หน้าแรก >> เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร >> อาหารและเครื่องดื่ม >> CPF
1
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

16/11/18
- [Bull] Bullish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาลง จะเป็นจุดต่ำของกราฟ มีโอกาสกลับตัวขึ้นได้ รอดูแท่งต่อไปปิดเหนือราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสขึ้น

15/11/18
- [Bear] Bearish Engulfing : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะเป็นจุดสูงของกราฟ มีโอกาสย่อลง รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

13/12/2018 17:00
- ดูไม่ดี ยังไม่สดใส โอกาสลงต่อยังมี ควรระวังในการเข้าซื้อ
4
คาดการณ์โดย AI
ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 42.77
MACD ของวันนี้คือ 0.02043 กราฟ MACD วันนี้ตัดลงต่ำกว่า Signal แสดงถึงการอ่อนตัวของราคา ราคาอาจย่อลงได้ ควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย คำเตือน กราฟ MACD ไม่สามารถบอกจุดซื้อขุดขายได้อย่างถูกต้องหากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
SSC
Sideway
40.50,39.75,40.00,40.00,40.00,39.75,39.50,39.50,41.75,40.00,39.50,39.50,39.50,39.25,39.25,39.25,39.25,39.25,39.25,39.25,39.25,39.00,39.00,39.00,39.25,39.25,39.75,39.25,39.25,39.25,39.00,38.75,38.75,38.75,38.75,38.75,38.50,38.50,38.50,38.50,38.50,38.25,38.25,33.50,35.50,35.50,35.50,35.75,35.50,35.50,36.00,35.00,35.50,34.75,34.75,35.00,35.50,34.75,35.00,35.00
STA ⇧
Sideway
15.10,15.10,15.50,15.20,15.20,16.10,16.10,16.40,17.20,17.50,17.40,17.20,17.20,16.70,16.20,17.80,17.40,17.10,17.20,17.10,16.90,16.50,16.60,16.60,16.70,16.80,17.20,17.70,17.60,17.90,18.70,18.70,18.80,18.40,18.60,17.10,17.40,17.20,17.70,17.70,17.60,15.90,16.20,16.30,16.00,15.60,16.00,16.20,16.20,16.50,16.40,16.40,17.10,16.90,16.90,16.90,16.90,16.60,16.70,17.10
KASET ⇩
ลง
2.20,2.20,2.20,2.18,2.18,2.16,2.20,2.20,2.20,2.18,2.18,2.16,2.14,2.12,2.08,2.12,2.06,2.06,2.08,2.14,2.12,2.10,2.08,2.08,2.04,2.04,2.02,2.02,2.00,2.06,2.06,2.08,2.08,2.08,2.08,2.08,2.08,2.06,2.02,2.00,2.02,2.02,2.02,1.98,1.97,1.95,1.99,1.99,2.02,2.02,1.98,2.00,1.99,2.00,2.00,1.98,1.90,1.91,1.91,1.90
JCKH
Sideway
1.14,1.15,1.13,1.13,1.13,1.13,1.14,1.13,1.13,1.14,1.13,1.13,1.13,1.06,1.09,1.10,1.09,1.10,1.12,1.09,1.10,1.06,1.07,1.07,1.04,1.00,1.00,1.00,0.97,0.96,0.96,0.95,0.91,0.89,0.87,0.87,0.87,0.81,0.74,0.74,0.72,0.71,0.68,0.60,0.59,0.56,0.56,0.60,0.62,0.67,0.69,0.71,0.73,0.74,0.74,0.76,0.75,0.75,0.74,0.74
TWPC ⇩
Sideway
8.70,8.80,8.85,8.95,8.85,8.80,8.80,8.80,8.80,8.70,8.60,8.50,8.50,8.45,8.40,8.40,8.45,8.35,8.35,8.35,8.40,8.40,8.50,8.50,8.35,8.35,8.40,8.40,8.40,8.45,8.40,8.45,8.40,8.35,8.30,8.25,8.15,8.20,8.25,8.30,8.30,8.30,8.30,8.15,8.20,8.15,8.30,8.15,8.20,8.40,8.40,8.40,8.45,8.45,8.45,8.45,8.40,8.30,8.30,8.20
XO ⇩
Sideway
10.50,10.60,10.50,10.30,10.30,10.30,10.30,10.30,10.40,10.30,10.30,10.20,10.30,10.80,10.70,10.70,10.20,10.20,10.40,10.50,10.30,10.20,10.30,10.30,9.90,9.85,10.10,10.10,10.30,10.70,10.70,11.20,12.00,11.50,11.60,11.90,11.60,12.10,12.30,12.10,12.10,12.00,11.80,11.70,11.90,11.60,11.70,11.80,12.10,12.10,12.10,12.10,12.00,12.00,12.00,12.10,12.00,11.80,11.80,11.70
CPF ⇩
Sideway
25.50,25.75,25.50,25.25,25.25,25.00,25.00,25.25,24.80,24.80,24.80,24.60,24.50,24.20,24.20,24.40,23.90,24.10,24.50,24.50,24.40,24.30,24.10,24.10,24.20,24.30,24.10,24.40,24.80,25.25,25.00,25.25,25.25,25.00,25.25,25.25,25.00,25.25,25.25,25.25,24.60,25.00,25.00,24.80,25.00,24.80,25.00,25.25,25.50,25.50,25.00,25.00,25.50,25.50,25.50,25.25,25.25,25.00,25.00,24.70
CPI
Sideway
1.84,1.85,1.85,1.84,1.84,1.82,1.83,1.82,1.82,1.82,1.80,1.78,1.79,1.79,1.80,1.79,1.75,1.74,1.77,1.76,1.75,1.73,1.72,1.72,1.70,1.70,1.69,1.69,1.68,1.68,1.69,1.72,1.68,1.68,1.69,1.71,1.57,1.52,1.52,1.51,1.50,1.51,1.51,1.49,1.50,1.50,1.51,1.51,1.49,1.50,1.54,1.52,1.51,1.50,1.50,1.49,1.50,1.51,1.50,1.50
UPOIC ⇩
Sideway
4.40,4.46,4.40,4.80,5.00,5.00,4.80,4.80,4.74,4.74,4.70,4.54,4.52,4.38,4.38,4.36,4.30,4.38,4.36,4.36,4.34,4.30,4.24,4.24,4.24,4.24,4.24,4.24,4.24,4.24,4.24,4.20,4.22,4.24,4.30,4.30,4.22,4.24,4.26,4.26,4.22,4.20,4.20,4.16,4.04,4.04,3.82,3.72,3.84,3.84,3.86,3.80,3.88,4.00,4.00,4.02,4.30,4.44,4.44,4.10
SORKON ⇧
Sideway
72.25,72.25,72.25,72.00,72.00,72.00,71.25,71.50,71.50,71.50,71.50,71.50,71.50,71.50,71.50,72.00,72.00,72.00,72.00,72.00,70.00,70.00,70.00,70.00,70.00,71.75,71.75,72.50,71.50,71.50,71.50,70.50,70.50,71.75,70.00,71.50,71.00,70.50,70.00,71.50,69.00,69.75,69.75,69.75,69.75,69.75,69.75,69.75,69.75,71.00,70.00,69.50,69.50,69.75,69.75,71.00,71.00,69.50,69.50,69.75
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!