หน้าแรก >> สินค้าอุตสาหกรรม >> เหล็ก >> RICH
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

25/02/2020 13:36
4
คาดการณ์โดย AI
"Oversold"
เข้าเขตขายมากเกินไป เนื่องจากมีการขายหุ้นของนักลงทุนออกมามากกว่าค่าเฉลี่ยที่ควรจะเป็น ทำให้ราคาตกลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมาก ค่า RSI วันนี้คือ 0 โดยในระดับนี้แสดงให้เห็นถึงการขายออกจำนวนมากซึ่งมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ แต่ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าราคาจะปรับขึ้นแน่นอน ต้องพิจารณากราฟและปัจจัยอื่นๆประกอบกัน กราฟนี้เพียงแต่บอกว่าตอนนี้มีการขายออกมาจำนวนมากซึ่งไม่ได้ยืนยันว่าทิศทางราคาเป็นอย่างไร
กราฟ MACD กับเส้น Signal มีค่าเท่ากัน ควรพิจารณากราฟอื่นๆและปัจจัยอื่นๆประกอบการตัดสินใจ
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
KCM ⇩
ลง
0.58,0.58,0.58,0.57,0.57,0.58,0.56,0.58,0.57,0.56,0.55,0.55,0.57,0.56,0.56,0.57,0.56,0.57,0.57,0.56,0.56,0.56,0.57,0.56,0.55,0.56,0.55,0.55,0.56,0.56,0.55,0.55,0.56,0.55,0.54,0.53,0.53,0.52,0.52,0.50,0.49,0.50,0.50,0.49,0.48,0.50,0.49,0.49,0.50,0.50,0.49,0.50,0.49,0.50,0.47,0.48,0.47,0.47,0.44,0.41
TPBI ⇧
ลง
4.28,4.24,4.24,4.24,4.12,4.12,4.30,4.30,4.24,4.22,4.22,4.20,4.20,4.20,4.20,4.20,4.20,4.14,4.10,4.16,4.12,4.12,4.08,4.10,4.08,4.04,4.04,4.10,4.14,4.10,4.04,4.00,4.08,4.08,4.00,3.98,4.02,4.10,4.00,3.98,3.90,3.94,3.96,3.94,3.94,3.94,3.92,3.90,3.86,3.86,3.98,3.98,3.96,3.96,3.96,3.92,3.80,3.80,3.72,3.74
SSSC
Sideway
2.08,2.08,2.08,2.06,2.08,2.08,2.06,2.08,2.08,2.06,2.06,2.02,2.02,2.02,2.06,2.06,2.04,2.04,2.08,2.06,2.06,2.06,2.10,2.10,2.04,2.04,2.04,2.08,2.10,2.08,2.06,2.08,2.06,2.06,2.08,2.06,2.08,2.06,2.06,2.04,2.04,2.04,2.04,2.00,2.00,2.04,2.06,2.04,2.06,2.02,2.04,2.06,2.04,2.04,2.04,2.04,2.04,2.08,2.04,2.04
SMIT ⇩
Sideway
4.10,4.12,4.08,4.00,4.00,4.00,4.02,4.00,3.94,3.92,3.84,3.84,3.80,3.84,3.76,3.72,3.72,3.72,3.74,3.76,3.74,3.76,3.80,3.82,3.76,3.72,3.72,3.74,3.78,3.76,3.78,3.78,3.80,3.88,3.92,3.90,3.82,3.82,3.82,3.76,3.76,3.78,3.80,3.78,3.78,3.78,3.80,3.80,3.80,3.80,3.82,3.82,3.80,3.78,3.78,3.78,3.78,3.78,3.76,3.74
CEN
ลง
0.61,0.61,0.61,0.61,0.60,0.60,0.61,0.59,0.60,0.61,0.59,0.60,0.60,0.60,0.59,0.59,0.60,0.59,0.59,0.60,0.61,0.60,0.60,0.59,0.60,0.61,0.60,0.60,0.59,0.60,0.60,0.62,0.60,0.61,0.59,0.60,0.60,0.60,0.59,0.56,0.56,0.57,0.58,0.57,0.54,0.52,0.55,0.54,0.56,0.55,0.53,0.52,0.53,0.54,0.54,0.55,0.54,0.54,0.51,0.51
AH
ซึมลง
13.50,13.50,13.40,13.40,13.30,13.30,12.80,12.70,12.40,12.50,12.60,12.90,13.90,14.00,13.80,14.00,14.00,13.80,13.80,14.00,14.00,14.80,14.60,14.40,14.10,14.20,13.70,14.20,14.30,14.50,14.60,14.50,14.50,15.30,15.60,15.40,15.50,15.30,14.60,14.10,14.00,13.90,13.90,13.70,13.60,14.00,13.90,13.70,14.10,13.70,13.80,13.80,13.70,13.70,13.60,13.40,13.10,13.20,12.50,12.50
SAT ⇩
Sideway
15.90,15.80,15.70,15.50,15.60,15.60,15.50,15.60,15.40,15.50,15.60,15.60,15.50,15.70,15.60,15.60,15.60,15.60,15.60,15.20,15.50,15.60,15.70,15.80,15.40,15.50,15.20,15.50,15.10,15.20,15.20,15.20,14.70,14.60,14.00,13.50,13.10,13.60,13.70,13.30,13.20,12.90,12.80,12.70,13.00,13.00,13.40,13.40,13.60,13.20,13.20,13.20,13.80,13.70,13.60,13.50,13.40,14.00,14.10,13.80
KKC
ลง
0.84,0.83,0.82,0.82,0.82,0.82,0.82,0.82,0.82,0.82,0.82,0.82,0.78,0.80,0.81,0.81,0.80,0.80,0.80,0.80,0.80,0.80,0.80,0.80,0.78,0.78,0.77,0.78,0.78,0.78,0.79,0.79,0.79,0.78,0.72,0.71,0.72,0.73,0.73,0.71,0.72,0.72,0.70,0.66,0.63,0.67,0.64,0.66,0.64,0.67,0.67,0.63,0.66,0.65,0.64,0.64,0.64,0.64,0.57,0.57
COLOR ⇩
Sideway
1.12,1.11,1.11,1.10,1.12,1.05,1.05,1.05,1.04,1.04,1.07,1.07,1.07,1.08,1.08,1.08,1.03,1.06,1.06,1.06,1.05,1.06,1.07,1.07,1.07,1.04,1.01,1.03,1.03,1.03,1.04,1.04,1.04,1.03,1.04,1.03,1.03,1.03,1.02,1.03,1.04,1.04,1.04,1.03,1.04,1.04,1.03,1.03,1.04,1.05,1.05,1.05,1.05,1.05,1.05,1.05,1.05,1.04,1.04,1.02
TKT ⇩
ลง
1.08,1.08,1.04,1.05,1.05,1.05,1.03,1.03,1.01,1.00,0.98,0.99,0.90,0.89,0.90,0.91,0.92,0.91,0.92,0.93,0.94,0.98,0.99,1.01,1.00,1.01,0.99,1.00,0.99,1.00,0.96,0.90,0.97,0.96,0.94,0.95,0.96,0.95,0.97,0.95,0.95,0.95,0.96,0.96,0.96,0.91,0.94,0.94,0.94,0.87,0.90,0.89,0.90,0.89,0.86,0.86,0.83,0.83,0.84,0.79
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!