หน้าแรก >> สินค้าอุปโภคบริโภค >> ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ >> JCT
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

28/05/20
- [Bear] Bearish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะเป็นจุดสูงของกราฟ มีโอกาสย่อลง รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

12/05/20
- [Bear] Bearish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะเป็นจุดสูงของกราฟ มีโอกาสย่อลง รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

12/05/20
- [Bear] Tweezer Top : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน ราคา High ของแท่งนี้ อาจะเป็นแนวต้านย่อมๆ รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

05/06/2020 17:05
- ราคายังยืนอยู่ได้เหนือเส้นค่าเฉลี่ย และค่าเฉลี่ยยังดูสดใส มีโอกาสขึ้นต่อหรือทรงตัวในระดับนี้ได้
4
คาดการณ์โดย AI
"Overbought"
เข้าเขตซื้อมากเกินไป ราคาเพิ่มขึ้นอย่างมาก กราฟ RSI บอกว่าราคาได้ก้าวเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป ค่าปัจจุบันอยู่ที่ "70.7" ราคาที่อยู่ในระดับนี้สามารถปรับตัวย่อลงได้เนื่องจากที่ผ่านมานักลงทุนได้สะสมหุ้นเป็นจำนวนมาก แต่ก็ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าราคาจะลดลงเร็วๆนี้ เพียงแต่ราคาขึ้นสูงเร็วกว่าค่าเฉลี่ยที่ควรจะเป็นเนื่องจากมีการเข้าซื้อจำนวนมากเท่านั้น ที่สำคัญทีสุดคือพิจารณาปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยว่าแนวโน้มทิศทางราคาเป็นอย่างไร
MACD ของวันนี้คือ 1.23767 กราฟตัดขึ้นแสดงถึงมุมมองเชิงบวกของราคา ซึ่งหมายถึงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาได้ แต่ต้องพิจารณากราฟอื่นๆและทิศทางแนวโน้มของราคาด้วย คำเตือน หากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway กราฟ MACD จะไม่สามารถบอกทิศทางได้อย่างถูกต้อง
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
FANCY
ซึมขึ้น
0.27,0.25,0.23,0.21,0.24,0.27,0.27,0.29,0.25,0.26,0.28,0.28,0.28,0.28,0.29,0.28,0.28,0.27,0.28,0.28,0.32,0.33,0.34,0.35,0.31,0.30,0.31,0.32,0.35,0.35,0.36,0.37,0.37,0.36,0.35,0.38,0.39,0.37,0.37,0.37,0.38,0.38,0.39,0.38,0.42,0.42,0.42,0.46,0.46,0.44,0.43,0.47,0.48,0.50,0.51,0.52,0.51,0.54,0.54,0.54
UPF ⇩
Sideway
36.50,36.00,36.00,36.00,38.00,36.00,36.00,34.00,34.00,34.00,30.00,30.00,29.75,27.25,27.75,28.00,28.00,28.00,28.00,28.00,29.00,29.00,29.25,30.00,30.25,30.25,30.25,30.25,30.50,35.00,35.00,40.25,45.00,42.00,42.00,42.00,42.00,42.00,43.00,42.75,42.00,40.00,46.00,48.00,50.75,50.75,50.75,47.00,47.00,45.00,45.00,48.00,48.25,48.25,46.50,46.50,46.50,48.00,44.25,43.25
IP ⇩
ซึมขึ้น
4.50,4.66,4.74,4.30,4.52,4.10,4.30,4.38,4.50,4.98,4.44,4.46,4.38,4.48,4.64,4.72,4.90,4.72,4.90,5.05,5.30,5.15,5.10,5.15,5.05,5.10,5.10,4.98,5.70,6.40,6.40,6.35,6.35,6.05,6.05,6.25,6.50,6.55,6.60,6.50,6.65,6.85,7.00,6.95,6.90,7.10,7.15,7.15,7.20,7.10,7.05,7.15,7.15,7.15,7.20,7.10,7.10,7.10,7.40,7.35
DTCI
ซึมขึ้น
20.00,20.00,17.00,19.40,19.00,19.00,19.00,19.00,19.00,19.50,19.50,19.50,19.50,19.50,19.50,20.50,20.50,20.50,20.00,20.00,22.40,22.40,22.40,22.40,22.40,22.40,22.40,22.40,23.00,23.00,23.00,22.40,22.40,22.40,20.00,20.00,23.00,23.00,25.00,28.50,29.00,29.00,29.00,29.00,29.00,29.00,29.00,30.00,29.75,27.25,27.25,27.25,27.25,27.25,27.25,27.25,27.25,28.00,29.00,29.00
L&E
ซึมลง
1.85,1.85,1.81,1.70,1.67,1.54,1.54,1.56,1.56,1.62,1.54,1.54,1.54,1.56,1.55,1.55,1.57,1.55,1.63,1.58,1.61,1.63,1.68,1.71,1.74,1.75,1.81,1.86,1.89,1.70,1.66,1.73,1.72,1.69,1.66,1.68,1.65,1.68,1.68,1.66,1.62,1.63,1.66,1.63,1.64,1.61,1.63,1.62,1.62,1.67,1.63,1.62,1.65,1.63,1.62,1.62,1.60,1.60,1.61,1.61
UT ⇧
Sideway
13.00,13.00,14.00,14.00,13.60,14.50,14.50,14.50,14.50,14.50,14.50,14.50,14.50,14.50,14.50,14.00,14.00,15.00,15.00,15.00,15.00,15.00,15.00,13.30,13.30,13.50,13.50,13.50,13.20,13.20,13.50,13.50,13.50,13.50,13.80,13.80,13.80,13.80,13.80,13.50,13.50,13.50,13.50,13.50,14.30,13.20,13.20,13.20,13.20,13.50,13.50,13.50,13.50,13.50,13.50,13.50,13.50,13.50,13.50,14.20
MODERN ⇧
ซึมขึ้น
1.95,1.93,1.92,1.88,1.92,1.90,1.92,1.92,1.86,1.90,1.90,1.89,1.93,1.95,1.99,2.02,2.06,2.08,2.14,2.10,2.16,2.24,2.26,2.26,2.28,2.24,2.22,2.24,2.26,2.24,2.22,2.28,2.34,2.30,2.36,2.46,2.42,2.44,2.44,2.26,2.24,2.24,2.24,2.26,2.34,2.28,2.28,2.30,2.38,2.40,2.52,2.50,2.50,2.48,2.46,2.44,2.44,2.40,2.44,2.50
OCC ⇩
ซึมลง
10.10,10.10,10.10,10.10,9.20,9.20,9.20,9.20,9.80,9.80,9.80,9.80,9.80,9.80,9.80,9.80,9.80,9.80,9.80,9.50,10.80,10.50,10.50,9.45,9.45,9.45,9.45,9.45,9.45,9.45,9.45,9.45,9.45,9.45,9.45,9.50,9.80,9.80,9.80,9.80,9.80,9.10,9.00,9.00,9.00,9.00,9.10,9.10,9.30,9.30,9.30,9.30,9.30,9.30,9.30,9.10,9.30,9.30,9.40,9.20
SIAM ⇩
ขึ้น
1.38,1.38,1.26,1.24,1.23,1.19,1.21,1.24,1.20,1.17,1.21,1.20,1.24,1.22,1.23,1.22,1.21,1.21,1.23,1.24,1.23,1.21,1.24,1.24,1.26,1.23,1.22,1.20,1.20,1.22,1.17,1.18,1.20,1.20,1.21,1.21,1.24,1.23,1.22,1.23,1.24,1.26,1.25,1.24,1.24,1.23,1.23,1.23,1.22,1.21,1.21,1.25,1.26,1.34,1.31,1.32,1.36,1.43,1.44,1.42
CPL ⇧
ซึมขึ้น
0.66,0.85,0.65,0.83,0.94,0.81,0.81,0.82,0.72,0.78,0.80,0.80,0.80,0.80,0.86,0.87,0.92,0.81,0.89,0.83,0.90,0.91,0.90,0.90,0.85,0.83,0.87,0.88,0.87,0.88,0.88,0.87,0.87,0.79,0.87,0.84,0.86,0.88,0.85,0.85,0.88,0.86,0.85,0.86,0.86,0.92,0.93,0.88,0.85,0.85,0.89,0.89,0.89,0.86,0.83,0.86,0.87,0.86,0.90,0.95
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!