หน้าแรก >> บริการ >> พาณิชย์ >> BJC
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

29/11/18
- [Bear] Bearish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะเป็นจุดสูงของกราฟ มีโอกาสย่อลง รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

13/11/18
- [Bull] Bullish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาลงเป็นจุดต่ำของกราฟ อาจมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้ รอดูแท่งต่อไปปิดเหนือราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสขึ้น
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

13/12/2018 17:45
- ราคายังยืนอยู่ได้เหนือเส้นค่าเฉลี่ย และค่าเฉลี่ยยังดูสดใส มีโอกาสขึ้นต่อหรือทรงตัวในระดับนี้ได้
4
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 52.89
MACD ของวันนี้คือ -0.286556 กราฟตัดขึ้นแสดงถึงมุมมองเชิงบวกของราคา ซึ่งหมายถึงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาได้ และเนื่องจากเส้น MACD ยังต่ำกว่าศูนย์ ราคาอาจยังอึมครึมอยู่แบบนี้อีกระยะนึง แต่ต้องพิจารณากราฟอื่นๆและทิศทางแนวโน้มของราคาด้วย คำเตือน หากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway กราฟ MACD จะไม่สามารถบอกทิศทางได้อย่างถูกต้อง
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
TBSP ⇩
Sideway
14.00,14.00,14.90,13.80,13.60,14.00,14.00,14.00,14.00,14.00,14.00,13.50,13.70,13.70,14.00,14.00,14.00,14.00,14.00,13.90,13.80,13.80,13.80,13.80,13.80,13.80,13.80,13.40,13.40,13.40,13.50,13.50,13.80,13.50,13.50,13.50,13.50,15.90,15.90,15.90,15.90,15.90,15.90,15.90,15.90,15.90,15.90,15.90,14.00,13.90,13.90,13.90,13.50,12.90,12.90,12.90,12.90,15.00,15.00,14.50
DCORP ⇩
ลง
2.72,2.74,2.76,2.78,2.80,2.80,2.78,2.78,2.76,2.78,2.80,2.78,2.80,2.76,2.76,2.76,2.74,2.78,2.74,2.74,2.76,2.76,2.74,2.74,2.74,2.74,2.74,2.74,2.74,2.74,2.74,2.80,2.74,2.74,2.74,2.76,2.76,2.74,2.74,2.50,2.40,1.68,1.18,0.99,0.96,1.01,0.97,0.80,0.81,0.87,0.83,0.82,0.80,0.77,0.77,0.78,0.77,0.74,0.72,0.71
SHANG
ซึมขึ้น
76.00,76.00,77.50,77.50,78.00,79.75,79.00,78.75,78.75,77.50,77.75,77.75,77.50,77.50,77.50,77.50,77.50,77.50,77.50,77.50,76.50,75.50,76.00,76.00,75.75,77.50,77.00,76.50,76.00,75.25,75.00,75.00,76.00,76.00,76.00,75.75,75.50,75.50,75.00,74.50,74.00,74.00,74.00,74.00,74.00,74.00,74.00,74.00,74.00,74.25,74.50,74.00,74.50,77.00,77.00,75.00,75.00,77.00,77.00,77.00
THAI ⇩
Sideway
13.50,13.40,14.70,14.50,15.40,15.30,15.30,15.10,15.90,15.80,15.70,15.50,15.60,15.00,15.00,15.10,14.70,14.90,14.10,13.90,13.80,13.70,13.20,13.20,12.80,13.00,12.90,12.90,12.90,13.00,13.70,13.60,13.40,13.30,13.60,13.70,13.40,13.20,13.20,13.50,13.30,13.20,13.30,13.00,13.20,13.50,13.60,14.00,14.50,14.50,14.60,14.40,14.00,14.10,14.10,14.10,13.80,13.30,13.40,13.20
VIH ⇩
ซึมลง
7.85,7.90,7.95,7.90,7.90,7.85,7.85,7.90,7.85,7.75,7.65,7.60,7.60,7.60,7.55,7.75,7.60,7.60,7.60,7.65,7.60,7.50,7.50,7.50,7.40,7.35,7.35,7.40,7.40,7.45,7.40,7.45,7.55,7.40,7.45,7.55,7.40,7.80,7.70,7.60,7.50,7.50,7.35,7.25,6.90,6.95,6.95,6.65,6.80,6.75,6.75,6.70,6.85,6.95,6.95,7.05,7.15,6.95,6.95,6.90
PRM ⇩
ลง
8.25,8.20,8.65,8.75,8.40,8.45,8.55,8.55,8.45,8.20,8.50,8.30,8.25,8.00,8.00,8.10,7.90,7.90,7.95,7.70,7.75,7.55,7.20,7.20,7.20,7.25,7.20,7.25,7.15,7.30,7.60,7.85,7.70,7.65,7.60,7.90,7.75,7.25,7.30,7.30,7.25,6.95,6.65,6.30,6.05,6.15,6.05,6.10,6.45,6.80,6.65,6.75,6.90,6.85,6.85,6.50,6.55,6.30,6.35,6.05
MCOT
ลง
9.30,9.15,9.15,9.50,9.35,9.40,9.35,9.30,9.55,9.40,9.55,9.35,9.40,9.35,9.20,9.30,9.40,9.30,9.30,9.30,9.30,9.40,9.30,9.30,9.20,9.15,9.25,9.40,9.25,9.25,9.20,9.25,9.45,9.20,9.15,9.20,9.25,9.15,9.40,9.15,9.15,9.00,9.00,9.00,9.40,9.20,9.25,9.30,9.25,9.40,9.30,9.25,9.25,9.30,9.30,9.15,9.00,9.05,9.00,9.00
COL ⇩
Sideway
29.75,29.75,29.75,29.25,29.50,29.00,28.50,28.75,29.50,29.25,28.50,28.25,27.25,26.25,25.75,26.00,25.50,26.00,25.75,25.50,25.25,24.80,24.20,24.20,23.30,24.20,24.10,24.10,24.00,24.00,24.20,24.10,23.90,23.80,24.20,23.60,23.50,23.10,23.10,23.00,22.00,22.40,22.70,22.40,22.50,22.40,22.60,22.90,22.90,23.20,24.40,25.25,25.50,25.25,25.25,24.70,24.60,24.60,24.90,24.30
ASIA
ซึมขึ้น
6.55,6.75,6.80,6.75,6.80,6.70,6.65,6.65,6.75,6.85,6.90,6.70,7.00,6.65,6.85,6.85,6.80,6.80,6.75,6.65,6.75,6.65,6.75,6.75,6.65,6.80,6.75,6.75,6.75,6.75,6.75,6.75,6.75,6.80,6.70,6.70,6.65,6.70,6.70,6.70,6.70,6.60,6.60,6.50,6.60,6.50,6.55,6.60,6.65,6.60,6.55,6.65,6.70,6.70,6.70,6.75,6.75,6.80,6.75,6.75
POST
Sideway
2.62,2.62,2.62,2.84,2.82,2.66,2.62,2.60,2.62,2.62,2.80,2.70,2.70,2.70,2.70,2.60,2.50,2.60,2.60,2.60,2.58,2.34,2.70,2.70,2.48,2.54,2.50,2.50,2.20,2.34,2.28,2.30,2.30,2.32,2.36,2.32,2.32,2.32,2.70,2.60,2.34,2.30,2.30,2.60,2.60,2.28,2.38,2.40,2.40,2.40,2.40,2.50,2.50,2.50,2.50,2.50,2.50,2.30,2.30,2.30
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!