หน้าแรก >> สินค้าอุตสาหกรรม >> ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ >> YCI
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

27/03/2020 17:20
4
คาดการณ์โดย AI
"Oversold"
เข้าเขตขายมากเกินไป เนื่องจากมีการขายหุ้นของนักลงทุนออกมามากกว่าค่าเฉลี่ยที่ควรจะเป็น ทำให้ราคาตกลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมาก ค่า RSI วันนี้คือ 0 โดยในระดับนี้แสดงให้เห็นถึงการขายออกจำนวนมากซึ่งมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ แต่ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าราคาจะปรับขึ้นแน่นอน ต้องพิจารณากราฟและปัจจัยอื่นๆประกอบกัน กราฟนี้เพียงแต่บอกว่าตอนนี้มีการขายออกมาจำนวนมากซึ่งไม่ได้ยืนยันว่าทิศทางราคาเป็นอย่างไร
กราฟ MACD กับเส้น Signal มีค่าเท่ากัน ควรพิจารณากราฟอื่นๆและปัจจัยอื่นๆประกอบการตัดสินใจ
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
SPACK ⇩
ลง
1.10,1.16,1.07,1.08,1.15,1.15,1.09,1.09,1.10,1.10,1.10,1.10,1.10,1.09,1.10,1.09,1.10,1.10,1.18,1.10,1.12,1.13,1.15,1.12,1.19,1.17,1.17,1.15,1.19,1.16,1.16,1.10,1.09,1.05,1.05,1.06,1.07,1.07,1.06,1.10,0.93,1.02,1.02,1.05,1.08,0.99,1.04,0.94,0.97,0.91,1.02,1.01,1.00,1.00,1.00,1.00,1.01,1.01,1.01,0.97
UP
ซึมลง
14.80,14.80,18.40,16.30,16.20,16.20,16.00,16.50,16.50,16.50,16.50,16.50,16.50,16.50,16.50,16.50,14.00,14.00,14.30,14.30,14.30,14.30,13.90,14.10,14.50,14.50,15.00,15.00,14.00,14.00,18.20,18.20,15.00,15.20,13.10,14.10,13.00,12.10,13.80,13.80,12.50,12.50,13.50,13.70,14.90,13.10,13.10,13.10,13.10,13.10,13.10,13.10,13.10,13.10,13.10,13.10,13.10,13.10,13.10,13.10
TFI
ลง
0.06,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.04,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.04,0.04,0.05,0.05,0.05,0.04,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.04,0.05,0.05,0.04,0.05,0.05,0.05,0.05,0.04,0.04,0.04,0.04,0.04,0.05,0.05,0.04,0.05,0.04,0.05,0.04,0.03,0.04,0.04,0.04,0.03,0.03,0.03,0.03,0.02,0.03,0.03,0.03,0.03
GLOCON
ซึมลง
0.71,0.72,0.71,0.71,0.72,0.71,0.73,0.73,0.74,0.75,0.75,0.75,0.77,0.76,0.75,0.74,0.76,0.74,0.72,0.73,0.74,0.73,0.73,0.72,0.72,0.71,0.72,0.74,0.72,0.72,0.73,0.70,0.70,0.71,0.69,0.69,0.64,0.62,0.60,0.62,0.62,0.60,0.60,0.60,0.54,0.54,0.49,0.45,0.50,0.49,0.50,0.50,0.50,0.50,0.51,0.45,0.50,0.46,0.46,0.46
CITY ⇩
ซึมลง
1.96,1.94,2.00,2.00,1.91,1.87,1.83,1.88,1.89,1.87,1.87,1.85,1.85,1.85,1.83,1.83,1.75,1.77,1.78,1.77,1.72,1.74,1.74,1.78,1.76,1.76,1.78,1.80,1.82,1.80,1.80,1.82,1.83,1.83,1.77,1.76,1.68,1.76,1.70,1.73,1.68,1.61,1.67,1.67,1.51,1.62,1.67,1.44,1.49,1.41,1.14,1.21,1.15,1.18,1.22,1.37,1.35,1.40,1.40,1.25
TPLAS ⇧
ซึมลง
1.17,1.15,1.15,1.12,1.12,1.12,1.10,1.09,1.10,1.08,1.10,1.10,1.10,1.07,1.10,1.07,1.03,1.03,1.00,1.04,1.06,1.05,1.05,1.04,1.03,1.04,1.05,1.05,1.06,1.05,1.07,1.07,1.07,1.06,1.06,1.03,1.06,1.00,1.04,1.03,1.01,1.03,1.04,1.06,1.06,1.05,1.05,1.02,0.98,0.98,0.93,0.93,0.92,0.92,0.94,0.85,0.88,0.90,0.89,0.91
KKC ⇩
Sideway
0.78,0.78,0.77,0.78,0.78,0.78,0.79,0.79,0.79,0.78,0.72,0.71,0.72,0.73,0.73,0.71,0.72,0.72,0.70,0.66,0.63,0.67,0.64,0.66,0.64,0.67,0.67,0.63,0.66,0.65,0.64,0.64,0.64,0.64,0.57,0.58,0.57,0.57,0.55,0.44,0.45,0.44,0.31,0.31,0.32,0.32,0.30,0.29,0.29,0.27,0.26,0.25,0.25,0.25,0.26,0.26,0.26,0.28,0.30,0.28
STARK ⇩
ซึมลง
2.06,2.10,2.08,2.24,2.26,2.32,2.24,2.22,2.24,2.26,2.22,2.20,2.26,2.24,2.24,2.20,2.16,2.18,2.18,2.16,2.14,2.14,2.14,2.20,2.20,2.14,2.26,2.26,2.18,2.20,2.20,2.20,2.18,2.20,2.14,2.14,2.00,2.02,2.02,2.02,2.04,2.02,2.02,2.00,1.98,2.00,1.99,1.95,1.94,1.80,1.76,1.90,1.87,1.93,1.96,1.87,1.84,1.85,1.86,1.85
MCS
Sideway
9.60,9.75,9.55,9.70,9.95,9.85,10.10,10.10,10.20,10.20,10.20,10.00,9.90,9.90,10.10,9.80,9.70,9.70,9.80,9.90,9.75,9.75,10.10,10.00,10.10,9.95,10.70,10.60,10.40,10.50,10.10,10.10,10.00,9.80,9.50,9.70,9.05,9.35,8.95,8.70,9.00,8.95,9.20,9.10,8.70,8.75,8.75,7.80,7.40,6.80,6.75,7.00,7.15,7.15,7.35,6.65,5.95,6.60,7.00,7.00
YCI
Sideway
13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!