หน้าแรก >> ทรัพยากร >> พลังงานและสาธารณูปโภค >> GPSC
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

26/05/20
- [Bear] Dark Cloud Cover : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น อาจเป็นจุดสูงของกราฟแล้ว มีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

15/04/20
- [Bear] Three Black Crows : หากเกิดในจุดสูงของกราฟช่วงขาขึ้น ให้รอแท่งต่อไปต่ำกว่า Close ของแท่งนี้เพื่อยืนยันการย่อตัว หรือพักฐาน
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

26/05/2020 17:40
- ราคายังยืนอยู่ได้เหนือเส้นค่าเฉลี่ย และค่าเฉลี่ยยังดูสดใส มีโอกาสขึ้นต่อหรือทรงตัวในระดับนี้ได้
4
คาดการณ์โดย AI
ฝั่งซื้อยังเป็นฝ่ายคุมตลาด ค่า RSI วันนี้คือ 66.88 ทิศทางยังอยู่ในระดับบน หรือพูดง่ายๆว่าคนส่วนใหญ่ยังมีหุ้นอยู่ในมือ ทั้งนี้ทั้งนั้นควรพิจารณากราฟอื่นๆประกอบการพิจารณา ควรดูว่าทิศทางราคาเป็นอย่างไรก่อนการตัดสินใจ
MACD ของวันนี้คือ 3.08207 กราฟตัดขึ้นแสดงถึงมุมมองเชิงบวกของราคา ซึ่งหมายถึงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาได้ แต่ต้องพิจารณากราฟอื่นๆและทิศทางแนวโน้มของราคาด้วย คำเตือน หากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway กราฟ MACD จะไม่สามารถบอกทิศทางได้อย่างถูกต้อง
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
EASTW ⇧
ซึมขึ้น
10.70,10.90,11.00,11.20,10.70,10.70,10.70,10.00,9.65,8.95,8.75,8.95,8.70,8.85,9.05,8.55,8.65,8.85,9.05,9.15,9.10,9.20,9.05,9.20,9.25,9.75,10.00,9.95,10.20,10.50,10.30,10.10,9.95,9.80,9.85,10.10,10.00,9.55,9.75,9.90,10.20,10.20,10.10,10.00,10.20,10.00,10.10,10.00,10.10,10.00,10.10,9.95,10.00,10.00,10.00,10.10,10.10,10.00,10.10,10.30
SCG ⇩
Sideway
3.68,3.72,3.76,3.88,4.02,4.04,3.84,3.98,3.70,3.98,3.96,3.98,3.78,3.92,3.92,3.88,3.86,4.00,3.86,3.94,4.06,3.94,3.92,3.96,3.94,3.92,3.94,3.88,3.98,3.94,4.00,4.00,4.00,3.96,4.00,4.00,4.00,3.98,3.96,3.96,3.98,3.98,3.94,3.98,3.98,3.92,3.90,3.90,3.88,3.88,3.88,3.94,3.90,3.92,3.96,3.94,3.94,3.88,3.98,3.96
AKR ⇧
Sideway
0.50,0.51,0.50,0.50,0.48,0.48,0.47,0.40,0.39,0.36,0.34,0.34,0.35,0.35,0.35,0.34,0.35,0.36,0.36,0.37,0.38,0.40,0.41,0.41,0.40,0.43,0.43,0.43,0.47,0.48,0.46,0.45,0.44,0.46,0.46,0.46,0.46,0.45,0.45,0.50,0.53,0.52,0.51,0.57,0.54,0.51,0.54,0.53,0.53,0.51,0.56,0.51,0.51,0.52,0.51,0.52,0.51,0.51,0.52,0.53
LANNA ⇧
ขึ้น
6.30,6.15,6.30,6.20,5.75,6.00,6.00,5.60,5.55,5.10,5.10,4.92,4.76,4.78,5.05,4.82,4.80,4.82,4.96,5.00,4.92,5.05,5.05,5.05,5.05,5.20,5.25,5.40,5.45,5.55,5.75,5.75,5.55,5.65,5.70,5.60,5.65,5.55,5.60,5.75,6.00,6.00,6.00,6.00,5.95,5.95,6.00,6.00,6.15,5.95,6.00,5.90,6.75,6.85,6.90,6.90,7.00,7.05,7.25,7.30
7UP ⇧
Sideway
0.37,0.34,0.34,0.36,0.35,0.37,0.35,0.33,0.34,0.34,0.29,0.34,0.32,0.34,0.34,0.32,0.34,0.31,0.34,0.36,0.34,0.33,0.34,0.33,0.31,0.33,0.32,0.32,0.32,0.33,0.32,0.33,0.35,0.35,0.34,0.38,0.43,0.42,0.43,0.44,0.43,0.42,0.43,0.41,0.42,0.41,0.41,0.41,0.42,0.41,0.42,0.43,0.42,0.42,0.44,0.43,0.43,0.43,0.43,0.44
UWC
Sideway
0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.03,0.02,0.02,0.01,0.01,0.02,0.02,0.02,0.01,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.01,0.01,0.01,0.02,0.02,0.01,0.02,0.01,0.02,0.02,0.02,0.02,0.03,0.02,0.03,0.03,0.02,0.02,0.02,0.02,0.03,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.03,0.02,0.03,0.03,0.03,0.02,0.02,0.03,0.03
TCC
Sideway
0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.17,0.18,0.16,0.16,0.16,0.16,0.16,0.16,0.16,0.16,0.15,0.15,0.15,0.15,0.15,0.15,0.15,0.16,0.15,0.16,0.16,0.17,0.19,0.19,0.20,0.20,0.19,0.20,0.20,0.20,0.20,0.21,0.20,0.20,0.19,0.20,0.19,0.20,0.20,0.19,0.19,0.19,0.20,0.19,0.18,0.19,0.19,0.19,0.20,0.20,0.20,0.19,0.20,0.20,0.20
AGE ⇧
ซึมขึ้น
0.86,0.85,0.86,0.87,0.88,0.87,0.83,0.84,0.85,0.79,0.83,0.60,0.48,0.50,0.49,0.50,0.50,0.50,0.51,0.52,0.51,0.52,0.55,0.52,0.53,0.53,0.56,0.55,0.57,0.60,0.61,0.62,0.65,0.62,0.62,0.64,0.66,0.66,0.65,0.65,0.67,0.66,0.67,0.67,0.66,0.67,0.65,0.65,0.67,0.70,0.69,0.68,0.65,0.72,0.69,0.72,0.70,0.69,0.70,0.73
QTC ⇧
Sideway
4.80,4.76,4.76,4.68,4.46,4.22,4.00,4.02,4.04,3.20,3.20,3.20,3.20,3.20,3.02,3.20,3.16,3.20,3.14,3.20,3.14,3.20,3.20,3.20,3.20,3.20,3.30,3.34,3.46,3.54,3.74,3.62,3.50,3.48,3.42,3.50,3.50,3.48,3.52,3.54,3.58,3.58,3.96,4.00,3.94,3.94,3.88,3.82,4.00,3.92,4.00,3.94,3.82,3.84,3.86,3.88,3.88,3.88,3.86,3.88
TPCH ⇧
ซึมขึ้น
10.30,10.30,10.30,10.20,9.80,10.00,10.00,9.15,8.70,8.20,7.70,7.95,7.80,8.05,8.25,7.50,7.35,7.65,7.80,8.00,8.05,8.25,8.60,8.75,8.70,9.15,9.10,9.40,9.50,9.50,9.55,9.30,8.80,9.00,9.10,9.45,10.10,10.20,10.20,10.20,10.10,10.10,10.00,10.10,10.20,10.20,10.60,11.10,11.30,11.30,11.40,11.70,11.70,11.90,12.50,12.20,11.80,11.80,12.10,12.20
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!