หน้าแรก >> เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร >> อาหารและเครื่องดื่ม >> TKN
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

28/05/20
- [Bear] Dark Cloud Cover : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น อาจเป็นจุดสูงของกราฟแล้ว มีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

26/05/20
- [Bear] Shooting Star : หากรูปแบบนี้อยู่ในช่วงขาขึ้น แสดงว่ามีโอกาสกลับตัวลง ยิ่งหางยาวยิ่งโอกาสลงสูง ถ้าแท่งต่อไปราคาปิดต่ำกว่า Close ของแท่งนี้จะมีโอกาสลงสูง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

05/06/2020 17:05
- ชลอตัว ดูเหมือนจะหมดแรงขึ้นต่อ อาจพักฐานหรือย่อลงได้
4
คาดการณ์โดย AI
"Overbought"
เข้าเขตซื้อมากเกินไป ราคาเพิ่มขึ้นอย่างมาก กราฟ RSI บอกว่าราคาได้ก้าวเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป ค่าปัจจุบันอยู่ที่ "71.04" ราคาที่อยู่ในระดับนี้สามารถปรับตัวย่อลงได้เนื่องจากที่ผ่านมานักลงทุนได้สะสมหุ้นเป็นจำนวนมาก แต่ก็ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าราคาจะลดลงเร็วๆนี้ เพียงแต่ราคาขึ้นสูงเร็วกว่าค่าเฉลี่ยที่ควรจะเป็นเนื่องจากมีการเข้าซื้อจำนวนมากเท่านั้น ที่สำคัญทีสุดคือพิจารณาปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยว่าแนวโน้มทิศทางราคาเป็นอย่างไร
MACD ของวันนี้คือ 0.63139 กราฟ MACD วันนี้ตัดลงต่ำกว่า Signal แสดงถึงการอ่อนตัวของราคา ราคาอาจย่อลงได้ ควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย คำเตือน กราฟ MACD ไม่สามารถบอกจุดซื้อขุดขายได้อย่างถูกต้องหากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
CPF ⇧
ขึ้น
22.00,20.80,20.30,21.20,21.90,21.90,23.30,21.60,22.50,23.50,23.50,24.20,24.00,24.30,24.30,25.50,25.25,26.00,25.75,25.50,24.90,24.90,25.75,26.75,25.75,25.25,26.75,27.50,27.00,27.75,27.75,27.50,28.25,28.00,27.25,27.50,27.00,27.00,27.00,27.25,27.50,28.50,28.25,28.75,28.75,29.00,29.00,29.00,28.75,28.25,28.75,28.75,29.00,31.25,31.00,31.50,31.50,32.00,32.25,33.00
TRUBB ⇧
ซึมขึ้น
0.39,0.41,0.40,0.39,0.41,0.41,0.42,0.43,0.38,0.39,0.40,0.40,0.40,0.46,0.52,0.57,0.55,0.55,0.55,0.56,0.56,0.55,0.55,0.57,0.55,0.55,0.55,0.56,0.57,0.55,0.63,0.72,0.82,0.78,0.79,0.79,0.80,0.79,0.76,0.76,0.74,0.73,0.83,0.84,0.96,1.10,1.22,1.39,1.52,1.59,1.82,2.08,2.02,2.00,1.84,1.70,1.95,1.98,1.91,1.92
TU ⇧
ขึ้น
13.00,12.80,13.00,13.40,14.40,14.20,13.80,13.90,14.20,15.30,13.50,13.70,13.30,13.80,13.90,13.90,13.70,12.80,13.00,12.90,13.00,13.10,13.10,13.10,13.00,12.30,12.90,12.90,12.60,13.00,12.90,12.70,12.60,12.80,12.80,13.00,13.10,12.80,12.80,12.60,12.90,13.10,12.50,12.60,12.40,12.50,12.30,12.60,12.60,12.60,12.50,12.60,12.80,12.80,13.50,13.70,13.40,13.40,13.40,13.80
GFPT ⇩
Sideway
8.85,8.40,8.10,8.50,8.40,8.55,9.05,8.50,8.75,9.20,9.10,8.95,8.60,8.70,8.50,8.70,8.70,9.60,9.55,9.50,9.65,9.85,10.00,10.50,10.20,9.90,10.30,10.40,10.50,11.00,11.30,11.00,11.00,11.20,11.50,11.40,11.10,11.10,10.80,10.90,10.90,12.00,11.80,11.60,11.70,11.90,11.80,11.90,11.70,11.50,12.00,11.80,12.40,12.50,12.00,11.90,12.20,12.50,12.40,12.30
SST ⇧
Sideway
3.06,3.00,3.10,2.90,2.98,2.90,2.92,2.98,3.00,2.80,2.94,3.00,3.00,2.98,2.94,2.92,2.94,2.94,2.86,2.88,2.92,2.98,3.00,3.08,3.08,3.04,3.06,3.04,3.04,3.04,3.00,3.02,2.88,2.92,2.98,3.08,2.90,2.90,2.92,2.62,2.64,2.86,2.86,2.88,2.86,2.86,2.80,2.80,2.76,2.78,2.80,3.00,3.00,2.92,2.90,2.84,2.84,2.84,2.80,2.90
APURE ⇧
ขึ้น
0.60,0.56,0.49,0.47,0.49,0.52,0.54,0.57,0.54,0.54,0.54,0.57,0.56,0.59,0.61,0.60,0.60,0.60,0.66,0.66,0.70,0.71,0.73,0.72,0.75,0.77,0.81,0.88,0.90,1.01,1.04,1.08,1.09,1.11,1.13,1.16,1.17,1.21,1.28,1.28,1.32,1.37,1.43,1.47,1.60,1.61,1.57,1.60,1.58,1.58,1.64,1.78,1.84,1.80,1.77,1.84,1.83,1.91,2.16,2.20
TFMAMA
Sideway
179.00,180.00,179.00,176.50,178.00,178.00,178.50,178.00,182.00,185.00,187.50,187.50,189.00,188.50,189.00,189.00,189.50,189.50,186.50,188.50,188.50,189.00,188.50,188.00,187.00,190.00,190.00,188.50,189.50,188.50,189.50,188.00,190.00,191.50,191.00,190.50,191.00,190.00,192.50,196.00,208.00,206.00,200.00,199.50,199.00,199.50,201.00,201.00,199.00,199.00,200.00,202.00,203.00,202.00,202.00,202.00,202.00,200.00,198.50,198.50
LST ⇧
Sideway
4.40,4.26,4.22,4.18,4.24,4.18,4.32,4.40,4.18,4.28,4.36,4.30,4.36,4.38,4.36,4.44,4.40,4.68,4.62,4.62,4.62,4.64,4.70,4.80,4.84,4.78,4.82,4.82,4.80,4.92,4.88,5.00,5.00,5.20,5.20,5.35,5.30,4.74,4.78,4.54,4.50,4.48,4.46,4.32,4.28,4.30,4.36,4.36,4.40,4.40,4.38,4.36,4.38,4.40,4.40,4.38,4.54,4.60,4.58,4.62
KTIS ⇧
ซึมลง
3.04,3.04,3.00,2.92,3.00,2.94,2.94,2.92,2.90,2.94,2.86,2.90,2.90,2.86,2.88,2.86,2.90,2.94,3.00,3.00,3.12,3.14,3.14,3.16,3.18,3.08,3.06,3.10,3.12,3.10,3.10,3.16,3.16,3.20,3.20,3.14,3.18,3.18,3.18,3.10,3.08,3.08,3.08,3.04,3.06,3.06,3.10,3.04,3.06,3.02,3.00,3.00,2.98,2.96,2.96,2.96,2.96,2.98,2.98,3.02
VPO ⇩
ซึมขึ้น
0.41,0.36,0.35,0.33,0.32,0.29,0.30,0.30,0.28,0.29,0.31,0.28,0.30,0.30,0.29,0.30,0.30,0.29,0.30,0.31,0.34,0.34,0.33,0.34,0.36,0.36,0.35,0.35,0.36,0.35,0.36,0.38,0.38,0.38,0.38,0.38,0.38,0.37,0.36,0.35,0.37,0.37,0.37,0.35,0.35,0.35,0.36,0.36,0.36,0.37,0.37,0.38,0.40,0.41,0.41,0.43,0.42,0.42,0.43,0.42
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!