หน้าแรก >> บริการ >> ขนส่งและโลจิสติกส์ >> AOT
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

25/05/20
- [Bull] Piercing Line : รูปแบบนี้หากเกิดในขาลง จะเป็นจุดต่ำของกราฟ มีโอกาสกลับตัวขึ้นได้ รอดูแท่งต่อไปปิดเหนือราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสขึ้น

25/05/20
- [Bull] Tweezer Bottom : รูปแบบนี้หากเกิดในขาลง จะเป็นจุดต่ำของกราฟ มีโอกาสกลับตัวขึ้นได้ รอดูแท่งต่อไปปิดเหนือราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสขึ้น

13/05/20
- [Bear] Bearish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รารอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

26/05/2020 17:55
- ดูเหมือนจะเริ่มสดใส เฉลี่ยราคาเริ่มกลับตัวขึ้น หากราคาวิ่งสูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ยได้ก็มีโอกาสขึ้นได้
4
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 51.93
MACD ของวันนี้คือ 0.11649 กราฟ MACD วันนี้ตัดลงต่ำกว่า Signal แสดงถึงการอ่อนตัวของราคา ราคาอาจย่อลงได้ ควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย คำเตือน กราฟ MACD ไม่สามารถบอกจุดซื้อขุดขายได้อย่างถูกต้องหากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
ASIA ⇧
ซึมขึ้น
4.58,4.44,4.40,4.40,4.34,4.10,4.28,3.86,3.50,3.44,3.40,3.50,3.62,3.98,3.98,4.10,4.24,4.04,3.80,3.88,3.90,3.98,3.84,3.58,3.54,3.54,3.46,3.24,3.52,3.54,3.54,3.54,3.46,3.42,3.42,3.38,3.40,3.36,3.40,3.40,3.48,3.46,3.40,3.36,3.40,3.42,3.40,3.40,3.42,3.44,3.42,3.38,3.30,3.28,3.48,3.52,3.72,3.82,3.90,4.00
CSS
Sideway
1.04,1.04,1.06,1.03,0.98,0.97,0.95,0.77,0.71,0.70,0.68,0.68,0.69,0.72,0.77,0.68,0.67,0.68,0.69,0.68,0.66,0.65,0.65,0.64,0.63,0.66,0.70,0.73,0.73,0.83,0.83,0.82,0.75,0.78,0.81,0.79,0.80,0.79,0.90,1.03,1.11,1.07,1.07,1.09,1.08,1.02,0.98,0.99,1.08,1.08,1.11,1.09,1.09,1.09,1.13,1.15,1.15,1.11,1.12,1.12
DOHOME ⇧
ขึ้น
8.60,8.70,8.85,8.95,8.05,8.75,7.15,6.00,6.10,5.60,5.40,4.98,4.96,5.60,4.76,4.06,4.12,4.28,4.54,4.44,4.56,4.70,4.64,4.84,4.82,5.50,6.15,5.90,6.10,6.45,6.85,6.50,6.30,6.70,7.10,7.10,6.95,7.15,7.15,7.00,7.05,7.25,7.30,7.40,7.40,7.15,7.20,7.50,7.45,7.65,7.40,7.70,8.25,8.25,8.35,8.30,8.30,8.15,8.25,8.40
GENCO ⇧
ซึมขึ้น
0.44,0.44,0.45,0.45,0.43,0.42,0.40,0.38,0.36,0.35,0.34,0.34,0.33,0.33,0.33,0.32,0.32,0.34,0.34,0.36,0.33,0.33,0.35,0.35,0.36,0.37,0.37,0.42,0.44,0.45,0.43,0.41,0.41,0.38,0.40,0.39,0.41,0.41,0.43,0.41,0.42,0.46,0.50,0.49,0.46,0.46,0.47,0.48,0.46,0.44,0.45,0.45,0.45,0.46,0.46,0.45,0.46,0.44,0.45,0.51
MVP ⇧
ซึมขึ้น
1.50,1.49,1.52,1.50,1.50,1.50,1.51,1.49,1.49,1.44,1.44,1.35,1.37,1.35,1.35,1.33,1.30,1.25,1.20,1.20,1.19,1.19,1.20,1.18,1.20,1.11,1.23,1.23,1.13,1.14,1.20,1.16,1.11,1.09,1.09,1.11,1.11,1.11,1.11,1.11,1.10,1.13,1.11,1.12,1.08,1.09,1.08,1.08,1.15,1.17,1.18,1.17,1.19,1.19,1.18,1.18,1.15,1.20,1.17,1.20
BWG ⇩
ซึมขึ้น
0.31,0.33,0.34,0.34,0.30,0.30,0.30,0.25,0.24,0.22,0.21,0.21,0.21,0.20,0.22,0.19,0.17,0.17,0.18,0.17,0.17,0.18,0.18,0.17,0.17,0.19,0.21,0.24,0.27,0.31,0.30,0.31,0.27,0.25,0.25,0.27,0.31,0.35,0.39,0.38,0.38,0.40,0.41,0.40,0.39,0.40,0.39,0.39,0.41,0.39,0.40,0.37,0.35,0.37,0.37,0.38,0.39,0.40,0.42,0.41
OHTL
ซึมขึ้น
374.00,374.00,374.00,374.00,374.00,374.00,374.00,374.00,374.00,374.00,350.00,350.00,350.00,350.00,350.00,350.00,350.00,350.00,350.00,350.00,350.00,350.00,350.00,350.00,368.00,368.00,380.00,380.00,380.00,380.00,380.00,380.00,380.00,380.00,384.00,384.00,384.00,384.00,384.00,384.00,384.00,384.00,384.00,397.00,397.00,397.00,372.00,372.00,372.00,372.00,372.00,372.00,372.00,372.00,379.00,398.00,390.00,390.00,390.00,390.00
WICE ⇩
ขึ้น
1.68,1.71,1.73,1.71,1.60,1.65,1.70,1.45,1.36,1.25,1.25,1.25,1.28,1.33,1.40,1.29,1.27,1.31,1.33,1.32,1.35,1.36,1.40,1.61,1.84,1.97,1.97,1.88,1.93,1.92,1.90,1.93,2.02,1.95,1.94,1.93,1.94,1.93,1.98,1.94,1.99,2.26,2.22,2.20,2.10,1.99,2.00,2.04,2.04,2.08,2.28,2.36,2.70,2.90,2.90,3.08,3.10,3.08,3.06,3.04
BIG ⇧
Sideway
0.52,0.49,0.48,0.50,0.49,0.53,0.51,0.46,0.46,0.45,0.38,0.35,0.33,0.31,0.34,0.33,0.36,0.31,0.30,0.31,0.32,0.31,0.32,0.32,0.32,0.32,0.33,0.35,0.36,0.36,0.41,0.42,0.43,0.45,0.45,0.44,0.45,0.48,0.47,0.50,0.50,0.54,0.54,0.53,0.51,0.47,0.47,0.52,0.53,0.52,0.51,0.50,0.50,0.50,0.49,0.51,0.53,0.51,0.51,0.52
LRH ⇧
ซึมขึ้น
36.25,35.50,35.50,35.25,32.75,31.00,30.50,29.00,29.00,29.25,30.00,29.50,29.75,29.75,30.00,26.50,27.50,28.25,28.25,29.50,29.25,26.50,27.00,27.00,27.25,31.25,31.00,31.00,32.50,32.50,34.75,34.75,34.50,33.50,32.00,33.50,34.00,33.25,33.50,32.00,36.00,35.25,34.25,34.25,31.50,30.25,30.25,30.00,31.25,30.50,30.50,30.50,30.00,30.50,30.50,30.00,30.50,31.50,33.00,36.25
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!