หน้าแรก >> ทรัพยากร >> พลังงานและสาธารณูปโภค >> IRPC
1
คาดการณ์โดย AI
ฝั่งซื้อยังเป็นฝ่ายคุมตลาด ค่า RSI วันนี้คือ 62.57 ทิศทางยังอยู่ในระดับบน หรือพูดง่ายๆว่าคนส่วนใหญ่ยังมีหุ้นอยู่ในมือ ทั้งนี้ทั้งนั้นควรพิจารณากราฟอื่นๆประกอบการพิจารณา ควรดูว่าทิศทางราคาเป็นอย่างไรก่อนการตัดสินใจ
MACD ของวันนี้คือ 0.0929 กราฟตัดขึ้นแสดงถึงมุมมองเชิงบวกของราคา ซึ่งหมายถึงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาได้ แต่ต้องพิจารณากราฟอื่นๆและทิศทางแนวโน้มของราคาด้วย คำเตือน หากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway กราฟ MACD จะไม่สามารถบอกทิศทางได้อย่างถูกต้อง
2
ผู้สนับสนุน
3
ประเมิน Candlestick
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

19/09/18
- [Neutral] Spinning Top : ตลาดกำลังเลือกว่าจะไปทางไหน แท่งรูปแบบนี้แสดงถึงความไม่แน่นอนในทิศทาง รอดูว่าตลาดจะไปทิศทางไหน

19/09/18
- [Bear] Bearish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รารอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

17/09/18
- [Bear] Shooting Star : หากรูปแบบนี้อยู่ในช่วงขาขึ้น แสดงว่ามีโอกาสกลับตัวลง ยิ่งหางยาวยิ่งโอกาสลงสูง ถ้าแท่งต่อไปราคาปิดต่ำกว่า Close ของแท่งนี้จะมีโอกาสลงสูง

14/09/18
- [Neutral] Spinning Top : ตลาดกำลังเลือกว่าจะไปทางไหน แท่งรูปแบบนี้แสดงถึงความไม่แน่นอนในทิศทาง รอดูว่าตลาดจะไปทิศทางไหน

12/09/18
- [Neutral] Spinning Top : ตลาดกำลังเลือกว่าจะไปทางไหน แท่งรูปแบบนี้แสดงถึงความไม่แน่นอนในทิศทาง รอดูว่าตลาดจะไปทิศทางไหน

02/08/18
- [Neutral] Spinning Top : ตลาดกำลังเลือกว่าจะไปทางไหน แท่งรูปแบบนี้แสดงถึงความไม่แน่นอนในทิศทาง รอดูว่าตลาดจะไปทิศทางไหน

02/08/18
- [Bear] Bearish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รารอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

24/07/18
- [Bear] Tweezer Top : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน ราคา High ของแท่งนี้ อาจะเป็นแนวต้านย่อมๆ รอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

24/07/18
- [Bear] Bearish Harami : รูปแบบนี้หากเกิดในขาขึ้น จะมีโอกาสย่อลงหรือพักฐาน รารอดูแท่งต่อไปปิดต่ำกว่าราคา Close ของแท่งนี้เพื่อแสดงถึงโอกาสลง

17/07/18
- [Bear] Shooting Star : หากรูปแบบนี้อยู่ในช่วงขาขึ้น แสดงว่ามีโอกาสกลับตัวลง ยิ่งหางยาวยิ่งโอกาสลงสูง ถ้าแท่งต่อไปราคาปิดต่ำกว่า Close ของแท่งนี้จะมีโอกาสลงสูง
4
ประเมินกราฟ Heikin-Ashi
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

21/09/2018 17:40
- ราคายังยืนอยู่ได้เหนือเส้นค่าเฉลี่ย และค่าเฉลี่ยยังดูสดใส มีโอกาสขึ้นต่อหรือทรงตัวในระดับนี้ได้
5
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
SSP
ขึ้น
8.00,8.15,8.15,8.25,8.35,8.25,8.10,8.20,8.25,8.20,8.30,8.20,8.20,8.15,8.10,8.20,8.35,8.45,8.35,8.45,8.75,8.75,8.65,8.70,8.65,8.65,8.80,8.75,8.75,7.50,8.25,8.35,8.40,8.50,8.50,8.60,8.55,8.55,8.50,8.60,8.60,8.65,8.65,8.65,8.70,8.70,8.70,8.65,8.60,8.55,8.50,8.55,8.50,8.55,8.60,8.60,8.60,8.70,8.95,9.00
EASTW
ซึมลง
10.80,10.60,10.70,10.80,10.80,10.70,10.70,10.90,10.80,10.90,10.90,10.90,10.80,10.80,10.90,10.80,10.80,10.90,10.80,11.10,11.10,11.10,11.00,11.10,11.10,11.40,11.30,11.30,11.40,11.20,11.20,11.00,11.10,11.00,11.10,11.10,11.30,11.10,11.10,11.00,11.10,11.00,11.10,11.20,11.20,11.00,11.10,11.10,11.10,11.10,11.10,11.00,10.90,11.00,11.00,11.00,11.10,11.20,11.00,10.90
LANNA
ซึมขึ้น
14.60,14.30,14.60,14.80,14.80,14.70,14.90,15.10,15.40,15.40,15.60,15.60,15.60,15.50,15.60,15.90,16.00,16.10,16.00,15.90,15.60,15.60,15.60,15.70,15.60,15.60,15.50,15.60,15.50,15.70,15.70,15.80,15.90,15.80,16.00,16.10,16.00,15.90,15.90,15.70,15.70,15.80,15.80,15.90,15.80,15.80,15.70,15.60,15.60,15.60,15.60,15.40,15.30,15.60,15.60,15.70,15.90,15.90,16.00,16.10
ESSO
ซึมขึ้น
11.80,11.60,11.40,11.60,11.30,10.60,11.20,11.10,11.80,11.80,11.60,11.60,11.60,11.40,11.50,12.00,12.70,13.50,14.30,14.20,14.90,14.90,14.30,14.80,14.70,14.80,14.50,14.80,14.70,14.70,14.90,15.00,14.80,15.60,15.60,15.60,15.50,15.80,15.70,15.90,15.80,15.60,15.70,15.70,15.80,15.80,16.30,16.00,16.10,16.00,15.90,16.10,16.20,16.40,16.60,16.60,16.40,16.40,16.70,16.10
BANPU
ซึมลง
19.40,19.50,20.00,20.10,20.10,19.90,19.70,20.10,20.50,20.40,20.70,20.30,20.30,20.00,20.30,20.40,20.90,20.80,20.80,21.00,21.10,21.10,21.10,21.40,20.90,20.80,20.70,20.60,20.90,20.80,20.40,20.40,20.10,19.90,20.30,20.20,20.00,20.00,19.90,19.70,20.00,20.40,20.30,20.20,20.30,20.10,20.20,19.80,19.80,19.70,19.30,19.10,18.80,19.20,19.30,19.10,19.40,19.30,19.50,19.60
EGATIF
Sideway
10.80,11.00,10.90,11.00,11.00,10.90,11.00,11.00,10.90,10.90,10.90,10.90,10.90,10.80,10.90,10.90,10.90,10.90,10.80,10.80,10.90,10.90,10.90,10.80,10.80,10.80,10.80,10.90,10.90,10.90,10.90,10.80,10.80,10.80,10.90,10.80,11.00,11.00,11.00,11.00,11.00,10.90,10.90,10.90,10.90,11.00,11.00,10.90,10.90,10.90,10.90,10.90,10.90,11.00,10.90,11.00,10.90,10.90,10.90,11.00
TSE
ขึ้น
2.86,2.86,2.86,2.86,2.88,2.88,2.90,2.90,3.04,3.04,3.12,3.08,3.10,3.06,3.06,3.06,3.04,3.06,3.06,3.02,3.06,3.06,3.04,3.02,3.04,3.10,3.10,3.02,3.06,3.08,3.08,3.04,3.04,3.04,3.06,3.04,3.04,3.08,3.04,3.08,3.08,3.08,3.08,3.14,3.16,3.12,3.16,3.12,3.08,3.10,3.12,3.10,3.08,3.08,3.08,3.10,3.10,3.10,3.12,3.18
BGRIM
ขึ้น
22.70,22.80,23.40,23.80,23.50,23.40,23.50,23.60,23.50,23.80,23.90,24.00,24.00,24.00,24.30,25.00,24.90,25.00,24.50,24.50,24.80,24.80,25.00,25.50,25.25,26.00,25.75,26.00,26.00,26.00,25.50,24.90,24.50,25.00,25.50,25.25,25.50,26.00,26.25,26.00,26.25,26.25,26.50,27.00,26.75,26.75,26.50,26.00,26.25,26.00,26.50,26.00,26.50,26.75,27.50,27.75,28.25,27.50,27.50,27.75
TAE
Sideway
1.97,1.95,2.00,2.00,2.00,2.02,2.04,2.04,2.04,2.10,2.12,2.12,2.06,2.06,2.10,2.08,2.10,2.08,2.10,2.12,2.14,2.14,2.10,2.14,2.12,2.16,2.12,2.16,2.26,2.22,2.22,2.22,2.20,2.16,2.24,2.24,2.24,2.28,2.30,2.32,2.32,2.36,2.22,2.20,2.20,2.18,2.18,2.16,2.18,2.18,2.16,2.16,2.16,2.16,2.20,2.18,2.20,2.26,2.26,2.26
SPCG
ซึมขึ้น
20.00,19.30,19.60,20.00,19.80,19.60,20.00,20.20,20.40,20.50,20.40,20.60,20.30,20.10,20.10,20.70,20.70,20.80,20.60,20.60,20.90,20.90,20.80,21.00,20.80,21.30,21.00,21.00,21.00,21.00,20.60,21.00,20.90,21.00,21.10,21.10,21.10,21.10,21.10,20.60,20.60,20.90,20.80,21.00,20.80,20.80,20.80,20.70,20.70,20.40,20.50,20.30,20.50,20.70,20.70,20.70,20.90,21.00,20.90,21.60
6
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!