หน้าแรก >> สินค้าอุปโภคบริโภค >> ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ >> TOG
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

29/05/20
- [Bull] Bullish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาลง จะเป็นจุดต่ำของกราฟ มีโอกาสกลับตัวขึ้นได้ รอดูแท่งต่อไปปิดเหนือราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสขึ้น

24/04/20
- [Bear] Bearish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รารอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

05/06/2020 17:10
- ดูไม่ดี ยังไม่สดใส โอกาสลงต่อยังมี ควรระวังในการเข้าซื้อ
4
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 45.24
MACD ของวันนี้คือ 0.00465 กราฟ MACD วันนี้ตัดลงต่ำกว่า Signal แสดงถึงการอ่อนตัวของราคา ราคาอาจย่อลงได้ ควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย คำเตือน กราฟ MACD ไม่สามารถบอกจุดซื้อขุดขายได้อย่างถูกต้องหากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
APCO
Sideway
3.30,3.14,2.98,3.00,3.00,3.14,3.14,3.20,3.04,3.06,3.12,3.16,3.20,3.14,3.14,3.30,3.26,3.28,3.38,3.32,3.40,3.54,3.72,4.00,3.78,3.66,3.66,3.74,3.70,3.68,3.68,3.70,3.78,3.68,3.66,3.80,3.92,3.84,3.68,3.68,3.76,3.76,3.72,3.66,3.80,3.90,4.06,4.00,3.96,3.84,3.88,3.84,3.84,3.92,3.82,3.78,3.82,3.80,3.82,3.82
OCEAN
ซึมขึ้น
0.93,0.92,0.87,0.85,0.80,0.81,0.81,0.82,0.75,0.77,0.80,0.81,0.82,0.82,0.82,0.81,0.81,0.81,0.83,0.81,0.82,0.83,0.84,0.86,0.89,0.90,0.89,0.87,0.85,0.85,0.88,0.86,0.86,0.86,0.86,0.85,0.85,0.86,0.84,0.84,0.83,0.83,0.83,0.83,0.83,0.86,0.84,0.86,0.86,0.85,0.86,0.88,0.85,0.86,0.85,0.86,0.88,0.90,0.92,0.92
SAWANG ⇧
ซึมขึ้น
7.00,5.00,4.50,4.50,4.50,4.98,4.98,4.34,3.84,3.50,3.50,4.02,4.02,4.62,4.62,4.62,4.90,5.00,5.60,6.40,6.00,6.15,7.00,6.65,7.60,7.90,7.90,8.40,8.40,8.40,8.75,8.05,8.35,8.00,9.00,8.20,9.00,9.00,9.30,9.30,8.00,8.00,7.30,8.15,8.55,9.00,9.00,9.40,9.40,9.40,8.45,9.70,10.60,10.60,10.60,10.20,10.20,10.10,9.55,9.60
DDD ⇧
ซึมขึ้น
11.00,11.00,10.70,10.70,11.10,11.60,11.80,10.70,10.70,10.60,10.80,11.00,11.20,11.50,12.00,11.70,11.50,12.70,13.00,12.80,13.10,13.10,13.40,13.70,13.20,12.90,13.20,13.50,13.60,13.40,13.00,12.90,14.60,14.50,15.00,15.20,17.40,17.00,17.10,17.70,17.30,17.60,17.30,17.20,17.20,17.30,16.90,17.00,16.50,16.00,17.00,19.50,20.00,18.70,19.40,18.80,19.00,19.10,19.20,19.60
MODERN ⇧
ซึมขึ้น
1.95,1.93,1.92,1.88,1.92,1.90,1.92,1.92,1.86,1.90,1.90,1.89,1.93,1.95,1.99,2.02,2.06,2.08,2.14,2.10,2.16,2.24,2.26,2.26,2.28,2.24,2.22,2.24,2.26,2.24,2.22,2.28,2.34,2.30,2.36,2.46,2.42,2.44,2.44,2.26,2.24,2.24,2.24,2.26,2.34,2.28,2.28,2.30,2.38,2.40,2.52,2.50,2.50,2.48,2.46,2.44,2.44,2.40,2.44,2.50
TSR ⇩
ขึ้น
1.61,1.53,1.34,1.34,1.28,1.32,1.35,1.40,1.25,1.26,1.28,1.28,1.32,1.32,1.38,1.40,1.40,1.41,1.58,1.54,1.58,1.67,1.68,1.69,1.70,1.67,1.71,1.69,1.70,1.67,1.71,1.75,1.82,1.79,1.76,1.87,1.88,1.84,1.79,1.80,1.82,1.85,1.89,1.87,1.84,1.82,1.86,1.89,1.90,1.89,1.87,1.88,1.90,1.93,1.92,1.95,1.94,2.08,2.10,2.08
WACOAL ⇩
ซึมขึ้น
44.00,46.00,46.25,47.75,47.00,47.00,47.25,47.25,47.25,47.25,47.50,47.50,47.50,47.50,47.50,48.00,47.50,47.75,47.00,47.00,46.25,46.25,46.25,46.25,46.25,49.75,49.75,48.25,47.00,46.25,46.25,46.00,46.00,46.00,46.00,45.75,46.00,46.00,45.75,45.75,45.75,45.75,45.75,46.00,45.75,45.75,45.75,45.75,45.75,46.00,46.50,46.25,46.00,47.00,47.00,47.00,47.00,47.75,47.75,46.75
BTNC ⇩
ซึมลง
19.90,19.90,19.90,19.90,19.90,19.90,19.90,19.90,19.90,19.90,19.90,19.90,19.90,19.90,19.90,19.90,19.90,19.90,19.90,19.90,19.90,19.90,19.90,19.90,19.90,19.90,19.90,19.90,19.90,19.90,16.90,15.30,14.80,14.60,14.60,14.60,14.60,14.60,14.60,14.60,14.60,14.60,14.60,14.60,14.60,14.60,14.60,14.60,14.60,15.20,14.30,14.30,14.30,14.30,14.00,14.00,13.90,13.40,13.20,12.50
TR ⇧
ขึ้น
23.30,23.60,23.60,23.40,22.70,22.70,22.70,22.70,20.30,22.30,22.10,21.00,21.00,21.70,21.70,21.70,21.30,21.50,22.60,22.80,22.70,22.90,22.30,22.30,22.30,22.80,22.30,22.40,22.50,22.60,22.60,22.50,22.30,22.40,22.50,21.50,22.10,23.00,22.20,21.60,21.80,22.00,22.00,22.20,22.00,22.10,22.20,22.90,23.10,23.40,23.50,23.40,23.90,24.10,27.50,27.50,26.75,27.00,28.00,28.25
UT ⇧
Sideway
13.00,13.00,14.00,14.00,13.60,14.50,14.50,14.50,14.50,14.50,14.50,14.50,14.50,14.50,14.50,14.00,14.00,15.00,15.00,15.00,15.00,15.00,15.00,13.30,13.30,13.50,13.50,13.50,13.20,13.20,13.50,13.50,13.50,13.50,13.80,13.80,13.80,13.80,13.80,13.50,13.50,13.50,13.50,13.50,14.30,13.20,13.20,13.20,13.20,13.50,13.50,13.50,13.50,13.50,13.50,13.50,13.50,13.50,13.50,14.20
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!