ชื่อราคาเฉลี่ยเปลี่ยนแปลง
T (C)~0.03+0.01 (50%)
UWC (C)~0.05+0.01 (25%)
SMPC ~11.20+1.50 (15%)
BWG ~0.63+0.08 (14.04%)
JTS ~2.44+0.30 (13.64%)
APEX (C)~0.09+0.01 (12.5%)
KCM ~0.55+0.06 (12%)
CPH ~3.26+0.32 (10.74%)
UTP ~11.02+0.90 (8.74%)
CAZ ~1.75+0.14 (8.59%)
VPO ~0.37-0.03 (-7.5%)
MDX ~2.73-0.22 (-7.59%)
SBPF ~2.20-0.20 (-8.33%)
SSF ~5.79-0.55 (-8.59%)
IP ~9.14-0.90 (-9%)
ACAP ~0.67-0.07 (-9.59%)
TRUBB ~1.48-0.22 (-13.1%)
MNIT2 ~3.72-0.60 (-13.89%)
YGG ~8.97-1.50 (-14.56%)
EFORL (C)~0.02-0.01 (-33.33%)
ชื่อราคาเฉลี่ยปริมาณการซื้อขาย
KPNPF ~6.859,900
STI ~6.34988,800
BOL ~3.35983,800
UWC (C)~0.059,831,900
FNS ~2.3798,200
GSC ~1.149,817,833
BGRIM ~52.309,701,122
SSPF ~8.9696,000
KTIS ~2.6295,601
BLAND ~1.029,496,916
W (C)~0.139,479,100
UNIQ ~5.10947,252
ASIMAR ~1.3394,300
AQUA ~0.409,297,431
JTS ~2.449,273,593
MACO ~0.649,231,700
SANKO ~0.9592,000
CPR ~2.8691,800
AIMCG ~7.2091,600
BIG ~0.529,142,550
ชื่อราคาเฉลี่ยมูลค่าการซื้อขาย
BTSGIF ~7.209,976,320
BAM ~23.62992,771,076
HARN ~2.10990,990
PICO ~3.3298,272
KCAR ~7.54982,255
KIAT ~0.46979,026
SLP ~0.449,768
STEC ~15.1697,604,170
MINT ~19.14971,952,759
BLAND ~1.029,686,854
IMPACT ~16.449,578,026
PRECHA ~0.94955,296
2S ~2.60950,759
BJCHI ~1.80948,960
AAV ~1.8394,877,444
SIMAT ~3.489,479,523
BROOK ~0.40947,123
AMATA ~15.3494,592,313
THAI (C)~3.549,429,260
SORKON ~49.4094,100
ชื่อราคาเฉลี่ยRSI
NMG (SP, C)~0.170
NEWS (C)~0.010
SBPF ~2.2014.45
FPI ~1.5214.68
LHHOTEL ~9.9817.9
KTIS ~2.6219.69
SF ~4.1520.34
BKER ~5.9825.07
MCOT ~4.7526.04
S ~1.4927.47
MIPF ~16.0081.79
SFLEX ~14.5083.19
SIS ~10.0283.61
SMPC ~11.2084.81
TPBI ~4.4485.65
WG ~182.0089.95
SPC ~66.4590.29
MBAX ~4.9890.59
SFP ~133.0094.37
STGT ~84.0097.08
ชื่อราคาเฉลี่ยปันผล
KGI ~3.429.97%
IFS ~2.369.96%
MBKET ~8.669.94%
FTE ~1.619.94%
HTC ~17.549.91%
PDJ ~1.019.91%
KAMART ~2.889.72%
GC ~5.159.71%
SENA ~2.609.62%
QHHR ~6.759.60%
HREIT ~8.289.58%
SNC ~8.949.50%
CPNCG ~10.609.48%
SMIT ~3.409.41%
LH ~7.449.40%
ROJNA ~4.269.39%
SWC ~3.949.39%
LHK ~2.369.32%
POPF ~10.789.32%
THANI ~3.439.30%
20
P/E
ชื่อราคาเฉลี่ยP/E
PSTC ~1.741.33
NBC ~0.681.35
NEWS (C)~0.011.36
RPC ~0.491.92
HTC ~17.5410.05
MTI ~85.0010.06
CCP ~0.3810.16
AIT ~17.1810.17
GUNKUL ~2.6710.19
Q-CON ~4.6510.27
YUASA ~13.7810.28
TMILL ~3.0810.30
UBIS ~4.7010.32
JUBILE ~15.1210.34
SSSC ~2.0010.37
GLAND ~2.1810.38
LHK ~2.3610.40
KUN ~0.9010.46
KYE ~328.8010.49
SMIT ~3.4010.59