หน้าแรก >> อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> บริการรับเหมาก่อสร้าง >> PAE
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

02/08/2021 17:43
4
คาดการณ์โดย AI
"Oversold"
เข้าเขตขายมากเกินไป เนื่องจากมีการขายหุ้นของนักลงทุนออกมามากกว่าค่าเฉลี่ยที่ควรจะเป็น ทำให้ราคาตกลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมาก ค่า RSI วันนี้คือ 0 โดยในระดับนี้แสดงให้เห็นถึงการขายออกจำนวนมากซึ่งมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ แต่ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าราคาจะปรับขึ้นแน่นอน ต้องพิจารณากราฟและปัจจัยอื่นๆประกอบกัน กราฟนี้เพียงแต่บอกว่าตอนนี้มีการขายออกมาจำนวนมากซึ่งไม่ได้ยืนยันว่าทิศทางราคาเป็นอย่างไร
กราฟ MACD กับเส้น Signal มีค่าเท่ากัน ควรพิจารณากราฟอื่นๆและปัจจัยอื่นๆประกอบการตัดสินใจ
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
DREIT
ลง
4.54,4.50,4.52,4.50,4.46,4.46,4.48,4.50,4.54,4.58,4.58,4.62,4.64,4.64,4.70,4.74,4.74,4.74,4.76,4.74,4.70,4.80,5.05,5.10,5.20,5.05,5.05,5.00,5.25,5.35,5.30,5.25,5.30,5.20,5.00,5.00,4.98,4.98,4.96,4.96,4.96,4.94,4.96,4.94,4.90,4.90,4.86,4.88,4.88,4.90,4.92,4.84,4.82,4.84,4.86,4.86,4.86,4.86,4.86,4.86
MJLF ⇩
ลง
6.95,6.75,6.75,6.85,6.85,6.75,6.50,6.55,6.65,6.75,6.95,6.85,6.85,6.80,6.70,6.80,6.90,7.00,7.05,6.95,7.05,7.15,7.20,7.20,7.20,7.20,7.35,7.35,7.30,7.30,7.30,7.25,7.35,7.40,7.35,7.25,7.20,7.30,7.30,7.20,7.20,7.15,7.20,7.20,7.10,7.10,7.10,7.10,7.05,7.05,7.15,7.05,7.00,7.00,6.95,6.95,7.00,7.00,7.00,6.90
PYLON ⇩
ลง
4.34,4.42,4.44,4.42,4.38,4.32,4.16,4.22,4.10,4.26,4.34,4.64,4.50,4.44,4.44,4.48,4.64,4.84,4.82,4.80,4.72,4.82,4.78,4.76,4.72,4.82,4.76,4.82,5.00,4.90,4.80,4.74,4.76,4.58,4.60,4.50,4.40,4.42,4.50,4.58,4.52,4.50,4.56,4.52,4.32,4.36,4.34,4.44,4.40,4.40,4.42,4.32,4.22,4.22,4.24,4.22,4.18,4.16,4.10,4.08
IND ⇩
ลง
2.26,2.26,2.18,2.18,2.10,2.14,1.97,1.90,1.82,1.85,1.88,1.91,1.87,1.84,1.87,1.90,1.90,1.88,1.91,1.91,1.89,1.91,1.92,1.95,1.95,2.00,2.00,2.00,2.06,2.08,2.06,1.99,2.00,1.97,1.93,1.91,1.88,1.88,1.91,1.92,1.89,1.97,1.97,1.92,1.77,1.78,1.75,1.80,1.79,1.80,1.80,1.89,1.81,1.81,1.84,1.81,1.77,1.76,1.70,1.67
PSH
ลง
12.70,12.80,12.70,12.70,12.70,12.50,12.50,12.50,12.50,12.60,12.60,12.80,12.70,12.70,12.90,13.40,13.70,14.40,14.40,14.10,14.80,14.50,14.50,14.40,14.50,14.30,14.50,14.60,14.40,14.40,14.30,14.20,14.10,14.00,13.90,13.70,13.70,13.60,13.80,13.70,13.80,13.60,13.40,13.20,13.10,13.00,13.00,13.20,13.00,13.00,13.10,13.00,12.80,12.70,12.70,12.80,12.90,12.60,12.60,12.60
STPI ⇩
ลง
3.96,3.98,4.14,4.30,4.12,4.14,3.98,4.02,4.04,4.18,4.18,4.42,4.58,4.52,4.68,4.60,4.58,4.88,4.80,4.74,4.64,4.60,4.68,4.70,4.72,4.82,4.76,4.66,4.66,4.66,4.54,4.50,4.48,4.60,4.60,4.62,4.72,4.68,5.00,5.15,4.82,4.90,4.96,4.80,4.52,4.48,4.48,4.64,4.60,4.54,4.58,4.62,4.48,4.48,4.48,4.50,4.44,4.14,4.04,4.00
IMPACT ⇩
ลง
18.30,18.30,18.40,18.30,18.30,18.30,18.20,18.30,18.10,18.20,18.50,18.40,18.30,18.20,18.10,18.30,18.60,18.40,18.50,18.60,18.70,18.80,18.90,19.00,19.10,19.50,19.50,19.60,20.00,20.00,20.40,20.00,20.00,20.00,19.90,19.50,19.50,19.40,19.70,19.30,19.00,19.10,19.00,19.00,19.30,19.40,19.50,19.30,19.50,19.30,19.50,19.10,18.80,18.90,18.70,18.20,18.20,18.50,18.50,18.10
BKD ⇧
ซึมลง
2.26,2.34,2.36,2.38,2.42,2.42,2.36,2.36,2.32,2.36,2.38,2.40,2.40,2.40,2.32,2.28,2.26,2.28,2.30,2.30,2.32,2.28,2.30,2.36,2.34,2.30,2.30,2.30,2.34,2.42,2.32,2.32,2.36,2.30,2.28,2.26,2.28,2.30,2.34,2.28,2.30,2.28,2.26,2.28,2.16,2.18,2.22,2.26,2.30,2.26,2.28,2.16,2.20,2.18,2.26,2.22,2.20,2.22,2.20,2.22
ORI ⇧
Sideway
9.20,9.45,9.15,8.90,8.60,8.60,8.45,8.60,8.80,9.20,9.10,9.25,9.10,9.05,8.90,9.20,9.20,9.15,9.20,9.15,9.10,9.50,9.40,9.40,9.40,9.35,9.35,9.20,9.30,9.20,9.25,9.00,8.95,8.80,8.80,9.00,8.85,8.80,8.90,9.05,8.90,8.75,8.70,8.60,8.45,8.45,8.25,8.45,8.40,8.70,9.00,8.80,8.65,8.70,8.70,8.50,8.50,8.55,8.65,8.80
ITD ⇧
ลง
1.74,1.77,1.78,1.81,1.78,1.76,1.71,1.74,1.73,2.16,2.28,2.24,2.30,2.34,2.30,2.36,2.76,2.82,2.88,2.86,2.84,2.84,2.94,2.90,2.86,2.94,2.62,2.62,2.70,2.68,2.68,2.68,2.62,2.54,2.48,2.44,2.40,2.44,2.38,2.50,2.34,2.32,2.42,2.36,2.26,2.32,2.32,2.38,2.36,2.38,2.38,2.28,2.20,2.18,2.20,2.18,2.12,2.08,2.00,2.14
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!