หน้าแรก >> ธุรกิจการเงิน >> เงินทุนและหลักทรัพย์ >> MBKET
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

15/04/20
- [Bear] Bearish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะเป็นจุดสูงของกราฟ มีโอกาสย่อลง รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

05/06/2020 17:10
- ราคายังยืนอยู่ได้เหนือเส้นค่าเฉลี่ย และค่าเฉลี่ยยังดูสดใส มีโอกาสขึ้นต่อหรือทรงตัวในระดับนี้ได้
4
คาดการณ์โดย AI
"Overbought"
เข้าเขตซื้อมากเกินไป ราคาเพิ่มขึ้นอย่างมาก กราฟ RSI บอกว่าราคาได้ก้าวเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป ค่าปัจจุบันอยู่ที่ "89.54" ราคาที่อยู่ในระดับนี้สามารถปรับตัวย่อลงได้เนื่องจากที่ผ่านมานักลงทุนได้สะสมหุ้นเป็นจำนวนมาก แต่ก็ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าราคาจะลดลงเร็วๆนี้ เพียงแต่ราคาขึ้นสูงเร็วกว่าค่าเฉลี่ยที่ควรจะเป็นเนื่องจากมีการเข้าซื้อจำนวนมากเท่านั้น ที่สำคัญทีสุดคือพิจารณาปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยว่าแนวโน้มทิศทางราคาเป็นอย่างไร
MACD ของวันนี้คือ 0.44222 กราฟตัดขึ้นแสดงถึงมุมมองเชิงบวกของราคา ซึ่งหมายถึงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาได้ แต่ต้องพิจารณากราฟอื่นๆและทิศทางแนวโน้มของราคาด้วย คำเตือน หากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway กราฟ MACD จะไม่สามารถบอกทิศทางได้อย่างถูกต้อง
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
AMANAH
Sideway
2.46,2.42,2.08,1.91,1.85,1.72,1.92,1.97,1.69,1.59,1.63,1.68,1.73,1.73,1.81,1.73,1.78,1.74,1.98,2.14,2.26,2.40,2.58,2.58,2.50,2.38,2.52,2.50,2.64,2.62,2.60,2.86,2.76,2.82,2.78,2.80,2.82,2.76,2.64,2.64,2.74,3.04,2.86,2.82,2.82,2.80,2.86,2.86,3.02,2.90,2.86,2.86,2.96,2.86,2.82,2.86,2.86,2.84,2.90,2.90
LIT ⇧
ซึมขึ้น
2.46,2.28,2.20,2.22,2.24,2.26,2.30,2.32,2.24,2.26,2.32,2.32,2.32,2.32,2.30,2.30,2.30,2.32,2.42,2.50,2.52,2.88,3.02,3.02,2.96,2.84,2.90,2.94,3.32,3.42,3.40,3.38,3.34,3.22,3.16,3.20,3.34,3.24,3.14,3.24,3.16,3.26,3.18,3.12,3.12,3.12,3.00,3.08,3.22,3.48,3.52,3.46,3.46,3.48,3.60,3.58,3.48,3.58,3.54,3.56
AEC ⇧
ซึมขึ้น
0.21,0.20,0.20,0.22,0.21,0.20,0.21,0.21,0.20,0.19,0.19,0.19,0.19,0.18,0.18,0.16,0.17,0.18,0.17,0.17,0.18,0.18,0.18,0.19,0.20,0.21,0.21,0.21,0.21,0.21,0.20,0.20,0.20,0.22,0.22,0.21,0.21,0.20,0.20,0.21,0.21,0.21,0.21,0.21,0.24,0.27,0.31,0.35,0.33,0.32,0.29,0.29,0.29,0.25,0.22,0.20,0.20,0.23,0.26,0.29
BAY ⇧
ขึ้น
21.50,19.50,18.80,19.20,18.20,18.70,18.90,17.80,18.10,18.30,18.40,18.50,18.40,19.00,19.00,19.00,19.10,20.00,20.00,19.80,20.00,19.90,20.10,20.90,21.00,20.20,20.50,21.20,21.10,21.20,21.40,21.50,21.40,21.10,21.20,21.60,21.60,21.40,20.90,20.90,21.30,21.50,21.30,20.90,21.10,21.30,21.50,21.50,21.60,21.20,21.30,21.60,22.30,23.00,22.90,22.40,22.80,23.10,26.25,26.75
GL ⇧
ขึ้น
2.72,2.62,2.36,2.32,2.38,2.42,2.52,2.54,2.32,2.32,2.50,2.56,2.60,2.54,2.60,2.50,2.52,2.52,2.68,2.70,2.72,2.94,2.90,2.84,2.82,2.74,2.82,2.86,2.92,2.98,3.02,3.14,3.12,3.14,3.14,3.14,3.12,3.02,2.84,2.88,2.90,2.90,2.96,2.92,2.88,2.82,2.92,3.00,3.08,3.14,3.00,3.16,3.62,3.86,4.22,4.12,4.12,4.12,4.12,4.24
SGF ⇩
ซึมขึ้น
0.38,0.39,0.31,0.30,0.28,0.27,0.29,0.28,0.32,0.28,0.27,0.29,0.29,0.29,0.29,0.33,0.35,0.33,0.33,0.35,0.40,0.39,0.42,0.47,0.46,0.43,0.40,0.41,0.43,0.43,0.43,0.44,0.45,0.45,0.44,0.44,0.44,0.42,0.41,0.42,0.43,0.44,0.43,0.44,0.43,0.42,0.46,0.45,0.51,0.54,0.54,0.62,0.61,0.59,0.60,0.62,0.59,0.60,0.61,0.60
ASP ⇧
ขึ้น
1.40,1.38,1.22,1.21,1.22,1.20,1.25,1.32,1.20,1.18,1.19,1.19,1.21,1.20,1.23,1.23,1.26,1.26,1.33,1.37,1.46,1.46,1.49,1.49,1.48,1.46,1.47,1.47,1.49,1.50,1.51,1.58,1.61,1.81,1.75,1.75,1.72,1.48,1.46,1.50,1.51,1.49,1.50,1.50,1.51,1.51,1.52,1.53,1.55,1.57,1.59,1.67,1.66,1.69,1.67,1.68,1.70,1.69,1.79,1.82
MITSIB
Sideway
1.03,1.03,1.03,1.03,1.07,1.04,1.06,1.07,0.99,1.03,1.02,1.02,1.03,1.02,1.03,1.04,1.02,1.03,1.03,1.02,0.98,0.91,0.99,0.99,0.97,0.99,0.99,1.01,1.02,1.02,1.06,1.04,1.05,1.11,1.07,1.09,1.04,1.06,1.02,1.04,1.05,1.05,1.06,1.07,1.15,1.08,0.95,0.95,0.96,0.96,0.97,0.97,0.98,1.00,0.99,1.12,1.12,1.09,1.08,1.08
TIP ⇩
ซึมขึ้น
21.30,19.30,17.70,17.40,16.90,19.00,19.10,18.40,18.80,19.30,19.00,19.20,18.80,18.90,18.90,19.00,19.00,19.80,19.80,20.10,20.00,20.60,20.70,20.30,20.30,20.00,20.30,20.90,20.90,20.90,21.30,21.30,21.70,21.90,22.40,22.30,22.20,21.70,21.70,22.00,22.30,22.40,21.90,21.80,21.90,22.30,22.70,22.80,22.60,22.50,22.80,22.90,22.90,22.90,22.90,22.90,22.90,23.00,23.20,23.10
NSI ⇩
Sideway
56.25,53.00,51.25,51.50,51.75,49.25,52.50,52.25,48.25,48.25,49.00,49.00,47.00,47.00,47.00,47.00,46.75,47.00,49.25,47.50,47.50,47.75,52.75,52.50,50.25,50.25,49.75,49.75,49.50,50.00,50.00,52.50,52.00,52.00,53.00,53.00,53.00,52.00,52.00,52.00,52.00,54.25,53.50,53.75,53.75,53.75,54.75,55.00,56.00,56.00,55.25,55.00,54.25,54.25,54.00,54.00,55.50,54.50,54.50,53.00
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!