หน้าแรก >> บริการ >> MAI >> ETE
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

15/05/20
- [Bear] Upside Gap Two Crows : ถ้าเจอรูปแบบนี้ที่จุดสูงของกราฟ มีโอกาสย่อลง ให้รอแท่งต่อไปปิดต่ำกว่า Close ของแท่งนี้ เพื่อยืนยันการกลับตัวลง

14/05/20
- [Bear] Shooting Star : หากรูปแบบนี้อยู่ในช่วงขาขึ้น แสดงว่ามีโอกาสกลับตัวลง ยิ่งหางยาวยิ่งโอกาสลงสูง ถ้าแท่งต่อไปราคาปิดต่ำกว่า Close ของแท่งนี้จะมีโอกาสลงสูง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

29/05/2020 17:49
- ดูไม่ดี ยังไม่สดใส โอกาสลงต่อยังมี ควรระวังในการเข้าซื้อ
4
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 58.63
MACD ของวันนี้คือ 0.03563 กราฟ MACD วันนี้ตัดลงต่ำกว่า Signal แสดงถึงการอ่อนตัวของราคา ราคาอาจย่อลงได้ ควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย คำเตือน กราฟ MACD ไม่สามารถบอกจุดซื้อขุดขายได้อย่างถูกต้องหากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
AOT ⇧
ซึมขึ้น
60.25,61.25,60.50,52.75,56.50,50.00,49.50,49.00,47.00,50.25,53.75,47.25,48.00,50.25,50.75,50.50,49.75,50.75,49.50,50.25,50.00,57.50,56.75,56.75,57.00,57.25,55.75,56.25,54.75,54.00,58.50,62.00,60.50,61.25,60.25,58.75,58.75,59.50,60.00,61.50,62.25,60.50,59.50,59.75,60.00,61.00,60.25,59.75,59.00,58.50,60.00,59.50,58.75,57.25,58.00,58.00,59.25,61.50,61.25,62.00
TTA ⇩
Sideway
3.04,2.96,3.00,2.92,2.58,2.44,2.24,1.99,2.00,2.02,2.14,2.24,2.00,1.88,1.88,1.90,1.95,1.88,1.94,2.22,2.54,2.62,2.86,3.00,2.98,2.96,2.98,3.16,3.04,2.94,3.00,3.10,3.10,3.02,3.06,3.06,3.00,2.96,2.90,3.02,2.98,2.68,2.64,2.72,2.70,2.74,2.82,2.72,2.64,2.74,2.90,2.86,2.80,2.76,2.70,2.74,2.76,2.82,3.04,2.80
HARN
Sideway
2.08,2.02,2.02,2.12,1.78,1.65,1.67,1.65,1.62,1.60,1.66,1.68,1.63,1.67,1.69,1.70,1.74,1.73,1.77,1.77,1.81,1.84,1.97,1.99,1.99,1.97,2.00,1.99,2.00,1.92,1.96,1.95,1.97,1.97,1.98,1.99,1.97,2.14,2.04,2.06,2.10,2.04,2.00,2.02,2.02,2.00,1.99,2.00,2.00,2.06,2.04,2.04,2.06,2.06,2.08,2.10,2.10,2.08,2.08,2.08
WINNER ⇧
ขึ้น
2.06,2.14,2.14,2.08,2.18,2.06,1.96,1.95,1.83,1.83,1.88,1.85,1.86,1.84,1.90,1.87,1.89,1.88,1.88,1.91,1.93,1.94,1.97,2.10,2.08,2.08,2.10,2.22,2.20,2.10,2.08,2.04,2.06,2.08,2.06,2.12,2.08,2.12,2.12,2.16,2.14,2.14,2.10,2.12,2.18,2.14,2.14,2.16,2.12,2.42,2.66,2.66,2.66,2.66,2.60,2.56,2.66,2.66,2.62,2.64
AUCT ⇧
ซึมขึ้น
5.85,5.90,5.60,5.40,5.60,5.55,5.60,5.40,5.10,4.96,4.94,4.90,5.05,4.76,4.40,4.24,4.22,4.22,4.12,4.18,4.18,4.26,4.30,4.50,4.90,4.92,5.15,5.20,5.05,5.20,5.05,5.20,5.55,5.75,5.85,6.20,6.10,6.05,6.15,6.30,6.55,6.50,6.15,6.10,6.15,6.70,7.15,7.15,7.15,6.80,6.90,7.30,7.20,7.00,7.00,6.95,6.95,6.90,6.85,7.05
RS
ซึมขึ้น
10.20,10.50,10.60,10.10,10.00,9.00,9.00,9.00,8.70,8.80,8.85,8.60,8.60,9.05,9.20,9.20,8.80,9.00,8.60,8.90,8.70,9.05,9.05,9.35,9.90,10.20,10.10,9.85,9.85,9.45,9.85,9.85,9.90,9.85,11.00,10.80,10.70,11.10,10.90,11.10,10.60,9.90,9.70,10.20,11.70,11.50,11.50,11.20,10.50,10.90,11.30,11.30,11.50,11.40,11.70,11.70,12.20,12.00,11.80,11.80
WAVE ⇩
Sideway
1.09,1.05,1.09,1.05,1.04,1.06,1.00,0.98,0.98,0.90,0.97,0.97,0.89,0.89,0.89,0.88,0.97,0.91,0.92,0.92,0.92,0.93,0.95,0.95,0.98,0.98,0.98,0.94,0.97,0.94,0.98,0.98,0.90,0.90,0.94,0.90,0.97,0.94,1.02,1.05,1.20,1.28,1.13,1.12,1.17,1.16,1.08,1.09,1.14,1.03,1.07,1.08,1.03,1.00,1.04,1.07,1.07,1.09,1.08,1.03
TNH ⇧
Sideway
32.00,30.50,30.25,30.50,28.00,26.00,24.00,23.80,23.80,23.60,23.50,24.30,22.80,22.60,22.90,22.90,23.20,23.00,23.90,23.90,24.00,26.25,29.00,29.50,30.75,30.75,30.25,29.25,29.25,29.75,29.50,30.00,30.00,30.00,30.00,30.00,30.00,30.00,30.00,30.00,29.75,30.00,29.25,29.00,29.75,29.75,29.50,29.75,29.50,29.75,29.25,29.25,30.00,29.75,29.50,29.75,29.75,29.75,29.75,30.00
MANRIN
Sideway
25.75,24.00,24.00,24.00,25.25,26.75,21.60,22.00,20.50,21.00,20.50,20.50,20.50,20.50,20.50,23.40,24.00,24.00,24.00,24.00,27.00,23.20,23.50,23.40,23.30,23.30,23.30,23.30,23.30,24.90,24.90,24.90,24.90,24.80,24.80,24.20,24.20,24.60,24.60,24.60,25.75,25.75,25.75,25.75,25.75,25.75,25.75,25.75,25.75,25.75,25.75,25.75,25.75,23.50,26.00,26.00,26.00,25.00,25.00,25.00
IMH ⇩
Sideway
2.22,2.30,2.36,2.30,2.12,2.12,2.12,1.75,1.75,1.60,1.62,1.70,1.70,1.87,1.71,1.65,1.65,1.64,1.69,1.63,1.64,1.65,1.64,1.63,1.75,1.90,1.99,2.28,2.28,2.26,2.58,2.64,2.58,2.62,2.60,2.54,2.54,2.50,2.70,2.60,2.64,2.62,2.52,2.46,2.46,2.42,2.46,2.40,2.42,2.44,2.44,2.40,2.36,2.32,2.26,2.32,2.38,2.40,2.52,2.48
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!