หน้าแรก >> บริการ >> พาณิชย์ >> CPALL
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

12/11/18
- [Bear] Dark Cloud Cover : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น อาจเป็นจุดสูงของกราฟแล้ว มีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

12/09/18
- [Bull] Tweezer Bottom : รูปแบบนี้หากเกิดในขาลง จะเป็นจุดต่ำของกราฟ มีโอกาสกลับตัวขึ้นได้ รอดูแท่งต่อไปปิดเหนือราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสขึ้น

12/09/18
- [Bull] Bullish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาลง จะเป็นจุดต่ำของกราฟ มีโอกาสกลับตัวขึ้นได้ รอดูแท่งต่อไปปิดเหนือราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสขึ้น
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

16/11/2018 17:45
- ชลอตัว ดูเหมือนจะหมดแรงขึ้นต่อ อาจพักฐานหรือย่อลงได้
4
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 57.56
MACD ของวันนี้คือ 0.455488 กราฟตัดขึ้นแสดงถึงมุมมองเชิงบวกของราคา ซึ่งหมายถึงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาได้ แต่ต้องพิจารณากราฟอื่นๆและทิศทางแนวโน้มของราคาด้วย คำเตือน หากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway กราฟ MACD จะไม่สามารถบอกทิศทางได้อย่างถูกต้อง
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
MATCH ⇩
ซึมขึ้น
1.89,1.89,1.89,1.90,1.91,1.90,1.90,1.91,1.90,1.90,1.90,1.91,1.91,1.91,1.91,1.90,1.91,1.91,1.90,1.90,1.90,1.90,1.91,1.91,1.91,1.91,1.89,1.90,1.90,1.90,1.90,1.89,1.90,1.90,1.91,1.89,1.91,1.92,1.94,1.90,1.89,1.89,1.92,1.93,1.92,1.94,1.98,2.00,2.02,2.04,2.14,2.18,2.14,2.08,2.08,2.04,2.04,2.04,2.06,2.04
LRH ⇧
ขึ้น
38.50,38.50,38.75,38.75,38.50,38.25,39.00,38.75,38.50,39.00,38.75,38.75,38.75,39.00,39.00,39.00,39.00,39.00,39.25,39.00,39.00,39.00,39.00,39.00,39.25,39.25,39.00,39.00,38.25,38.25,38.50,38.50,38.50,38.50,38.50,38.50,38.50,38.50,38.50,38.50,38.50,38.50,38.50,38.50,38.50,38.50,38.50,38.50,38.75,39.00,38.50,39.50,39.50,39.50,39.50,39.50,39.25,39.25,39.75,40.25
SPC ⇩
Sideway
52.50,52.00,52.25,52.25,52.75,52.75,53.25,53.75,53.25,52.75,53.25,53.00,53.00,53.00,53.25,53.25,53.50,53.50,53.75,53.75,53.50,54.00,53.50,53.50,53.25,53.25,53.25,54.00,53.75,53.00,53.25,53.25,53.25,53.00,52.50,52.50,52.50,52.75,52.50,52.50,51.75,51.75,52.00,52.00,51.75,51.50,51.50,51.50,51.50,51.50,51.50,51.50,51.50,52.00,51.50,51.25,51.00,51.75,52.00,51.50
JUTHA ⇩
ลง
1.80,1.81,1.79,1.78,1.78,1.78,1.79,1.78,1.78,1.79,1.81,1.81,1.75,1.78,1.78,1.77,1.80,1.76,1.76,1.80,1.82,1.82,1.79,1.79,1.95,1.87,1.95,1.94,1.89,1.89,1.90,1.84,1.83,1.84,1.79,1.81,1.83,1.81,1.75,1.71,1.68,1.68,1.64,1.71,1.71,1.68,1.66,1.69,1.70,1.70,1.70,1.71,1.70,1.67,1.64,1.63,1.60,1.60,1.46,1.24
JKN ⇧
Sideway
10.30,10.40,10.40,11.10,10.90,11.00,11.10,11.00,10.30,10.50,10.40,10.80,10.80,10.70,10.80,10.80,10.60,10.80,11.30,11.60,11.30,11.10,11.10,11.20,11.20,11.40,11.40,11.90,12.80,13.00,12.70,12.10,12.70,12.80,12.60,13.20,12.90,13.10,11.60,11.60,10.90,10.90,10.50,11.00,10.80,10.90,11.10,11.40,11.80,11.80,11.40,11.60,11.40,11.40,11.30,11.00,11.10,10.70,10.60,10.70
TSTE
ซึมขึ้น
7.25,7.25,7.25,7.25,7.25,7.25,7.25,7.25,7.25,7.25,7.20,7.25,7.25,7.25,7.25,7.20,7.25,7.25,7.25,7.20,7.10,7.25,7.25,7.10,7.10,7.10,7.20,7.20,7.20,7.20,7.20,7.20,7.20,6.80,6.80,6.80,6.80,6.80,7.00,7.00,7.00,7.00,7.00,6.80,6.85,7.25,7.25,7.20,7.20,7.20,7.25,7.20,7.20,7.25,7.25,7.25,7.25,7.25,7.25,7.25
SMM ⇩
ซึมลง
0.87,0.89,0.88,0.90,0.93,0.93,0.93,0.90,0.90,0.88,0.89,0.89,0.90,0.90,0.90,0.89,0.89,0.89,0.88,0.88,0.88,0.88,0.90,0.94,1.16,1.13,1.11,1.10,1.08,1.09,1.10,1.07,1.06,1.30,1.34,1.27,1.31,1.21,1.20,1.06,1.00,1.00,0.93,0.91,0.99,1.00,1.00,1.00,0.99,0.99,1.05,1.02,1.01,1.01,0.99,0.95,0.98,1.06,1.01,0.92
WORK ⇩
ลง
41.50,40.75,40.00,40.25,41.50,40.25,39.25,40.25,38.75,39.00,38.25,38.50,37.25,36.25,36.75,38.25,38.00,40.50,41.25,42.00,43.25,43.50,41.75,42.00,41.75,41.25,40.75,38.75,38.00,37.00,37.25,36.75,36.75,37.25,37.00,37.00,36.25,35.75,33.25,32.00,31.25,31.25,31.50,31.00,29.75,30.25,30.00,31.50,33.00,33.75,32.25,31.50,32.75,32.25,32.00,31.00,31.75,29.75,29.50,29.25
LDC
ลง
1.16,1.16,1.16,1.18,1.19,1.19,1.19,1.20,1.18,1.14,1.19,1.19,1.19,1.18,1.18,1.20,1.18,1.19,1.18,1.15,1.14,1.12,1.12,1.12,1.11,1.12,1.14,1.14,1.10,1.12,1.11,1.12,1.10,1.11,1.11,1.10,1.12,1.12,1.12,1.12,1.09,1.09,1.04,1.06,1.06,1.08,1.06,1.07,1.08,1.10,1.09,1.09,1.09,1.08,1.10,1.08,1.09,1.06,1.05,1.05
EKH ⇩
Sideway
5.30,5.35,5.40,5.40,5.60,5.65,5.60,5.75,5.75,5.75,5.70,5.70,5.60,5.70,5.70,5.70,5.65,5.65,5.65,5.65,5.75,5.80,6.00,5.95,5.90,5.95,6.30,6.20,6.05,6.10,6.05,6.05,6.00,6.00,5.95,6.00,6.05,6.00,5.95,5.85,5.80,5.80,5.75,5.75,5.80,5.90,5.95,6.00,6.05,6.05,5.95,6.00,6.05,6.25,6.25,6.10,6.00,6.00,6.00,5.90
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!