หน้าแรก >> ทรัพยากร >> พลังงานและสาธารณูปโภค >> PTG
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

13/05/20
- [Bear] Tweezer Top : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน ราคา High ของแท่งนี้ อาจะเป็นแนวต้านย่อมๆ รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

13/05/20
- [Bear] Bearish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รารอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

07/05/20
- [Bear] Bearish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะเป็นจุดสูงของกราฟ มีโอกาสย่อลง รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

29/05/2020 17:40
- ดูไม่ดี ยังไม่สดใส โอกาสลงต่อยังมี ควรระวังในการเข้าซื้อ
4
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 57.99
MACD ของวันนี้คือ 0.54446 กราฟ MACD วันนี้ตัดลงต่ำกว่า Signal แสดงถึงการอ่อนตัวของราคา ราคาอาจย่อลงได้ ควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย คำเตือน กราฟ MACD ไม่สามารถบอกจุดซื้อขุดขายได้อย่างถูกต้องหากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
BGRIM ⇩
ขึ้น
44.25,43.25,37.50,33.50,36.25,34.00,34.00,35.50,37.25,40.00,42.25,36.50,37.50,39.00,39.00,39.25,39.25,39.75,39.25,40.75,39.50,43.75,43.75,43.50,43.75,44.75,44.50,43.25,42.00,40.50,41.00,42.00,43.75,46.00,46.00,43.75,44.25,44.25,44.00,45.00,44.75,43.00,42.00,43.00,45.50,46.00,44.75,44.25,44.75,45.25,47.50,50.00,50.00,54.00,53.50,53.50,53.00,53.25,53.00,52.75
SUSCO ⇩
ซึมขึ้น
2.44,2.30,2.34,2.28,1.98,1.88,1.79,1.80,1.70,1.60,1.71,1.75,1.60,1.50,1.57,1.65,1.67,1.61,1.64,1.64,1.71,1.76,1.81,1.79,1.82,1.82,1.87,2.12,2.02,1.96,1.98,2.04,2.02,2.04,2.04,2.08,2.06,2.08,2.08,2.06,2.10,2.08,2.04,2.06,2.08,2.06,2.06,2.04,2.06,2.04,2.04,2.08,2.20,2.14,2.16,2.18,2.22,2.20,2.24,2.22
PTG
ซึมขึ้น
14.60,15.50,14.60,12.40,12.30,11.00,10.70,10.50,10.40,11.00,11.50,10.20,9.50,9.60,9.10,9.40,9.05,9.70,9.40,10.10,10.30,11.50,11.20,11.70,11.70,11.60,12.50,13.00,12.50,12.00,12.80,13.10,12.80,13.00,13.20,13.10,13.30,13.20,13.40,13.70,13.80,13.80,13.20,13.10,13.60,14.00,13.80,13.50,14.20,15.00,15.40,15.30,15.20,14.90,15.00,15.10,15.20,14.80,14.70,14.70
BCP ⇧
ขึ้น
20.00,20.10,20.20,18.00,18.00,15.90,15.20,14.50,14.20,15.20,15.80,13.50,13.50,14.40,14.80,14.50,14.30,15.00,15.20,17.30,18.00,19.20,18.40,18.60,18.50,18.60,18.50,19.30,19.50,18.20,18.50,18.60,18.00,17.70,18.20,18.20,18.30,18.10,18.20,18.50,18.60,18.70,19.10,19.00,19.10,19.60,19.00,18.50,19.10,20.60,21.20,21.20,21.10,20.40,20.40,20.80,20.80,20.80,21.30,22.10
SSP
Sideway
6.95,6.80,6.80,6.75,6.40,6.40,6.10,6.00,6.00,6.00,6.05,6.05,5.85,5.95,6.00,5.95,5.95,5.90,6.00,5.95,6.00,6.00,6.15,6.20,6.25,6.40,6.45,6.50,6.45,6.35,6.45,6.50,6.55,6.40,6.35,6.35,6.40,6.40,6.45,6.80,6.80,6.40,6.35,6.30,6.55,6.80,7.10,7.30,7.25,7.25,7.50,7.65,7.65,7.60,7.55,7.65,7.70,7.75,7.60,7.60
SPCG ⇩
Sideway
17.90,18.10,17.80,16.10,16.10,14.20,13.20,13.60,13.80,14.00,15.50,13.40,13.70,13.90,14.20,14.20,14.00,14.30,14.00,14.20,14.40,15.80,15.60,16.10,16.20,16.20,16.30,16.40,16.20,16.10,16.10,16.20,16.20,16.60,16.80,16.60,16.60,16.50,17.00,17.40,17.00,16.60,16.90,17.00,17.10,17.30,17.40,17.50,17.30,17.30,17.30,17.50,17.60,17.70,17.70,18.20,18.00,18.10,17.90,17.50
SCN ⇧
ซึมขึ้น
1.61,1.53,1.56,1.55,1.45,1.30,1.25,1.25,1.23,1.24,1.26,1.28,1.15,1.12,1.13,1.14,1.18,1.20,1.27,1.37,1.37,1.21,1.24,1.23,1.29,1.35,1.37,1.39,1.37,1.34,1.35,1.38,1.37,1.37,1.36,1.45,1.47,1.52,1.65,1.70,1.70,1.66,1.61,1.68,1.68,1.67,1.64,1.70,1.71,1.75,1.79,1.82,1.80,1.80,1.79,1.81,1.80,1.83,1.80,1.81
GULF ⇧
Sideway
32.7,33.7,30.3,26.2,27.1,24.8,25,25.9,27.5,31.1,27.7,28.4,29.3,29.4,29.8,29.8,30,29.8,30.2,29.7,32.4,33.6,34,35.7,35.4,35,34.9,35.25,33.25,34.25,36.00,36.50,39.00,39.25,38.00,39.00,39.50,39.50,39.00,38.75,38.75,38.25,38.00,39.25,39.75,39.50,38.50,38.25,38.00,37.25,38.00,39.00,39.25,39.25,38.75,39.00,38.50,38.00,37.00,37.75
UMS ⇩
ซึมขึ้น
0.17,0.20,0.20,0.20,0.16,0.15,0.17,0.12,0.12,0.11,0.12,0.13,0.12,0.13,0.12,0.12,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.12,0.11,0.12,0.12,0.13,0.13,0.13,0.12,0.12,0.12,0.12,0.13,0.13,0.12,0.12,0.12,0.12,0.13,0.14,0.14,0.14,0.16,0.18,0.20,0.23,0.23,0.26,0.23,0.22,0.23,0.26,0.28,0.27,0.23,0.26,0.29,0.32,0.32,0.28
AGE ⇩
Sideway
0.87,0.88,0.87,0.83,0.84,0.85,0.79,0.83,0.60,0.48,0.50,0.49,0.50,0.50,0.50,0.51,0.52,0.51,0.52,0.55,0.52,0.53,0.53,0.56,0.55,0.57,0.60,0.61,0.62,0.65,0.62,0.62,0.64,0.66,0.66,0.65,0.65,0.67,0.66,0.67,0.67,0.66,0.67,0.65,0.65,0.67,0.70,0.69,0.68,0.65,0.72,0.69,0.72,0.70,0.69,0.70,0.73,0.73,0.72,0.71
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!