หน้าแรก >> ธุรกิจการเงิน >> ประกันภัยและประกันชีวิต >> NSI
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

27/03/2020 17:15
- ดูไม่ดี ยังไม่สดใส โอกาสลงต่อยังมี ควรระวังในการเข้าซื้อ
4
คาดการณ์โดย AI
"Oversold"
เข้าเขตขายมากเกินไป เนื่องจากมีการขายหุ้นของนักลงทุนออกมามากกว่าค่าเฉลี่ยที่ควรจะเป็น ทำให้ราคาตกลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมาก ค่า RSI วันนี้คือ 27.62 โดยในระดับนี้แสดงให้เห็นถึงการขายออกจำนวนมากซึ่งมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ แต่ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าราคาจะปรับขึ้นแน่นอน ต้องพิจารณากราฟและปัจจัยอื่นๆประกอบกัน กราฟนี้เพียงแต่บอกว่าตอนนี้มีการขายออกมาจำนวนมากซึ่งไม่ได้ยืนยันว่าทิศทางราคาเป็นอย่างไร
MACD ของวันนี้คือ -3.14472 กราฟ MACD วันนี้ตัดลงต่ำกว่า Signal แสดงถึงการอ่อนตัวของราคา ราคาอาจย่อลงได้ และเนื่องจากเส้น MACD ยังต่ำกว่าศูนย์ ราคาอาจยังอึมครึมอยู่แบบนี้อีกระยะนึง ควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย คำเตือน กราฟ MACD ไม่สามารถบอกจุดซื้อขุดขายได้อย่างถูกต้องหากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
TSI ⇩
ลง
0.50,0.49,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.51,0.51,0.51,0.51,0.51,0.50,0.49,0.47,0.48,0.48,0.48,0.45,0.45,0.44,0.44,0.44,0.43,0.45,0.45,0.46,0.45,0.45,0.44,0.44,0.43,0.43,0.43,0.45,0.45,0.46,0.44,0.44,0.44,0.44,0.41,0.43,0.43,0.40,0.40,0.38,0.40,0.40,0.40,0.43,0.42,0.38,0.38,0.40,0.40,0.36
ASAP
Sideway
1.87,1.88,1.86,1.87,1.87,1.86,1.86,1.88,1.94,2.00,2.02,1.97,1.96,1.96,1.96,1.85,1.82,1.84,1.80,1.83,1.79,1.83,1.81,1.81,1.82,1.80,1.82,1.89,1.91,1.87,1.85,1.78,1.77,1.77,1.69,1.66,1.47,1.30,1.31,1.29,1.32,1.33,1.37,1.40,1.30,1.30,1.24,1.21,1.00,0.99,0.99,1.00,0.99,1.02,1.05,1.00,0.97,1.00,1.00,1.00
KBANK ⇧
Sideway
143.50,143.00,140.00,138.50,137.50,136.00,133.00,131.50,138.00,141.50,135.00,139.00,140.00,141.50,141.00,135.50,135.50,133.50,141.50,140.50,138.00,138.50,139.50,143.00,143.50,141.00,142.50,143.00,143.50,144.00,140.00,139.00,134.00,134.50,129.50,128.00,115.50,122.50,119.00,122.00,123.50,122.50,122.50,117.00,107.00,107.00,105.50,95.50,95.50,87.75,86.00,87.25,86.50,89.25,93.00,79.25,79.00,81.50,84.00,89.25
AEONTS ⇧
ซึมลง
182.00,186.50,182.50,169.50,168.00,171.50,178.00,176.00,174.00,174.00,172.00,171.50,171.50,172.00,171.50,163.50,164.00,164.50,164.00,163.50,158.00,154.50,160.50,163.00,162.50,159.00,161.50,157.00,161.50,166.00,166.00,165.00,161.50,162.00,155.00,150.50,138.00,142.00,138.50,141.00,145.00,144.00,143.50,140.00,125.50,130.50,129.00,109.00,115.50,108.00,106.00,108.00,103.00,110.50,116.50,100.00,96.00,91.00,93.50,96.50
BFIT ⇧
ลง
28.75,30.00,29.25,30.25,31.50,32.75,32.75,33.00,32.25,32.25,31.75,31.50,32.00,32.50,32.75,31.75,30.00,30.00,30.00,30.00,28.50,29.75,30.50,31.00,32.00,33.50,35.50,35.75,35.50,37.50,37.00,37.50,39.25,41.75,41.25,40.50,40.25,41.25,37.00,34.75,41.75,44.75,47.50,46.00,42.75,44.50,42.00,34.50,34.25,33.00,29.75,29.75,29.75,33.00,34.00,29.00,24.70,22.10,23.50,24.20
SEG
Sideway
36.00,36.00,36.00,35.50,35.50,35.50,37.75,37.75,36.75,36.75,36.75,36.75,36.75,36.00,35.50,35.75,35.75,35.75,35.00,35.00,35.00,35.00,35.25,35.50,35.00,35.00,35.00,35.75,34.75,35.00,34.75,34.75,34.75,34.75,34.50,33.75,30.00,28.50,28.50,28.50,28.50,28.50,28.50,28.50,26.00,26.00,26.00,26.00,26.00,26.00,33.75,36.00,34.75,34.75,34.75,34.75,34.75,34.75,34.75,34.75
LHFG ⇧
ซึมลง
1.34,1.34,1.32,1.33,1.32,1.32,1.32,1.32,1.33,1.33,1.32,1.34,1.35,1.37,1.37,1.37,1.38,1.37,1.37,1.36,1.36,1.36,1.37,1.36,1.36,1.34,1.34,1.33,1.33,1.34,1.34,1.33,1.34,1.34,1.33,1.31,1.25,1.26,1.26,1.29,1.31,1.29,1.30,1.29,1.25,1.24,1.23,1.13,1.05,0.96,0.94,0.94,0.90,0.91,0.94,0.86,0.81,0.83,0.84,0.86
BUI ⇩
ซึมลง
12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,11.00,10.00,9.00,9.00,8.60,8.60,7.00,7.00,7.00,7.90,7.90,8.55,7.50,7.50,7.50,8.00,6.80,6.75
ML ⇧
ลง
0.88,0.87,0.88,0.88,0.88,0.88,0.88,0.87,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.91,0.86,0.90,0.85,0.88,1.00,0.95,0.91,0.92,0.93,0.92,0.92,0.89,0.88,0.88,0.88,0.87,0.87,0.87,0.87,0.85,0.82,0.70,0.74,0.67,0.70,0.76,0.74,0.76,0.77,0.74,0.76,0.75,0.53,0.55,0.52,0.52,0.52,0.50,0.50,0.50,0.47,0.41,0.41,0.41,0.42
AYUD ⇧
Sideway
38.75,39.50,39.00,39.00,39.00,39.00,39.00,39.00,39.00,38.50,39.00,39.00,39.00,39.00,39.50,39.00,39.00,39.00,39.00,39.50,39.00,38.25,39.50,39.75,39.00,39.00,39.00,39.00,39.25,38.75,39.00,39.00,39.00,39.00,38.25,38.00,37.75,38.00,37.75,37.25,37.00,37.25,38.75,37.50,34.00,33.50,34.00,30.50,30.50,28.50,30.00,29.00,28.50,30.00,29.75,27.00,29.00,29.75,29.75,30.00
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!