หน้าแรก >> บริการ >> ขนส่งและโลจิสติกส์ >> BTS
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

20/05/20
- [Bear] Bearish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รารอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

08/04/20
- [Bear] Bearish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รารอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

29/05/2020 17:55
- ราคายังยืนอยู่ได้เหนือเส้นค่าเฉลี่ย และค่าเฉลี่ยยังดูสดใส มีโอกาสขึ้นต่อหรือทรงตัวในระดับนี้ได้
4
คาดการณ์โดย AI
ฝั่งซื้อยังเป็นฝ่ายคุมตลาด ค่า RSI วันนี้คือ 63.25 ทิศทางยังอยู่ในระดับบน หรือพูดง่ายๆว่าคนส่วนใหญ่ยังมีหุ้นอยู่ในมือ ทั้งนี้ทั้งนั้นควรพิจารณากราฟอื่นๆประกอบการพิจารณา ควรดูว่าทิศทางราคาเป็นอย่างไรก่อนการตัดสินใจ
MACD ของวันนี้คือ 0.28919 กราฟ MACD วันนี้ตัดลงต่ำกว่า Signal แสดงถึงการอ่อนตัวของราคา ราคาอาจย่อลงได้ ควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย คำเตือน กราฟ MACD ไม่สามารถบอกจุดซื้อขุดขายได้อย่างถูกต้องหากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
FN ⇩
Sideway
0.88,0.82,0.85,0.83,0.77,0.69,0.65,0.68,0.66,0.64,0.65,0.68,0.58,0.57,0.58,0.59,0.59,0.57,0.58,0.58,0.57,0.57,0.59,0.64,0.69,0.75,0.76,0.75,0.75,0.85,0.85,0.85,0.86,0.82,0.87,0.85,0.83,0.81,0.86,0.84,0.90,0.87,0.81,0.82,0.87,0.88,0.94,0.91,0.93,0.91,1.00,1.03,1.03,0.98,1.00,1.07,1.07,1.06,1.01,1.00
FSMART
Sideway
6.90,6.65,6.60,6.45,6.35,6.35,5.80,5.70,5.65,5.50,5.55,5.50,5.70,5.50,5.45,5.75,5.60,5.55,5.55,5.50,5.45,5.45,5.45,5.65,5.65,5.65,5.65,5.75,6.00,6.00,5.85,5.95,6.10,6.00,6.05,6.05,6.05,6.10,6.10,6.10,6.10,5.95,5.90,5.85,5.90,5.95,5.95,6.00,5.95,5.85,5.55,5.60,5.60,5.60,5.60,5.55,5.70,5.85,5.80,5.80
TVT
ซึมขึ้น
0.45,0.46,0.45,0.40,0.41,0.39,0.36,0.36,0.35,0.40,0.40,0.39,0.39,0.38,0.39,0.36,0.37,0.37,0.33,0.34,0.34,0.34,0.35,0.34,0.33,0.33,0.35,0.36,0.37,0.36,0.34,0.36,0.37,0.38,0.39,0.44,0.40,0.40,0.40,0.40,0.41,0.40,0.39,0.39,0.40,0.40,0.40,0.40,0.41,0.40,0.40,0.42,0.44,0.45,0.45,0.47,0.50,0.53,0.51,0.51
MATI ⇩
Sideway
4.02,4.02,4.02,4.02,4.02,4.02,4.02,4.50,3.20,3.20,3.20,3.20,3.20,3.20,3.20,3.20,3.68,4.22,4.22,4.72,4.72,4.72,4.72,4.98,4.98,4.98,4.98,4.98,4.98,4.98,4.72,4.72,4.72,4.72,4.74,4.80,4.32,4.76,4.76,4.76,4.76,4.76,4.76,4.76,4.76,4.66,4.66,4.66,4.98,4.98,4.98,4.98,4.98,4.98,4.98,4.28,4.20,4.60,4.60,4.40
PICO ⇩
Sideway
3.54,3.52,3.46,3.42,3.10,3.38,3.30,3.30,3.36,3.26,3.52,3.50,3.54,3.54,3.28,3.28,3.28,3.18,3.18,3.44,3.44,3.54,3.32,3.34,3.32,3.48,3.32,3.18,3.20,3.22,3.16,3.18,3.18,3.18,3.18,3.16,3.14,3.18,3.22,3.24,3.22,3.22,3.18,3.22,3.16,3.06,3.06,3.20,3.20,3.22,3.22,3.22,3.22,3.22,3.22,3.24,3.24,3.24,3.24,3.22
EFORL
Sideway
0.04,0.04,0.04,0.04,0.04,0.04,0.04,0.03,0.03,0.02,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.02,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.04,0.04,0.03,0.03,0.04,0.04,0.03,0.03,0.04,0.04,0.04,0.04,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.04,0.03,0.03,0.03,0.03,0.04,0.03,0.03,0.03,0.04,0.03,0.03,0.03,0.03
BEC ⇩
Sideway
4.54,4.14,4.18,4.16,3.50,3.50,3.16,3.30,3.50,3.50,3.54,3.52,3.14,3.04,3.14,3.20,3.28,3.22,3.24,3.20,3.32,3.38,3.58,3.62,3.56,3.60,3.62,3.70,3.58,3.52,3.56,3.58,3.58,3.48,3.50,4.02,4.62,4.58,4.50,4.68,4.96,4.64,4.48,4.60,4.60,4.58,4.66,4.46,4.28,4.24,4.30,4.30,4.40,4.40,4.32,4.40,4.48,4.66,4.52,4.22
NMG
Sideway
0.17,0.17,0.17,0.17,0.17,0.17,0.17,0.17,0.17,0.17,0.17,0.17,0.17,0.17,0.17,0.17,0.17,0.17,0.17,0.17,0.17,0.17,0.17,0.17,0.17,0.17,0.17,0.17,0.17,0.17,0.17,0.17,0.17,0.17,0.17,0.17,0.17,0.17,0.17,0.17,0.17,0.17,0.17,0.17,0.17,0.17,0.17,0.17,0.17,0.17,0.17,0.17,0.17,0.17,0.17,0.17,0.17,0.17,0.17,0.17
MC ⇧
ขึ้น
9.75,9.45,9.75,9.40,8.15,7.90,7.30,7.00,7.00,7.20,7.45,7.65,6.55,6.20,6.45,6.70,6.80,6.90,6.95,6.85,7.00,7.00,7.50,7.65,7.65,7.80,8.05,8.05,7.90,7.70,7.90,7.95,8.30,8.15,8.00,8.15,8.65,8.55,7.85,8.15,8.05,7.95,7.60,7.70,7.85,7.80,7.95,7.80,7.90,7.75,7.90,8.00,8.40,8.35,8.20,8.80,8.90,8.80,8.85,9.10
PORT ⇧
ขึ้น
1.46,1.52,1.54,1.41,1.43,1.43,1.27,1.23,1.13,1.14,1.14,1.17,1.26,1.12,1.13,1.15,1.18,1.18,1.18,1.21,1.34,1.35,1.37,1.46,1.52,1.57,1.68,1.69,1.66,1.60,1.53,1.64,1.66,1.67,1.72,1.73,1.71,1.72,1.70,1.74,1.80,1.70,1.66,1.65,1.60,1.63,1.59,1.62,1.59,1.59,1.60,1.72,1.94,1.87,1.85,1.89,1.92,1.88,1.88,1.90
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!