หน้าแรก >> อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> บริการรับเหมาก่อสร้าง >> BJCHI
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

12/05/21
- [Bear] Bearish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รารอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

28/04/21
- [Bear] Tweezer Top : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน ราคา High ของแท่งนี้ อาจะเป็นแนวต้านย่อมๆ รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

28/04/21
- [Bear] Bearish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รารอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

13/05/2021 17:42
- ชลอตัว ดูเหมือนจะหมดแรงขึ้นต่อ อาจพักฐานหรือย่อลงได้
4
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 57.3
MACD ของวันนี้คือ 0.073121 กราฟตัดขึ้นแสดงถึงมุมมองเชิงบวกของราคา ซึ่งหมายถึงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาได้ แต่ต้องพิจารณากราฟอื่นๆและทิศทางแนวโน้มของราคาด้วย คำเตือน หากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway กราฟ MACD จะไม่สามารถบอกทิศทางได้อย่างถูกต้อง
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
TASCO ⇩
ลง
20.80,20.70,20.60,20.70,21.20,21.30,21.30,21.20,20.50,20.80,20.70,20.70,21.00,20.10,20.10,20.10,20.00,19.80,19.80,19.90,19.90,20.10,20.10,20.40,20.50,20.30,20.30,20.10,20.00,21.10,20.80,20.90,21.20,21.00,20.70,20.60,20.70,20.30,19.90,19.60,19.80,19.50,19.60,19.80,19.90,20.00,19.80,19.60,19.60,19.80,19.90,20.00,20.20,20.10,20.20,20.50,20.50,20.10,19.90,18.80
PACE
Sideway
0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03
TCMC ⇩
Sideway
2.02,2.00,2.06,2.02,1.95,1.98,1.95,1.95,2.04,1.97,2.06,2.00,1.59,1.62,1.57,1.60,1.60,1.60,1.61,1.62,1.67,1.83,1.81,1.78,1.96,1.94,1.94,1.97,1.99,2.00,2.06,2.04,2.04,2.04,2.06,2.06,2.06,2.00,1.95,1.95,1.95,1.94,1.95,1.95,1.96,1.95,1.90,1.86,1.86,1.81,1.89,1.85,2.06,2.02,2.12,2.08,2.06,2.32,2.18,2.00
PPS ⇩
Sideway
0.45,0.42,0.43,0.51,0.49,0.51,0.51,0.50,0.47,0.46,0.48,0.48,0.49,0.47,0.45,0.48,0.47,0.46,0.46,0.47,0.47,0.48,0.48,0.51,0.59,0.56,0.58,0.56,0.59,0.58,0.60,0.57,0.57,0.56,0.58,0.58,0.58,0.59,0.56,0.57,0.57,0.56,0.52,0.56,0.54,0.70,0.68,0.68,0.66,0.65,0.66,0.65,0.69,0.73,0.74,0.74,0.74,0.72,0.73,0.63
CTARAF
Sideway
5.05,5.05,5.10,5.10,5.10,5.05,5.10,5.10,5.05,5.05,5.05,5.05,5.05,5.05,5.15,5.10,5.10,5.15,5.05,5.00,5.00,4.98,4.98,5.00,5.00,5.00,4.98,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.05,5.05,5.05,5.00,4.98,4.98,4.98,5.00,5.00,4.98,4.98,4.98,4.98,4.94,4.96,4.98,4.98,4.98,4.98,4.98,5.00,4.98,4.98,4.98
ITD ⇩
Sideway
1.08,1.08,1.07,1.07,1.06,1.09,1.16,1.14,1.11,1.12,1.11,1.12,1.10,1.11,1.11,1.16,1.14,1.15,1.15,1.17,1.17,1.16,1.18,1.21,1.21,1.21,1.23,1.27,1.51,1.55,1.55,1.54,1.55,1.77,1.78,1.90,1.92,1.82,1.72,1.74,1.77,1.68,1.64,1.77,1.75,1.76,1.81,1.78,1.82,1.76,1.79,1.85,1.83,1.74,1.77,1.78,1.81,1.78,1.76,1.71
AMATAR ⇧
ซึมลง
10.20,10.20,10.20,10.20,10.30,10.00,10.00,10.10,10.10,10.00,10.10,10.10,10.10,9.95,9.95,9.90,9.90,10.00,10.00,10.10,10.10,10.00,10.00,10.10,10.10,10.10,10.00,10.00,9.95,9.90,9.85,9.80,9.90,9.85,9.80,9.80,9.80,9.80,9.80,9.80,9.75,9.80,9.75,9.85,9.80,9.80,9.80,9.75,9.75,9.85,9.80,9.80,9.85,9.85,9.80,9.75,9.70,9.70,9.70,9.75
AQ ⇧
Sideway
0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.01,0.02,0.02,0.01,0.01,0.02,0.01,0.02,0.01,0.01,0.02,0.01,0.02,0.01,0.02,0.01,0.02,0.01,0.02,0.02,0.01,0.02,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.02,0.01,0.02,0.01,0.01,0.02,0.02,0.01,0.01,0.02,0.01,0.02,0.01,0.02
A
ลง
5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,4.98,5.00,5.00,4.96,5.00,4.98,5.00,4.98,4.98,5.00,5.00,5.00,4.98,4.98,5.00,5.00,5.00,4.98,4.98,4.98,4.98,5.00,5.00,4.98,5.00,5.00,4.96,4.96,5.00,5.00,4.96,5.00,5.00,4.98,5.00,5.00,5.00,5.00,4.98,5.00,5.00,4.98,4.98,4.98,4.98
TPIPL ⇩
Sideway
1.70,1.69,1.69,1.69,1.74,1.72,1.69,1.68,1.66,1.66,1.70,1.67,1.67,1.67,1.68,1.68,1.69,1.70,1.70,1.68,1.67,1.66,1.67,1.68,1.68,1.78,1.80,1.78,1.77,1.76,1.80,1.81,1.86,1.87,1.87,1.85,1.83,1.81,1.78,1.95,1.89,1.82,1.87,1.91,1.95,2.00,1.99,1.95,1.98,1.94,2.04,2.06,2.18,2.06,2.16,2.18,2.12,2.10,2.06,1.99
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!