ชื่อราคาเฉลี่ยเปลี่ยนแปลง
TSF (C)~0.03+0.01 (50%)
UMI ~1.41+0.17 (13.39%)
SIMAT ~2.16+0.20 (10%)
AF ~0.73+0.05 (7.35%)
ITEL ~3.53+0.12 (3.51%)
TOA ~33.70+1.00 (3.03%)
PPM ~1.71+0.05 (2.99%)
UMS (C)~0.69+0.02 (2.99%)
HYDRO ~1.17+0.03 (2.61%)
PG ~6.28+0.15 (2.44%)
ABPIF ~6.25-0.50 (-7.41%)
ECF ~5.52-0.45 (-7.63%)
UPOIC ~4.44-0.34 (-7.66%)
GJS (C)~0.13-0.01 (-7.69%)
TGPRO ~0.12-0.01 (-7.69%)
NINE ~2.18-0.20 (-8.55%)
NKI ~52.70-5.50 (-9.48%)
M-STOR ~8.53-0.85 (-9.5%)
PACE (C)~0.49-0.06 (-11.11%)
ROH ~37.25-4.75 (-11.31%)
ชื่อราคาเฉลี่ยปริมาณการซื้อขาย
MAX ~0.02192,826,200
SUPER ~0.57191,641,720
IRPC ~5.83125,985,340
PTT ~47.75107,338,009
TMB ~2.29107,130,246
BEM ~9.3366,917,590
PTTEP ~127.0061,791,566
UMI ~1.4160,979,402
LH ~10.0157,715,609
QH ~2.8954,427,115
TPIPL ~2.0250,572,301
PACE (C)~0.4949,853,500
WHA ~4.2446,296,950
SIRI ~1.3245,505,406
BEAUTY ~8.6642,599,698
TRUE ~5.8242,504,239
NEWS (C)~0.0141,389,700
NER ~1.9241,115,390
BDMS ~26.2038,987,960
BWG ~1.1337,069,962
ชื่อราคาเฉลี่ยมูลค่าการซื้อขาย
PTT ~47.752,147,483,647
PTTEP ~127.002,147,483,647
ADVANC ~167.701,921,203,540
SCC ~428.801,841,540,544
KBANK ~188.801,802,841,980
CPALL ~70.801,524,278,823
AOT (XD)~63.501,450,562,850
SCB ~142.001,310,875,883
TOP ~69.251,158,464,191
PTTGC ~77.001,121,848,173
BDMS ~26.201,023,433,950
BBL ~208.00796,871,020
IVL ~54.05792,532,516
IRPC ~5.83730,714,972
EA ~47.05659,348,302
BEM ~9.33622,333,587
LH ~10.01577,156,090
KTB ~20.40543,718,895
CPN ~77.40504,013,840
GULF ~76.00464,624,594
ชื่อราคาเฉลี่ยRSI
NMG (SP, C)~0.380
ABPIF ~6.253.82
M-STOR ~8.537.01
MFEC ~2.907.1
NFC ~6.239.02
AGE ~0.999.29
DCORP ~0.729.98
VNG ~4.9911.19
BTNC ~19.1012.2
SAWANG ~11.3012.95
SISB ~4.8270.3
SKR ~4.0270.79
WG ~179.0071.12
TPIPL ~2.0273.57
TTTM ~192.1073.94
UMI ~1.4174.29
LRH ~52.1581.12
ROCK ~20.0092
INSURE ~39.0094.03
BAT-3K ~240.0097.06
ชื่อราคาเฉลี่ยปันผล
BR ~4.079.85%
BIG ~1.369.77%
KCAR ~10.929.72%
PATO ~13.009.53%
JMART ~5.239.52%
FTE ~2.079.51%
JAS ~5.029.48%
CNS ~2.229.46%
INGRS ~0.569.29%
TIPCO ~8.129.26%
PM ~8.729.20%
CSS ~1.979.18%
SGP ~8.279.15%
UVAN ~5.469.09%
ASIMAR ~2.329.09%
TMT ~13.129.02%
JASIF ~10.189.01%
DCON ~0.509.00%
VNG ~4.999.00%
SIRI ~1.328.95%
20
P/E
ชื่อราคาเฉลี่ยP/E
PLE ~1.121.08
PTT ~47.7510.01
KKP ~70.1510.01
NNCL ~1.7510.14
KCAR ~10.9210.22
S11 ~7.2110.31
AMATAV ~5.4110.41
ML ~0.9810.43
TVO ~27.3510.44
UBIS ~5.1610.45
UVAN ~5.4610.50
KTB ~20.4010.51
HFT ~2.9910.55
ASEFA ~4.8210.56
WHAUP ~5.7310.57
CPR ~5.3210.59
TYCN ~2.8410.60
SPC ~51.7510.60
PF ~0.8210.62
HARN ~2.5110.62