หน้าแรก >> ทรัพยากร >> พลังงานและสาธารณูปโภค >> PTTEP
1
คาดการณ์โดย AI
"Overbought"
เข้าเขตซื้อมากเกินไป ราคาเพิ่มขึ้นอย่างมาก กราฟ RSI บอกว่าราคาได้ก้าวเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป ค่าปัจจุบันอยู่ที่ "72.65" ราคาที่อยู่ในระดับนี้สามารถปรับตัวย่อลงได้เนื่องจากที่ผ่านมานักลงทุนได้สะสมหุ้นเป็นจำนวนมาก แต่ก็ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าราคาจะลดลงเร็วๆนี้ เพียงแต่ราคาขึ้นสูงเร็วกว่าค่าเฉลี่ยที่ควรจะเป็นเนื่องจากมีการเข้าซื้อจำนวนมากเท่านั้น ที่สำคัญทีสุดคือพิจารณาปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยว่าแนวโน้มทิศทางราคาเป็นอย่างไร
MACD ของวันนี้คือ 3.2755 กราฟตัดขึ้นแสดงถึงมุมมองเชิงบวกของราคา ซึ่งหมายถึงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาได้ แต่ต้องพิจารณากราฟอื่นๆและทิศทางแนวโน้มของราคาด้วย คำเตือน หากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway กราฟ MACD จะไม่สามารถบอกทิศทางได้อย่างถูกต้อง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

- 17/09/2018 - On neck line bearish
"อ่อนแรง" วันก่อนหน้าปิดบวก วันต่อมาราคาเปิดกระโดดสูงกว่าราคาปิดของวันกาอนหน้าทันที จากนั้นราคาลดลงจนปิดที่ราคาติดลบ โดยปิดที่ราคาเดียวกับ low ของวันก่อน
- 24/08/2018 - On neck line bearish
- 16/08/2018 - ดันไม่ลง
- 03/08/2018 - Harami bearish
- 12/06/2018 - Gravestone Doji
- 06/06/2018 - Harami cross bearish
- 31/05/2018 - Thrust line bullish
4
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

19/09/2018 17:40
- ราคายังยืนอยู่ได้เหนือเส้นค่าเฉลี่ย และค่าเฉลี่ยยังดูสดใส มีโอกาสขึ้นต่อหรือทรงตัวในระดับนี้ได้
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
IRPC
ซึมขึ้น
5.90,6.10,5.85,5.80,5.70,5.75,5.80,5.70,5.80,5.75,6.00,5.95,5.95,5.90,6.00,6.00,6.25,6.30,6.35,6.55,6.45,6.50,6.40,6.40,6.45,6.60,6.55,6.60,6.60,6.50,6.55,6.60,6.45,6.45,6.40,6.50,6.55,6.60,6.55,6.60,6.65,6.65,6.70,6.70,6.85,6.95,6.95,6.95,6.85,6.75,6.75,6.70,6.75,6.70,6.60,6.85,6.85,6.85,6.95,6.90
QTC
Sideway
5.40,5.40,5.55,5.35,5.10,5.40,5.65,5.35,5.30,5.45,5.50,5.35,5.25,5.35,5.40,5.30,5.30,5.30,5.50,5.60,5.60,5.55,5.50,5.50,5.45,5.50,5.50,5.45,5.55,5.45,5.45,5.55,5.25,5.20,5.20,5.40,5.40,5.50,5.45,5.45,5.45,5.40,5.35,5.30,5.35,5.35,5.40,5.40,5.40,5.15,5.25,5.25,5.25,5.25,5.25,5.20,5.15,5.20,5.35,5.45
ABPIF
ซึมลง
8.45,8.50,8.45,8.50,8.45,8.50,8.50,8.50,8.45,8.45,8.50,8.50,8.50,8.55,8.50,8.45,8.50,8.50,8.50,8.55,8.50,8.50,8.50,8.50,8.55,8.50,8.50,8.55,8.55,8.55,8.55,8.60,8.55,8.60,8.60,8.60,8.65,8.70,8.70,8.75,8.75,8.75,8.75,8.85,8.90,8.95,8.95,9.00,9.00,9.00,9.00,8.90,8.90,8.95,8.35,8.35,8.40,8.35,8.40,8.45
AIE
Sideway
0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67
BPP
ซึมขึ้น
22.90,22.90,23.10,23.10,22.70,22.90,22.90,22.60,23.00,23.20,23.30,23.50,23.70,24.30,24.00,24.10,23.90,24.50,24.10,24.20,24.00,24.00,24.20,24.20,24.40,24.60,24.20,24.80,24.90,24.80,25.75,25.75,25.25,24.90,24.40,24.40,24.50,24.70,24.60,24.50,24.40,24.40,24.60,24.70,24.90,24.80,24.90,24.80,25.00,24.80,25.25,24.90,24.80,24.50,24.30,24.70,24.60,25.00,25.25,25.00
AI
Sideway
1.52,1.52,1.52,1.52,1.52,1.52,1.52,1.52,1.52,1.52,1.52,1.52,1.52,1.52,1.52,1.52,1.52,1.52,1.52,1.52,1.52,1.52,1.52,1.52,1.52,1.52,1.52,1.52,1.52,1.52,1.52,1.52,1.52,1.52,1.52,1.52,1.52,1.52,1.52,1.52,1.52,1.52,1.52,1.52,1.52,1.52,1.52,1.52,1.52,1.52,1.52,1.52,1.52,1.52,1.52,1.52,1.52,1.52,1.52,1.52
SEAOIL
Sideway
1.84,1.79,1.69,1.60,1.60,1.58,1.61,1.57,1.59,1.59,1.61,1.78,1.84,1.79,1.74,1.72,1.74,1.74,1.75,1.74,1.72,1.74,1.73,1.73,1.72,1.74,1.86,1.82,2.04,2.04,2.06,2.04,2.04,2.00,2.00,2.02,2.02,2.02,2.00,2.00,2.00,2.00,2.00,2.06,2.04,2.16,2.20,2.16,2.18,2.16,2.18,2.14,2.16,2.12,2.14,2.12,2.10,2.14,2.12,2.14
SCN
ซึมขึ้น
4.00,4.00,3.96,3.78,3.80,3.86,3.82,3.76,3.78,3.78,3.84,3.86,3.88,3.88,3.84,3.80,3.82,3.80,3.80,3.80,3.80,3.80,3.80,3.80,3.80,3.80,3.76,3.78,3.74,3.72,3.74,3.78,3.70,3.70,3.66,3.72,3.68,3.70,3.68,3.68,3.72,3.76,3.76,3.80,3.84,3.88,3.82,3.80,3.86,3.80,3.82,3.88,3.88,4.04,4.02,3.96,4.14,4.24,4.20,4.16
PTTEP
ซึมขึ้น
131.50,136.00,136.00,140.50,132.50,134.00,134.50,132.50,130.00,134.00,138.50,136.00,134.00,135.50,135.00,130.00,130.00,131.00,133.50,133.00,131.50,134.50,138.00,138.00,138.50,142.50,140.00,140.50,139.50,142.50,142.00,141.50,138.50,139.00,136.50,135.00,134.50,135.50,135.00,138.50,140.00,139.50,141.00,142.50,143.00,142.50,142.50,142.00,142.50,139.00,140.50,139.00,137.50,138.00,141.00,148.00,149.50,152.00,152.00,153.00
SR
ซึมลง
2.04,2.02,2.06,2.04,2.06,2.04,2.10,2.06,2.04,2.10,2.08,2.08,2.10,2.08,2.08,2.00,2.08,2.14,2.14,2.24,2.30,2.38,2.36,2.36,2.34,2.40,2.40,2.30,2.36,2.34,2.28,2.36,2.26,2.30,2.34,2.30,2.36,2.34,2.36,2.38,2.38,2.40,2.34,2.36,2.36,2.36,2.36,2.38,2.26,2.16,2.10,2.14,2.12,2.22,2.22,2.30,2.20,2.18,2.20,2.20
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!