143.50,141.50,143.50,140.50,141.50,142.00,142.00,142.50,142.00,140.50,140.50,136.00,140.00,137.50,135.00,135.00,137.50,138.00,142.00,141.00,139.50,139.00,139.00,139.50,138.00,137.00,137.50,137.50,138.00,136.50,133.00,134.50,133.00,135.00,138.00,137.50,137.50,136.50,139.00,141.50,142.00,142.00,139.50,139.00,139.50,140.50,142.50
SCC ⇩
Sideway
454.00,450.00,458.00,452.00,454.00,452.00,450.00,446.00,448.00,442.00,440.00,436.00,432.00,428.00,424.00,426.00,422.00,420.00,418.00,420.00,416.00,414.00,412.00,412.00,408.00,420.00,408.00,406.00,410.00,418.00,416.00,426.00,422.00,428.00,432.00,432.00,432.00,426.00,436.00,440.00,438.00,436.00,440.00,436.00,438.00,440.00,444.00,448.00,440.00,448.00,442.00,442.00,442.00,444.00,444.00,440.00,440.00,440.00,440.00,424.00
SGP ⇩
ลง
12.40,12.40,12.30,11.90,11.70,12.10,12.30,12.40,12.50,12.30,12.20,12.00,12.00,11.50,11.30,11.60,11.20,11.50,11.50,11.30,11.10,11.20,10.90,10.90,10.40,10.80,10.60,10.50,10.50,10.60,10.80,10.90,10.80,10.60,10.30,10.50,10.30,10.00,10.00,9.90,9.70,9.45,9.25,9.30,9.40,9.25,9.35,9.25,9.30,9.20,8.85,8.85,9.10,9.25,9.25,9.05,8.95,8.70,8.50,8.20
SIRI ⇩
ซึมลง
1.71,1.69,1.74,1.71,1.68,1.67,1.65,1.66,1.66,1.64,1.65,1.62,1.62,1.60,1.60,1.62,1.60,1.58,1.57,1.57,1.57,1.55,1.53,1.53,1.54,1.53,1.55,1.53,1.55,1.57,1.56,1.57,1.53,1.52,1.52,1.52,1.52,1.52,1.50,1.48,1.34,1.36,1.35,1.32,1.31,1.27,1.31,1.38,1.33,1.34,1.34,1.34,1.35,1.34,1.34,1.32,1.31,1.34,1.33,1.32
SPALI ⇩
ลง
25.25,25.00,25.00,24.60,24.30,24.30,24.50,24.30,24.00,24.00,23.80,24.00,23.80,23.40,23.30,23.60,23.20,23.20,22.80,22.70,22.60,22.50,22.20,22.20,21.80,22.00,22.10,22.20,22.00,21.90,22.50,22.40,22.40,22.00,21.90,22.00,21.80,21.60,21.40,20.80,20.00,19.80,19.90,19.30,20.00,19.70,20.00,19.90,20.00,20.30,20.30,20.30,20.20,20.10,20.10,20.10,20.00,19.50,18.60,18.00
SPRC ⇩
ลง
15.00,15.20,15.20,14.80,14.70,14.90,14.90,14.90,15.00,14.90,14.90,14.80,14.60,14.50,14.50,14.70,14.40,14.40,14.50,14.40,14.30,14.10,13.90,13.90,13.60,13.80,13.80,14.10,13.90,14.10,14.20,14.30,13.70,13.40,13.30,13.40,13.00,12.80,12.70,12.50,12.50,12.60,12.20,11.90,11.70,11.80,12.20,12.00,12.00,12.00,11.90,12.00,12.10,11.90,11.90,11.80,11.70,11.70,11.60,11.20
STA ⇧
Sideway
15.10,15.10,15.50,15.20,15.20,16.10,16.10,16.40,17.20,17.50,17.40,17.20,17.20,16.70,16.20,17.80,17.40,17.10,17.20,17.10,16.90,16.50,16.60,16.60,16.70,16.80,17.20,17.70,17.60,17.90,18.70,18.70,18.80,18.40,18.60,17.10,17.40,17.20,17.70,17.70,17.60,15.90,16.20,16.30,16.00,15.60,16.00,16.20,16.20,16.50,16.40,16.40,17.10,16.90,16.90,16.90,16.90,16.60,16.70,17.10
STEC ⇩
ลง
24.60,24.60,24.50,24.20,23.90,24.50,24.50,24.90,24.70,24.70,24.40,24.30,24.30,23.90,24.30,24.90,24.60,25.00,24.90,25.00,24.50,24.40,24.30,24.30,23.80,24.20,24.20,24.00,24.50,24.80,24.80,24.90,24.90,24.60,24.60,24.90,24.60,24.70,24.30,24.30,24.60,23.80,23.90,23.70,24.20,23.70,23.60,23.90,24.00,24.10,24.10,24.10,24.40,24.30,24.30,24.10,24.10,24.10,23.40,23.20
SUPER
Sideway
0.74,0.85,0.83,0.88,0.86,0.85,0.83,0.84,0.89,0.85,0.85,0.84,0.84,0.83,0.83,0.83,0.78,0.79,0.78,0.76,0.75,0.73,0.71,0.71,0.67,0.70,0.69,0.68,0.68,0.70,0.72,0.72,0.71,0.71,0.71,0.72,0.70,0.68,0.69,0.66,0.64,0.61,0.59,0.55,0.59,0.58,0.60,0.59,0.59,0.57,0.56,0.56,0.58,0.58,0.58,0.56,0.56,0.56,0.56,0.56
TASCO ⇩
Sideway
15.80,15.80,16.20,16.10,16.00,16.20,16.10,16.20,16.10,15.80,15.90,15.50,15.30,14.90,15.20,15.30,14.90,15.10,16.00,15.70,15.50,15.00,14.90,14.90,14.10,14.40,14.10,14.10,14.20,14.60,14.60,15.10,14.90,15.00,14.80,14.80,14.60,14.50,14.60,15.70,15.50,15.10,14.50,14.20,14.80,14.50,14.70,15.30,15.30,16.00,16.30,15.90,16.00,15.90,15.90,16.10,15.90,15.70,15.60,15.10
TCAP ⇧
ซึมขึ้น
53.50,53.25,53.00,53.00,53.50,53.25,53.75,53.75,54.00,53.75,54.25,53.75,53.50,52.00,51.00,51.75,50.75,51.00,51.25,51.50,50.75,51.25,50.50,50.50,50.25,49.75,50.75,51.50,51.50,52.75,52.50,52.75,53.00,53.00,53.00,53.25,52.50,52.50,52.50,53.00,52.25,52.25,52.25,51.00,51.50,51.00,51.75,52.25,52.75,52.50,52.50,53.25,53.75,54.00,54.00,53.50,53.25,54.00,53.00,53.25
THAI ⇩
Sideway
13.50,13.40,14.70,14.50,15.40,15.30,15.30,15.10,15.90,15.80,15.70,15.50,15.60,15.00,15.00,15.10,14.70,14.90,14.10,13.90,13.80,13.70,13.20,13.20,12.80,13.00,12.90,12.90,12.90,13.00,13.70,13.60,13.40,13.30,13.60,13.70,13.40,13.20,13.20,13.50,13.30,13.20,13.30,13.00,13.20,13.50,13.60,14.00,14.50,14.50,14.60,14.40,14.00,14.10,14.10,14.10,13.80,13.30,13.40,13.20
THANI ⇩
ลง
8.50,9.10,8.95,8.85,8.75,9.10,9.10,9.45,9.25,9.05,8.80,8.85,9.00,9.10,8.85,9.10,8.95,9.25,9.20,9.20,9.15,8.90,8.85,8.85,8.95,8.90,8.90,8.85,8.55,8.85,8.95,9.25,9.25,9.05,9.05,9.05,8.95,8.85,9.00,8.95,8.75,9.00,8.80,8.55,8.50,8.30,8.15,8.45,8.35,8.40,8.55,8.65,8.50,8.30,8.30,8.30,8.20,7.70,7.75,7.45
TISCO ⇧
ขึ้น
82.75,83.25,84.00,83.50,83.50,83.75,83.75,83.75,84.00,83.50,83.75,83.50,82.50,81.00,80.75,80.50,79.00,78.50,79.25,79.25,78.25,76.75,77.25,77.25,77.00,78.50,78.50,78.00,78.00,78.75,78.25,80.00,80.00,79.50,80.25,80.00,79.25,78.75,78.75,80.00,80.00,79.25,79.75,79.00,79.25,78.75,79.00,80.50,80.25,81.00,80.50,80.00,80.00,80.00,80.00,79.75,80.25,80.00,81.00,81.25
TKN ⇩
ลง
15.80,16.40,17.30,16.80,16.70,16.80,17.10,17.40,17.60,17.00,16.50,16.60,16.30,15.40,15.20,15.50,15.00,15.00,15.20,15.10,14.70,14.00,12.40,12.40,11.80,12.40,12.20,12.30,12.30,12.90,12.80,12.80,12.50,12.60,12.40,12.30,12.30,10.40,11.20,11.10,11.00,10.70,10.30,10.20,10.30,9.55,9.85,10.20,10.10,10.10,10.30,10.20,10.40,10.20,10.30,9.90,9.95,10.00,9.85,9.55
TMB ⇧
Sideway
2.38,2.38,2.38,2.40,2.42,2.38,2.32,2.30,2.34,2.34,2.36,2.32,2.36,2.32,2.34,2.34,2.28,2.30,2.34,2.26,2.24,2.26,2.28,2.28,2.26,2.28,2.24,2.24,2.24,2.28,2.32,2.36,2.36,2.30,2.34,2.36,2.32,2.32,2.32,2.32,2.32,2.30,2.32,2.24,2.28,2.26,2.26,2.30,2.30,2.30,2.28,2.32,2.36,2.36,2.36,2.32,2.34,2.30,2.26,2.30
TOA ⇧
Sideway
35.50,36.00,38.00,37.50,37.75,38.00,38.25,37.75,37.75,37.00,36.50,36.00,36.50,35.75,35.25,35.50,35.00,34.75,34.75,34.25,34.25,34.00,33.25,33.25,34.00,34.00,33.00,32.75,33.50,33.75,33.75,34.25,34.00,33.75,34.00,33.50,33.50,33.50,33.50,35.00,35.00,35.00,36.00,36.25,36.75,36.00,36.50,36.50,36.00,36.25,36.75,36.75,36.75,35.75,35.75,35.25,34.75,33.50,33.00,34.00
TOP ⇩
ลง
86.75,89.00,87.50,87.00,86.25,86.50,88.00,88.50,87.50,86.50,86.25,84.00,84.00,82.75,82.75,84.25,82.50,83.00,82.50,85.75,84.00,81.00,80.75,80.75,77.50,81.25,79.75,80.25,80.25,84.75,84.25,84.75,83.00,81.75,84.25,85.00,81.00,79.75,78.50,75.50,75.75,77.25,76.25,75.25,74.25,73.75,74.50,74.00,73.75,75.00,75.00,76.00,77.75,77.00,77.00,75.00,73.50,72.50,72.25,68.50
TPIPL
ซึมขึ้น
1.89,1.88,1.86,1.85,1.85,1.85,1.83,1.84,1.86,1.86,1.85,1.84,1.83,1.76,1.77,1.77,1.73,1.75,1.74,1.76,1.80,1.74,1.74,1.74,1.74,1.74,1.74,1.74,1.74,1.80,1.80,1.80,1.81,1.82,1.82,1.83,1.82,1.77,1.79,1.81,1.81,1.81,1.82,1.83,1.83,1.83,1.84,1.87,1.87,1.90,1.94,1.97,1.99,1.97,1.97,1.99,2.02,2.02,2.00,2.00
TPIPP ⇩
Sideway
6.85,6.70,6.85,6.70,6.50,6.50,6.60,6.65,6.65,6.65,6.60,6.45,6.45,6.25,6.30,6.40,6.25,6.30,6.35,6.40,6.30,6.30,6.20,6.20,6.05,6.00,6.00,5.95,6.00,6.00,6.10,6.15,6.30,6.25,6.35,6.30,6.30,6.15,6.20,6.10,6.05,6.00,6.05,5.95,5.95,5.85,6.05,6.05,6.00,6.05,6.10,6.15,6.25,6.20,6.20,6.05,6.10,6.05,6.05,6.00
TRUE ⇩
Sideway
5.95,5.95,6.05,6.05,6.15,6.15,6.10,6.05,6.15,6.05,6.05,5.90,5.90,5.80,5.90,6.00,5.85,6.00,6.05,6.00,6.00,5.90,5.85,5.85,5.80,5.85,5.80,5.90,5.85,5.90,5.95,6.00,5.95,5.95,6.00,5.95,5.85,5.85,5.85,5.95,5.85,5.80,5.85,5.75,5.80,5.70,5.80,5.90,5.95,5.80,5.80,5.85,5.95,5.95,5.95,5.90,5.95,5.85,5.90,5.80
TTW ⇩
Sideway
12.50,12.60,12.70,12.70,12.40,12.30,12.20,12.20,12.20,12.20,12.20,12.10,12.20,12.00,12.00,12.10,12.20,12.30,12.20,12.20,12.10,12.50,12.20,12.20,12.00,12.30,12.10,12.00,12.10,12.30,12.30,12.10,12.10,12.20,12.30,12.40,12.40,12.30,12.30,12.30,12.40,12.30,12.30,12.20,12.20,12.20,12.20,12.10,12.20,12.00,12.10,12.20,12.10,12.10,12.10,12.10,12.20,12.20,12.30,12.20
TU ⇧
Sideway
18.10,18.00,17.80,17.70,17.80,17.60,17.70,17.90,17.70,17.20,16.90,16.50,16.60,16.40,16.30,16.30,16.10,16.00,16.10,16.10,16.10,15.80,15.90,15.90,15.80,16.20,16.20,16.30,16.40,16.60,16.80,16.80,17.50,17.70,17.60,17.90,18.00,17.80,18.10,18.00,17.90,17.80,18.40,18.30,18.20,18.10,18.20,18.40,18.30,18.00,17.80,17.60,17.40,17.70,17.70,17.80,17.30,17.30,17.40,17.50
TVO ⇩
Sideway
29.75,30.25,29.75,29.75,29.50,29.50,29.25,29.00,29.25,29.25,29.50,29.25,28.75,28.50,28.25,28.50,28.50,28.25,28.00,28.00,28.00,28.00,28.00,28.00,27.50,27.50,27.50,28.00,28.00,28.25,29.00,29.00,28.50,28.50,28.50,29.00,28.75,28.75,28.75,28.50,28.00,28.25,28.25,27.75,27.25,27.50,27.25,27.25,27.50,27.50,27.75,27.50,27.75,27.50,27.50,27.50,27.50,27.50,27.50,27.25
UV ⇩
Sideway
8.40,8.70,8.60,8.60,8.55,8.40,8.45,8.30,8.30,8.20,8.25,8.15,8.05,7.80,7.80,7.90,7.60,7.70,7.65,7.70,7.55,7.35,7.15,7.15,7.10,7.35,7.15,7.10,7.15,7.35,7.35,7.45,7.30,7.25,7.25,7.40,7.30,7.10,7.10,7.10,6.90,6.85,6.85,6.70,6.75,6.70,6.75,6.80,7.05,7.00,7.10,7.20,7.30,7.20,7.20,7.20,7.20,7.00,7.10,6.90
WHA ⇩
ซึมขึ้น
4.30,4.28,4.32,4.24,4.20,4.24,4.24,4.36,4.48,4.46,4.34,4.40,4.32,4.16,4.20,4.26,4.18,4.24,4.28,4.28,4.20,4.16,4.14,4.14,4.14,4.14,4.08,4.04,4.06,4.12,4.22,4.22,4.16,4.16,4.20,4.22,4.16,4.08,4.14,4.14,4.12,4.08,4.10,4.02,4.08,4.02,4.10,4.10,4.12,4.12,4.12,4.16,4.24,4.22,4.22,4.22,4.30,4.24,4.24,4.20
WHAUP
ซึมลง
6.30,6.25,6.30,6.20,6.30,6.30,6.30,6.35,6.55,6.50,6.40,6.30,6.25,6.10,6.15,6.25,6.05,6.15,6.30,6.25,6.15,6.25,6.10,6.10,5.80,5.85,5.85,5.80,5.85,6.05,5.95,6.00,5.90,5.95,6.00,6.00,5.95,5.90,5.95,5.95,5.90,5.95,5.85,5.70,5.75,5.80,5.80,5.85,5.90,5.85,5.85,5.80,5.95,5.95,5.95,5.85,5.80,5.80,5.75,5.75
WORK ⇩
ซึมลง
41.25,42.00,43.25,43.50,41.75,42.00,41.75,41.25,40.75,38.75,38.00,37.00,37.25,36.75,36.75,37.25,37.00,37.00,36.25,35.75,33.25,32.00,31.25,31.25,31.50,31.00,29.75,30.25,30.00,31.50,33.00,33.75,32.25,31.50,32.75,32.25,32.00,31.00,31.75,29.75,29.50,29.25,29.25,26.50,26.50,26.00,26.50,27.25,28.00,28.75,28.75,28.75,28.50,29.50,29.50,29.00,28.50,27.75,27.75,26.50