หน้าแรก >> อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ >> AMATA
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

21/05/20
- [Bear] Tweezer Top : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน ราคา High ของแท่งนี้ อาจะเป็นแนวต้านย่อมๆ รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

21/05/20
- [Bear] Dark Cloud Cover : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น อาจเป็นจุดสูงของกราฟแล้ว มีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

13/05/20
- [Bear] Tweezer Top : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน ราคา High ของแท่งนี้ อาจะเป็นแนวต้านย่อมๆ รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

13/05/20
- [Bear] Bearish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รารอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

26/05/2020 17:25
- ราคายังยืนอยู่ได้เหนือเส้นค่าเฉลี่ย และค่าเฉลี่ยยังดูสดใส มีโอกาสขึ้นต่อหรือทรงตัวในระดับนี้ได้
4
คาดการณ์โดย AI
ฝั่งซื้อยังเป็นฝ่ายคุมตลาด ค่า RSI วันนี้คือ 63.81 ทิศทางยังอยู่ในระดับบน หรือพูดง่ายๆว่าคนส่วนใหญ่ยังมีหุ้นอยู่ในมือ ทั้งนี้ทั้งนั้นควรพิจารณากราฟอื่นๆประกอบการพิจารณา ควรดูว่าทิศทางราคาเป็นอย่างไรก่อนการตัดสินใจ
MACD ของวันนี้คือ 0.40677 กราฟตัดขึ้นแสดงถึงมุมมองเชิงบวกของราคา ซึ่งหมายถึงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาได้ แต่ต้องพิจารณากราฟอื่นๆและทิศทางแนวโน้มของราคาด้วย คำเตือน หากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway กราฟ MACD จะไม่สามารถบอกทิศทางได้อย่างถูกต้อง
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
LH ⇧
Sideway
8.50,8.65,8.85,8.65,8.20,8.20,8.15,7.05,7.25,6.70,6.60,6.60,6.45,6.65,6.80,6.00,6.00,6.25,6.35,6.50,6.40,6.70,6.50,6.65,6.65,6.95,7.00,7.25,7.20,7.45,7.65,7.65,7.40,7.10,7.25,7.40,7.35,7.25,7.20,7.10,7.20,7.30,7.25,7.40,7.30,6.55,6.55,6.70,6.75,6.70,6.65,6.60,6.45,6.55,6.65,6.90,6.90,6.80,7.10,7.30
NUSA ⇩
Sideway
0.38,0.37,0.37,0.36,0.34,0.34,0.34,0.31,0.32,0.31,0.31,0.32,0.31,0.32,0.32,0.31,0.27,0.28,0.28,0.29,0.28,0.28,0.28,0.28,0.28,0.29,0.29,0.30,0.30,0.30,0.31,0.30,0.27,0.28,0.28,0.28,0.28,0.28,0.31,0.34,0.39,0.44,0.39,0.40,0.38,0.34,0.34,0.33,0.33,0.33,0.33,0.32,0.31,0.31,0.35,0.34,0.34,0.34,0.37,0.35
WHA ⇩
ขึ้น
2.80,2.88,2.94,2.90,2.68,2.80,2.68,2.16,2.24,2.16,2.24,2.28,2.22,2.32,2.46,2.12,2.06,2.10,2.06,2.14,2.14,2.20,2.14,2.16,2.36,2.46,2.50,2.44,2.60,2.78,2.90,2.70,2.62,2.52,2.66,2.70,2.62,2.64,2.86,2.68,2.68,2.72,2.72,2.74,2.68,2.66,2.74,2.74,2.88,2.86,2.76,2.82,2.80,2.74,2.80,3.08,2.98,3.00,3.28,3.24
STEC ⇧
ขึ้น
15.80,15.80,15.50,14.80,14.80,13.90,11.30,11.20,10.30,9.95,10.30,10.50,11.40,11.80,10.70,10.70,11.00,11.30,11.40,11.30,11.40,11.50,11.60,11.60,12.00,12.50,13.30,13.70,13.60,13.70,13.70,13.70,13.20,13.90,14.10,14.10,14.90,14.90,14.90,15.00,15.10,15.40,15.60,15.50,15.20,14.80,15.00,14.90,14.90,14.70,14.70,14.60,13.60,14.20,14.90,14.70,15.00,15.30,15.30,15.60
PAE
Sideway
0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07
K
ขึ้น
0.82,0.81,0.88,0.85,0.87,0.89,0.84,0.84,0.82,0.75,0.67,0.63,0.61,0.61,0.58,0.63,0.56,0.61,0.64,0.65,0.65,0.60,0.65,0.68,0.70,0.68,0.74,0.69,0.72,0.75,0.78,0.75,0.72,0.70,0.69,0.69,0.67,0.70,0.70,0.74,0.76,0.76,0.77,0.78,0.80,0.75,0.75,0.75,0.78,0.74,0.76,0.77,0.74,0.73,0.72,0.73,0.72,0.80,0.84,0.84
STI ⇩
ขึ้น
4.44,4.46,4.66,4.66,4.68,4.66,4.60,4.88,4.86,4.30,4.34,4.38,4.40,4.38,4.42,4.38,4.30,4.34,4.58,4.32,4.50,4.54,4.60,4.58,4.66,4.76,4.78,4.76,4.78,4.78,4.58,4.50,4.68,4.64,4.64,4.64,4.60,4.48,4.48,4.38,4.48,4.52,4.52,4.50,4.50,4.48,4.50,4.54,4.62,4.46,4.46,4.50,4.50,4.52,4.56,5.20,5.20,5.20,5.25,5.15
NOBLE ⇧
ลง
15.30,15.40,15.40,15.20,14.70,14.70,14.40,12.60,11.90,10.90,10.30,10.10,10.10,10.40,10.40,9.95,10.10,10.30,10.40,10.70,10.90,11.90,11.90,12.20,12.90,14.10,14.80,14.00,14.00,13.90,13.90,14.10,14.10,13.90,14.00,14.00,13.60,13.40,13.70,13.70,13.80,13.60,13.50,13.70,13.90,14.00,13.90,13.80,13.80,13.90,13.80,13.80,14.00,11.40,11.50,11.40,11.30,10.90,11.20,11.30
GLAND ⇧
Sideway
2.62,2.66,2.68,2.68,2.68,2.66,2.58,2.40,2.36,2.32,2.32,2.32,2.16,2.16,2.30,2.30,2.20,2.28,2.24,2.24,2.24,2.24,2.26,2.18,2.06,2.12,2.12,2.14,2.14,2.14,2.20,2.12,2.10,2.06,2.10,2.10,2.08,2.14,2.14,2.14,2.14,2.14,2.18,2.18,2.16,2.14,2.14,2.14,2.14,2.10,2.14,2.16,2.14,2.14,2.14,2.12,2.10,2.10,2.18,2.24
SKN
ขึ้น
1.77,1.76,1.74,1.71,1.63,1.65,1.66,1.51,1.42,1.26,1.25,1.33,1.39,1.42,1.58,1.50,1.42,1.42,1.41,1.44,1.49,1.55,1.51,1.50,1.54,1.59,1.53,1.54,1.59,1.60,1.61,1.60,1.50,1.53,1.54,1.55,1.53,1.59,1.58,1.54,1.53,1.59,1.58,1.58,1.60,1.54,1.67,1.72,1.67,1.78,1.79,1.80,2.06,2.08,2.06,2.08,2.08,1.98,2.12,2.12
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!