หน้าแรก >> เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร >> ธุรกิจการเกษตร >> MAX
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

13/05/2021 17:03
- ยังอยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ย ราคาอาจปรับขึ้นได้อีก หรืออาจทรงตัวในระดับนี้ต่อไป
4
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 56.45
MACD ของวันนี้คือ 0.000192 กราฟ MACD วันนี้ตัดลงต่ำกว่า Signal แสดงถึงการอ่อนตัวของราคา ราคาอาจย่อลงได้ ควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย คำเตือน กราฟ MACD ไม่สามารถบอกจุดซื้อขุดขายได้อย่างถูกต้องหากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
NER ⇩
ขึ้น
4.90,4.92,4.98,5.35,5.20,5.15,5.10,5.20,5.10,5.30,5.20,5.65,5.55,5.55,5.55,5.60,5.70,5.50,5.55,5.45,5.35,5.25,5.45,5.45,5.35,5.35,5.35,5.45,5.40,5.45,5.40,5.40,5.40,5.50,5.40,5.45,5.40,5.45,5.40,5.35,5.35,5.25,5.30,5.55,5.55,5.70,5.75,5.60,5.65,6.25,6.10,6.00,6.30,6.10,6.20,6.30,6.45,6.40,6.60,6.45
OSP ⇩
Sideway
34.75,34.75,34.75,34.50,34.75,34.50,34.25,33.75,32.75,33.25,33.75,34.75,34.25,35.50,36.00,36.00,36.25,35.25,35.25,35.75,36.25,35.75,35.00,34.75,34.50,34.25,34.75,34.50,34.75,34.25,34.25,34.25,34.00,35.00,35.25,35.00,34.25,33.75,33.75,33.75,34.00,33.75,33.75,35.00,34.75,37.00,36.00,35.25,34.25,34.50,35.00,35.25,35.75,34.25,34.50,34.75,35.25,35.00,35.00,34.25
KSL ⇩
ซึมขึ้น
3.00,3.00,3.00,2.90,2.94,2.94,2.96,3.00,3.26,3.42,3.30,3.30,3.12,3.22,3.16,3.12,3.22,3.14,3.12,3.06,3.06,3.08,3.08,3.34,3.32,3.22,3.18,3.44,3.24,3.40,3.36,3.28,3.30,3.30,3.30,3.28,3.28,3.18,3.20,3.10,3.14,3.14,3.26,3.36,3.32,3.40,3.60,3.52,3.84,3.92,4.08,4.12,4.08,4.30,4.70,4.50,4.56,4.70,4.80,4.62
M
ซึมลง
51.50,50.50,51.00,50.75,51.50,51.50,51.25,51.75,54.25,54.75,54.00,56.00,55.50,56.00,57.75,57.50,56.75,57.00,58.00,58.75,58.75,59.00,58.25,58.50,58.50,57.75,57.25,57.00,56.50,55.50,55.75,56.25,56.75,56.50,55.50,55.50,55.50,54.25,52.00,53.50,53.00,51.50,52.00,52.75,52.00,52.00,51.75,51.25,50.75,51.00,52.00,51.75,51.00,50.75,51.00,51.50,51.00,50.75,50.50,50.50
SUN ⇩
ซึมลง
5.80,5.75,5.95,5.90,5.70,5.75,5.85,5.85,5.85,4.90,5.05,4.98,4.84,4.90,4.86,4.86,4.90,5.10,5.50,5.65,5.60,5.75,6.45,6.95,7.30,7.40,7.95,7.25,8.55,9.85,10.70,9.65,10.00,10.00,10.40,10.70,10.40,10.20,10.50,9.90,9.90,9.75,9.30,9.95,10.10,10.40,10.20,10.10,11.60,7.85,8.10,8.00,7.90,7.40,7.40,7.60,7.55,8.10,7.85,7.55
TU ⇩
ขึ้น
13.90,13.90,13.80,13.80,13.80,13.80,13.60,13.50,13.90,13.90,14.00,14.00,14.40,14.40,14.40,14.30,14.30,14.00,14.30,14.80,14.80,14.70,14.60,14.70,14.40,14.40,14.30,14.40,14.20,14.60,14.60,14.50,14.60,14.60,14.70,14.60,14.60,14.50,14.50,14.40,14.50,14.30,14.60,14.70,14.70,15.30,14.90,14.80,14.80,14.80,15.10,15.20,15.10,14.90,15.10,15.20,16.80,17.80,18.10,17.90
CFRESH ⇩
Sideway
3.36,3.32,3.32,3.28,3.28,3.38,3.40,3.30,3.06,2.96,2.98,2.96,2.96,2.94,2.90,2.88,2.94,2.88,2.94,2.90,3.34,3.48,2.52,2.40,2.44,2.50,2.50,2.62,2.70,2.62,2.64,2.62,2.60,2.60,2.60,2.64,2.60,2.58,2.42,2.42,2.36,2.32,2.24,2.40,2.40,2.44,2.64,2.52,2.66,2.52,2.50,2.44,2.44,2.32,2.60,2.52,2.56,2.92,2.72,2.48
EE ⇩
Sideway
0.64,0.64,0.64,0.63,0.62,0.63,0.63,0.62,0.61,0.61,0.63,0.61,0.63,0.62,0.62,0.65,0.64,0.62,0.62,0.63,0.63,0.62,0.64,0.65,0.65,0.65,0.65,0.65,0.65,0.67,0.68,0.68,0.74,0.73,0.79,0.75,0.79,0.76,0.72,0.73,0.75,0.73,0.73,0.74,0.76,0.80,0.77,0.75,0.73,0.75,0.76,0.79,0.77,0.79,0.79,0.79,0.79,0.83,0.81,0.76
KASET ⇩
Sideway
1.22,1.20,1.20,1.21,1.20,1.22,1.21,1.21,1.20,1.20,1.19,1.19,1.18,1.18,1.17,1.18,1.18,1.20,1.25,1.32,1.32,1.32,1.33,1.45,1.40,1.42,1.37,1.38,1.41,1.39,1.45,1.46,1.47,1.47,1.46,1.47,1.50,1.67,1.79,1.71,1.73,1.65,1.60,1.76,2.04,1.90,1.86,1.83,1.90,1.87,1.86,1.91,1.94,1.90,2.20,2.04,2.06,2.00,2.00,1.74
TIPCO ⇩
ลง
7.85,7.75,7.85,7.90,8.05,8.75,9.35,9.65,10.30,9.50,10.30,10.40,10.50,10.90,10.70,11.30,10.40,9.85,9.90,10.10,10.00,10.10,10.00,10.20,10.30,10.70,10.60,10.60,10.90,10.80,10.60,10.70,10.70,10.60,10.80,10.90,10.90,11.10,10.90,10.90,10.90,10.60,10.70,11.00,10.90,10.40,10.30,9.90,9.60,9.30,9.40,9.65,9.65,9.40,9.60,9.50,9.45,9.50,9.45,9.00
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!