หน้าแรก >> สินค้าอุตสาหกรรม >> ยานยนต์ >> GYT
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

25/02/2020 13:36
- ดูไม่ดี ยังไม่สดใส โอกาสลงต่อยังมี ควรระวังในการเข้าซื้อ
4
คาดการณ์โดย AI
"Oversold"
เข้าเขตขายมากเกินไป เนื่องจากมีการขายหุ้นของนักลงทุนออกมามากกว่าค่าเฉลี่ยที่ควรจะเป็น ทำให้ราคาตกลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมาก ค่า RSI วันนี้คือ 10.11 โดยในระดับนี้แสดงให้เห็นถึงการขายออกจำนวนมากซึ่งมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ แต่ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าราคาจะปรับขึ้นแน่นอน ต้องพิจารณากราฟและปัจจัยอื่นๆประกอบกัน กราฟนี้เพียงแต่บอกว่าตอนนี้มีการขายออกมาจำนวนมากซึ่งไม่ได้ยืนยันว่าทิศทางราคาเป็นอย่างไร
MACD ของวันนี้คือ -7.51825 กราฟ MACD วันนี้ตัดลงต่ำกว่า Signal แสดงถึงการอ่อนตัวของราคา ราคาอาจย่อลงได้ และเนื่องจากเส้น MACD ยังต่ำกว่าศูนย์ ราคาอาจยังอึมครึมอยู่แบบนี้อีกระยะนึง ควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย คำเตือน กราฟ MACD ไม่สามารถบอกจุดซื้อขุดขายได้อย่างถูกต้องหากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
SITHAI ⇩
ลง
0.64,0.76,0.78,0.81,0.77,0.77,0.76,0.73,0.68,0.68,0.69,0.74,0.75,0.75,0.76,0.75,0.74,0.74,0.73,0.71,0.71,0.72,0.75,0.74,0.71,0.70,0.70,0.69,0.71,0.71,0.70,0.69,0.71,0.71,0.71,0.69,0.69,0.69,0.69,0.67,0.66,0.65,0.64,0.71,0.68,0.67,0.64,0.64,0.66,0.65,0.66,0.64,0.64,0.65,0.63,0.64,0.63,0.62,0.58,0.57
THE ⇩
Sideway
1.76,1.78,1.77,1.77,1.75,1.75,1.74,1.73,1.74,1.76,1.97,1.95,1.97,1.99,2.08,2.10,2.10,2.10,2.12,2.10,2.18,2.06,2.08,2.06,2.02,2.00,2.00,1.99,2.00,1.90,1.95,1.96,2.06,1.97,1.97,1.86,1.70,1.54,1.48,1.48,1.60,1.65,1.65,1.65,1.68,1.75,1.80,1.92,1.93,1.88,1.97,1.92,1.92,1.92,1.91,1.91,1.89,1.89,1.89,1.88
PPM
Sideway
1.07,1.07,1.07,1.09,1.06,1.05,1.00,1.01,0.99,1.02,0.96,0.94,0.92,0.93,0.92,0.94,0.95,0.93,0.95,0.94,0.94,0.94,0.95,0.95,0.91,0.92,0.81,0.82,0.83,0.80,0.81,0.82,0.85,0.88,0.83,0.81,0.79,0.75,0.71,0.68,0.63,0.64,0.64,0.63,0.64,0.64,0.64,0.65,0.67,0.63,0.67,0.67,0.66,0.66,0.65,0.65,0.63,0.60,0.65,0.65
TMT ⇧
ลง
4.00,4.00,4.00,4.00,4.02,4.02,3.98,4.00,3.98,4.02,4.02,4.00,3.92,3.96,4.00,4.00,3.98,3.98,3.98,3.98,3.98,3.98,3.98,4.00,3.96,3.98,3.94,3.98,4.00,4.00,4.00,3.96,3.98,4.00,3.98,4.00,3.98,3.98,3.98,3.98,3.96,3.92,3.94,3.92,3.98,3.94,3.96,3.98,3.96,3.96,4.00,3.96,3.96,3.96,3.94,3.94,3.92,3.92,3.80,3.82
YCI
Sideway
13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20
VARO
Sideway
6.50,6.50,6.50,6.50,6.50,6.50,6.50,6.50,6.50,6.50,6.50,6.50,6.50,6.50,6.50,6.50,6.50,6.50,6.50,6.50,6.50,6.50,6.50,6.95,6.95,6.50,6.50,6.50,6.50,6.50,6.50,6.50,6.50,6.50,6.50,6.50,6.20,6.50,6.50,6.50,6.50,6.50,6.50,6.50,6.50,6.50,6.50,6.50,6.50,6.50,6.50,6.50,6.50,6.50,6.50,6.50,6.50,6.50,6.50,6.50
GGC ⇩
Sideway
10.50,10.50,10.60,10.30,10.40,10.40,10.70,10.70,10.50,10.70,11.10,11.00,10.90,11.00,11.10,11.20,11.30,11.70,12.10,12.00,12.70,12.60,13.40,13.50,12.70,13.30,13.00,13.00,13.70,13.40,13.20,13.50,13.70,13.70,13.60,13.30,13.20,12.00,11.70,11.30,11.10,11.30,11.20,11.50,11.30,11.20,11.30,11.70,11.60,11.50,11.60,11.30,10.90,11.40,11.30,11.70,11.70,11.70,11.20,11.10
PERM ⇩
ลง
0.79,0.76,0.77,0.77,0.77,0.77,0.78,0.77,0.77,0.76,0.76,0.76,0.76,0.76,0.77,0.77,0.77,0.77,0.77,0.75,0.76,0.74,0.75,0.74,0.72,0.73,0.72,0.72,0.72,0.72,0.73,0.72,0.72,0.72,0.71,0.70,0.69,0.72,0.71,0.70,0.70,0.70,0.67,0.69,0.68,0.69,0.67,0.68,0.69,0.68,0.69,0.69,0.69,0.68,0.66,0.67,0.67,0.65,0.63,0.62
UKEM
Sideway
0.41,0.40,0.41,0.40,0.40,0.40,0.40,0.41,0.40,0.40,0.41,0.40,0.40,0.40,0.40,0.41,0.40,0.41,0.40,0.40,0.40,0.40,0.41,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.39,0.39,0.39,0.41,0.42,0.42,0.41,0.41,0.41,0.41,0.40,0.40,0.40,0.40,0.39,0.39,0.39,0.40,0.40,0.40,0.40,0.41,0.40,0.40,0.40,0.41,0.40,0.41,0.40,0.40,0.40
TMC ⇩
ลง
0.57,0.57,0.54,0.53,0.57,0.54,0.53,0.51,0.49,0.48,0.48,0.48,0.47,0.49,0.48,0.51,0.48,0.48,0.49,0.49,0.48,0.49,0.48,0.48,0.46,0.46,0.42,0.41,0.41,0.42,0.43,0.42,0.43,0.42,0.41,0.41,0.41,0.39,0.39,0.39,0.38,0.39,0.38,0.41,0.40,0.39,0.39,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.41,0.40,0.40,0.38,0.36,0.34,0.33
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!