หน้าแรก >> ทรัพยากร >> พลังงานและสาธารณูปโภค >> GULF
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

03/04/20
- [Bear] Bearish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะเป็นจุดสูงของกราฟ มีโอกาสย่อลง รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

23/03/20
- [Bull] Upside Tasuki Gap : รูปแบบนี้เป็นการยืนยันการขึ้นต่อของราคา
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

26/05/2020 17:40
- ดูไม่ดี ยังไม่สดใส โอกาสลงต่อยังมี ควรระวังในการเข้าซื้อ
4
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 54.3
MACD ของวันนี้คือ 0.73979 กราฟ MACD วันนี้ตัดลงต่ำกว่า Signal แสดงถึงการอ่อนตัวของราคา ราคาอาจย่อลงได้ ควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย คำเตือน กราฟ MACD ไม่สามารถบอกจุดซื้อขุดขายได้อย่างถูกต้องหากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
PTTEP ⇧
ซึมขึ้น
109.50,106.50,74.75,70.50,72.25,60.00,66.25,58.25,58.00,57.00,55.00,59.75,63.25,55.50,59.25,66.25,67.25,64.50,63.00,67.50,67.00,75.25,80.00,79.00,86.75,82.75,79.75,79.75,79.50,80.50,78.25,74.00,76.50,79.00,77.50,76.25,74.75,76.00,76.25,77.00,77.00,78.25,84.50,84.00,82.50,83.00,83.50,83.00,84.00,83.50,81.75,83.50,85.50,88.00,88.50,89.00,84.50,85.50,86.50,87.00
CKP ⇩
ขึ้น
3.76,3.82,3.90,3.90,3.70,3.66,3.64,3.02,2.96,2.74,2.66,2.68,2.80,3.00,3.06,2.78,2.82,2.92,2.90,2.90,2.86,2.96,2.98,3.06,3.10,3.34,3.34,3.32,3.34,3.44,3.46,3.60,3.36,3.40,3.40,3.54,3.50,3.56,3.70,3.62,3.62,3.62,3.68,3.80,3.96,4.08,3.92,4.00,3.98,3.94,3.98,4.00,4.20,4.24,4.20,4.40,4.48,4.40,4.54,4.52
AGE ⇧
ซึมขึ้น
0.86,0.85,0.86,0.87,0.88,0.87,0.83,0.84,0.85,0.79,0.83,0.60,0.48,0.50,0.49,0.50,0.50,0.50,0.51,0.52,0.51,0.52,0.55,0.52,0.53,0.53,0.56,0.55,0.57,0.60,0.61,0.62,0.65,0.62,0.62,0.64,0.66,0.66,0.65,0.65,0.67,0.66,0.67,0.67,0.66,0.67,0.65,0.65,0.67,0.70,0.69,0.68,0.65,0.72,0.69,0.72,0.70,0.69,0.70,0.73
AKR ⇧
Sideway
0.50,0.51,0.50,0.50,0.48,0.48,0.47,0.40,0.39,0.36,0.34,0.34,0.35,0.35,0.35,0.34,0.35,0.36,0.36,0.37,0.38,0.40,0.41,0.41,0.40,0.43,0.43,0.43,0.47,0.48,0.46,0.45,0.44,0.46,0.46,0.46,0.46,0.45,0.45,0.50,0.53,0.52,0.51,0.57,0.54,0.51,0.54,0.53,0.53,0.51,0.56,0.51,0.51,0.52,0.51,0.52,0.51,0.51,0.52,0.53
IRPC ⇧
ซึมขึ้น
2.32,2.36,2.40,2.30,2.00,2.14,2.14,2.04,2.04,1.88,1.92,1.98,2.02,2.10,2.20,1.95,2.00,2.10,2.10,2.08,2.08,2.14,2.14,2.34,2.36,2.58,2.50,2.46,2.44,2.44,2.72,2.66,2.64,2.50,2.58,2.64,2.52,2.56,2.68,2.54,2.54,2.56,2.62,2.68,2.66,2.60,2.64,2.82,2.82,2.88,2.80,2.84,2.82,2.90,2.90,2.94,2.90,2.78,2.82,2.84
SUPEREIF ⇧
ขึ้น
11.10,10.90,11.10,11.40,11.30,11.00,11.00,11.00,9.95,9.75,9.30,9.15,9.00,8.45,9.05,8.50,8.65,8.95,9.30,9.45,9.30,9.65,9.40,9.45,9.60,9.65,9.55,9.45,9.40,9.60,9.60,9.90,9.90,9.80,9.80,9.90,9.85,9.90,10.10,10.00,10.00,10.00,10.00,10.30,10.20,10.20,10.20,10.20,10.30,10.30,10.60,11.00,11.10,11.00,11.20,11.30,11.40,11.10,11.10,11.20
ABPIF
Sideway
4.38,4.40,4.40,4.36,4.34,4.36,4.36,3.24,3.18,3.14,3.10,3.14,3.14,3.16,3.16,3.08,3.08,3.08,3.10,3.12,3.14,3.58,3.50,3.50,3.48,3.54,3.54,3.58,3.56,3.54,3.56,3.56,3.50,3.50,3.52,3.52,3.50,3.52,3.52,3.50,3.52,3.50,3.50,3.52,3.50,3.50,3.50,3.48,3.50,3.48,3.48,3.50,3.48,3.48,3.54,3.52,3.56,3.54,3.54,3.54
ACE ⇧
ขึ้น
2.84,2.76,2.74,2.78,2.80,2.90,2.88,2.70,2.76,2.76,2.32,2.34,2.36,2.40,2.50,2.54,2.64,2.42,2.40,2.44,2.46,2.52,2.42,2.48,2.46,2.46,2.46,2.50,2.60,2.54,2.58,2.64,2.64,2.64,2.66,2.70,2.74,2.80,2.94,3.08,2.96,3.02,3.04,3.06,3.06,3.04,3.08,3.26,3.38,3.36,3.36,3.40,3.48,3.58,3.60,3.60,3.56,3.68,3.74,3.76
SCN ⇩
ซึมขึ้น
1.61,1.62,1.62,1.61,1.53,1.56,1.55,1.45,1.30,1.25,1.25,1.23,1.24,1.26,1.28,1.15,1.12,1.13,1.14,1.18,1.20,1.27,1.37,1.37,1.21,1.24,1.23,1.29,1.35,1.37,1.39,1.37,1.34,1.35,1.38,1.37,1.37,1.36,1.45,1.47,1.52,1.65,1.70,1.70,1.66,1.61,1.68,1.68,1.67,1.64,1.70,1.71,1.75,1.79,1.82,1.80,1.80,1.79,1.81,1.80
TAE
ขึ้น
2.50,2.56,2.64,2.68,2.42,2.48,2.60,2.42,2.40,2.30,2.40,2.26,2.16,2.26,2.28,2.14,2.12,2.16,2.18,2.22,2.22,2.26,2.22,2.28,2.28,2.40,2.36,2.40,2.44,2.46,2.46,2.46,2.36,2.40,2.46,2.46,2.44,2.42,2.54,2.58,2.62,2.58,2.60,2.64,2.58,2.48,2.48,2.52,2.62,2.52,2.52,2.54,2.58,2.56,2.60,2.82,2.80,2.76,2.76,2.76
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!