หน้าแรก >> ธุรกิจการเงิน >> ธนาคาร >> SCB
1
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 58.94
MACD ของวันนี้คือ 1.942 กราฟ MACD วันนี้ตัดลงต่ำกว่า Signal แสดงถึงการอ่อนตัวของราคา ราคาอาจย่อลงได้ ควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย คำเตือน กราฟ MACD ไม่สามารถบอกจุดซื้อขุดขายได้อย่างถูกต้องหากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

19/09/18
- [Bear] Bearish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รารอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

06/09/18
- [Bull] Tweezer Bottom : รูปแบบนี้หากเกิดในขาลง จะเป็นจุดต่ำของกราฟ มีโอกาสกลับตัวขึ้นได้ รอดูแท่งต่อไปปิดเหนือราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสขึ้น

06/09/18
- [Bull] Bullish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาลง จะเป็นจุดต่ำของกราฟ มีโอกาสกลับตัวขึ้นได้ รอดูแท่งต่อไปปิดเหนือราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสขึ้น

03/09/18
- [Bear] Bearish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รารอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

22/08/18
- [Bear] Shooting Star : หากรูปแบบนี้อยู่ในช่วงขาขึ้น แสดงว่ามีโอกาสกลับตัวลง ยิ่งหางยาวยิ่งโอกาสลงสูง ถ้าแท่งต่อไปราคาปิดต่ำกว่า Close ของแท่งนี้จะมีโอกาสลงสูง

21/08/18
- [Bear] Tweezer Top : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน ราคา High ของแท่งนี้ อาจะเป็นแนวต้านย่อมๆ รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

21/08/18
- [Bear] Bearish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รารอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

10/08/18
- [Bear] Bearish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รารอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

23/07/18
- [Neutral] Spinning Top : ตลาดกำลังเลือกว่าจะไปทางไหน แท่งรูปแบบนี้แสดงถึงความไม่แน่นอนในทิศทาง รอดูว่าตลาดจะไปทิศทางไหน
4
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

21/09/2018 17:10
- ราคายังยืนอยู่ได้เหนือเส้นค่าเฉลี่ย และค่าเฉลี่ยยังดูสดใส มีโอกาสขึ้นต่อหรือทรงตัวในระดับนี้ได้
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
KTC
ขึ้น
34.8,34.9,35.2,35.4,36.2,36.8,34.8,34.7,34.1,34.6,35.7,35.4,33,23.1,29,31.5,32.25,31.75,32,28,27.5,28,28.75,29,29,28.75,29.25,29.00,29.00,29.25,28.50,27.75,26.50,27.50,28.25,28.75,28.50,29.75,29.75,29.75,29.75,29.50,29.25,29.50,31.75,31.50,31.25,29.75,30.25,30.75,31.00,31.00,31.25,32.50,32.75,32.25,33.00,34.00,34.00,35.50
PE
Sideway
0.33,0.33,0.33,0.33,0.32,0.31,0.31,0.31,0.32,0.32,0.33,0.31,0.31,0.31,0.32,0.33,0.32,0.32,0.32,0.33,0.33,0.33,0.33,0.33,0.33,0.32,0.33,0.36,0.36,0.34,0.33,0.33,0.33,0.24,0.29,0.27,0.27,0.27,0.26,0.26,0.25,0.24,0.26,0.27,0.25,0.26,0.27,0.26,0.25,0.24,0.26,0.25,0.25,0.23,0.23,0.23,0.24,0.24,0.24,0.24
KCAR
ซึมลง
13.60,13.30,13.30,13.40,13.30,13.30,13.20,13.20,13.30,13.20,13.30,13.40,13.50,13.60,13.90,13.90,14.00,14.00,13.90,13.90,13.90,13.90,14.00,14.00,13.90,14.00,14.00,14.00,13.80,14.00,13.30,13.40,13.50,13.50,13.60,13.30,13.30,12.90,12.90,13.00,13.20,12.80,12.80,13.00,12.80,12.80,13.00,12.90,12.90,12.80,12.80,12.70,12.70,12.80,12.80,12.90,12.80,12.80,12.90,12.80
KBANK
Sideway
189.50,194.00,193.00,194.50,194.50,194.50,197.00,193.50,195.50,195.00,195.00,194.50,193.50,197.50,199.50,198.50,210.00,213.00,208.00,210.00,215.00,215.00,217.00,217.00,212.00,216.00,217.00,214.00,216.00,217.00,217.00,215.00,213.00,212.00,215.00,216.00,216.00,217.00,217.00,215.00,218.00,215.00,215.00,213.00,211.00,212.00,212.00,208.00,210.00,208.00,208.00,203.00,206.00,214.00,217.00,212.00,216.00,216.00,214.00,217.00
KKP
Sideway
67.00,67.75,69.00,69.25,69.25,68.25,68.50,69.75,71.75,71.50,70.75,71.50,69.75,70.25,71.25,72.25,73.00,72.00,71.25,72.50,72.75,72.75,72.50,74.75,73.75,74.75,74.50,74.25,75.00,75.75,76.00,76.25,74.25,74.75,75.00,75.00,75.00,75.00,75.00,75.00,76.25,76.75,76.50,76.75,77.25,76.75,76.50,73.25,73.75,74.25,74.50,74.25,74.50,75.50,75.50,75.00,75.50,75.00,75.75,75.00
ML
ซึมขึ้น
1.00,1.00,1.00,1.00,0.99,0.99,0.99,1.00,0.99,0.99,1.01,1.00,1.00,1.00,0.99,1.01,1.01,1.03,0.99,1.00,1.02,1.02,1.02,1.01,1.06,1.03,1.09,1.08,1.08,1.09,1.07,1.06,1.05,1.06,1.05,1.05,1.07,1.05,1.04,1.06,1.06,1.05,1.07,1.07,1.06,1.06,1.06,1.03,1.05,1.05,1.05,1.02,1.03,1.06,1.05,1.04,1.06,1.07,1.09,1.09
BROOK
Sideway
0.54,0.53,0.53,0.54,0.53,0.53,0.54,0.54,0.54,0.55,0.55,0.55,0.55,0.53,0.54,0.55,0.55,0.55,0.55,0.55,0.56,0.56,0.56,0.56,0.57,0.57,0.57,0.58,0.58,0.59,0.59,0.59,0.58,0.58,0.58,0.57,0.57,0.55,0.55,0.55,0.55,0.55,0.54,0.53,0.53,0.53,0.53,0.53,0.53,0.53,0.53,0.54,0.53,0.54,0.54,0.54,0.56,0.57,0.57,0.57
TK
Sideway
10.80,10.60,10.50,11.00,10.80,10.70,10.70,10.70,10.90,10.80,10.80,10.80,10.70,10.60,10.60,10.60,10.70,11.00,10.90,11.40,11.50,11.50,11.60,11.70,11.50,11.40,11.10,11.20,11.40,11.10,10.90,10.80,10.60,10.80,11.10,11.20,11.10,11.10,11.10,11.00,11.00,11.00,11.10,11.20,11.30,11.50,11.80,11.60,11.30,11.40,11.20,11.20,11.30,11.50,11.60,11.60,11.70,11.90,11.80,11.30
ASP
Sideway
3.72,3.70,3.70,3.72,3.72,3.72,3.76,3.82,3.80,3.76,3.78,3.80,3.78,3.78,3.78,3.80,3.80,3.82,3.82,3.88,3.88,3.88,3.88,3.88,3.88,3.90,3.86,3.88,3.88,3.90,3.88,3.82,3.84,3.88,3.86,3.88,3.88,3.92,3.92,3.88,3.82,3.84,3.84,3.84,3.82,3.84,3.80,3.80,3.78,3.80,3.82,3.78,3.80,3.82,3.84,3.84,3.86,3.88,3.88,3.84
KTB
ขึ้น
16.80,16.70,16.90,17.00,17.10,17.20,17.30,17.40,17.60,17.60,17.50,17.60,17.50,18.00,18.10,18.20,18.20,18.40,18.70,18.80,19.00,19.00,19.00,19.30,19.00,19.30,18.90,19.10,19.20,19.40,19.40,19.40,19.30,19.40,19.40,19.50,19.40,19.50,19.50,19.50,19.50,19.50,19.50,19.40,19.40,19.20,19.20,18.90,19.20,19.40,19.30,19.00,19.20,19.70,20.00,19.80,20.20,20.40,20.10,20.30
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!