หน้าแรก >> บริการ >> การแพทย์ >> BDMS
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

13/12/18
- [Bull] Bullish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาลง จะเป็นจุดต่ำของกราฟ มีโอกาสกลับตัวขึ้นได้ รอดูแท่งต่อไปปิดเหนือราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสขึ้น

16/11/18
- [Bear] Bearish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะเป็นจุดสูงของกราฟ มีโอกาสย่อลง รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

13/12/2018 17:45
- ดูไม่ดี ยังไม่สดใส โอกาสลงต่อยังมี ควรระวังในการเข้าซื้อ
4
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 57.34
MACD ของวันนี้คือ 0.328689 กราฟ MACD วันนี้ตัดลงต่ำกว่า Signal แสดงถึงการอ่อนตัวของราคา ราคาอาจย่อลงได้ ควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย คำเตือน กราฟ MACD ไม่สามารถบอกจุดซื้อขุดขายได้อย่างถูกต้องหากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
KOOL ⇩
ซึมลง
1.84,1.83,1.83,1.83,1.81,1.81,1.83,1.84,1.85,1.83,1.83,1.78,1.78,1.70,1.72,1.74,1.67,1.70,1.69,1.68,1.66,1.61,1.56,1.56,1.51,1.49,1.48,1.49,1.50,1.50,1.55,1.54,1.51,1.51,1.50,1.50,1.50,1.49,1.46,1.47,1.46,1.45,1.45,1.39,1.38,1.33,1.35,1.32,1.33,1.41,1.40,1.35,1.40,1.40,1.40,1.39,1.38,1.37,1.34,1.32
SVH ⇩
Sideway
460.00,460.00,454.00,454.00,460.00,460.00,466.00,476.00,474.00,474.00,470.00,474.00,472.00,470.00,470.00,478.00,472.00,474.00,472.00,478.00,478.00,474.00,472.00,472.00,472.00,460.00,460.00,464.00,468.00,470.00,470.00,472.00,474.00,474.00,474.00,474.00,476.00,476.00,474.00,474.00,470.00,470.00,466.00,464.00,458.00,450.00,456.00,456.00,458.00,466.00,460.00,456.00,464.00,472.00,472.00,470.00,480.00,472.00,470.00,468.00
LRH ⇩
ขึ้น
39.25,39.00,39.00,39.00,39.00,39.00,39.25,39.25,39.00,39.00,38.25,38.25,38.50,38.50,38.50,38.50,38.50,38.50,38.50,38.50,38.50,38.50,38.50,38.50,38.50,38.50,38.50,38.50,38.50,38.50,38.75,39.00,38.50,39.50,39.50,39.50,39.50,39.50,39.25,39.25,39.75,40.25,40.25,40.75,40.50,40.25,40.50,40.50,40.75,41.25,41.00,41.25,42.00,43.25,43.25,48.00,50.50,53.00,51.75,51.00
FE ⇧
ลง
188.00,188.00,188.00,188.00,188.00,185.00,180.00,180.00,180.00,180.00,180.00,182.00,180.00,180.00,180.00,180.00,180.00,181.00,182.00,182.00,182.00,182.00,182.00,182.00,182.00,185.00,185.00,185.00,185.00,185.00,185.00,185.00,185.00,184.00,180.00,180.00,180.00,180.00,180.00,180.00,180.00,180.00,180.00,178.00,178.00,184.00,180.00,180.00,180.00,180.00,180.00,180.00,180.00,180.00,180.00,180.00,180.00,180.00,152.00,154.00
SPC
Sideway
53.75,53.75,53.50,54.00,53.50,53.50,53.25,53.25,53.25,54.00,53.75,53.00,53.25,53.25,53.25,53.00,52.50,52.50,52.50,52.75,52.50,52.50,51.75,51.75,52.00,52.00,51.75,51.50,51.50,51.50,51.50,51.50,51.50,51.50,51.50,52.00,51.50,51.25,51.00,51.75,52.00,51.50,52.00,51.75,52.00,52.00,52.00,52.00,51.75,51.25,51.75,51.75,51.75,52.00,52.00,52.00,52.00,51.25,51.75,51.75
SPORT
ซึมลง
0.40,0.40,0.40,0.39,0.40,0.40,0.40,0.40,0.38,0.42,0.29,0.29,0.29,0.30,0.29,0.30,0.29,0.30,0.28,0.27,0.28,0.27,0.25,0.25,0.23,0.23,0.22,0.21,0.21,0.21,0.21,0.20,0.20,0.20,0.20,0.20,0.20,0.20,0.20,0.18,0.19,0.18,0.19,0.18,0.17,0.17,0.16,0.15,0.14,0.14,0.14,0.14,0.15,0.15,0.15,0.15,0.15,0.15,0.16,0.16
GENCO
Sideway
0.80,0.81,0.81,0.80,0.80,0.82,0.81,0.82,0.82,0.81,0.81,0.81,0.81,0.80,0.81,0.81,0.80,0.80,0.80,0.79,0.79,0.78,0.78,0.78,0.76,0.77,0.76,0.77,0.80,0.80,0.82,0.81,0.80,0.80,0.80,0.81,0.81,0.80,0.83,0.81,0.80,0.80,0.80,0.79,0.79,0.79,0.80,0.79,0.80,0.80,0.80,0.80,0.80,0.79,0.79,0.80,0.80,0.80,0.79,0.79
BWG ⇩
ซึมลง
1.12,1.15,1.10,1.11,1.15,1.17,1.20,1.20,1.19,1.24,1.24,1.22,1.24,1.16,1.15,1.21,1.16,1.18,1.18,1.17,1.14,1.12,1.11,1.11,1.08,1.09,1.10,1.11,1.18,1.21,1.21,1.19,1.18,1.26,1.29,1.29,1.24,1.26,1.27,1.23,1.17,1.17,1.16,1.12,1.16,1.13,1.18,1.20,1.20,1.19,1.14,1.15,1.18,1.17,1.17,1.19,1.16,1.14,1.14,1.13
ASIA
ซึมขึ้น
6.55,6.75,6.80,6.75,6.80,6.70,6.65,6.65,6.75,6.85,6.90,6.70,7.00,6.65,6.85,6.85,6.80,6.80,6.75,6.65,6.75,6.65,6.75,6.75,6.65,6.80,6.75,6.75,6.75,6.75,6.75,6.75,6.75,6.80,6.70,6.70,6.65,6.70,6.70,6.70,6.70,6.60,6.60,6.50,6.60,6.50,6.55,6.60,6.65,6.60,6.55,6.65,6.70,6.70,6.70,6.75,6.75,6.80,6.75,6.75
SE-ED ⇧
ซึมขึ้น
3.10,3.10,3.10,3.08,3.00,2.98,3.04,3.04,2.94,2.94,3.00,3.00,3.00,3.02,3.02,3.04,2.98,3.04,3.04,3.04,3.00,3.00,3.00,3.00,3.02,3.00,3.00,3.00,3.00,3.00,3.00,3.00,3.00,3.00,3.02,3.00,3.02,3.00,2.96,2.98,3.00,3.00,3.00,2.98,3.00,3.00,3.00,3.04,3.06,3.04,3.10,3.08,3.06,3.10,3.10,3.06,3.06,3.08,3.06,3.08
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!