หน้าแรก >> บริการ >> MAI >> SE
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

14/04/20
- [Bear] Dark Cloud Cover : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น อาจเป็นจุดสูงของกราฟแล้ว มีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

20/03/20
- [Bull] Piercing Line : รูปแบบนี้หากเกิดในขาลง จะเป็นจุดต่ำของกราฟ มีโอกาสกลับตัวขึ้นได้ รอดูแท่งต่อไปปิดเหนือราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสขึ้น
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

05/06/2020 17:49
- ดูเหมือนจะเริ่มสดใส เฉลี่ยราคาเริ่มกลับตัวขึ้น หากราคาวิ่งสูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ยได้ก็มีโอกาสขึ้นได้
4
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 52.83
MACD ของวันนี้คือ 0.0159 กราฟ MACD วันนี้ตัดลงต่ำกว่า Signal แสดงถึงการอ่อนตัวของราคา ราคาอาจย่อลงได้ ควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย คำเตือน กราฟ MACD ไม่สามารถบอกจุดซื้อขุดขายได้อย่างถูกต้องหากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
NCL ⇧
Sideway
0.87,0.88,0.80,0.79,0.81,0.79,0.82,0.78,0.80,0.72,0.70,0.75,0.75,0.69,0.73,0.75,0.75,0.69,0.78,0.68,0.68,0.68,0.69,0.69,0.71,0.70,0.67,0.69,0.70,0.70,0.69,0.70,0.70,0.71,0.69,0.67,0.67,0.69,0.69,0.68,0.65,0.69,0.65,0.66,0.67,0.63,0.66,0.65,0.67,0.69,0.68,0.68,0.69,0.68,0.67,0.67,0.66,0.67,0.66,0.69
AS
Sideway
1.17,1.15,0.90,1.15,0.98,0.86,0.96,0.97,0.94,0.86,0.90,0.86,0.85,0.82,0.84,0.80,0.82,0.86,0.86,0.85,0.86,0.93,1.01,1.13,0.99,0.95,0.97,0.97,0.99,0.97,0.98,0.97,0.99,1.05,1.03,1.10,1.22,1.20,1.19,1.28,1.30,1.48,1.50,1.50,1.50,1.51,1.51,1.52,1.51,1.48,1.51,1.50,1.49,1.49,1.46,1.48,1.47,1.47,1.48,1.48
TH ⇧
ซึมขึ้น
0.48,0.49,0.52,0.51,0.51,0.51,0.52,0.53,0.50,0.50,0.49,0.49,0.49,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.49,0.49,0.49,0.50,0.56,0.49,0.49,0.49,0.49,0.49,0.48,0.47,0.44,0.46,0.46,0.47,0.45,0.46,0.45,0.44,0.43,0.43,0.44,0.43,0.45,0.41,0.43,0.42,0.43,0.47,0.46,0.44,0.47,0.47,0.50,0.49,0.50,0.48,0.50,0.50,0.50,0.51
SONIC ⇧
Sideway
0.87,0.90,0.84,0.84,0.83,0.84,0.84,0.85,0.84,0.76,0.77,0.77,0.77,0.77,0.79,0.79,0.78,0.77,0.78,0.79,0.79,0.80,0.81,0.88,0.90,0.91,0.91,0.93,0.93,0.93,0.94,1.01,1.04,1.01,1.03,1.01,1.01,0.98,0.99,0.99,1.01,1.01,1.04,1.07,1.05,1.05,1.04,1.04,1.00,1.01,1.00,1.09,1.08,1.08,1.08,1.07,1.06,1.06,1.06,1.07
BEAUTY ⇧
Sideway
1.64,1.56,1.40,1.34,1.31,1.32,1.40,1.42,1.21,1.12,1.16,1.22,1.22,1.21,1.28,1.30,1.35,1.32,1.48,1.45,1.49,1.49,1.55,1.57,1.59,1.62,1.56,1.59,1.63,1.62,1.64,1.61,1.62,1.86,1.80,1.81,1.81,1.78,1.72,1.79,1.76,1.80,1.78,1.79,1.73,1.71,1.70,1.72,1.78,1.74,1.81,1.95,1.92,1.98,1.90,1.75,1.76,1.76,1.77,1.80
MIDA ⇧
ขึ้น
0.31,0.31,0.30,0.30,0.30,0.29,0.29,0.28,0.27,0.25,0.26,0.26,0.27,0.27,0.27,0.25,0.25,0.25,0.26,0.26,0.28,0.31,0.31,0.32,0.30,0.30,0.31,0.31,0.30,0.31,0.31,0.31,0.31,0.31,0.31,0.31,0.31,0.30,0.29,0.29,0.29,0.31,0.30,0.30,0.31,0.31,0.32,0.33,0.32,0.33,0.34,0.34,0.35,0.36,0.36,0.35,0.34,0.34,0.39,0.42
BJC ⇧
ขึ้น
33.00,33.75,34.75,36.75,38.25,39.50,41.00,35.50,37.75,40.50,40.00,39.75,39.75,40.50,39.25,40.00,38.25,41.00,40.50,41.50,42.25,42.50,42.25,43.00,40.75,39.25,39.75,43.75,42.25,42.25,42.25,41.75,41.25,41.25,41.50,40.50,40.25,38.00,36.00,36.75,39.00,39.00,38.75,37.25,37.00,37.25,37.75,40.50,40.50,40.00,39.50,40.00,41.75,41.50,41.00,42.50,42.00,42.25,42.75,45.00
MACO ⇧
ซึมลง
0.57,0.59,0.53,0.54,0.54,0.49,0.51,0.53,0.48,0.47,0.49,0.49,0.51,0.49,0.56,0.56,0.56,0.56,0.64,0.65,0.65,0.67,0.70,0.80,0.82,0.75,0.81,0.84,0.84,0.82,0.80,0.84,0.82,0.82,0.80,0.80,0.80,0.79,0.77,0.78,0.78,0.79,0.79,0.77,0.75,0.72,0.73,0.73,0.72,0.70,0.65,0.62,0.65,0.67,0.71,0.70,0.69,0.68,0.67,0.68
JWD
ซึมขึ้น
6.00,5.45,4.96,4.98,5.10,5.10,5.25,5.65,4.96,4.96,5.00,5.10,5.10,5.15,5.20,5.40,5.35,5.35,5.60,5.70,5.85,5.85,5.90,6.20,5.90,5.80,6.10,6.10,6.15,6.25,6.50,6.70,6.60,6.60,6.55,6.50,6.70,6.45,6.20,6.05,6.15,6.40,6.40,6.60,6.30,6.30,6.45,6.55,6.55,6.50,6.35,6.45,6.55,6.50,6.75,6.80,6.70,6.90,6.80,6.80
CPW ⇧
ขึ้น
1.32,1.36,1.33,1.15,1.11,1.00,0.96,0.96,0.96,1.06,0.92,0.89,0.90,0.90,0.92,0.93,0.92,0.92,0.92,0.91,1.01,1.00,1.05,1.13,1.15,1.23,1.18,1.13,1.18,1.19,1.20,1.17,1.25,1.26,1.25,1.24,1.24,1.23,1.19,1.11,1.10,1.12,1.13,1.13,1.10,1.10,1.14,1.17,1.16,1.23,1.30,1.49,1.61,1.55,1.59,1.53,1.60,1.60,1.72,1.73
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!