หน้าแรก >> บริการ >> การแพทย์ >> THG
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

19/10/18
- [Bull] Bullish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาลงเป็นจุดต่ำของกราฟ อาจมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้ รอดูแท่งต่อไปปิดเหนือราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสขึ้น

31/08/18
- [Bull] Bullish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาลง จะเป็นจุดต่ำของกราฟ มีโอกาสกลับตัวขึ้นได้ รอดูแท่งต่อไปปิดเหนือราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสขึ้น
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

19/10/2018 17:50
- ดูไม่ดี ยังไม่สดใส โอกาสลงต่อยังมี ควรระวังในการเข้าซื้อ
4
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 52.96
MACD ของวันนี้คือ 0.045805 กราฟ MACD วันนี้ตัดลงต่ำกว่า Signal แสดงถึงการอ่อนตัวของราคา ราคาอาจย่อลงได้ ควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย คำเตือน กราฟ MACD ไม่สามารถบอกจุดซื้อขุดขายได้อย่างถูกต้องหากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
VGI ⇧
Sideway
7.30,7.30,7.30,7.10,7.10,7.10,7.10,7.05,7.05,7.25,7.50,7.35,7.10,7.05,7.10,7.20,7.15,7.00,7.00,7.00,7.15,7.15,7.15,7.15,7.60,7.70,7.55,7.55,7.50,7.95,7.80,8.00,7.85,7.80,8.15,8.10,8.10,8.05,7.90,8.00,7.95,7.90,7.65,7.80,7.85,7.95,7.90,7.80,7.65,7.55,7.75,7.45,7.50,7.55,7.60,7.70,7.75,7.75,7.70,7.75
RP ⇩
Sideway
3.04,3.00,3.00,3.28,3.14,3.16,3.12,3.12,3.12,3.12,3.10,3.08,3.00,3.02,3.06,3.02,3.02,3.00,3.00,2.98,3.00,2.96,3.02,3.00,3.02,3.00,3.00,3.02,2.98,3.00,3.02,3.04,3.02,3.02,3.04,3.10,3.08,3.10,3.10,3.12,3.10,3.10,3.08,3.10,3.08,3.12,3.12,3.24,3.34,3.24,3.24,3.14,3.14,3.16,3.06,3.06,3.06,3.14,3.10,3.02
NBC
Sideway
0.65,0.66,0.66,0.67,0.63,0.65,0.64,0.64,0.65,0.64,0.62,0.63,0.61,0.59,0.55,0.56,0.65,0.61,0.66,0.64,0.63,0.61,0.61,0.63,0.66,0.67,0.68,0.63,0.70,0.68,0.68,0.68,0.66,0.70,0.68,0.72,0.78,0.76,0.84,0.82,0.79,0.77,0.77,0.78,0.77,0.74,0.76,0.73,0.76,0.72,0.71,0.71,0.70,0.71,0.69,0.72,0.73,0.70,0.73,0.73
BEM ⇩
ซึมลง
8.30,8.35,8.35,8.35,8.30,8.30,8.30,8.20,8.20,8.15,8.35,8.25,8.10,8.15,8.10,8.25,8.25,8.10,8.15,8.25,8.25,8.50,8.50,8.40,8.40,8.40,8.45,8.35,8.15,8.30,8.20,8.35,8.25,8.25,8.40,8.40,8.55,8.80,8.75,8.80,9.05,8.75,8.60,8.70,8.65,8.70,8.65,8.55,8.55,8.45,8.40,8.25,8.30,8.35,8.25,8.30,8.35,8.40,8.35,8.30
TSTE
ลง
7.50,7.50,7.50,7.45,7.45,7.45,7.45,7.45,7.45,7.45,7.45,7.45,7.25,7.25,7.25,7.25,7.25,7.25,7.25,7.25,7.25,7.25,7.25,7.25,7.25,7.25,7.25,7.25,7.25,7.25,7.20,7.25,7.25,7.25,7.25,7.20,7.25,7.25,7.25,7.20,7.10,7.25,7.25,7.10,7.10,7.10,7.20,7.20,7.20,7.20,7.20,7.20,7.20,6.80,6.80,6.80,6.80,6.80,7.00,7.00
WORK ⇩
ลง
48.25,46.75,46.75,46.50,47.75,45.50,43.75,42.50,43.00,42.25,42.00,39.00,39.00,38.00,39.25,39.75,39.75,39.25,39.50,40.25,41.50,40.75,40.00,40.25,41.50,40.25,39.25,40.25,38.75,39.00,38.25,38.50,37.25,36.25,36.75,38.25,38.00,40.50,41.25,42.00,43.25,43.50,41.75,42.00,41.75,41.25,40.75,38.75,38.00,37.00,37.25,36.75,36.75,37.25,37.00,37.00,36.25,35.75,33.25,32.00
GRAMMY ⇩
ลง
7.90,8.15,8.15,8.10,8.20,8.20,8.25,8.15,8.10,8.00,8.00,8.00,8.30,8.25,8.05,8.15,8.05,7.95,7.95,8.00,8.00,8.10,8.05,8.05,8.00,8.00,7.95,7.95,7.90,7.95,8.00,8.00,8.00,8.00,8.00,7.95,7.95,8.05,8.00,8.05,8.00,7.95,8.00,7.95,8.00,8.00,7.95,8.00,7.95,8.00,7.95,7.85,7.85,7.85,7.70,7.80,7.80,7.75,7.80,7.75
AQUA
Sideway
0.51,0.51,0.51,0.50,0.50,0.50,0.51,0.50,0.50,0.51,0.49,0.49,0.50,0.48,0.49,0.49,0.49,0.50,0.49,0.49,0.49,0.49,0.49,0.48,0.48,0.49,0.49,0.49,0.47,0.48,0.48,0.48,0.48,0.47,0.47,0.47,0.47,0.48,0.48,0.48,0.48,0.49,0.49,0.48,0.48,0.48,0.48,0.48,0.48,0.48,0.48,0.47,0.48,0.47,0.46,0.46,0.46,0.46,0.46,0.46
BDMS
Sideway
27.25,27.00,27.00,26.50,27.25,27.00,27.00,26.00,26.00,27.00,27.00,26.75,26.25,25.50,25.50,25.50,26.50,25.75,26.00,26.50,26.50,26.75,27.00,26.75,26.25,26.25,26.25,26.00,26.25,26.00,26.25,26.50,26.00,26.25,26.25,25.75,25.75,26.00,26.00,25.25,25.25,25.25,25.25,25.50,25.50,25.50,25.25,25.00,25.00,25.00,25.00,24.90,24.80,25.25,24.80,24.90,25.00,25.00,25.00,25.00
RPH ⇩
ลง
4.92,4.94,4.94,4.92,4.94,4.94,4.94,4.96,4.98,4.98,5.00,4.98,4.98,5.00,4.98,4.96,5.00,5.05,5.00,5.00,5.25,5.40,5.40,5.50,5.70,5.60,5.65,5.50,5.45,5.55,5.55,5.45,5.40,5.50,5.50,5.45,5.45,5.45,5.55,5.60,5.65,5.60,5.55,5.55,5.50,5.50,5.45,5.55,5.50,5.50,5.45,5.40,5.45,5.50,5.35,5.35,5.65,5.60,5.55,5.35
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!