หน้าแรก >> ธุรกิจการเงิน >> ธนาคาร >> KTB
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

04/12/18
- [Bear] Bearish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะเป็นจุดสูงของกราฟ มีโอกาสย่อลง รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

29/11/18
- [Bear] Bearish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะเป็นจุดสูงของกราฟ มีโอกาสย่อลง รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

13/12/2018 17:10
- ชลอตัว ดูเหมือนจะหมดแรงขึ้นต่อ อาจพักฐานหรือย่อลงได้
4
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 55.61
MACD ของวันนี้คือ 0.12781 กราฟตัดขึ้นแสดงถึงมุมมองเชิงบวกของราคา ซึ่งหมายถึงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาได้ แต่ต้องพิจารณากราฟอื่นๆและทิศทางแนวโน้มของราคาด้วย คำเตือน หากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway กราฟ MACD จะไม่สามารถบอกทิศทางได้อย่างถูกต้อง
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
ZMICO ⇩
Sideway
1.16,1.15,1.16,1.16,1.16,1.15,1.16,1.15,1.15,1.15,1.15,1.10,1.13,1.12,1.12,1.13,1.13,1.13,1.13,1.13,1.13,1.12,1.11,1.11,1.10,1.08,1.09,1.06,1.08,1.08,1.08,1.09,1.08,1.08,1.07,1.06,1.06,1.06,1.05,1.04,1.02,1.04,1.04,1.02,0.99,1.01,1.01,1.04,1.03,1.07,1.06,1.06,1.10,1.10,1.10,1.07,1.07,1.07,1.07,1.06
SCB ⇧
ซึมขึ้น
148.50,149.50,149.00,148.00,148.50,144.50,148.00,149.00,147.00,146.50,146.50,144.50,143.50,143.50,141.50,143.50,140.50,141.50,142.00,142.00,142.50,142.00,140.50,140.50,136.00,140.00,137.50,135.00,135.00,137.50,138.00,142.00,141.00,139.50,139.00,139.00,139.50,138.00,137.00,137.50,137.50,138.00,136.50,133.00,134.50,133.00,135.00,138.00,137.50,137.50,136.50,139.00,141.50,142.00,142.00,139.50,139.00,139.50,140.50,142.50
AF ⇧
Sideway
0.71,0.71,0.70,0.71,0.71,0.72,0.74,0.73,0.72,0.72,0.72,0.72,0.72,0.72,0.74,0.73,0.71,0.72,0.72,0.73,0.72,0.72,0.73,0.73,0.73,0.72,0.72,0.72,0.72,0.74,0.73,0.73,0.73,0.73,0.72,0.72,0.72,0.72,0.72,0.72,0.72,0.72,0.72,0.72,0.72,0.72,0.72,0.72,0.72,0.71,0.70,0.70,0.70,0.70,0.70,0.69,0.68,0.68,0.68,0.73
ASP
ซึมลง
3.88,3.88,3.84,3.84,3.86,3.84,3.82,3.84,3.80,3.82,3.78,3.80,3.80,3.78,3.80,3.78,3.70,3.72,3.72,3.68,3.70,3.78,3.74,3.74,3.68,3.72,3.68,3.70,3.70,3.74,3.66,3.68,3.64,3.60,3.60,3.60,3.60,3.58,3.56,3.54,3.50,3.50,3.50,3.44,3.42,3.36,3.36,3.40,3.44,3.44,3.44,3.44,3.42,3.44,3.44,3.44,3.40,3.38,3.36,3.36
TNITY
Sideway
6.00,6.00,6.00,5.95,6.00,6.00,6.00,5.95,5.95,5.95,5.95,5.95,5.95,5.90,6.00,5.95,5.90,5.95,5.95,5.95,5.90,5.90,5.85,5.85,5.85,5.90,5.90,5.90,5.90,5.90,5.90,5.90,5.90,5.90,5.80,5.80,5.80,5.75,5.75,5.80,5.75,5.75,5.65,5.65,5.75,5.70,5.70,5.70,5.70,5.70,5.70,5.75,5.75,5.70,5.70,5.65,5.80,5.70,5.75,5.75
TMB ⇧
Sideway
2.38,2.38,2.38,2.40,2.42,2.38,2.32,2.30,2.34,2.34,2.36,2.32,2.36,2.32,2.34,2.34,2.28,2.30,2.34,2.26,2.24,2.26,2.28,2.28,2.26,2.28,2.24,2.24,2.24,2.28,2.32,2.36,2.36,2.30,2.34,2.36,2.32,2.32,2.32,2.32,2.32,2.30,2.32,2.24,2.28,2.26,2.26,2.30,2.30,2.30,2.28,2.32,2.36,2.36,2.36,2.32,2.34,2.30,2.26,2.30
NSI ⇩
Sideway
81.00,81.00,79.50,79.75,79.50,79.75,79.75,79.50,82.50,79.75,79.75,80.00,80.00,80.00,80.00,78.75,78.75,79.00,78.25,78.25,78.25,78.00,77.00,77.00,75.50,76.75,76.00,76.00,78.00,78.50,78.50,79.50,78.50,78.50,78.00,78.00,77.25,77.25,77.25,79.00,79.00,81.00,77.50,78.75,78.00,81.00,83.00,84.00,84.00,84.00,80.50,80.00,79.75,79.75,79.75,79.75,79.75,79.00,79.00,78.50
TIC
Sideway
43.00,40.75,40.75,40.50,40.50,41.25,41.50,42.00,42.00,41.00,41.00,41.00,40.00,39.00,39.00,37.75,36.50,37.00,37.25,37.00,37.50,36.25,35.25,35.25,35.00,35.50,36.00,36.00,36.75,34.50,34.50,34.25,34.50,33.25,34.00,33.25,33.00,33.00,33.00,33.00,33.25,33.25,34.00,33.50,33.50,33.50,34.00,34.00,33.75,33.75,33.50,33.50,34.00,33.75,33.75,33.75,33.00,32.75,33.75,33.75
AEONTS ⇩
ซึมลง
182.00,179.00,190.50,193.50,189.50,201.00,210.00,209.00,210.00,207.00,211.00,208.00,195.50,202.00,199.00,199.00,197.00,199.00,201.00,199.50,197.50,198.00,196.50,196.50,197.50,192.50,195.50,194.00,192.00,195.00,195.50,203.00,198.00,194.50,191.50,190.50,185.50,184.50,188.00,192.00,188.00,189.00,187.50,183.50,185.00,185.00,188.50,187.00,187.00,188.00,189.00,189.00,194.00,193.50,193.50,189.00,189.00,185.50,186.00,183.00
BAY
ซึมลง
40.50,40.00,40.50,40.25,40.25,40.00,40.00,40.00,40.00,40.00,40.00,40.00,39.75,40.50,39.75,41.00,40.25,40.75,41.00,40.75,40.25,40.50,40.00,40.00,40.00,40.25,40.00,40.50,40.50,40.25,40.25,40.75,40.50,40.25,40.50,40.50,40.25,39.75,40.25,40.25,40.75,40.75,40.50,40.25,40.50,40.25,40.50,40.50,40.50,40.50,39.75,40.75,40.75,40.25,40.25,40.00,39.75,40.25,40.00,40.00
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!