หน้าแรก >> สินค้าอุตสาหกรรม >> เหล็ก >> TMT
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

27/03/2020 17:25
- ราคายังยืนอยู่ได้เหนือเส้นค่าเฉลี่ย และค่าเฉลี่ยยังดูสดใส มีโอกาสขึ้นต่อหรือทรงตัวในระดับนี้ได้
4
คาดการณ์โดย AI
วันนี้ฝั่งขายเป็นผ่ายนำตลาด ราคาอ่อนตัวลงกว่าค่าเเฉลี่ย ยังไม่มีความแข็งแกร่งพอที่จะปรับตัวขึ้นอย่างสดใส อย่างไรก็ตามควรพิจารณาแนวโน้มราคาจากกราฟอื่นๆและข่าวเพื่อดูว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรต่อไป RSI วันนี้คือ 38.5
MACD ของวันนี้คือ -0.11675 กราฟตัดขึ้นแสดงถึงมุมมองเชิงบวกของราคา ซึ่งหมายถึงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาได้ และเนื่องจากเส้น MACD ยังต่ำกว่าศูนย์ ราคาอาจยังอึมครึมอยู่แบบนี้อีกระยะนึง แต่ต้องพิจารณากราฟอื่นๆและทิศทางแนวโน้มของราคาด้วย คำเตือน หากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway กราฟ MACD จะไม่สามารถบอกทิศทางได้อย่างถูกต้อง
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
MILL ⇧
Sideway
0.67,0.69,0.68,0.67,0.66,0.67,0.65,0.63,0.64,0.64,0.60,0.60,0.60,0.58,0.56,0.56,0.56,0.55,0.54,0.53,0.50,0.52,0.52,0.51,0.52,0.52,0.53,0.53,0.51,0.52,0.51,0.51,0.51,0.51,0.51,0.50,0.47,0.55,0.59,0.59,0.58,0.59,0.63,0.75,0.67,0.65,0.65,0.66,0.65,0.63,0.63,0.66,0.63,0.57,0.56,0.52,0.52,0.51,0.55,0.56
UBIS ⇩
Sideway
5.65,5.65,5.75,5.60,5.30,5.65,5.80,5.85,5.70,5.60,5.60,5.60,5.55,5.50,5.40,5.45,5.35,5.45,5.45,5.45,5.50,5.50,5.55,5.55,5.55,5.55,5.55,5.55,5.60,5.40,5.50,5.40,5.30,5.35,5.30,5.30,5.30,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.10,5.10,5.10,5.10,5.10,5.10,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,4.98,5.00,5.00,5.00,5.00,4.98
TPA
Sideway
5.40,5.40,5.40,5.40,5.35,5.35,5.35,5.35,5.35,5.45,5.45,5.45,5.45,5.50,5.50,5.60,5.60,5.60,5.65,5.65,5.60,5.60,5.55,5.55,5.55,5.55,5.60,5.55,5.65,5.65,5.50,5.85,5.85,5.80,5.65,5.75,5.75,5.70,5.70,5.45,5.65,5.60,5.65,5.60,6.00,5.90,5.80,5.65,5.40,5.05,5.30,5.35,5.60,5.60,5.60,5.60,5.80,5.65,5.65,5.65
PAP
ซึมลง
2.18,2.22,2.20,2.22,2.22,2.30,2.40,2.36,2.34,2.32,2.34,2.32,2.30,2.30,2.32,2.24,2.20,2.20,2.24,2.20,2.20,2.14,2.16,2.18,2.18,2.18,2.20,2.20,2.24,2.20,2.20,2.22,2.46,2.44,2.42,2.38,2.28,2.36,2.38,2.40,2.40,2.46,2.16,2.12,2.00,2.06,2.00,1.86,1.79,1.75,1.70,1.73,1.76,1.76,1.78,1.72,1.71,1.75,1.73,1.73
GSTEEL
Sideway
0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09
TSTH
ซึมลง
0.50,0.48,0.46,0.46,0.46,0.45,0.42,0.44,0.43,0.42,0.42,0.44,0.43,0.43,0.44,0.41,0.41,0.41,0.41,0.40,0.42,0.41,0.41,0.41,0.41,0.40,0.41,0.41,0.41,0.41,0.40,0.40,0.40,0.40,0.37,0.34,0.31,0.32,0.31,0.32,0.32,0.32,0.32,0.31,0.29,0.28,0.28,0.25,0.23,0.22,0.22,0.21,0.21,0.21,0.21,0.18,0.20,0.20,0.21,0.21
PERM
Sideway
0.72,0.73,0.72,0.72,0.72,0.72,0.73,0.72,0.72,0.72,0.71,0.70,0.69,0.72,0.71,0.70,0.70,0.70,0.67,0.69,0.68,0.69,0.67,0.68,0.69,0.68,0.69,0.69,0.69,0.68,0.66,0.67,0.67,0.65,0.63,0.64,0.57,0.60,0.57,0.59,0.60,0.61,0.63,0.63,0.61,0.61,0.62,0.58,0.58,0.60,0.58,0.60,0.59,0.59,0.60,0.52,0.51,0.54,0.56,0.56
THE
ซึมลง
2.02,2.00,2.00,1.99,2.00,1.90,1.95,1.96,2.06,1.97,1.97,1.86,1.70,1.54,1.48,1.48,1.60,1.65,1.65,1.65,1.68,1.75,1.80,1.92,1.93,1.88,1.97,1.92,1.92,1.92,1.91,1.91,1.89,1.89,1.89,1.89,1.56,1.44,1.38,1.35,1.37,1.37,1.38,1.35,1.32,1.31,1.34,1.31,1.30,1.28,1.20,1.24,1.20,1.20,1.26,1.24,1.24,1.26,1.28,1.28
TOPP
Sideway
175.00,156.50,156.50,156.50,156.50,156.50,178.00,180.00,180.00,179.50,179.50,179.50,179.50,179.50,179.50,179.50,179.50,179.50,179.50,180.00,180.00,165.00,165.00,167.50,167.50,163.50,167.00,167.00,167.00,167.00,167.00,167.00,167.00,167.00,184.00,184.00,184.00,184.00,184.00,184.00,165.50,165.00,165.00,165.00,165.00,168.00,165.00,165.00,165.00,165.00,165.00,165.00,165.00,165.00,165.00,165.00,165.00,165.00,165.00,165.00
BGC
ซึมลง
13.20,12.80,12.70,12.10,12.00,12.30,12.50,13.20,13.30,13.80,13.70,13.30,13.00,12.90,13.10,13.10,12.70,12.70,13.00,12.80,12.80,13.00,12.90,12.80,12.80,13.10,12.80,12.80,13.10,13.50,13.50,13.80,12.70,12.50,12.70,11.90,11.70,11.70,11.50,11.40,10.70,11.10,11.20,11.20,11.10,10.90,11.40,11.00,10.00,9.45,8.75,8.80,8.70,8.60,8.55,7.35,6.80,7.40,7.65,7.65
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!