หน้าแรก >> สินค้าอุตสาหกรรม >> บรรจุภัณฑ์ >> SITHAI
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

19/03/20
- [Bull] Inverted Hammer : รูปแบบนี้หากเกิดในขาลง จะเป็นจุดต่ำของกราฟ มีโอกาสกลับตัวขึ้นได้ รอดูแท่งต่อไปปิดเหนือ Body ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสขึ้น

09/03/20
- [Neutral] Spinning Top : ตลาดกำลังเลือกว่าจะไปทางไหน แท่งรูปแบบนี้แสดงถึงความไม่แน่นอนในทิศทาง รอดูว่าตลาดจะไปทิศทางไหน
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

27/03/2020 17:20
- ดูไม่ดี ยังไม่สดใส โอกาสลงต่อยังมี ควรระวังในการเข้าซื้อ
4
คาดการณ์โดย AI
วันนี้ฝั่งขายเป็นผ่ายนำตลาด ราคาอ่อนตัวลงกว่าค่าเเฉลี่ย ยังไม่มีความแข็งแกร่งพอที่จะปรับตัวขึ้นอย่างสดใส อย่างไรก็ตามควรพิจารณาแนวโน้มราคาจากกราฟอื่นๆและข่าวเพื่อดูว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรต่อไป RSI วันนี้คือ 39.62
MACD ของวันนี้คือ -0.02865 กราฟตัดขึ้นแสดงถึงมุมมองเชิงบวกของราคา ซึ่งหมายถึงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาได้ และเนื่องจากเส้น MACD ยังต่ำกว่าศูนย์ ราคาอาจยังอึมครึมอยู่แบบนี้อีกระยะนึง แต่ต้องพิจารณากราฟอื่นๆและทิศทางแนวโน้มของราคาด้วย คำเตือน หากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway กราฟ MACD จะไม่สามารถบอกทิศทางได้อย่างถูกต้อง
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
THE
ซึมลง
2.02,2.00,2.00,1.99,2.00,1.90,1.95,1.96,2.06,1.97,1.97,1.86,1.70,1.54,1.48,1.48,1.60,1.65,1.65,1.65,1.68,1.75,1.80,1.92,1.93,1.88,1.97,1.92,1.92,1.92,1.91,1.91,1.89,1.89,1.89,1.89,1.56,1.44,1.38,1.35,1.37,1.37,1.38,1.35,1.32,1.31,1.34,1.31,1.30,1.28,1.20,1.24,1.20,1.20,1.26,1.24,1.24,1.26,1.28,1.28
TMI ⇩
ลง
0.70,0.69,0.69,0.69,0.69,0.69,0.69,0.70,0.71,0.70,0.70,0.70,0.69,0.70,0.70,0.70,0.69,0.70,0.71,0.71,0.71,0.72,0.72,0.72,0.72,0.72,0.72,0.73,0.72,0.73,0.72,0.72,0.73,0.73,0.73,0.71,0.71,0.70,0.70,0.70,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.70,0.70,0.70,0.68,0.68,0.65,0.66,0.66,0.66,0.66,0.65,0.63,0.64,0.64,0.63
TSC
ซึมลง
12.20,12.40,12.30,12.50,12.30,12.40,12.50,12.40,12.40,12.40,12.60,12.70,12.70,12.70,12.80,12.50,11.20,11.10,11.10,10.80,10.70,10.70,10.50,10.50,10.70,10.60,10.60,10.60,10.60,10.50,10.10,10.30,10.30,10.30,10.30,10.30,10.30,10.40,10.30,10.00,10.10,10.10,10.40,10.30,10.00,10.00,10.10,9.10,8.90,9.00,9.20,9.20,9.20,9.20,9.30,9.30,8.80,8.80,8.80,8.80
ADB ⇩
Sideway
0.63,0.60,0.59,0.59,0.59,0.59,0.60,0.60,0.61,0.60,0.60,0.63,0.54,0.60,0.58,0.55,0.55,0.52,0.51,0.52,0.52,0.51,0.53,0.53,0.53,0.54,0.54,0.53,0.53,0.54,0.51,0.50,0.48,0.47,0.48,0.43,0.44,0.42,0.41,0.38,0.35,0.37,0.37,0.38,0.37,0.35,0.36,0.36,0.35,0.34,0.36,0.37,0.40,0.37,0.39,0.37,0.40,0.38,0.39,0.38
STARK ⇩
ซึมลง
2.06,2.10,2.08,2.24,2.26,2.32,2.24,2.22,2.24,2.26,2.22,2.20,2.26,2.24,2.24,2.20,2.16,2.18,2.18,2.16,2.14,2.14,2.14,2.20,2.20,2.14,2.26,2.26,2.18,2.20,2.20,2.20,2.18,2.20,2.14,2.14,2.00,2.02,2.02,2.02,2.04,2.02,2.02,2.00,1.98,2.00,1.99,1.95,1.94,1.80,1.76,1.90,1.87,1.93,1.96,1.87,1.84,1.85,1.86,1.85
PCSGH ⇩
ลง
5.90,5.90,5.90,5.85,5.80,5.50,5.70,5.70,5.55,5.65,5.65,5.65,5.75,5.75,5.75,5.70,6.05,6.00,5.95,5.60,5.55,5.60,5.55,5.55,6.00,5.60,5.60,5.90,5.90,6.00,5.85,6.00,5.65,5.60,5.55,5.65,5.55,5.60,5.60,5.55,5.55,5.60,5.50,5.40,5.15,5.20,5.10,5.00,4.88,4.80,4.80,4.80,4.68,4.64,4.80,4.80,5.00,5.00,4.60,4.48
SMIT ⇧
Sideway
3.76,3.72,3.72,3.74,3.78,3.76,3.78,3.78,3.80,3.88,3.92,3.90,3.82,3.82,3.82,3.76,3.76,3.78,3.80,3.78,3.78,3.78,3.80,3.80,3.80,3.80,3.82,3.82,3.80,3.78,3.78,3.78,3.78,3.78,3.76,3.76,3.66,3.68,3.62,3.32,3.36,3.40,3.42,3.38,3.20,3.22,3.12,3.10,3.08,3.00,3.06,3.02,2.90,2.88,2.94,2.88,2.88,2.90,2.90,2.94
HTECH ⇧
Sideway
3.14,3.18,3.12,3.20,3.22,3.20,3.14,3.20,3.20,3.16,3.20,3.12,3.14,3.14,3.12,3.08,2.98,3.00,2.96,3.04,2.94,3.04,2.94,2.96,2.90,2.82,2.82,2.80,2.74,2.74,2.76,2.52,2.44,2.34,2.16,2.02,1.90,2.02,2.00,1.98,2.02,2.00,2.02,2.00,1.92,1.88,1.86,1.64,1.51,1.45,1.34,1.39,1.42,1.47,1.45,1.24,1.25,1.29,1.32,1.34
TYCN ⇩
ลง
2.22,2.24,2.24,2.24,2.24,2.20,2.22,2.20,2.24,2.24,2.24,2.20,2.20,2.20,2.20,2.16,2.16,2.16,2.18,2.18,2.20,2.20,2.20,2.18,2.18,2.18,2.18,2.18,2.18,2.18,2.18,2.18,2.16,2.14,2.00,2.00,1.98,2.02,2.02,2.00,2.00,2.00,2.00,1.98,1.98,1.90,1.90,1.88,1.88,1.80,1.80,1.81,1.81,1.60,1.60,1.83,1.80,1.68,1.68,1.58
CPT ⇩
Sideway
0.81,0.79,0.79,0.79,0.79,0.80,0.81,0.79,0.80,0.80,0.79,0.79,0.77,0.76,0.77,0.78,0.76,0.75,0.76,0.75,0.76,0.75,0.76,0.74,0.74,0.75,0.74,0.75,0.74,0.74,0.74,0.73,0.73,0.72,0.71,0.69,0.66,0.55,0.60,0.61,0.60,0.63,0.64,0.63,0.65,0.60,0.61,0.63,0.57,0.60,0.60,0.60,0.60,0.60,0.60,0.59,0.61,0.62,0.65,0.62
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!