หน้าแรก >> บริการ >> MAI >> SONIC
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

14/05/20
- [Bear] Dark Cloud Cover : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น อาจเป็นจุดสูงของกราฟแล้ว มีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

07/05/20
- [Bull] Bullish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาลงเป็นจุดต่ำของกราฟ อาจมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้ รอดูแท่งต่อไปปิดเหนือราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสขึ้น
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

05/06/2020 17:49
- ชลอตัว ดูเหมือนจะหมดแรงขึ้นต่อ อาจพักฐานหรือย่อลงได้
4
คาดการณ์โดย AI
ฝั่งซื้อยังเป็นฝ่ายคุมตลาด ค่า RSI วันนี้คือ 61.94 ทิศทางยังอยู่ในระดับบน หรือพูดง่ายๆว่าคนส่วนใหญ่ยังมีหุ้นอยู่ในมือ ทั้งนี้ทั้งนั้นควรพิจารณากราฟอื่นๆประกอบการพิจารณา ควรดูว่าทิศทางราคาเป็นอย่างไรก่อนการตัดสินใจ
MACD ของวันนี้คือ 0.02797 กราฟ MACD วันนี้ตัดลงต่ำกว่า Signal แสดงถึงการอ่อนตัวของราคา ราคาอาจย่อลงได้ ควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย คำเตือน กราฟ MACD ไม่สามารถบอกจุดซื้อขุดขายได้อย่างถูกต้องหากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
D ⇩
Sideway
3.08,3.02,2.76,2.72,2.58,2.56,2.58,2.54,2.58,2.20,2.22,2.24,2.24,2.18,2.16,2.14,2.16,2.20,2.20,2.28,2.58,2.58,2.64,2.58,2.56,2.50,2.58,2.50,2.60,2.74,2.74,2.80,2.82,3.24,3.38,3.88,3.74,3.64,3.52,3.54,3.54,3.60,3.64,3.62,3.60,3.56,3.50,3.54,3.66,3.60,3.58,3.58,3.60,3.56,3.56,3.54,3.50,3.50,3.50,3.48
THMUI ⇩
Sideway
0.38,0.39,0.34,0.30,0.32,0.34,0.33,0.35,0.39,0.34,0.35,0.37,0.35,0.35,0.33,0.36,0.35,0.35,0.39,0.39,0.42,0.44,0.42,0.43,0.41,0.42,0.40,0.41,0.43,0.46,0.49,0.50,0.51,0.49,0.50,0.48,0.51,0.50,0.50,0.50,0.52,0.50,0.49,0.51,0.48,0.49,0.49,0.49,0.56,0.57,0.55,0.55,0.59,0.60,0.58,0.56,0.56,0.56,0.57,0.56
SINGER ⇩
ขึ้น
4.30,4.10,3.74,3.78,3.82,3.82,3.98,4.24,3.82,3.76,3.82,4.00,4.00,3.96,4.12,4.14,4.18,4.18,4.46,4.50,4.78,4.88,5.00,5.05,4.96,4.86,4.96,5.05,5.10,5.05,5.10,5.40,5.50,5.70,5.55,5.55,5.55,5.65,5.45,5.50,5.95,6.80,7.05,7.20,7.25,7.65,7.90,8.20,8.35,8.35,8.45,8.45,8.40,8.45,8.25,9.45,9.95,10.00,10.40,10.20
PLANB ⇧
ขึ้น
4.40,4.16,3.68,3.66,3.22,3.00,3.10,3.04,3.40,2.90,2.64,2.54,2.74,2.90,2.82,2.96,2.82,2.92,2.98,3.42,3.74,3.78,3.88,4.20,4.26,4.02,3.72,3.98,4.30,4.14,4.10,4.52,4.40,4.48,4.34,4.56,4.94,4.80,4.80,5.30,5.65,5.70,5.60,5.30,5.35,5.30,5.40,5.45,5.30,5.35,5.35,6.00,5.85,5.70,5.50,5.80,5.85,5.90,5.85,6.10
JKN ⇩
Sideway
3.62,3.64,3.50,3.50,3.52,3.50,3.66,3.70,3.40,3.40,3.50,3.52,3.50,3.50,3.42,3.42,3.46,3.46,3.64,3.76,3.84,3.86,3.92,3.90,3.82,3.70,3.82,4.02,4.04,3.94,4.02,4.16,4.12,4.12,4.12,4.36,4.34,4.20,3.98,4.04,4.14,4.34,4.22,4.30,4.90,4.96,5.00,5.25,5.20,5.15,5.20,5.45,5.40,5.30,5.40,5.30,5.40,5.50,5.45,5.40
MVP ⇧
ขึ้น
1.49,1.49,1.44,1.44,1.35,1.37,1.35,1.35,1.33,1.30,1.25,1.20,1.20,1.19,1.19,1.20,1.18,1.20,1.11,1.23,1.23,1.13,1.14,1.20,1.16,1.11,1.09,1.09,1.11,1.11,1.11,1.11,1.11,1.10,1.13,1.11,1.12,1.08,1.09,1.08,1.08,1.15,1.17,1.18,1.17,1.19,1.19,1.18,1.18,1.15,1.20,1.17,1.20,1.26,1.25,1.25,1.18,1.19,1.19,1.25
BTSGIF ⇧
Sideway
7.25,7.30,7.05,6.85,6.85,6.85,7.00,7.70,7.00,7.00,7.05,7.05,7.30,7.35,8.15,7.50,7.10,7.10,7.10,6.95,7.00,7.05,7.25,7.45,7.40,7.60,7.45,7.45,7.55,7.40,7.45,7.55,7.55,7.55,7.55,7.85,7.80,7.70,7.60,7.55,7.70,7.70,7.65,7.60,7.20,7.25,7.40,7.50,7.50,7.45,7.40,7.35,7.40,7.40,7.40,7.35,7.35,7.40,7.35,7.50
JWD
ซึมขึ้น
6.00,5.45,4.96,4.98,5.10,5.10,5.25,5.65,4.96,4.96,5.00,5.10,5.10,5.15,5.20,5.40,5.35,5.35,5.60,5.70,5.85,5.85,5.90,6.20,5.90,5.80,6.10,6.10,6.15,6.25,6.50,6.70,6.60,6.60,6.55,6.50,6.70,6.45,6.20,6.05,6.15,6.40,6.40,6.60,6.30,6.30,6.45,6.55,6.55,6.50,6.35,6.45,6.55,6.50,6.75,6.80,6.70,6.90,6.80,6.80
COM7 ⇧
ขึ้น
19.70,17.60,16.60,17.60,17.90,20.10,19.70,16.80,14.30,13.70,14.10,14.90,15.10,15.60,15.60,16.20,15.90,17.50,17.20,18.00,18.20,19.00,19.90,20.70,19.40,18.30,19.20,20.20,20.30,20.30,20.80,20.50,20.80,20.70,21.10,21.50,21.40,21.80,21.50,20.90,21.80,21.80,21.80,21.20,21.50,23.00,25.25,24.50,24.30,24.50,24.50,24.60,24.00,24.30,24.50,24.50,25.25,25.25,25.25,26.75
TVD ⇧
ซึมขึ้น
0.52,0.53,0.46,0.51,0.51,0.51,0.51,0.50,0.52,0.49,0.48,0.49,0.49,0.49,0.49,0.50,0.50,0.51,0.50,0.52,0.53,0.54,0.57,0.62,0.63,0.59,0.57,0.59,0.60,0.69,0.73,0.71,0.68,0.76,0.70,0.72,0.70,0.72,0.75,0.75,0.74,0.74,0.80,0.80,0.76,0.69,0.68,0.73,0.71,0.75,0.72,0.73,0.78,0.79,0.78,0.78,0.78,0.77,0.79,0.80
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!