หน้าแรก >> อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> วัสดุก่อสร้าง >> TOA
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

26/04/21
- [Bull] Bullish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาลงเป็นจุดต่ำของกราฟ อาจมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้ รอดูแท่งต่อไปปิดเหนือราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสขึ้น

22/04/21
- [Bear] Bearish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะเป็นจุดสูงของกราฟ มีโอกาสย่อลง รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

13/05/2021 17:27
- ดูไม่ดี ยังไม่สดใส โอกาสลงต่อยังมี ควรระวังในการเข้าซื้อ
4
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 52.02
MACD ของวันนี้คือ 0.407643 กราฟตัดขึ้นแสดงถึงมุมมองเชิงบวกของราคา ซึ่งหมายถึงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาได้ แต่ต้องพิจารณากราฟอื่นๆและทิศทางแนวโน้มของราคาด้วย คำเตือน หากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway กราฟ MACD จะไม่สามารถบอกทิศทางได้อย่างถูกต้อง
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
SSPF
ลง
8.75,8.70,8.65,8.65,8.65,8.65,8.65,8.65,8.65,8.65,8.65,8.55,8.60,8.70,8.70,8.70,8.70,8.75,8.65,8.65,8.70,8.70,8.75,8.75,8.80,8.80,8.75,8.75,8.80,8.80,8.75,8.75,8.90,8.85,8.85,8.85,8.85,8.80,8.90,8.90,8.80,8.75,8.70,8.85,8.85,8.85,8.80,8.85,8.85,8.80,8.70,8.80,8.80,8.75,8.85,8.70,8.70,8.70,8.70,8.70
SCC ⇩
ขึ้น
375.00,376.00,375.00,374.00,374.00,372.00,370.00,370.00,365.00,368.00,366.00,366.00,369.00,366.00,373.00,370.00,368.00,370.00,371.00,377.00,374.00,374.00,377.00,379.00,376.00,379.00,378.00,378.00,386.00,396.00,394.00,395.00,398.00,402.00,399.00,397.00,402.00,399.00,396.00,389.00,408.00,406.00,410.00,414.00,418.00,422.00,430.00,428.00,434.00,440.00,452.00,466.00,462.00,462.00,474.00,464.00,462.00,470.00,462.00,460.00
SCP ⇩
Sideway
6.20,6.20,6.20,6.35,6.45,6.50,6.50,6.45,6.35,6.45,6.45,6.35,6.15,6.20,6.25,6.25,6.35,6.40,6.50,6.15,6.10,6.10,6.15,6.15,6.20,6.15,6.15,6.15,6.40,6.30,6.25,6.15,6.25,6.20,6.40,6.30,6.70,6.50,6.30,6.35,6.35,6.15,6.20,6.25,6.25,6.40,6.45,6.30,6.50,6.70,7.15,6.90,7.00,6.90,6.90,6.95,7.05,6.95,6.90,6.65
AMATAV
Sideway
6.15,6.60,6.60,6.60,6.40,6.50,6.30,6.25,5.90,6.15,6.15,6.25,6.15,6.25,6.25,6.25,6.30,6.35,6.40,6.50,6.40,6.40,6.40,6.40,6.60,6.45,6.35,6.60,6.65,6.80,6.75,6.65,6.60,6.55,6.50,6.60,6.70,6.65,6.45,6.35,6.35,6.35,6.25,6.35,6.40,6.20,6.25,6.15,6.10,6.20,6.25,6.25,6.15,6.10,6.25,6.25,6.40,6.60,6.50,6.50
SK ⇩
Sideway
0.91,0.91,0.90,0.89,0.92,0.92,0.89,0.89,0.88,0.87,0.88,0.87,0.85,0.88,0.88,0.91,0.90,0.90,0.90,0.90,0.91,0.90,0.93,0.95,1.02,1.18,1.15,1.15,1.21,1.18,1.19,1.18,1.30,1.35,1.30,1.29,1.29,1.22,1.18,1.23,1.19,1.14,1.08,1.13,1.23,1.23,1.54,1.40,1.56,1.46,1.52,1.56,1.52,1.40,1.50,1.43,1.49,1.46,1.44,1.34
POPF
Sideway
10.90,10.90,10.90,10.60,10.50,10.60,10.60,10.50,10.50,10.40,10.50,10.50,10.50,10.50,10.60,10.60,10.60,10.50,10.60,10.90,11.00,11.00,11.00,10.90,10.90,10.90,10.90,10.90,10.90,10.90,10.90,11.00,11.00,10.90,10.80,10.90,11.00,10.90,10.90,10.80,10.80,10.80,10.80,10.70,10.70,10.80,10.80,10.70,10.80,10.80,10.80,11.00,10.80,10.90,11.00,10.90,11.00,10.90,10.80,10.80
POLAR
Sideway
4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36,4.36
KC
Sideway
0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18
TU-PF ⇩
Sideway
1.31,1.30,1.20,1.19,1.16,1.13,1.13,1.20,1.13,1.13,1.16,1.16,1.21,1.12,1.12,1.11,1.11,1.19,1.19,1.12,1.19,1.23,1.20,1.22,1.22,1.22,1.18,1.15,1.24,1.24,1.19,1.19,1.19,1.22,1.20,1.22,1.20,1.21,1.21,1.19,1.19,1.19,1.25,1.26,1.29,1.30,1.29,1.29,1.29,1.30,1.35,1.34,1.34,1.34,1.34,1.34,1.34,1.34,1.34,1.32
URBNPF ⇧
ซึมขึ้น
2.86,2.82,2.84,2.84,2.86,2.86,2.66,2.72,2.64,2.64,2.84,2.84,2.62,2.62,2.62,2.58,2.86,2.86,2.84,2.90,2.90,2.84,2.64,2.74,2.82,2.82,2.82,2.82,2.82,2.62,2.78,2.78,2.86,2.68,2.66,2.64,2.66,2.66,2.62,2.62,2.66,2.66,2.66,2.82,2.82,2.82,2.84,2.82,2.62,2.62,2.62,2.82,2.84,2.82,2.84,2.84,2.84,2.82,2.82,2.84
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!