หน้าแรก >> บริการ >> สื่อและสิ่งพิมพ์ >> FE
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

25/02/2020 13:06
- ดูไม่ดี ยังไม่สดใส โอกาสลงต่อยังมี ควรระวังในการเข้าซื้อ
4
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 41.58
MACD ของวันนี้คือ -0.02692 กราฟ MACD วันนี้ตัดลงต่ำกว่า Signal แสดงถึงการอ่อนตัวของราคา ราคาอาจย่อลงได้ และเนื่องจากเส้น MACD ยังต่ำกว่าศูนย์ ราคาอาจยังอึมครึมอยู่แบบนี้อีกระยะนึง ควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย คำเตือน กราฟ MACD ไม่สามารถบอกจุดซื้อขุดขายได้อย่างถูกต้องหากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
BCH ⇩
ลง
17.30,17.40,16.90,17.10,17.00,17.00,17.20,17.10,17.20,17.60,17.40,17.30,16.60,16.70,16.90,17.10,17.00,17.00,17.00,16.80,17.00,17.10,17.00,16.50,15.10,15.90,15.80,16.00,15.90,15.90,16.00,16.00,15.60,15.90,15.80,15.80,15.70,16.20,16.00,15.80,15.60,15.60,15.60,15.50,15.30,15.40,15.60,15.50,15.60,15.50,15.60,15.50,15.40,15.40,15.10,15.00,15.00,15.00,14.60,13.90
THMUI ⇩
ซึมลง
0.70,0.67,0.72,0.69,0.70,0.68,0.70,0.68,0.68,0.69,0.69,0.68,0.68,0.69,0.70,0.70,0.69,0.69,0.68,0.68,0.67,0.69,0.68,0.70,0.66,0.65,0.63,0.65,0.64,0.65,0.66,0.65,0.66,0.62,0.62,0.61,0.61,0.60,0.60,0.58,0.55,0.55,0.55,0.54,0.51,0.55,0.53,0.53,0.54,0.54,0.54,0.53,0.51,0.57,0.56,0.52,0.52,0.51,0.48,0.46
BJC ⇧
ซึมลง
45.50,45.50,44.00,42.75,43.25,43.25,42.75,43.00,43.25,43.25,43.00,41.75,42.00,41.75,41.50,41.25,41.25,41.00,41.50,42.75,43.25,42.00,41.00,42.00,41.50,42.25,42.00,43.00,43.00,43.00,43.00,43.00,42.00,42.25,43.00,43.25,43.00,41.50,41.25,39.50,39.00,40.75,41.25,41.00,39.75,40.50,40.75,40.25,40.50,40.25,40.25,40.00,40.00,39.50,39.25,38.25,38.50,38.50,36.25,36.75
TTA ⇩
ลง
4.38,4.38,4.30,4.34,4.34,4.34,4.26,4.28,4.26,4.30,4.36,4.30,4.28,4.28,4.28,4.24,4.26,4.30,4.36,4.38,4.34,4.44,4.50,4.42,4.24,4.18,4.02,4.08,4.08,4.10,4.14,4.14,4.16,4.20,4.14,4.08,3.96,3.92,3.94,3.66,3.66,3.66,3.66,3.64,3.62,3.74,3.74,3.76,3.74,3.60,3.66,3.66,3.64,3.62,3.58,3.56,3.52,3.44,3.18,3.10
MORE
Sideway
0.44,0.46,0.43,0.43,0.40,0.40,0.36,0.36,0.36,0.38,0.39,0.40,0.39,0.39,0.39,0.37,0.36,0.37,0.38,0.37,0.39,0.39,0.39,0.39,0.37,0.37,0.37,0.38,0.38,0.39,0.38,0.37,0.37,0.36,0.37,0.36,0.36,0.37,0.37,0.36,0.36,0.35,0.35,0.35,0.34,0.34,0.38,0.39,0.37,0.37,0.37,0.37,0.38,0.37,0.38,0.37,0.38,0.37,0.37,0.37
AMA
Sideway
6.00,5.95,5.85,5.75,5.55,5.60,5.55,5.45,5.40,5.45,5.40,5.40,5.20,5.20,5.25,5.15,5.15,5.20,5.25,5.25,5.30,5.25,5.30,5.70,5.30,5.25,4.80,5.00,5.05,5.00,5.05,5.05,5.15,5.25,5.20,5.05,5.00,5.00,5.00,4.86,4.88,4.82,4.90,4.90,4.88,4.96,4.92,5.00,4.98,4.84,4.86,5.35,5.40,5.20,5.25,5.10,4.98,5.15,4.96,4.96
BEC ⇩
ลง
6.40,6.30,5.90,5.95,6.00,6.00,5.95,5.70,5.80,6.00,5.95,5.80,5.70,5.70,5.90,5.80,5.90,5.80,5.85,5.95,5.90,5.90,6.00,6.05,5.85,5.90,5.75,5.90,5.85,5.90,6.35,6.10,6.20,6.20,5.65,5.50,5.45,5.35,5.50,5.30,5.25,5.40,5.45,5.30,4.94,5.20,5.20,5.20,5.15,5.15,5.40,5.35,5.40,5.30,5.25,5.10,5.00,5.00,4.30,4.06
WICE ⇩
ลง
2.18,2.18,2.12,2.10,2.12,2.12,2.12,2.16,2.10,2.14,2.26,2.24,2.22,2.24,2.26,2.22,2.18,2.12,2.10,2.16,2.20,2.24,2.30,2.40,2.30,2.36,2.26,2.32,2.30,2.28,2.22,2.24,2.20,2.26,2.36,2.28,2.26,2.28,2.20,2.08,2.10,2.02,2.04,2.02,2.02,2.00,2.00,2.02,2.04,2.06,2.06,2.02,2.00,2.00,2.00,2.00,2.00,2.02,1.93,1.91
QLT
Sideway
4.20,4.16,4.22,4.18,4.14,4.22,4.22,4.20,4.20,4.28,4.28,4.26,4.26,4.18,4.26,4.22,4.22,4.24,4.22,4.24,4.32,4.32,4.32,4.36,4.30,4.30,4.36,4.44,4.66,4.78,4.84,4.94,5.00,5.10,5.15,5.05,5.00,4.96,5.05,5.00,5.00,5.00,4.88,4.80,4.82,4.72,4.94,4.76,4.96,4.74,4.86,4.80,4.82,5.00,4.92,4.92,4.96,4.98,4.82,4.82
MPIC ⇧
Sideway
1.51,1.51,1.51,1.51,1.51,1.51,1.51,1.45,1.45,1.45,1.45,1.54,1.54,1.59,1.64,1.66,1.66,1.66,1.70,1.70,1.79,1.85,1.79,1.79,1.79,1.79,1.79,1.78,1.77,1.78,1.78,1.77,1.77,1.77,1.77,1.77,1.77,1.85,1.85,1.78,1.85,1.79,1.79,1.41,1.48,1.42,1.42,1.42,1.40,1.41,1.50,1.50,1.50,1.45,1.45,1.47,1.48,1.48,1.48,1.49
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!