หน้าแรก >> อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ >> MBK
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

25/05/20
- [Bull] Bullish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาลง จะเป็นจุดต่ำของกราฟ มีโอกาสกลับตัวขึ้นได้ รอดูแท่งต่อไปปิดเหนือราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสขึ้น

08/05/20
- [Bull] Bullish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาลง จะเป็นจุดต่ำของกราฟ มีโอกาสกลับตัวขึ้นได้ รอดูแท่งต่อไปปิดเหนือราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสขึ้น
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

29/05/2020 17:30
- ดูไม่ดี ยังไม่สดใส โอกาสลงต่อยังมี ควรระวังในการเข้าซื้อ
4
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 49.11
MACD ของวันนี้คือ 0.03641 กราฟตัดขึ้นแสดงถึงมุมมองเชิงบวกของราคา ซึ่งหมายถึงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาได้ แต่ต้องพิจารณากราฟอื่นๆและทิศทางแนวโน้มของราคาด้วย คำเตือน หากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway กราฟ MACD จะไม่สามารถบอกทิศทางได้อย่างถูกต้อง
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
PROUD ⇩
Sideway
1.24,1.14,1.00,1.01,1.00,0.97,0.79,0.71,0.71,0.81,0.72,0.79,0.78,0.87,0.90,0.90,0.93,0.90,0.85,0.90,0.87,0.87,0.94,0.85,0.90,0.90,0.99,0.87,0.85,0.82,0.80,0.92,1.00,0.91,0.91,0.91,0.88,0.85,0.94,0.91,0.91,0.91,1.04,1.06,1.04,1.09,1.19,1.06,1.02,1.03,1.14,1.06,1.04,1.05,1.05,1.09,1.07,1.07,1.08,1.00
SIRIP
ซึมขึ้น
10.50,10.50,10.40,10.40,9.70,9.70,9.75,9.60,9.80,9.80,9.80,9.80,9.60,9.75,9.75,9.75,9.80,9.60,9.60,9.60,9.60,9.45,9.40,9.45,9.45,9.80,9.80,9.80,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,9.40,9.60,9.60,9.60,9.60,9.70,9.70,9.70,10.40,10.30,10.20,10.10,10.10,10.10,9.95,10.60,10.60,10.60,10.60,10.00,10.40,10.40,10.30,10.40,10.40,10.60,10.60
NUSA ⇧
Sideway
0.36,0.34,0.34,0.34,0.31,0.32,0.31,0.31,0.32,0.31,0.32,0.32,0.31,0.27,0.28,0.28,0.29,0.28,0.28,0.28,0.28,0.28,0.29,0.29,0.30,0.30,0.30,0.31,0.30,0.27,0.28,0.28,0.28,0.28,0.28,0.31,0.34,0.39,0.44,0.39,0.40,0.38,0.34,0.34,0.33,0.33,0.33,0.33,0.32,0.31,0.31,0.35,0.34,0.34,0.34,0.37,0.35,0.33,0.33,0.34
PSH ⇧
ขึ้น
14.10,14.10,12.90,11.00,11.00,9.90,9.25,9.20,8.70,9.10,9.55,8.80,8.40,8.80,8.85,9.05,9.00,9.25,9.20,9.15,9.15,9.80,10.10,10.40,10.50,10.50,10.50,10.90,10.90,10.50,10.60,10.80,10.90,10.70,10.70,10.50,10.50,10.50,10.60,10.90,10.70,10.30,10.30,10.20,10.60,10.60,10.90,10.70,10.40,10.70,10.80,11.50,11.10,10.80,11.60,11.70,11.90,11.90,11.80,11.90
NCH
ซึมขึ้น
0.59,0.59,0.59,0.55,0.46,0.43,0.41,0.39,0.44,0.43,0.45,0.49,0.54,0.54,0.54,0.49,0.51,0.46,0.47,0.49,0.48,0.48,0.52,0.51,0.53,0.49,0.52,0.52,0.50,0.51,0.51,0.51,0.51,0.51,0.52,0.54,0.54,0.53,0.52,0.50,0.52,0.54,0.49,0.49,0.50,0.50,0.52,0.53,0.53,0.53,0.53,0.54,0.54,0.52,0.54,0.58,0.57,0.56,0.55,0.55
FLOYD ⇧
ซึมขึ้น
1.25,1.25,1.27,1.20,1.20,1.18,1.13,1.07,1.02,0.95,0.94,0.94,1.00,0.95,0.93,0.96,0.94,0.96,0.96,0.96,0.96,0.96,0.97,1.02,1.06,0.95,0.95,0.98,1.01,0.97,0.97,0.97,0.95,0.96,0.97,1.00,0.99,1.05,1.03,1.02,1.01,1.02,1.00,1.02,1.01,1.02,1.02,0.99,0.99,0.99,0.99,1.00,1.00,0.98,0.98,0.99,0.99,1.01,1.01,1.05
CI ⇩
Sideway
0.84,0.76,0.78,0.78,0.73,0.68,0.67,0.60,0.68,0.58,0.56,0.57,0.53,0.54,0.52,0.58,0.59,0.51,0.52,0.54,0.53,0.55,0.57,0.56,0.57,0.58,0.59,0.60,0.60,0.61,0.61,0.61,0.61,0.62,0.61,0.62,0.64,0.64,0.63,0.64,0.65,0.66,0.63,0.63,0.63,0.63,0.64,0.65,0.65,0.62,0.64,0.65,0.64,0.67,0.67,0.68,0.69,0.70,0.72,0.70
SKN
ขึ้น
1.71,1.63,1.65,1.66,1.51,1.42,1.26,1.25,1.33,1.39,1.42,1.58,1.50,1.42,1.42,1.41,1.44,1.49,1.55,1.51,1.50,1.54,1.59,1.53,1.54,1.59,1.60,1.61,1.60,1.50,1.53,1.54,1.55,1.53,1.59,1.58,1.54,1.53,1.59,1.58,1.58,1.60,1.54,1.67,1.72,1.67,1.78,1.79,1.80,2.06,2.08,2.06,2.08,2.08,1.98,2.12,2.12,2.16,2.12,2.12
QH
ซึมขึ้น
2.38,2.28,2.28,2.28,2.10,2.10,1.92,1.93,1.96,1.88,1.95,1.98,1.84,1.73,1.78,1.74,1.82,1.81,1.86,1.84,1.86,1.88,2.04,2.04,2.12,2.18,2.18,2.24,2.18,2.10,2.14,2.14,2.20,2.14,2.12,2.14,2.16,2.22,2.08,2.08,2.08,1.99,1.97,2.00,2.00,2.00,2.08,2.02,2.02,2.04,2.06,2.06,2.12,2.08,2.08,2.22,2.18,2.18,2.16,2.16
TPRIME
ขึ้น
15.80,15.80,15.70,15.80,13.70,14.50,13.80,13.40,13.40,12.40,12.40,12.40,12.30,12.60,12.70,14.00,14.40,14.30,14.40,14.40,14.00,14.00,14.00,14.00,14.50,14.50,14.50,14.50,14.50,14.50,14.50,14.10,14.00,13.50,13.30,13.50,13.50,15.00,14.30,14.50,14.50,14.50,14.30,14.10,14.00,14.20,14.20,15.50,15.00,15.10,15.30,15.30,15.30,15.20,15.10,15.10,15.10,15.30,15.30,15.30
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!