หน้าแรก >> ทรัพยากร >> พลังงานและสาธารณูปโภค >> BAFS
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

28/04/20
- [Bear] Three Black Crows : หากเกิดในจุดสูงของกราฟช่วงขาขึ้น ให้รอแท่งต่อไปต่ำกว่า Close ของแท่งนี้เพื่อยืนยันการย่อตัว หรือพักฐาน

04/02/20
- [Bull] Bullish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาลงเป็นจุดต่ำของกราฟ อาจมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้ รอดูแท่งต่อไปปิดเหนือราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสขึ้น
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

29/05/2020 17:02
- ราคายังยืนอยู่ได้เหนือเส้นค่าเฉลี่ย และค่าเฉลี่ยยังดูสดใส มีโอกาสขึ้นต่อหรือทรงตัวในระดับนี้ได้
4
คาดการณ์โดย AI
ฝั่งซื้อยังเป็นฝ่ายคุมตลาด ค่า RSI วันนี้คือ 61.79 ทิศทางยังอยู่ในระดับบน หรือพูดง่ายๆว่าคนส่วนใหญ่ยังมีหุ้นอยู่ในมือ ทั้งนี้ทั้งนั้นควรพิจารณากราฟอื่นๆประกอบการพิจารณา ควรดูว่าทิศทางราคาเป็นอย่างไรก่อนการตัดสินใจ
MACD ของวันนี้คือ 0.38147 กราฟตัดขึ้นแสดงถึงมุมมองเชิงบวกของราคา ซึ่งหมายถึงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาได้ แต่ต้องพิจารณากราฟอื่นๆและทิศทางแนวโน้มของราคาด้วย คำเตือน หากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway กราฟ MACD จะไม่สามารถบอกทิศทางได้อย่างถูกต้อง
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
TPCH ⇧
ซึมขึ้น
10.20,9.80,10.00,10.00,9.15,8.70,8.20,7.70,7.95,7.80,8.05,8.25,7.50,7.35,7.65,7.80,8.00,8.05,8.25,8.60,8.75,8.70,9.15,9.10,9.40,9.50,9.50,9.55,9.30,8.80,9.00,9.10,9.45,10.10,10.20,10.20,10.20,10.10,10.10,10.00,10.10,10.20,10.20,10.60,11.10,11.30,11.30,11.40,11.70,11.70,11.90,12.50,12.20,11.80,11.80,12.10,12.20,12.20,11.90,12.10
TCC
Sideway
0.18,0.18,0.17,0.18,0.16,0.16,0.16,0.16,0.16,0.16,0.16,0.16,0.15,0.15,0.15,0.15,0.15,0.15,0.15,0.16,0.15,0.16,0.16,0.17,0.19,0.19,0.20,0.20,0.19,0.20,0.20,0.20,0.20,0.21,0.20,0.20,0.19,0.20,0.19,0.20,0.20,0.19,0.19,0.19,0.20,0.19,0.18,0.19,0.19,0.19,0.20,0.20,0.20,0.19,0.20,0.20,0.20,0.19,0.19,0.19
IFEC
Sideway
0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35
GUNKUL
Sideway
2.52,2.40,2.42,2.44,2.20,2.04,1.94,1.91,1.95,2.08,2.12,2.18,2.00,2.00,2.00,2.04,2.06,2.08,2.20,2.18,2.22,2.30,2.42,2.48,2.42,2.48,2.50,2.54,2.54,2.52,2.54,2.58,2.70,2.68,2.74,2.78,2.76,2.74,2.62,2.70,2.64,2.60,2.56,2.64,2.68,2.70,2.78,2.82,2.86,2.84,2.84,2.86,2.94,2.94,2.88,2.92,2.88,2.90,2.84,2.84
TPIPP
ขึ้น
4.04,4.10,4.10,4.14,4.04,4.06,4.08,3.44,3.24,3.00,2.92,3.00,2.94,3.14,2.78,2.84,2.94,3.06,2.98,3.02,3.06,3.00,3.06,3.14,3.30,3.36,3.40,3.38,3.48,3.60,3.58,3.40,3.46,3.60,3.64,3.70,3.76,3.78,3.94,3.86,3.86,3.92,3.84,3.80,3.82,3.90,3.90,3.92,3.90,3.84,3.88,3.90,3.90,3.94,3.90,3.92,4.04,4.02,4.02,4.02
SGP ⇩
Sideway
7.55,6.85,6.80,6.65,5.65,5.85,5.65,5.60,5.80,5.85,6.20,6.70,6.70,7.10,7.60,7.70,7.70,7.65,7.70,7.40,7.65,7.60,7.85,7.95,7.80,7.95,7.90,7.85,7.95,7.70,7.85,7.85,7.80,7.80,7.80,7.75,7.65,7.80,7.70,7.75,8.20,8.30,7.90,7.90,7.90,7.90,8.05,8.05,8.60,8.45,8.60,8.80,9.10,9.30,8.80,9.10,9.05,9.05,9.00,8.30
WP ⇧
ซึมขึ้น
4.42,4.16,4.18,4.20,3.90,3.70,3.38,3.10,3.14,3.12,3.18,3.20,3.04,3.00,3.04,3.16,3.28,3.16,3.20,3.20,3.20,3.22,3.24,3.20,3.30,3.68,3.86,3.90,3.88,3.76,3.80,3.88,4.00,4.02,4.00,4.06,4.12,4.26,4.22,4.24,4.36,4.34,4.22,4.24,4.24,4.22,4.26,4.26,4.26,4.54,4.74,4.86,4.76,4.78,4.84,4.96,5.05,5.05,4.96,4.98
UWC ⇩
Sideway
0.02,0.02,0.02,0.03,0.02,0.02,0.01,0.01,0.02,0.02,0.02,0.01,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.01,0.01,0.01,0.02,0.02,0.01,0.02,0.01,0.02,0.02,0.02,0.02,0.03,0.02,0.03,0.03,0.02,0.02,0.02,0.02,0.03,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.03,0.02,0.03,0.03,0.03,0.02,0.02,0.03,0.03,0.03,0.03,0.02
SPRC ⇩
Sideway
6.60,5.70,6.00,6.25,5.50,5.70,4.98,4.54,4.92,4.58,4.80,5.00,4.26,4.08,4.32,4.26,4.28,4.18,4.42,4.36,4.82,4.88,5.15,4.90,4.90,4.80,4.66,5.35,5.25,5.10,4.92,5.00,4.98,4.90,4.84,5.05,5.05,5.10,5.35,5.30,5.85,6.05,6.10,6.10,6.40,6.50,6.45,6.45,6.70,7.05,6.90,7.10,7.10,6.95,6.70,6.85,7.00,6.90,6.85,6.75
AGE ⇩
Sideway
0.87,0.88,0.87,0.83,0.84,0.85,0.79,0.83,0.60,0.48,0.50,0.49,0.50,0.50,0.50,0.51,0.52,0.51,0.52,0.55,0.52,0.53,0.53,0.56,0.55,0.57,0.60,0.61,0.62,0.65,0.62,0.62,0.64,0.66,0.66,0.65,0.65,0.67,0.66,0.67,0.67,0.66,0.67,0.65,0.65,0.67,0.70,0.69,0.68,0.65,0.72,0.69,0.72,0.70,0.69,0.70,0.73,0.73,0.72,0.71
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!