หน้าแรก >> บริการ >> สื่อและสิ่งพิมพ์ >> GRAMMY
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

05/06/20
- [Bear] Bearish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รารอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

27/04/20
- [Bear] Tweezer Top : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน ราคา High ของแท่งนี้ อาจะเป็นแนวต้านย่อมๆ รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

05/06/2020 17:50
- ราคายังยืนอยู่ได้เหนือเส้นค่าเฉลี่ย และค่าเฉลี่ยยังดูสดใส มีโอกาสขึ้นต่อหรือทรงตัวในระดับนี้ได้
4
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 57.37
MACD ของวันนี้คือ 0.25056 กราฟ MACD วันนี้ตัดลงต่ำกว่า Signal แสดงถึงการอ่อนตัวของราคา ราคาอาจย่อลงได้ ควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย คำเตือน กราฟ MACD ไม่สามารถบอกจุดซื้อขุดขายได้อย่างถูกต้องหากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
COM7 ⇧
ขึ้น
19.70,17.60,16.60,17.60,17.90,20.10,19.70,16.80,14.30,13.70,14.10,14.90,15.10,15.60,15.60,16.20,15.90,17.50,17.20,18.00,18.20,19.00,19.90,20.70,19.40,18.30,19.20,20.20,20.30,20.30,20.80,20.50,20.80,20.70,21.10,21.50,21.40,21.80,21.50,20.90,21.80,21.80,21.80,21.20,21.50,23.00,25.25,24.50,24.30,24.50,24.50,24.60,24.00,24.30,24.50,24.50,25.25,25.25,25.25,26.75
CHG ⇩
ซึมขึ้น
2.30,2.38,2.24,2.26,2.20,2.12,2.16,2.24,2.06,1.98,2.10,2.10,2.14,2.10,2.10,2.12,2.20,2.22,2.34,2.32,2.34,2.34,2.24,2.40,2.34,2.32,2.36,2.36,2.36,2.46,2.40,2.48,2.44,2.44,2.44,2.44,2.46,2.42,2.42,2.40,2.42,2.40,2.44,2.46,2.46,2.46,2.48,2.50,2.52,2.58,2.54,2.54,2.56,2.58,2.54,2.58,2.56,2.52,2.60,2.58
GENCO ⇩
ซึมขึ้น
0.38,0.36,0.35,0.34,0.34,0.33,0.33,0.33,0.32,0.32,0.34,0.34,0.36,0.33,0.33,0.35,0.35,0.36,0.37,0.37,0.42,0.44,0.45,0.43,0.41,0.41,0.38,0.40,0.39,0.41,0.41,0.43,0.41,0.42,0.46,0.50,0.49,0.46,0.46,0.47,0.48,0.46,0.44,0.45,0.45,0.45,0.46,0.46,0.45,0.46,0.44,0.45,0.51,0.51,0.49,0.49,0.51,0.52,0.52,0.51
LRH ⇧
ขึ้น
29.00,29.00,29.25,30.00,29.50,29.75,29.75,30.00,26.50,27.50,28.25,28.25,29.50,29.25,26.50,27.00,27.00,27.25,31.25,31.00,31.00,32.50,32.50,34.75,34.75,34.50,33.50,32.00,33.50,34.00,33.25,33.50,32.00,36.00,35.25,34.25,34.25,31.50,30.25,30.25,30.00,31.25,30.50,30.50,30.50,30.00,30.50,30.50,30.00,30.50,31.50,33.00,36.25,36.75,36.50,36.50,36.50,35.50,35.50,35.75
OHTL ⇩
Sideway
374.00,374.00,374.00,350.00,350.00,350.00,350.00,350.00,350.00,350.00,350.00,350.00,350.00,350.00,350.00,350.00,350.00,368.00,368.00,380.00,380.00,380.00,380.00,380.00,380.00,380.00,380.00,384.00,384.00,384.00,384.00,384.00,384.00,384.00,384.00,384.00,397.00,397.00,397.00,372.00,372.00,372.00,372.00,372.00,372.00,372.00,372.00,379.00,398.00,390.00,390.00,390.00,390.00,390.00,388.00,380.00,380.00,380.00,380.00,377.00
RJH ⇩
ซึมขึ้น
20.90,20.30,19.70,19.00,19.10,19.60,20.00,18.70,18.80,19.10,19.00,18.90,18.80,18.80,18.70,18.70,18.90,20.30,20.10,20.10,20.20,20.10,20.20,21.40,21.20,20.60,21.10,21.60,21.50,21.50,21.70,22.50,22.70,22.70,22.60,22.80,22.40,22.20,22.00,22.00,22.50,22.50,22.30,21.90,22.00,22.00,22.10,21.90,21.60,21.50,21.80,21.80,22.10,22.00,22.00,21.90,22.10,22.50,22.80,22.60
RAM ⇧
ขึ้น
140.00,140.00,140.00,140.00,137.00,140.00,140.00,140.00,140.00,140.00,139.50,139.50,140.00,140.00,140.00,140.00,140.00,140.00,140.00,140.00,140.00,140.00,140.00,140.00,140.00,140.00,140.00,140.00,140.00,140.00,140.00,140.00,140.00,140.00,139.00,140.00,140.00,138.50,138.50,140.00,140.00,140.00,140.00,140.00,140.00,139.50,139.00,140.00,140.00,140.00,139.50,140.00,140.00,139.50,139.50,139.50,139.50,140.00,139.50,142.00
SKR ⇧
ซึมขึ้น
4.70,4.70,4.70,4.70,4.70,4.70,4.66,4.66,4.62,4.60,4.52,4.50,4.50,4.34,4.40,4.38,4.40,4.40,4.36,4.60,4.66,4.80,4.80,4.76,4.74,4.74,4.78,4.80,4.84,4.80,4.74,4.80,4.80,4.86,4.88,4.88,4.86,4.86,4.76,4.80,4.78,4.82,4.80,4.82,4.82,4.78,4.80,4.82,4.78,4.78,4.80,4.80,4.82,4.80,4.78,4.80,4.82,4.82,4.90,4.98
NBC ⇧
ซึมขึ้น
0.42,0.44,0.41,0.40,0.40,0.40,0.38,0.40,0.40,0.37,0.38,0.38,0.38,0.39,0.40,0.40,0.39,0.38,0.39,0.38,0.38,0.38,0.40,0.41,0.45,0.45,0.43,0.43,0.45,0.43,0.46,0.48,0.47,0.48,0.47,0.54,0.53,0.53,0.52,0.52,0.54,0.54,0.54,0.59,0.56,0.54,0.56,0.58,0.58,0.55,0.54,0.57,0.58,0.61,0.62,0.59,0.59,0.59,0.59,0.62
AS
Sideway
1.17,1.15,0.90,1.15,0.98,0.86,0.96,0.97,0.94,0.86,0.90,0.86,0.85,0.82,0.84,0.80,0.82,0.86,0.86,0.85,0.86,0.93,1.01,1.13,0.99,0.95,0.97,0.97,0.99,0.97,0.98,0.97,0.99,1.05,1.03,1.10,1.22,1.20,1.19,1.28,1.30,1.48,1.50,1.50,1.50,1.51,1.51,1.52,1.51,1.48,1.51,1.50,1.49,1.49,1.46,1.48,1.47,1.47,1.48,1.48
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!