หน้าแรก >> อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ >> URBNPF
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

22/06/2021 11:38
- ยังอยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ย ราคาอาจปรับขึ้นได้อีก หรืออาจทรงตัวในระดับนี้ต่อไป
4
คาดการณ์โดย AI
ฝั่งซื้อยังเป็นฝ่ายคุมตลาด ค่า RSI วันนี้คือ 61.36 ทิศทางยังอยู่ในระดับบน หรือพูดง่ายๆว่าคนส่วนใหญ่ยังมีหุ้นอยู่ในมือ ทั้งนี้ทั้งนั้นควรพิจารณากราฟอื่นๆประกอบการพิจารณา ควรดูว่าทิศทางราคาเป็นอย่างไรก่อนการตัดสินใจ
MACD ของวันนี้คือ 0.021333 กราฟตัดขึ้นแสดงถึงมุมมองเชิงบวกของราคา ซึ่งหมายถึงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาได้ แต่ต้องพิจารณากราฟอื่นๆและทิศทางแนวโน้มของราคาด้วย คำเตือน หากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway กราฟ MACD จะไม่สามารถบอกทิศทางได้อย่างถูกต้อง
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
TNPF
Sideway
2.00,2.02,2.00,2.00,2.00,2.00,2.00,2.00,2.00,2.00,1.99,1.99,1.99,2.00,2.04,2.00,1.99,2.00,2.00,2.00,2.00,1.99,2.00,1.98,1.98,2.00,2.00,1.99,1.99,1.99,1.99,1.98,1.99,2.00,1.99,1.99,1.99,1.99,2.00,1.99,1.99,2.00,2.00,2.00,1.98,1.98,1.96,1.98,1.98,1.98,1.98,1.99,2.00,1.99,2.00,2.00,2.00,2.00,2.00,2.00
RT
ซึมขึ้น
1.99,2.08,2.30,2.22,2.38,2.42,2.46,2.56,2.56,2.62,2.62,2.52,2.46,2.50,2.52,2.52,2.52,2.76,2.74,2.82,2.80,2.72,2.80,2.70,2.70,2.82,2.82,2.70,2.74,2.70,2.62,2.58,2.44,2.30,2.26,2.44,2.54,2.58,2.56,2.52,2.48,2.46,2.52,2.58,2.60,2.52,2.50,2.46,2.50,2.46,2.46,2.50,2.48,2.46,2.46,2.52,2.50,2.56,2.70,2.70
RICHY ⇩
Sideway
0.93,0.92,0.94,1.02,1.02,1.00,1.02,1.01,1.07,1.16,1.35,1.27,1.22,1.20,1.15,1.09,1.17,1.18,1.30,1.29,1.25,1.25,1.25,1.25,1.24,1.24,1.24,1.22,1.25,1.23,1.30,1.27,1.31,1.27,1.22,1.12,1.11,1.14,1.16,1.13,1.11,1.11,1.15,1.13,1.14,1.14,1.17,1.20,1.19,1.35,1.28,1.26,1.27,1.23,1.20,1.21,1.21,1.19,1.18,1.17
SRIPANWA ⇧
ซึมขึ้น
7.90,8.00,7.90,7.95,7.95,8.05,8.10,8.05,8.00,8.05,8.00,7.95,7.70,7.75,7.95,7.95,7.85,7.70,7.70,7.65,7.60,7.40,7.35,7.35,7.35,7.35,7.40,7.45,7.40,7.30,7.30,7.40,7.30,7.30,7.30,7.40,7.40,7.35,7.40,7.35,7.35,7.40,7.50,7.55,7.50,7.55,7.45,7.60,7.70,8.10,8.20,8.15,8.20,8.20,8.15,8.10,8.15,8.05,8.00,8.10
TOA ⇧
Sideway
32.75,32.50,32.00,32.00,32.00,32.00,32.25,32.25,31.75,32.25,32.00,31.75,31.25,31.00,30.75,30.75,30.50,31.25,31.50,32.00,31.00,30.75,32.75,33.50,33.75,34.75,34.50,33.75,33.00,33.25,33.75,33.00,33.50,33.00,36.25,35.50,35.25,34.75,35.25,34.75,35.50,36.75,38.00,37.25,37.50,38.00,37.25,37.00,36.50,35.50,35.50,36.00,35.50,35.00,34.75,35.00,34.00,34.00,33.00,33.50
TIF1
Sideway
8.35,8.40,8.30,8.35,8.30,8.30,8.35,8.35,8.40,8.45,8.45,8.45,8.40,8.45,8.40,8.40,8.35,8.40,8.35,8.40,8.40,8.40,8.35,8.35,8.45,8.40,8.45,8.45,8.45,8.50,8.50,8.50,8.55,8.50,8.50,8.45,8.45,8.50,8.50,8.50,8.55,8.60,8.60,8.55,8.60,8.55,8.50,8.55,8.55,8.60,8.70,8.55,8.55,8.65,8.65,8.65,8.65,8.60,8.55,8.55
B-WORK ⇧
Sideway
10.30,10.30,10.30,10.30,10.20,10.20,10.30,10.30,10.30,10.30,10.20,10.20,10.10,10.20,10.10,10.10,10.10,10.00,10.10,10.10,10.10,9.95,9.90,9.95,9.90,9.95,9.95,9.90,9.90,9.95,9.95,9.80,9.75,9.80,9.80,10.00,10.10,10.10,10.00,10.10,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,9.95,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.10,10.00,10.00,9.95,9.95,10.00
BJCHI ⇧
Sideway
1.71,1.74,1.74,1.76,1.75,1.76,1.77,1.79,1.83,1.85,1.86,1.83,1.76,1.76,1.78,1.76,1.75,1.77,1.79,1.82,1.81,1.87,1.88,1.96,1.91,1.90,1.88,1.89,1.90,1.93,2.06,2.14,2.10,1.97,1.94,1.79,1.82,1.86,2.08,2.02,2.02,2.02,2.02,2.10,2.18,2.16,2.12,2.12,2.10,2.16,2.10,2.22,2.40,2.28,2.26,2.26,2.26,2.16,2.14,2.18
JAK ⇧
Sideway
1.78,1.77,1.74,1.77,1.80,1.81,1.78,1.80,1.82,1.96,1.92,1.85,1.82,1.82,1.77,1.69,1.67,1.72,1.73,1.80,1.77,1.76,1.74,1.75,1.77,1.82,1.80,1.77,1.78,1.77,1.75,1.69,1.66,1.58,1.59,1.60,1.60,1.60,1.62,1.62,1.63,1.67,1.67,1.67,1.81,1.77,1.76,1.75,1.77,1.76,1.79,1.78,1.78,1.85,1.80,1.81,1.83,1.81,1.79,1.81
SCP
Sideway
6.15,6.15,6.40,6.30,6.25,6.15,6.25,6.20,6.40,6.30,6.70,6.50,6.30,6.35,6.35,6.15,6.20,6.25,6.25,6.40,6.45,6.30,6.50,6.70,7.15,6.90,7.00,6.90,6.90,6.95,7.05,6.95,6.90,6.65,6.70,6.20,6.35,6.30,6.30,6.45,6.45,6.45,6.40,6.40,6.45,6.50,6.45,6.45,6.50,6.50,6.55,6.55,6.45,6.40,6.45,6.35,6.35,6.40,6.35,6.35
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!