หน้าแรก >> เทคโนโลยี >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร >> TWZ
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

25/02/2020 12:06
- ดูไม่ดี ยังไม่สดใส โอกาสลงต่อยังมี ควรระวังในการเข้าซื้อ
4
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 41.17
MACD ของวันนี้คือ -0.00106 กราฟ MACD วันนี้ตัดลงต่ำกว่า Signal แสดงถึงการอ่อนตัวของราคา ราคาอาจย่อลงได้ และเนื่องจากเส้น MACD ยังต่ำกว่าศูนย์ ราคาอาจยังอึมครึมอยู่แบบนี้อีกระยะนึง ควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย คำเตือน กราฟ MACD ไม่สามารถบอกจุดซื้อขุดขายได้อย่างถูกต้องหากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
SVOA
ลง
1.03,1.02,1.02,1.01,1.00,1.00,1.00,1.00,1.00,0.99,1.00,0.99,0.98,1.00,0.99,1.01,1.00,1.00,0.99,0.98,0.99,0.99,1.00,0.99,0.98,0.99,0.98,0.99,1.05,1.09,1.10,1.11,1.11,1.10,1.08,1.07,1.08,1.10,1.11,1.08,1.08,1.09,1.07,1.03,1.02,1.04,1.03,1.02,1.03,1.02,1.02,1.03,1.03,1.04,1.03,1.02,0.95,0.96,0.92,0.92
NEX ⇩
ซึมลง
3.06,3.10,3.20,3.20,3.20,3.20,3.10,3.26,3.30,3.34,3.40,3.30,3.08,3.08,3.08,3.20,3.10,3.12,3.08,2.76,2.90,2.90,2.90,2.90,2.84,2.84,2.80,2.88,2.94,2.94,2.98,3.00,2.98,3.14,3.10,3.10,3.06,3.06,3.06,3.02,3.00,3.00,2.98,2.98,3.00,3.06,3.00,3.00,3.00,3.02,3.04,2.98,2.98,2.88,2.80,2.84,2.80,2.76,2.70,2.68
JMART ⇩
Sideway
9.50,9.45,9.20,9.20,9.05,9.05,9.05,8.35,8.40,8.60,8.70,8.40,8.45,8.45,8.55,8.45,8.30,7.80,8.05,8.30,8.25,8.35,8.45,8.45,8.00,8.15,7.75,8.00,8.00,8.10,8.25,8.40,9.10,9.55,9.30,9.05,9.20,9.00,9.10,8.80,8.70,8.75,9.00,8.95,8.70,8.90,9.20,9.35,9.60,9.95,9.85,9.95,9.55,9.40,9.45,9.25,9.30,9.50,9.00,8.45
TWZ
ซึมลง
0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.08,0.07,0.07,0.07,0.08,0.07,0.08,0.08,0.08,0.08,0.09,0.09,0.09,0.09,0.07,0.08,0.07,0.07,0.08,0.07,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.07,0.07,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.07,0.07,0.07
ILINK ⇩
ซึมลง
4.28,4.24,4.22,4.18,4.18,4.18,4.18,4.06,3.98,3.76,3.76,3.70,3.64,3.66,3.64,3.62,3.62,3.60,3.62,3.62,3.66,3.80,3.84,4.00,3.86,3.82,3.72,3.70,3.72,3.72,3.70,3.60,3.60,3.62,3.58,3.62,3.56,3.56,3.56,3.54,3.48,3.48,3.50,3.58,3.50,3.54,3.54,3.58,3.72,3.90,3.90,3.94,3.98,3.92,3.92,3.80,3.82,3.72,3.50,3.42
SPVI ⇩
ซึมลง
3.06,3.08,2.96,2.88,2.92,2.86,2.90,2.86,2.62,2.74,2.82,2.70,2.64,2.72,2.82,2.80,2.80,2.82,2.76,2.74,2.88,3.04,3.02,3.00,2.80,2.92,2.72,2.80,2.82,3.00,2.96,2.90,3.12,3.06,3.00,3.04,2.86,2.94,3.06,2.94,2.76,2.84,2.82,2.80,2.72,2.78,2.84,2.78,2.82,2.74,2.80,2.78,3.20,3.28,3.44,3.22,3.16,3.04,2.80,2.62
UPA ⇩
ลง
0.21,0.21,0.21,0.21,0.20,0.20,0.20,0.20,0.21,0.22,0.21,0.20,0.19,0.20,0.20,0.21,0.20,0.22,0.23,0.22,0.22,0.22,0.22,0.22,0.20,0.21,0.21,0.21,0.21,0.20,0.20,0.20,0.19,0.20,0.19,0.19,0.19,0.20,0.19,0.18,0.19,0.18,0.20,0.19,0.19,0.19,0.18,0.18,0.18,0.18,0.19,0.19,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.17,0.16
SYNEX ⇩
ซึมลง
6.95,6.95,6.95,7.00,7.00,7.00,7.00,6.85,6.90,6.95,7.00,7.40,7.45,7.40,7.60,7.80,7.85,7.50,7.55,7.55,7.55,7.50,7.40,7.45,7.30,7.35,7.20,7.35,7.35,7.30,7.35,7.30,7.25,7.15,7.10,7.00,7.00,6.95,6.95,6.80,6.65,6.65,6.60,6.60,6.55,6.60,6.60,6.60,6.35,6.25,6.25,6.20,6.15,6.20,6.15,6.30,6.35,6.45,6.30,6.25
PLANET ⇩
ลง
1.22,1.20,1.21,1.18,1.18,1.18,1.17,1.15,1.15,1.14,1.16,1.20,1.15,1.13,1.13,1.10,1.11,1.10,1.11,1.11,1.13,1.13,1.13,1.14,1.13,1.15,1.12,1.12,1.12,1.14,1.12,1.12,1.13,1.13,1.15,1.12,1.12,1.12,1.10,1.08,1.03,1.04,1.04,1.03,1.03,1.04,1.03,1.05,1.05,1.04,1.07,1.06,1.05,1.03,1.04,1.04,1.03,1.04,0.98,0.97
NETBAY ⇩
ลง
32.25,32.50,32.50,32.50,32.75,32.75,32.75,32.75,32.00,33.25,33.25,32.00,31.75,32.00,32.50,32.25,32.00,31.25,31.75,32.00,32.00,32.00,32.50,32.50,31.25,32.00,31.00,32.25,32.00,33.50,34.00,33.50,34.00,34.00,33.50,33.75,33.75,34.75,34.75,35.00,33.25,33.50,33.50,32.50,32.50,32.75,33.00,32.50,32.75,32.50,33.00,32.75,32.75,32.50,32.50,31.50,31.25,31.50,29.50,27.75
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!