หน้าแรก >> สินค้าอุตสาหกรรม >> MAI >> SANKO
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

22/04/21
- [Bear] Dark Cloud Cover : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น อาจเป็นจุดสูงของกราฟแล้ว มีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

12/04/21
- [Bear] Bearish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะเป็นจุดสูงของกราฟ มีโอกาสย่อลง รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

13/05/2021 17:32
- ดูไม่ดี ยังไม่สดใส โอกาสลงต่อยังมี ควรระวังในการเข้าซื้อ
4
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 42.45
MACD ของวันนี้คือ 0.01998 กราฟ MACD วันนี้ตัดลงต่ำกว่า Signal แสดงถึงการอ่อนตัวของราคา ราคาอาจย่อลงได้ ควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย คำเตือน กราฟ MACD ไม่สามารถบอกจุดซื้อขุดขายได้อย่างถูกต้องหากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
NFC ⇧
Sideway
3.30,3.46,3.18,3.30,3.30,3.30,3.22,3.22,3.16,3.22,3.22,3.04,3.08,3.14,3.20,3.20,3.18,3.18,3.10,3.10,3.04,3.06,3.12,3.02,3.06,3.24,3.24,3.18,3.24,3.18,3.22,3.20,3.28,3.30,3.26,3.20,4.16,5.10,4.26,4.20,4.14,4.14,4.14,4.18,4.20,4.22,4.26,4.24,4.24,4.22,4.22,4.18,4.18,4.14,4.06,4.06,4.08,4.10,4.04,4.10
SITHAI ⇩
ซึมขึ้น
0.65,0.65,0.65,0.66,0.67,0.63,0.64,0.65,0.62,0.65,0.66,0.66,0.63,0.63,0.64,0.65,0.64,0.64,0.63,0.64,0.65,0.67,0.71,0.69,0.70,0.72,0.71,0.71,0.71,0.72,0.74,0.73,0.75,0.82,0.83,0.82,0.81,0.78,0.75,0.78,0.78,0.77,0.75,0.76,0.78,0.78,0.89,0.89,0.94,0.89,0.91,0.91,0.96,1.01,1.00,1.02,0.99,1.03,1.02,0.95
GLOCON ⇩
ลง
0.98,0.99,0.99,0.98,0.95,0.96,0.95,0.94,0.93,0.90,0.90,0.82,0.78,0.83,0.85,0.83,0.83,0.85,0.84,0.88,0.94,0.93,0.93,0.92,0.93,0.98,1.01,0.99,0.98,0.97,1.01,0.98,0.99,0.98,0.98,0.97,0.99,0.99,0.96,0.97,0.95,0.90,0.93,0.94,0.94,0.92,0.91,0.90,0.90,0.90,0.92,0.91,0.90,0.88,0.89,0.91,0.89,0.90,0.86,0.85
SMIT ⇩
Sideway
3.84,3.84,3.86,3.80,3.84,3.90,3.92,4.00,3.98,4.00,3.98,3.98,4.00,4.00,4.00,4.02,4.06,4.04,4.04,4.04,4.08,4.06,4.08,4.10,4.08,4.06,4.06,4.04,4.04,4.06,4.08,4.06,4.06,4.10,4.16,4.18,4.20,4.16,4.16,4.16,4.18,4.20,4.24,4.30,4.30,4.32,4.34,4.40,4.64,4.46,4.54,4.54,4.58,4.58,4.62,4.62,4.64,4.64,4.38,4.30
NOVA ⇩
Sideway
12.30,12.80,13.00,12.40,12.40,12.40,11.80,12.10,11.70,11.80,12.80,11.70,11.50,11.30,11.70,11.80,11.60,11.50,11.50,11.60,12.00,12.00,12.10,11.90,11.80,11.80,11.70,11.80,12.10,13.10,12.80,12.90,13.00,12.80,12.90,12.90,12.70,12.60,12.30,12.30,12.20,12.10,12.20,12.40,12.50,12.30,12.40,12.20,12.90,12.40,12.40,12.40,12.30,12.30,12.30,12.40,12.50,12.10,12.30,12.20
PMTA ⇩
ซึมขึ้น
10.00,10.00,9.80,9.85,9.85,9.85,10.10,10.10,10.10,10.20,10.20,10.60,10.30,10.30,11.10,11.40,11.20,11.40,12.00,11.90,12.10,11.10,10.90,10.60,10.40,10.30,10.20,10.50,10.70,10.70,10.70,10.90,10.80,10.70,10.60,10.60,10.60,10.60,10.30,10.40,10.40,10.40,10.40,10.40,10.40,10.60,10.60,11.10,12.10,11.80,12.00,12.00,11.90,12.40,12.80,12.80,14.90,14.80,15.00,12.60
SWC ⇩
ซึมลง
5.70,5.70,5.65,5.70,5.75,5.75,5.75,5.65,5.60,5.50,5.45,5.45,5.30,5.25,5.25,5.55,5.65,5.55,5.55,5.35,5.60,5.55,5.65,5.60,5.55,5.60,5.55,5.50,5.50,5.60,5.65,5.95,5.90,5.80,5.80,5.80,5.80,5.75,5.80,5.85,6.25,5.70,5.70,5.80,5.85,5.95,5.85,5.95,6.10,5.90,6.05,6.05,6.05,6.10,5.90,5.95,5.90,5.85,5.80,5.75
BSBM ⇩
ซึมขึ้น
1.04,1.10,1.16,1.22,1.19,1.17,1.14,1.11,0.99,1.08,1.04,1.11,1.05,1.04,1.07,1.11,1.12,1.10,1.11,1.11,1.13,1.17,1.19,1.16,1.13,1.11,1.11,1.10,1.11,1.13,1.13,1.13,1.22,1.25,1.29,1.26,1.28,1.34,1.40,1.40,1.37,1.29,1.31,1.37,1.36,1.49,1.56,1.54,2.00,1.93,2.14,2.06,2.06,2.04,2.00,2.06,2.14,2.04,2.00,1.92
PJW ⇩
ซึมขึ้น
2.10,2.14,2.22,2.56,2.54,2.46,2.34,2.48,2.46,2.38,2.36,2.52,2.36,2.40,2.36,2.40,2.52,2.48,2.40,2.46,2.40,2.44,2.56,2.52,2.60,3.02,3.04,3.24,3.28,3.56,3.66,3.68,3.84,3.80,3.80,3.74,3.82,3.76,3.72,3.84,3.82,3.76,3.68,3.74,3.74,4.12,4.08,4.14,4.56,4.66,4.68,4.60,4.76,4.94,4.98,4.98,4.88,5.10,5.10,5.00
SFLEX
Sideway
5.85,5.85,5.85,5.75,5.80,5.75,6.00,6.00,5.75,5.80,5.75,5.85,5.70,5.65,5.45,5.50,5.50,5.50,5.40,5.45,5.55,5.60,5.65,5.65,5.60,5.65,5.70,5.75,5.75,5.80,5.75,5.70,5.70,5.75,5.70,5.75,5.75,5.70,5.70,5.95,5.90,6.25,6.10,6.20,6.15,6.15,5.95,5.95,6.10,6.10,6.15,6.05,6.25,6.65,6.60,6.65,6.45,6.10,6.00,6.00
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!