หน้าแรก >> สินค้าอุตสาหกรรม >> ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ >> PTTGC
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

23/11/18
- [Bull] Bullish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาลงเป็นจุดต่ำของกราฟ อาจมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้ รอดูแท่งต่อไปปิดเหนือราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสขึ้น

21/11/18
- [Bull] Piercing Line : รูปแบบนี้หากเกิดในขาลง จะเป็นจุดต่ำของกราฟ มีโอกาสกลับตัวขึ้นได้ รอดูแท่งต่อไปปิดเหนือราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสขึ้น
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

13/12/2018 17:20
- ดูไม่ดี ยังไม่สดใส โอกาสลงต่อยังมี ควรระวังในการเข้าซื้อ
4
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 42.86
MACD ของวันนี้คือ 0.17056 กราฟ MACD วันนี้ตัดลงต่ำกว่า Signal แสดงถึงการอ่อนตัวของราคา ราคาอาจย่อลงได้ ควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย คำเตือน กราฟ MACD ไม่สามารถบอกจุดซื้อขุดขายได้อย่างถูกต้องหากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
AMC ⇩
ซึมลง
2.48,2.48,2.46,2.46,2.46,2.46,2.48,2.48,2.46,2.44,2.46,2.42,2.38,2.36,2.32,2.32,2.28,2.28,2.26,2.28,2.22,2.20,2.18,2.18,2.16,2.12,2.10,2.12,2.14,2.16,2.16,2.16,2.16,2.14,2.10,2.14,2.12,2.10,2.08,2.00,1.93,1.90,1.90,1.83,1.85,1.83,1.85,1.92,1.90,1.95,1.93,1.94,1.95,1.96,1.96,1.95,1.95,1.96,1.93,1.91
GC ⇩
Sideway
5.15,5.15,5.20,5.10,5.15,5.15,5.15,5.15,5.15,5.15,5.15,5.15,5.10,5.10,5.05,5.10,5.05,5.10,5.10,5.05,5.10,5.10,5.10,5.10,5.05,5.00,5.05,5.05,5.10,5.10,5.10,5.15,5.10,5.05,5.10,5.15,5.05,5.05,5.10,5.05,5.10,5.05,5.05,5.00,5.05,5.00,5.05,5.05,5.05,5.05,5.05,5.05,5.10,5.05,5.05,5.10,5.10,5.10,5.10,5.05
EASON ⇩
ลง
2.86,2.74,2.84,2.78,2.76,2.74,2.74,2.72,2.70,2.64,2.64,2.68,2.70,2.68,2.68,2.66,2.58,2.58,2.64,2.64,2.62,2.48,2.44,2.44,2.34,2.36,2.34,2.34,2.32,2.38,2.40,2.48,2.48,2.44,2.44,2.40,2.38,2.38,2.38,2.38,2.36,2.32,2.32,2.32,2.32,2.30,2.30,2.36,2.36,2.32,2.30,2.28,2.32,2.28,2.28,2.26,2.26,2.24,2.22,2.20
SPACK
Sideway
1.94,1.94,1.93,1.84,1.94,1.93,1.94,1.93,1.92,1.90,1.90,1.85,1.85,1.85,1.89,1.87,1.87,1.89,1.90,1.93,2.00,1.93,1.92,1.92,1.87,1.87,1.87,1.91,1.96,2.02,2.00,1.95,2.04,2.00,1.98,2.02,2.04,1.98,2.00,2.00,2.00,1.99,1.98,1.89,1.91,1.91,1.91,1.91,1.91,1.91,1.89,1.90,1.90,1.91,1.91,1.91,1.91,1.89,1.89,1.89
TSTH ⇩
Sideway
0.78,0.77,0.76,0.76,0.75,0.75,0.76,0.75,0.76,0.76,0.76,0.76,0.75,0.74,0.74,0.75,0.72,0.74,0.74,0.73,0.73,0.72,0.73,0.73,0.70,0.69,0.68,0.68,0.69,0.69,0.69,0.71,0.71,0.69,0.71,0.71,0.72,0.70,0.68,0.67,0.67,0.67,0.72,0.70,0.70,0.71,0.70,0.71,0.71,0.72,0.71,0.71,0.72,0.71,0.71,0.69,0.69,0.68,0.70,0.68
ZIGA ⇩
ลง
3.48,3.46,3.54,3.50,3.48,3.52,3.48,3.64,3.70,3.68,3.62,3.40,3.34,3.18,3.18,3.18,3.08,3.12,3.12,3.12,3.06,3.06,3.00,3.00,2.78,2.82,2.84,2.80,2.82,2.92,2.92,2.96,2.90,2.88,2.88,2.88,2.84,2.68,2.64,2.60,2.56,2.40,2.08,2.02,2.06,2.06,2.08,2.08,2.08,2.08,2.08,2.10,2.12,2.08,2.08,2.04,2.02,2.00,1.99,1.96
UBIS ⇩
Sideway
4.60,4.64,4.62,4.56,4.58,4.60,4.60,4.58,4.68,4.70,4.74,4.66,4.66,4.68,4.82,4.78,4.70,4.76,4.70,4.74,4.68,4.72,4.62,4.62,4.58,4.56,4.58,4.66,4.68,4.74,4.68,4.72,4.64,4.66,4.62,4.60,4.58,5.20,5.20,5.30,5.25,5.25,5.25,5.20,5.20,5.20,5.20,5.25,5.30,5.30,5.30,5.30,5.35,5.20,5.20,5.25,5.25,5.25,5.20,5.15
TSC
Sideway
13.40,13.40,13.50,13.40,13.40,13.30,13.30,13.30,12.90,13.20,13.20,13.20,13.20,12.90,12.90,12.90,12.90,12.90,12.70,13.30,13.20,13.20,14.00,14.00,12.80,12.80,13.70,13.70,13.00,13.50,13.50,13.40,12.90,13.00,13.30,13.30,13.70,13.60,13.60,13.60,12.80,11.50,12.00,12.10,12.90,12.70,12.80,12.90,13.10,13.20,13.00,13.00,13.20,13.10,13.10,13.10,13.10,13.00,13.00,13.00
ALUCON ⇧
Sideway
178.00,179.00,175.50,178.00,178.00,178.00,178.50,178.50,178.00,178.50,178.00,177.50,177.50,177.00,176.00,175.00,172.00,176.00,174.00,175.00,175.00,170.00,171.00,171.00,168.00,167.00,170.00,172.50,174.50,175.00,170.00,171.00,170.00,174.00,174.50,178.00,177.50,178.50,178.50,178.50,178.00,178.00,178.50,177.00,171.00,175.50,178.50,178.50,178.50,178.50,178.50,178.00,177.00,177.00,177.00,177.00,178.50,178.50,175.50,177.00
RICH
Sideway
0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!