หน้าแรก >> บริการ >> สื่อและสิ่งพิมพ์ >> BEC
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

01/06/20
- [Bull] Bullish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาลง จะเป็นจุดต่ำของกราฟ มีโอกาสกลับตัวขึ้นได้ รอดูแท่งต่อไปปิดเหนือราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสขึ้น

28/05/20
- [Bear] Bearish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะเป็นจุดสูงของกราฟ มีโอกาสย่อลง รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

05/06/2020 17:50
- ราคายังยืนอยู่ได้เหนือเส้นค่าเฉลี่ย และค่าเฉลี่ยยังดูสดใส มีโอกาสขึ้นต่อหรือทรงตัวในระดับนี้ได้
4
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 56.59
MACD ของวันนี้คือ 0.07577 กราฟ MACD วันนี้ตัดลงต่ำกว่า Signal แสดงถึงการอ่อนตัวของราคา ราคาอาจย่อลงได้ ควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย คำเตือน กราฟ MACD ไม่สามารถบอกจุดซื้อขุดขายได้อย่างถูกต้องหากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
MANRIN ⇩
Sideway
25.25,26.75,21.60,22.00,20.50,21.00,20.50,20.50,20.50,20.50,20.50,23.40,24.00,24.00,24.00,24.00,27.00,23.20,23.50,23.40,23.30,23.30,23.30,23.30,23.30,24.90,24.90,24.90,24.90,24.80,24.80,24.20,24.20,24.60,24.60,24.60,25.75,25.75,25.75,25.75,25.75,25.75,25.75,25.75,25.75,25.75,25.75,25.75,25.75,23.50,26.00,26.00,26.00,25.00,25.00,25.00,23.00,24.40,24.40,23.00
VL ⇧
ขึ้น
0.99,0.98,0.96,0.96,0.97,0.96,1.00,1.01,0.90,0.92,0.94,0.95,0.92,0.92,0.92,0.87,0.87,0.87,0.89,0.87,0.87,0.88,0.88,0.87,0.90,0.90,0.95,0.97,1.05,1.06,1.09,1.06,1.05,1.02,1.04,1.05,1.04,1.02,0.97,0.97,0.98,1.00,1.00,0.98,0.98,1.01,1.01,1.02,1.02,1.01,1.06,1.08,1.06,1.03,1.05,1.06,1.08,1.10,1.11,1.12
CRC ⇩
ซึมขึ้น
34.75,36.50,35.25,30.00,31.00,29.25,29.00,26.00,23.50,24.70,21.00,21.00,24.10,26.50,25.00,26.50,28.00,27.00,28.50,27.75,31.75,31.75,31.75,34.00,33.25,33.00,31.75,31.50,33.50,35.50,35.50,35.00,36.00,36.25,36.00,37.25,36.75,37.00,35.75,36.00,36.25,37.00,37.75,37.75,36.00,34.25,34.50,36.25,36.00,36.00,34.75,35.25,36.25,36.75,37.25,38.50,37.75,38.25,37.50,37.00
MIDA ⇧
ขึ้น
0.31,0.31,0.30,0.30,0.30,0.29,0.29,0.28,0.27,0.25,0.26,0.26,0.27,0.27,0.27,0.25,0.25,0.25,0.26,0.26,0.28,0.31,0.31,0.32,0.30,0.30,0.31,0.31,0.30,0.31,0.31,0.31,0.31,0.31,0.31,0.31,0.31,0.30,0.29,0.29,0.29,0.31,0.30,0.30,0.31,0.31,0.32,0.33,0.32,0.33,0.34,0.34,0.35,0.36,0.36,0.35,0.34,0.34,0.39,0.42
ETE ⇧
ซึมขึ้น
0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.51,0.52,0.50,0.50,0.51,0.50,0.50,0.50,0.51,0.50,0.50,0.50,0.51,0.51,0.52,0.53,0.57,0.58,0.58,0.54,0.55,0.56,0.60,0.56,0.59,0.59,0.57,0.55,0.56,0.54,0.58,0.59,0.60,0.62,0.61,0.63,0.72,0.77,0.75,0.76,0.73,0.72,0.73,0.71,0.71,0.73,0.72,0.73,0.71,0.71,0.71,0.70,0.72,0.74
RCL ⇩
ซึมขึ้น
2.22,2.00,1.79,1.72,1.70,1.75,1.84,1.90,1.77,1.70,1.70,1.74,1.81,1.81,1.82,1.93,2.00,2.00,2.04,2.02,2.10,2.20,2.24,2.42,2.50,2.48,2.60,2.74,2.72,2.70,3.00,3.06,3.08,3.08,3.02,2.98,3.00,2.80,2.72,2.68,2.92,3.00,3.02,3.00,3.00,3.00,3.10,3.00,3.00,3.00,2.96,2.94,2.94,2.96,3.04,2.96,3.00,3.08,3.40,3.38
MAKRO ⇧
ซึมขึ้น
29.25,29.00,31.00,30.50,30.75,30.50,31.00,31.00,31.25,33.00,31.50,33.50,32.75,33.00,32.75,33.00,33.25,35.00,34.50,34.00,34.75,34.00,34.50,34.50,34.25,33.75,34.50,34.50,34.75,35.75,36.50,36.00,36.50,37.25,37.25,35.75,36.25,35.75,35.25,36.25,36.00,35.75,35.50,34.75,34.75,35.00,35.50,36.25,36.00,35.50,35.25,35.50,35.50,35.50,34.75,35.25,36.25,35.75,35.50,36.75
CPW ⇧
ขึ้น
1.32,1.36,1.33,1.15,1.11,1.00,0.96,0.96,0.96,1.06,0.92,0.89,0.90,0.90,0.92,0.93,0.92,0.92,0.92,0.91,1.01,1.00,1.05,1.13,1.15,1.23,1.18,1.13,1.18,1.19,1.20,1.17,1.25,1.26,1.25,1.24,1.24,1.23,1.19,1.11,1.10,1.12,1.13,1.13,1.10,1.10,1.14,1.17,1.16,1.23,1.30,1.49,1.61,1.55,1.59,1.53,1.60,1.60,1.72,1.73
NOK ⇧
Sideway
1.09,1.00,0.80,0.79,0.88,0.80,0.89,0.87,0.80,0.80,0.80,0.79,0.77,0.79,0.79,0.78,0.79,0.79,0.81,0.85,0.89,1.02,1.17,1.30,1.23,1.22,1.20,1.25,1.21,1.21,1.21,1.19,1.18,1.19,1.15,1.20,1.18,1.17,1.13,1.13,1.07,1.09,1.04,1.04,1.02,0.99,1.01,1.01,1.02,1.02,1.00,1.01,1.01,1.03,1.03,1.00,1.02,1.02,1.03,1.06
MORE ⇧
ซึมขึ้น
0.36,0.36,0.34,0.31,0.32,0.30,0.31,0.31,0.28,0.24,0.25,0.25,0.24,0.22,0.23,0.21,0.21,0.22,0.23,0.24,0.26,0.27,0.29,0.29,0.28,0.27,0.29,0.29,0.25,0.22,0.22,0.19,0.21,0.24,0.22,0.22,0.23,0.24,0.23,0.24,0.24,0.23,0.23,0.23,0.22,0.21,0.21,0.22,0.22,0.23,0.23,0.23,0.22,0.25,0.23,0.23,0.24,0.25,0.24,0.25
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!