หน้าแรก >> บริการ >> ขนส่งและโลจิสติกส์ >> AOT
1
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 58.35
MACD ของวันนี้คือ 0.0741 กราฟตัดขึ้นแสดงถึงมุมมองเชิงบวกของราคา ซึ่งหมายถึงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาได้ แต่ต้องพิจารณากราฟอื่นๆและทิศทางแนวโน้มของราคาด้วย คำเตือน หากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway กราฟ MACD จะไม่สามารถบอกทิศทางได้อย่างถูกต้อง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

10/09/18
- [Neutral] Spinning Top : ตลาดกำลังเลือกว่าจะไปทางไหน แท่งรูปแบบนี้แสดงถึงความไม่แน่นอนในทิศทาง รอดูว่าตลาดจะไปทิศทางไหน

03/09/18
- [Neutral] Spinning Top : ตลาดกำลังเลือกว่าจะไปทางไหน แท่งรูปแบบนี้แสดงถึงความไม่แน่นอนในทิศทาง รอดูว่าตลาดจะไปทิศทางไหน

03/09/18
- [Bear] Bearish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รารอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

30/08/18
- [Bear] Shooting Star : หากรูปแบบนี้อยู่ในช่วงขาขึ้น แสดงว่ามีโอกาสกลับตัวลง ยิ่งหางยาวยิ่งโอกาสลงสูง ถ้าแท่งต่อไปราคาปิดต่ำกว่า Close ของแท่งนี้จะมีโอกาสลงสูง

23/07/18
- [Neutral] Spinning Top : ตลาดกำลังเลือกว่าจะไปทางไหน แท่งรูปแบบนี้แสดงถึงความไม่แน่นอนในทิศทาง รอดูว่าตลาดจะไปทิศทางไหน

23/07/18
- [Bear] Bearish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รารอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

11/07/18
- [Bull] Tweezer Bottom : รูปแบบนี้หากเกิดในขาลง จะเป็นจุดต่ำของกราฟ มีโอกาสกลับตัวขึ้นได้ รอดูแท่งต่อไปปิดเหนือราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสขึ้น

20/06/18
- [Bull] Bullish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาลง จะเป็นจุดต่ำของกราฟ มีโอกาสกลับตัวขึ้นได้ รอดูแท่งต่อไปปิดเหนือราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสขึ้น

18/06/18
- [Neutral] Spinning Top : ตลาดกำลังเลือกว่าจะไปทางไหน แท่งรูปแบบนี้แสดงถึงความไม่แน่นอนในทิศทาง รอดูว่าตลาดจะไปทิศทางไหน
4
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

21/09/2018 17:50
- ราคายังยืนอยู่ได้เหนือเส้นค่าเฉลี่ย และค่าเฉลี่ยยังดูสดใส มีโอกาสขึ้นต่อหรือทรงตัวในระดับนี้ได้
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
SINGER
Sideway
7.05,7.00,6.85,7.00,7.00,6.45,6.45,6.45,6.55,6.80,6.85,7.20,8.00,8.40,8.45,8.45,8.40,8.35,8.35,8.30,8.45,8.45,8.55,9.15,9.50,10.00,10.60,10.40,10.10,10.40,9.90,9.40,9.00,9.35,9.40,9.45,9.20,9.20,9.35,9.25,9.30,9.20,9.15,9.15,9.20,9.15,9.20,9.15,9.20,9.30,9.80,9.55,9.55,9.75,9.70,9.60,9.60,9.70,9.60,9.65
JUTHA
Sideway
1.75,1.74,1.74,1.74,1.73,1.73,1.76,1.76,1.76,1.76,1.79,1.79,1.76,1.75,1.89,1.86,1.82,1.85,1.79,1.79,1.89,1.89,1.81,1.79,1.79,1.80,1.83,1.83,1.84,1.80,1.85,1.74,1.80,1.80,1.84,1.85,1.81,1.81,1.80,1.80,1.81,1.79,1.78,1.78,1.78,1.79,1.78,1.78,1.79,1.81,1.81,1.75,1.78,1.78,1.77,1.80,1.76,1.76,1.80,1.82
PLANB
ขึ้น
6.15,6.10,6.20,6.25,6.10,6.20,6.15,6.30,6.40,6.30,6.30,6.40,6.45,6.40,6.40,6.50,6.40,6.50,6.35,6.55,6.45,6.45,6.40,6.50,6.35,6.45,6.45,6.40,6.45,6.50,6.50,6.30,6.35,6.50,6.50,6.70,6.75,6.75,6.70,6.65,6.75,6.85,6.90,6.85,6.80,6.90,6.70,6.70,6.60,6.65,6.70,6.75,6.80,7.05,7.00,6.90,7.05,6.90,6.95,7.10
AHC
Sideway
21.00,20.90,21.00,20.90,21.00,20.60,20.60,20.60,20.60,20.40,20.50,20.60,20.50,20.50,20.30,20.40,20.40,20.40,20.50,20.50,20.40,20.40,20.30,20.40,20.60,20.40,20.00,20.00,20.20,20.00,20.30,20.40,20.70,20.90,21.30,21.70,21.30,21.00,21.10,21.30,21.30,21.00,21.10,21.10,21.20,21.10,21.10,21.00,20.90,20.90,20.90,20.70,20.80,21.00,21.00,20.80,21.00,21.00,21.00,21.00
SMM
Sideway
0.81,0.81,0.82,0.84,0.81,0.81,0.80,0.78,0.77,0.78,0.81,0.84,0.86,0.86,0.86,0.88,0.87,0.87,0.86,0.87,0.89,0.89,0.86,0.86,0.85,0.85,0.85,0.87,0.88,0.88,0.88,0.86,0.84,0.84,0.87,0.86,0.88,0.89,0.89,0.87,0.89,0.88,0.90,0.93,0.93,0.93,0.90,0.90,0.88,0.89,0.89,0.90,0.90,0.90,0.89,0.89,0.89,0.88,0.88,0.88
EKH
ซึมขึ้น
5.10,5.00,5.20,5.15,5.10,5.00,5.05,5.10,5.15,5.10,5.15,5.15,5.10,5.10,5.05,5.10,5.05,5.05,5.15,5.20,5.20,5.20,5.15,5.20,5.15,5.15,5.10,5.10,5.15,5.15,5.20,5.20,5.40,5.30,5.30,5.40,5.40,5.40,5.45,5.30,5.35,5.40,5.40,5.60,5.65,5.60,5.75,5.75,5.75,5.70,5.70,5.60,5.70,5.70,5.70,5.65,5.65,5.65,5.65,5.75
LRH
ซึมขึ้น
35.00,35.00,35.00,35.00,35.00,35.00,36.00,36.00,36.00,35.00,35.00,35.25,35.25,35.00,35.00,35.25,35.00,35.00,35.00,35.00,35.50,35.50,35.50,35.50,36.00,37.00,37.00,37.00,37.00,37.25,38.00,37.75,37.00,38.00,38.00,38.00,37.25,38.00,39.00,38.50,38.50,38.75,38.75,38.50,38.25,39.00,38.75,38.50,39.00,38.75,38.75,38.75,39.00,39.00,39.00,39.00,39.00,39.25,39.00,39.00
VGI
Sideway
7.70,7.70,7.60,7.55,7.55,7.55,7.30,7.30,7.20,7.10,7.20,7.20,7.00,6.95,7.10,7.10,7.15,7.20,7.10,7.30,7.30,7.30,7.10,7.10,7.10,7.10,7.05,7.05,7.25,7.50,7.35,7.10,7.05,7.10,7.20,7.15,7.00,7.00,7.00,7.15,7.15,7.15,7.15,7.60,7.70,7.55,7.55,7.50,7.95,7.80,8.00,7.85,7.80,8.15,8.10,8.10,8.05,7.90,8.00,7.95
KDH
ซึมลง
94.75,94.50,94.25,94.25,94.25,90.75,90.25,89.50,90.75,92.25,93.25,93.00,93.50,97.00,94.25,100.00,104.50,105.00,101.50,102.00,103.00,103.00,103.00,101.00,101.00,101.00,101.50,98.00,98.00,98.00,98.00,98.00,98.50,99.00,98.00,98.25,98.25,99.25,98.25,98.00,97.50,97.75,96.75,96.50,97.00,96.00,96.00,96.00,96.00,95.75,95.75,95.75,95.00,95.00,95.00,95.25,95.00,95.25,94.75,95.00
KAMART
Sideway
4.22,4.06,4.24,4.40,4.26,4.06,4.12,4.28,4.78,4.74,4.86,4.86,4.56,4.68,4.84,4.84,4.80,4.84,4.74,4.72,4.70,4.70,4.68,4.70,5.05,5.05,4.88,4.94,5.00,4.86,4.38,4.30,4.26,4.28,4.28,4.28,4.24,4.24,4.18,4.14,4.30,4.26,4.26,4.30,4.32,4.28,4.24,4.18,4.18,4.20,4.22,4.18,4.18,4.24,4.22,4.20,4.24,4.46,4.48,4.48
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!