หน้าแรก >> บริการ >> การแพทย์ >> BDMS
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

14/09/18
- [Bear] Bearish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะเป็นจุดสูงของกราฟ มีโอกาสย่อลง รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

11/09/18
- [Bear] Bearish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะเป็นจุดสูงของกราฟ มีโอกาสย่อลง รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

19/10/2018 17:45
- ดูไม่ดี ยังไม่สดใส โอกาสลงต่อยังมี ควรระวังในการเข้าซื้อ
4
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 42.47
MACD ของวันนี้คือ -0.231645 กราฟตัดขึ้นแสดงถึงมุมมองเชิงบวกของราคา ซึ่งหมายถึงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาได้ และเนื่องจากเส้น MACD ยังต่ำกว่าศูนย์ ราคาอาจยังอึมครึมอยู่แบบนี้อีกระยะนึง แต่ต้องพิจารณากราฟอื่นๆและทิศทางแนวโน้มของราคาด้วย คำเตือน หากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway กราฟ MACD จะไม่สามารถบอกทิศทางได้อย่างถูกต้อง
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
VIBHA ⇩
ซึมลง
2.32,2.38,2.38,2.40,2.40,2.38,2.40,2.38,2.38,2.42,2.42,2.42,2.40,2.36,2.36,2.36,2.36,2.38,2.38,2.36,2.36,2.36,2.38,2.38,2.36,2.34,2.34,2.36,2.36,2.36,2.36,2.36,2.34,2.34,2.38,2.36,2.38,2.42,2.44,2.46,2.48,2.48,2.52,2.54,2.58,2.56,2.56,2.54,2.52,2.48,2.46,2.46,2.46,2.48,2.40,2.40,2.40,2.36,2.36,2.30
CSR
Sideway
100.00,101.00,101.00,103.00,102.00,102.50,102.50,102.50,102.50,99.75,99.00,99.00,99.75,100.00,99.25,99.25,99.25,99.25,99.25,99.25,99.25,99.25,99.25,99.25,99.25,99.25,99.25,99.25,99.25,99.25,99.25,99.25,99.25,99.25,99.25,99.25,99.25,99.25,99.25,99.25,99.25,99.25,99.25,99.25,99.25,99.25,99.25,99.25,99.25,99.25,99.25,99.25,99.25,99.25,99.25,99.25,99.25,99.25,99.25,99.25
MCOT ⇧
Sideway
9.60,9.60,9.60,9.50,9.60,9.50,9.55,9.40,9.45,9.50,9.50,9.30,9.20,9.50,9.25,9.25,9.25,9.35,9.50,9.35,9.30,9.45,9.25,9.15,9.25,9.25,9.35,9.50,9.20,9.10,9.15,9.25,9.50,9.25,9.25,9.10,9.40,9.50,9.30,9.15,9.15,9.50,9.35,9.40,9.35,9.30,9.55,9.40,9.55,9.35,9.40,9.35,9.20,9.30,9.40,9.30,9.30,9.30,9.30,9.40
AKP ⇩
Sideway
1.66,1.69,1.69,1.68,1.69,1.67,1.67,1.69,1.69,1.69,1.67,1.65,1.65,1.64,1.65,1.67,1.67,1.65,1.66,1.69,1.65,1.65,1.63,1.63,1.62,1.61,1.62,1.63,1.62,1.62,1.62,1.62,1.60,1.61,1.58,1.59,1.60,1.65,1.66,1.66,1.65,1.65,1.70,1.70,1.70,1.86,1.82,1.84,1.81,1.85,1.80,1.74,1.76,1.76,1.68,1.71,1.70,1.69,1.69,1.67
BEC
ลง
8.95,9.60,9.60,9.70,9.20,9.25,9.25,8.80,8.95,8.85,8.80,8.05,7.75,7.90,7.85,7.90,7.75,7.65,7.70,7.80,7.70,7.60,7.65,7.60,7.65,7.60,7.40,7.45,7.25,6.95,7.05,7.05,7.00,6.95,7.00,7.15,7.00,7.15,7.10,7.00,7.30,7.25,7.00,7.00,7.00,6.95,6.95,6.80,6.75,6.75,6.60,6.50,6.55,6.65,6.50,6.70,6.70,6.55,6.45,6.45
MPIC
ลง
1.49,1.49,1.49,1.45,1.47,1.47,1.46,1.46,1.49,1.46,1.50,1.47,1.47,1.49,1.48,1.48,1.48,1.46,1.49,1.49,1.50,1.48,1.50,1.46,1.47,1.46,1.46,1.45,1.45,1.46,1.46,1.46,1.46,1.47,1.47,1.52,1.54,1.56,1.58,1.60,1.62,1.64,1.65,1.67,1.67,1.70,1.70,1.60,1.48,1.48,1.45,1.50,1.50,1.50,1.50,1.50,1.50,1.50,1.42,1.42
TNDT ⇩
Sideway
4.94,4.82,4.82,4.80,4.80,4.70,6.10,5.60,5.60,5.65,5.45,5.20,5.15,5.25,5.25,5.40,5.30,5.35,5.30,5.25,5.20,5.20,5.30,5.30,5.20,5.15,5.10,5.00,4.98,4.98,5.00,4.98,4.92,4.84,4.82,4.90,4.80,4.86,4.88,4.90,4.96,4.82,4.82,4.98,4.96,5.05,5.25,5.25,5.25,5.20,5.15,5.05,5.10,5.15,5.15,5.20,5.10,5.15,5.20,5.05
RP ⇩
Sideway
3.04,3.00,3.00,3.28,3.14,3.16,3.12,3.12,3.12,3.12,3.10,3.08,3.00,3.02,3.06,3.02,3.02,3.00,3.00,2.98,3.00,2.96,3.02,3.00,3.02,3.00,3.00,3.02,2.98,3.00,3.02,3.04,3.02,3.02,3.04,3.10,3.08,3.10,3.10,3.12,3.10,3.10,3.08,3.10,3.08,3.12,3.12,3.24,3.34,3.24,3.24,3.14,3.14,3.16,3.06,3.06,3.06,3.14,3.10,3.02
NEW
ขึ้น
69.50,69.50,69.50,69.50,69.50,69.50,69.50,69.50,69.50,69.50,65.00,65.00,66.00,60.50,61.00,60.50,60.50,61.00,61.00,61.00,65.00,66.00,66.00,70.00,70.00,70.00,70.00,70.00,70.25,70.25,70.00,71.00,71.00,71.00,71.00,71.00,71.00,71.00,71.00,71.00,71.00,71.00,74.00,74.50,74.50,75.75,75.75,74.00,74.00,74.00,74.00,76.00,76.00,77.00,76.00,76.00,76.00,76.00,76.00,76.00
OHTL
Sideway
800.00,800.00,800.00,800.00,800.00,800.00,800.00,800.00,800.00,800.00,800.00,800.00,800.00,800.00,800.00,800.00,800.00,810.00,810.00,810.00,810.00,810.00,810.00,810.00,810.00,810.00,810.00,810.00,810.00,810.00,810.00,802.00,802.00,802.00,800.00,810.00,810.00,810.00,790.00,790.00,790.00,780.00,780.00,780.00,790.00,780.00,780.00,780.00,780.00,780.00,780.00,780.00,780.00,780.00,790.00,790.00,790.00,780.00,780.00,780.00
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!