หน้าแรก >> ธุรกิจการเงิน >> เงินทุนและหลักทรัพย์ >> MBKET
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

22/04/21
- [Bear] Dark Cloud Cover : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น อาจเป็นจุดสูงของกราฟแล้ว มีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

23/03/21
- [Bear] Upside Gap Two Crows : ถ้าเจอรูปแบบนี้ที่จุดสูงของกราฟ มีโอกาสย่อลง ให้รอแท่งต่อไปปิดต่ำกว่า Close ของแท่งนี้ เพื่อยืนยันการกลับตัวลง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

13/05/2021 17:12
- ราคายังยืนอยู่ได้เหนือเส้นค่าเฉลี่ย และค่าเฉลี่ยยังดูสดใส มีโอกาสขึ้นต่อหรือทรงตัวในระดับนี้ได้
4
คาดการณ์โดย AI
"Overbought"
เข้าเขตซื้อมากเกินไป ราคาเพิ่มขึ้นอย่างมาก กราฟ RSI บอกว่าราคาได้ก้าวเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป ค่าปัจจุบันอยู่ที่ "86.27" ราคาที่อยู่ในระดับนี้สามารถปรับตัวย่อลงได้เนื่องจากที่ผ่านมานักลงทุนได้สะสมหุ้นเป็นจำนวนมาก แต่ก็ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าราคาจะลดลงเร็วๆนี้ เพียงแต่ราคาขึ้นสูงเร็วกว่าค่าเฉลี่ยที่ควรจะเป็นเนื่องจากมีการเข้าซื้อจำนวนมากเท่านั้น ที่สำคัญทีสุดคือพิจารณาปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยว่าแนวโน้มทิศทางราคาเป็นอย่างไร
MACD ของวันนี้คือ 1.013399 กราฟตัดขึ้นแสดงถึงมุมมองเชิงบวกของราคา ซึ่งหมายถึงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาได้ แต่ต้องพิจารณากราฟอื่นๆและทิศทางแนวโน้มของราคาด้วย คำเตือน หากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway กราฟ MACD จะไม่สามารถบอกทิศทางได้อย่างถูกต้อง
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
NCAP ⇩
ซึมขึ้น
8.35,8.35,8.25,8.20,8.20,8.80,8.75,8.70,8.30,8.10,8.45,8.35,8.30,8.85,8.85,8.90,10.10,10.30,10.80,11.30,11.40,11.30,11.60,11.70,12.80,13.80,14.80,13.60,13.30,13.20,12.80,12.50,13.20,13.40,13.00,13.20,13.00,13.00,12.80,13.00,13.70,13.10,13.00,14.30,14.20,14.20,13.90,14.00,14.20,14.90,15.10,15.10,15.70,15.40,15.80,16.00,15.50,15.60,14.70,14.60
GBX ⇩
Sideway
0.51,0.52,0.51,0.53,0.53,0.52,0.52,0.52,0.52,0.51,0.53,0.53,0.64,0.62,0.61,0.72,0.72,0.77,0.91,0.95,0.92,0.89,0.86,0.89,0.89,0.95,1.13,1.21,1.08,1.15,1.10,1.11,1.10,1.13,1.13,1.12,1.16,1.15,1.11,1.16,1.13,1.09,1.09,1.14,1.29,1.48,1.40,1.52,1.47,1.41,1.42,1.42,1.45,1.68,1.60,1.58,1.51,1.50,1.53,1.38
ASN ⇩
ลง
4.44,4.38,4.40,4.36,4.46,4.38,4.40,4.48,4.32,4.46,4.40,4.46,4.36,4.40,4.46,4.48,4.52,4.70,5.65,4.58,4.42,4.34,4.28,4.42,4.40,4.28,4.38,4.28,4.26,4.24,4.26,4.20,4.18,4.20,4.16,4.20,4.18,4.14,4.14,4.14,4.24,4.08,4.00,4.04,4.24,4.30,4.18,4.20,4.18,4.18,4.20,4.20,4.22,4.20,4.16,4.22,4.10,4.08,4.00,3.80
FNS ⇩
ซึมขึ้น
4.22,4.20,4.22,4.26,4.20,4.18,4.16,4.14,4.06,4.22,4.26,4.28,4.58,4.70,4.72,4.90,4.50,4.44,4.44,4.44,4.34,4.34,4.32,4.30,4.34,4.48,4.52,4.62,4.50,4.50,4.52,4.48,4.48,4.54,4.60,4.58,4.54,4.50,4.42,4.46,4.46,4.40,4.36,4.42,4.44,4.76,5.20,5.20,5.15,5.20,5.30,5.25,5.65,5.55,5.60,5.55,5.45,5.40,5.50,5.45
PL ⇩
Sideway
2.22,2.18,2.22,2.24,2.18,2.18,2.16,2.16,2.18,2.18,2.18,2.18,2.18,2.20,2.20,2.20,2.22,2.24,2.26,2.32,2.34,2.42,2.38,2.40,2.40,2.40,2.46,2.64,2.62,2.68,2.68,2.64,2.66,2.62,2.62,2.68,2.66,2.58,2.54,2.56,2.60,2.52,2.46,2.56,2.60,2.64,2.62,2.60,2.62,2.64,2.60,2.70,2.66,2.88,2.88,2.90,2.84,2.76,2.78,2.62
TNITY ⇧
ขึ้น
4.18,4.20,4.20,4.24,4.28,4.42,4.50,4.52,4.56,4.50,4.56,4.48,5.10,5.10,5.10,5.25,5.50,6.20,6.20,6.20,6.25,6.25,6.50,6.50,6.55,6.50,6.60,6.70,6.75,6.80,6.65,6.65,6.60,6.60,6.80,6.25,6.00,5.65,5.50,5.60,5.55,5.45,5.40,5.60,5.95,6.00,6.00,5.95,6.00,5.85,6.00,5.95,6.45,6.75,6.80,7.35,7.65,7.55,7.55,7.90
TCAP
Sideway
33.75,33.75,33.75,33.75,33.75,33.50,33.50,33.25,32.25,32.25,32.25,32.50,33.75,34.25,34.75,35.25,35.00,35.25,35.25,35.50,36.25,35.50,35.75,36.25,36.25,36.50,36.25,36.50,36.25,36.50,36.75,36.75,37.75,38.25,38.00,37.75,37.50,37.50,36.75,36.75,36.75,36.75,35.75,36.75,37.75,37.50,37.50,37.50,37.25,37.00,37.25,37.25,35.50,34.50,34.50,34.25,34.25,33.75,33.50,33.50
AEONTS ⇩
ลง
213.00,209.00,212.00,210.00,210.00,206.00,202.00,203.00,201.00,202.00,200.00,198.00,195.50,201.00,207.00,211.00,208.00,206.00,205.00,209.00,207.00,205.00,203.00,204.00,206.00,204.00,204.00,204.00,216.00,219.00,212.00,211.00,225.00,216.00,214.00,230.00,235.00,234.00,222.00,222.00,225.00,216.00,215.00,222.00,230.00,230.00,232.00,223.00,229.00,236.00,226.00,226.00,222.00,211.00,215.00,215.00,212.00,205.00,200.00,197.00
THRE ⇩
ลง
1.66,1.66,1.63,1.60,1.62,1.76,1.76,1.81,1.71,1.78,1.59,1.60,1.52,1.60,1.58,1.58,1.59,1.56,1.55,1.55,1.54,1.57,1.65,1.63,1.63,1.62,1.60,1.62,1.60,1.57,1.57,1.56,1.58,1.68,1.65,1.65,1.64,1.62,1.60,1.62,1.64,1.58,1.49,1.52,1.56,1.53,1.53,1.51,1.53,1.50,1.51,1.53,1.54,1.50,1.54,1.51,1.49,1.51,1.52,1.45
XPG ⇩
Sideway
1.43,1.50,1.55,1.60,1.77,1.83,1.90,2.24,2.32,2.30,2.22,2.28,2.54,3.30,3.56,3.44,3.72,4.18,4.30,4.16,4.20,3.98,3.96,3.94,3.98,4.68,4.40,4.42,4.54,4.86,4.88,4.78,4.92,4.96,4.92,4.92,4.90,4.88,4.76,4.66,4.48,3.86,3.90,4.24,4.28,4.30,4.32,4.18,4.10,4.04,4.14,4.26,4.24,4.56,4.82,4.76,4.66,4.80,4.76,4.50
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!