หน้าแรก >> ธุรกิจการเงิน >> เงินทุนและหลักทรัพย์ >> BAM
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

21/05/20
- [Bear] Bearish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะเป็นจุดสูงของกราฟ มีโอกาสย่อลง รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

21/05/20
- [Bear] Tweezer Top : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน ราคา High ของแท่งนี้ อาจะเป็นแนวต้านย่อมๆ รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

30/04/20
- [Bear] Dark Cloud Cover : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น อาจเป็นจุดสูงของกราฟแล้ว มีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

05/06/2020 17:10
- ราคายังยืนอยู่ได้เหนือเส้นค่าเฉลี่ย และค่าเฉลี่ยยังดูสดใส มีโอกาสขึ้นต่อหรือทรงตัวในระดับนี้ได้
4
คาดการณ์โดย AI
ฝั่งซื้อยังเป็นฝ่ายคุมตลาด ค่า RSI วันนี้คือ 63.5 ทิศทางยังอยู่ในระดับบน หรือพูดง่ายๆว่าคนส่วนใหญ่ยังมีหุ้นอยู่ในมือ ทั้งนี้ทั้งนั้นควรพิจารณากราฟอื่นๆประกอบการพิจารณา ควรดูว่าทิศทางราคาเป็นอย่างไรก่อนการตัดสินใจ
MACD ของวันนี้คือ 0.33981 กราฟตัดขึ้นแสดงถึงมุมมองเชิงบวกของราคา ซึ่งหมายถึงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาได้ แต่ต้องพิจารณากราฟอื่นๆและทิศทางแนวโน้มของราคาด้วย คำเตือน หากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway กราฟ MACD จะไม่สามารถบอกทิศทางได้อย่างถูกต้อง
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
TK ⇩
Sideway
8.10,7.95,7.35,7.20,6.85,6.70,6.80,7.60,6.60,6.75,6.95,6.85,6.85,6.75,6.60,6.45,6.50,6.50,6.60,6.90,7.00,7.15,7.30,7.50,7.45,7.25,7.35,7.65,7.40,7.50,7.20,7.35,7.35,7.40,7.35,7.75,8.90,8.45,8.45,8.35,8.40,8.55,8.60,8.50,7.85,7.70,7.80,7.75,7.90,7.85,7.75,7.80,7.85,7.90,8.05,8.10,8.00,8.05,8.05,8.00
IFS
ขึ้น
2.00,2.00,1.97,1.90,1.90,1.88,1.90,1.93,1.72,1.71,1.74,1.75,1.78,1.78,1.87,1.87,1.85,1.82,1.91,2.14,2.16,2.24,2.32,2.34,2.26,2.16,2.28,2.32,2.28,2.32,2.28,2.28,2.28,2.32,2.40,2.36,2.48,2.42,2.34,2.36,2.38,2.42,2.44,2.40,2.66,2.58,2.60,2.62,2.64,2.64,2.62,2.64,2.60,2.64,2.60,2.60,2.76,2.70,2.74,2.74
CHAYO
Sideway
4.76,4.74,4.22,3.94,3.96,3.94,4.08,4.30,3.68,3.30,3.44,3.58,3.64,3.70,3.76,3.82,3.88,3.86,4.28,4.68,4.60,4.64,4.90,4.88,4.90,4.70,4.96,5.20,5.45,5.30,5.35,5.40,5.35,6.15,6.20,6.20,6.40,6.10,5.75,6.20,6.30,6.55,6.20,5.95,6.00,6.05,6.20,6.45,6.15,6.10,6.25,6.30,6.15,6.15,6.00,6.05,6.00,6.00,6.25,6.25
BBL ⇩
ซึมขึ้น
95.75,91.75,93.50,89.00,92.25,97.50,88.00,91.00,92.00,93.50,98.00,96.00,100.50,98.75,97.25,97.00,95.75,100.50,105.00,106.00,106.50,109.00,116.50,116.00,111.00,115.00,118.00,119.00,111.00,104.50,104.50,103.00,101.00,100.00,100.50,104.00,100.50,98.75,96.25,96.00,98.00,97.25,96.00,95.25,94.25,94.25,96.75,96.00,96.75,96.75,95.25,96.75,98.50,102.50,109.50,109.00,115.00,115.50,128.00,126.50
TQM ⇧
ซึมขึ้น
52.50,54.00,52.00,56.50,64.75,73.75,71.00,63.00,65.00,66.75,65.00,65.50,66.75,67.25,68.75,71.75,70.00,71.50,68.50,68.25,71.00,70.50,70.50,68.75,69.00,67.50,69.00,71.50,73.00,72.50,77.00,77.75,78.50,78.50,79.50,78.75,74.25,71.25,70.00,73.50,75.00,76.25,77.50,75.75,76.25,76.50,81.50,87.75,93.00,97.50,102.00,105.50,102.00,99.50,102.00,102.00,101.00,102.00,101.50,102.50
JMT
ซึมขึ้น
16.50,14.20,13.60,14.50,14.60,15.10,15.80,13.50,11.50,11.60,12.40,13.10,12.50,13.10,13.10,13.40,13.60,15.60,15.90,15.50,15.80,16.00,17.60,17.20,16.40,15.80,17.00,17.50,17.40,17.40,18.00,17.60,17.90,18.00,18.00,17.90,17.50,17.90,18.50,18.50,18.60,18.70,19.00,18.60,18.90,19.20,20.10,20.70,20.10,19.90,20.40,20.60,20.60,20.40,19.90,20.30,20.80,20.90,21.30,21.30
GCAP ⇧
ซึมขึ้น
1.16,1.16,1.10,1.07,1.14,1.14,1.24,1.24,1.12,1.09,1.09,1.09,1.10,1.06,1.08,1.04,1.06,1.05,1.10,1.15,1.19,1.35,1.36,1.39,1.32,1.25,1.31,1.37,1.39,1.38,1.41,1.38,1.37,1.36,1.36,1.36,1.39,1.35,1.28,1.28,1.30,1.31,1.31,1.40,1.37,1.48,1.43,1.47,1.57,1.66,1.68,1.63,1.62,1.62,1.62,1.61,1.62,1.64,1.62,1.64
TNITY ⇧
ซึมขึ้น
4.12,3.38,3.18,3.10,3.06,3.06,3.10,3.08,3.04,2.96,3.02,3.02,3.04,3.08,3.08,3.06,3.02,3.00,3.04,3.14,3.20,3.24,3.30,3.30,3.44,3.30,3.34,3.36,3.40,3.34,3.34,3.36,3.36,3.58,3.52,3.52,3.50,3.50,3.52,3.50,3.50,3.48,3.50,3.50,3.52,3.50,3.50,3.52,3.52,3.48,3.54,3.50,3.48,3.50,3.48,3.50,3.50,3.50,3.52,3.68
PL ⇧
ซึมขึ้น
2.06,2.10,1.93,1.90,1.99,1.99,2.04,2.06,1.90,1.96,1.96,2.00,1.99,1.90,1.98,1.96,2.00,2.08,2.08,2.18,2.20,2.24,2.28,2.16,2.12,2.08,2.10,2.08,2.08,2.04,2.02,2.06,2.04,2.00,2.00,2.02,2.02,2.02,1.98,1.99,1.98,2.02,2.02,1.98,1.97,1.98,1.99,2.00,2.12,2.04,2.04,2.06,2.00,2.00,2.00,2.00,2.02,2.04,2.08,2.12
BLA ⇧
ขึ้น
12.00,11.60,11.20,11.30,11.50,12.10,12.10,10.90,10.80,11.10,11.50,11.80,11.80,11.90,11.90,12.10,12.20,13.00,13.00,13.30,13.60,14.00,14.70,14.80,14.20,13.70,14.20,14.40,14.20,14.40,14.60,14.50,14.40,14.50,14.70,15.50,15.00,15.10,15.00,14.90,14.80,14.80,14.70,14.70,14.70,14.70,14.90,15.10,14.90,14.70,14.80,14.90,14.70,14.80,15.30,15.00,15.00,15.00,16.10,16.40
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!