หน้าแรก >> ธุรกิจการเงิน >> เงินทุนและหลักทรัพย์ >> BFIT
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

07/05/21
- [Bear] Dark Cloud Cover : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น อาจเป็นจุดสูงของกราฟแล้ว มีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

30/04/21
- [Bear] Bearish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รารอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

13/05/2021 17:12
- ดูไม่ดี ยังไม่สดใส โอกาสลงต่อยังมี ควรระวังในการเข้าซื้อ
4
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 49.82
MACD ของวันนี้คือ 2.955548 กราฟ MACD วันนี้ตัดลงต่ำกว่า Signal แสดงถึงการอ่อนตัวของราคา ราคาอาจย่อลงได้ ควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย คำเตือน กราฟ MACD ไม่สามารถบอกจุดซื้อขุดขายได้อย่างถูกต้องหากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
BUI ⇧
ขึ้น
10.20,10.00,10.00,10.30,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.20,10.20,10.50,10.40,10.00,10.00,10.10,10.10,10.10,10.20,10.20,10.30,10.10,10.30,10.20,10.20,10.30,10.20,10.20,10.20,10.30,10.20,10.20,10.20,10.20,10.20,10.20,10.20,10.10,10.10,10.10,10.10,10.20,10.20,10.20,10.20,10.20,10.20,10.20,10.20,10.20,10.20,10.20,10.20,10.20,10.20,10.40,10.70,10.60,10.20,10.30
XPG ⇩
Sideway
1.43,1.50,1.55,1.60,1.77,1.83,1.90,2.24,2.32,2.30,2.22,2.28,2.54,3.30,3.56,3.44,3.72,4.18,4.30,4.16,4.20,3.98,3.96,3.94,3.98,4.68,4.40,4.42,4.54,4.86,4.88,4.78,4.92,4.96,4.92,4.92,4.90,4.88,4.76,4.66,4.48,3.86,3.90,4.24,4.28,4.30,4.32,4.18,4.10,4.04,4.14,4.26,4.24,4.56,4.82,4.76,4.66,4.80,4.76,4.50
THRE ⇩
ลง
1.66,1.66,1.63,1.60,1.62,1.76,1.76,1.81,1.71,1.78,1.59,1.60,1.52,1.60,1.58,1.58,1.59,1.56,1.55,1.55,1.54,1.57,1.65,1.63,1.63,1.62,1.60,1.62,1.60,1.57,1.57,1.56,1.58,1.68,1.65,1.65,1.64,1.62,1.60,1.62,1.64,1.58,1.49,1.52,1.56,1.53,1.53,1.51,1.53,1.50,1.51,1.53,1.54,1.50,1.54,1.51,1.49,1.51,1.52,1.45
AIRA ⇩
Sideway
1.04,1.04,1.04,1.04,1.01,1.01,1.02,1.01,1.00,0.99,0.97,0.99,1.00,1.11,1.16,1.33,1.43,1.49,1.50,1.48,1.43,1.55,1.51,1.52,1.53,1.60,1.68,1.75,1.87,1.97,2.02,2.26,2.24,2.16,2.16,2.22,2.22,2.22,2.04,2.12,2.12,2.06,2.04,2.04,2.06,2.06,2.20,2.20,2.20,2.30,2.30,2.30,2.30,2.24,2.26,2.22,2.18,2.14,2.10,2.04
TK ⇩
Sideway
9.05,9.10,9.00,9.05,9.65,9.60,9.40,9.25,8.60,8.55,8.50,8.45,8.65,8.70,8.75,8.60,8.75,8.35,8.55,8.65,8.65,8.75,8.65,8.75,9.05,9.05,9.10,9.00,9.45,10.00,9.75,10.10,10.10,10.10,10.20,10.50,10.70,10.40,10.40,10.60,10.50,9.90,10.20,10.60,10.70,11.40,11.00,10.70,10.50,10.40,10.50,10.70,10.70,10.40,10.30,10.50,10.30,10.20,10.20,10.00
LHFG ⇩
ลง
1.06,1.06,1.06,1.05,1.06,1.07,1.06,1.07,1.07,1.07,1.09,1.10,1.11,1.11,1.11,1.10,1.13,1.18,1.17,1.20,1.19,1.20,1.18,1.18,1.19,1.17,1.19,1.19,1.20,1.23,1.21,1.22,1.22,1.23,1.23,1.26,1.25,1.22,1.20,1.18,1.18,1.15,1.14,1.19,1.17,1.18,1.18,1.17,1.17,1.18,1.17,1.20,1.20,1.15,1.14,1.14,1.14,1.13,1.11,1.07
BAM ⇩
ลง
21.40,22.40,22.40,23.00,22.20,21.90,21.90,22.00,21.50,21.60,21.80,21.70,21.50,21.40,21.90,21.50,21.60,21.10,21.40,21.50,21.90,21.80,21.90,21.90,21.80,21.90,22.00,22.10,21.80,21.80,21.70,21.60,21.90,21.70,21.70,21.60,21.50,21.40,21.10,21.00,21.00,20.50,20.40,20.60,20.80,20.70,20.60,20.40,20.30,20.20,20.50,20.50,20.60,20.40,19.90,20.00,19.80,19.30,19.10,18.40
SGF ⇩
Sideway
0.97,0.95,0.97,0.96,0.93,0.88,0.87,0.86,0.81,0.83,0.83,0.84,0.90,0.84,0.86,0.85,0.85,0.86,0.88,0.88,0.86,0.89,0.88,0.90,0.97,0.94,0.96,0.96,1.10,1.16,1.09,1.09,1.10,1.08,1.06,1.12,1.09,1.06,1.01,1.01,1.04,1.03,1.07,1.08,1.06,1.09,1.04,1.04,1.05,1.03,1.06,1.19,1.21,1.15,1.16,1.29,1.27,1.23,1.24,1.15
KCAR ⇩
ลง
9.00,8.90,8.95,9.00,9.00,8.95,8.95,9.00,8.95,8.95,8.95,8.85,8.55,8.65,8.65,8.75,8.75,8.75,8.85,8.85,8.90,8.90,8.95,8.90,8.95,9.00,8.80,8.80,8.75,8.80,8.80,8.75,8.80,9.00,8.80,8.85,8.85,8.75,8.75,8.75,8.75,8.75,8.75,8.70,8.75,8.75,8.75,8.75,8.70,8.65,8.65,8.65,8.70,8.70,8.65,8.60,8.65,8.60,8.50,8.35
MBKET ⇧
ขึ้น
9.60,9.60,9.75,10.10,10.00,10.30,10.20,9.35,9.05,9.05,9.15,9.05,9.10,9.20,9.25,9.30,9.30,9.35,9.35,9.35,9.25,9.20,9.25,9.25,9.25,9.30,9.60,9.70,9.65,9.55,9.55,9.40,9.45,9.45,9.40,9.45,9.45,9.35,9.30,9.40,9.35,9.25,9.25,9.30,9.45,9.60,9.50,9.45,9.40,9.45,9.50,9.65,12.50,12.40,13.00,12.80,12.80,12.70,13.00,13.60
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!