หน้าแรก >> ธุรกิจการเงิน >> ธนาคาร >> BBL
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

28/09/18
- [Bear] Bearish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะเป็นจุดสูงของกราฟ มีโอกาสย่อลง รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

19/09/18
- [Bear] Bearish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รารอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

19/10/2018 17:10
- ชลอตัว ดูเหมือนจะหมดแรงขึ้นต่อ อาจพักฐานหรือย่อลงได้
4
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 53.76
MACD ของวันนี้คือ 1.204522 กราฟตัดขึ้นแสดงถึงมุมมองเชิงบวกของราคา ซึ่งหมายถึงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาได้ แต่ต้องพิจารณากราฟอื่นๆและทิศทางแนวโน้มของราคาด้วย คำเตือน หากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway กราฟ MACD จะไม่สามารถบอกทิศทางได้อย่างถูกต้อง
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
LHFG ⇩
ลง
1.57,1.58,1.58,1.61,1.61,1.60,1.60,1.59,1.59,1.60,1.60,1.60,1.58,1.57,1.58,1.58,1.59,1.57,1.57,1.57,1.58,1.57,1.58,1.60,1.62,1.60,1.61,1.61,1.59,1.59,1.60,1.58,1.58,1.58,1.60,1.59,1.58,1.58,1.58,1.58,1.59,1.58,1.58,1.58,1.58,1.57,1.57,1.57,1.57,1.56,1.55,1.55,1.54,1.55,1.54,1.55,1.55,1.55,1.54,1.52
ASK
Sideway
22.40,22.50,22.50,22.80,23.00,22.90,22.90,23.00,23.00,23.10,23.10,22.90,22.90,22.70,22.70,22.70,22.70,22.80,22.70,22.90,22.70,22.90,22.90,22.80,23.70,23.60,24.00,23.90,23.60,23.40,23.10,23.10,23.00,23.00,23.30,23.30,23.60,23.50,23.60,23.70,23.70,23.60,23.70,23.50,23.60,23.80,23.70,23.60,23.70,23.40,23.60,23.60,23.50,23.80,23.40,23.60,23.50,23.50,23.40,23.40
AEONTS ⇧
ซึมขึ้น
167.50,166.00,166.00,168.00,168.00,166.50,167.50,167.50,167.50,169.50,171.00,170.00,168.00,161.50,163.50,167.50,172.50,171.00,174.00,176.00,179.00,181.00,177.50,178.50,178.00,180.00,181.50,183.00,179.50,178.00,176.00,176.00,177.50,177.50,180.00,180.00,176.50,180.00,182.00,179.00,190.50,193.50,189.50,201.00,210.00,209.00,210.00,207.00,211.00,208.00,195.50,202.00,199.00,199.00,197.00,199.00,201.00,199.50,197.50,198.00
SGF ⇩
ซึมลง
1.3,1.3,1.3,1.4,1.4,1.5,1.5,1.4,1.5,1.5,1.5,1.4,1.6,1.48,1.45,1.41,1.36,1.31,1.30,1.39,1.37,1.47,1.46,1.52,1.49,1.49,1.56,1.56,1.49,1.57,1.57,1.75,2.00,2.04,2.02,2.14,2.18,2.12,1.96,1.88,1.85,2.00,1.90,1.93,1.92,2.02,1.95,2.04,1.96,1.97,1.96,1.82,1.82,1.88,1.82,1.84,1.79,1.59,1.47,1.46
TNITY
ลง
5.85,6.00,6.00,6.00,6.05,6.10,6.10,6.20,6.20,6.20,6.20,6.20,6.15,6.00,6.00,6.00,6.00,6.00,6.05,6.05,6.00,6.05,6.05,5.95,5.85,5.95,5.95,5.95,5.95,5.95,5.95,5.95,5.95,5.95,6.00,6.00,6.00,6.00,6.00,6.00,6.00,5.95,6.00,6.00,6.00,5.95,5.95,5.95,5.95,5.95,5.95,5.90,6.00,5.95,5.90,5.95,5.95,5.95,5.90,5.90
TVI
Sideway
3.80,3.74,3.74,3.74,3.74,3.70,3.72,3.74,3.80,3.80,3.78,3.76,3.46,3.50,3.50,3.50,3.48,3.48,3.50,3.50,3.50,3.52,3.52,3.50,3.50,3.52,3.52,3.50,3.46,3.46,3.46,3.50,3.48,3.48,3.50,3.50,3.50,3.50,3.52,3.60,3.58,3.58,3.56,3.60,3.60,3.64,3.66,3.64,3.68,3.66,3.60,3.58,3.58,3.58,3.54,3.62,3.62,3.62,3.62,3.62
IFS
ลง
3.04,3.08,3.08,3.08,3.06,3.04,3.06,3.06,3.12,3.10,3.06,3.06,3.04,2.98,2.96,3.02,3.02,3.02,3.00,3.02,3.06,3.06,3.06,3.06,3.06,3.08,3.04,3.06,3.06,3.04,3.02,3.02,3.04,3.02,3.04,3.02,3.02,3.08,3.08,3.12,3.08,3.06,3.06,3.06,3.06,3.12,3.08,3.08,3.08,3.06,3.06,3.04,3.02,3.02,2.98,3.02,3.02,3.08,3.02,3.02
KBANK ⇩
ลง
210.00,215.00,215.00,217.00,217.00,212.00,216.00,217.00,214.00,216.00,217.00,217.00,215.00,213.00,212.00,215.00,216.00,216.00,217.00,217.00,215.00,218.00,215.00,215.00,213.00,211.00,212.00,212.00,208.00,210.00,208.00,208.00,203.00,206.00,214.00,217.00,212.00,216.00,216.00,214.00,217.00,215.00,215.00,213.00,214.00,216.00,215.00,213.00,213.00,214.00,211.00,209.00,210.00,213.00,209.00,209.00,209.00,207.00,206.00,202.00
MTC ⇩
Sideway
38.50,38.75,38.75,40.25,39.75,38.75,40.00,39.25,39.25,39.00,40.00,39.75,39.75,38.75,39.25,40.75,40.50,40.00,40.25,40.25,40.50,41.50,41.75,41.50,41.50,41.75,41.75,40.50,40.50,39.50,40.00,39.75,39.75,39.75,42.00,42.50,41.50,42.25,43.50,43.50,43.50,43.00,43.00,44.00,45.25,48.25,48.25,48.75,51.75,50.25,51.50,51.00,49.00,51.25,50.00,52.75,52.75,52.75,52.75,51.00
CGH ⇩
ลง
1.11,1.09,1.09,1.09,1.08,1.08,1.09,1.09,1.11,1.08,1.07,1.06,1.06,1.08,1.06,1.05,1.07,1.07,1.10,1.07,1.06,1.04,1.05,1.08,1.05,1.05,1.06,1.05,1.08,1.06,1.06,1.05,1.05,1.05,1.06,1.07,1.04,1.05,1.05,1.05,1.07,1.05,1.06,1.04,1.06,1.04,1.05,1.05,1.04,1.06,1.06,1.03,1.04,1.03,1.02,1.02,1.04,1.01,1.02,1.01
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!